Ponieważ początki komputeryzacji w naszej diecezji, a co za tym idzie - powstanie serwisu "Opoka", dziwnym trafem zaginęło w odmętach histori, prezentuję kilkanaście zachowanych tekstów. Szczególnie istotne są teksty z prasy - można to sprawdzić szukając w archiwach