Podpowiedź

Zamieszczone tu teksty Kościoła Rzymsko Katolickiego na Ukrainie, są czasami w 3 językach: ukraińskim, polskim i rosyjskim, bo te właśnie języki są tu używanie.

Підказка

Включені сюди тексти Римо-католицької церкви в Україні, іноді є трьома мовами: українською, польською та російською, оскільки ці мови тут використовуються