ks. Józef Herbut

Z artykułu o 65 urodzinach ks. Józefa (ks. Kazimierz Wolsza)
28 czerwca w Kamieniu Śląskim odbyła się uroczysta promocja książki pt. Ratio et revelatio, dedykowanej ks. prof. Józefowi Herbutowi przez grono jego przyjaciół i uczniów z okazji ukończenia przez niego 65.roku życia. W uroczystości tej wzięli udział księża biskupi: A. Nossol z Opola i G. Kusz z Gliwic, rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. S.S. Nicieja, prorektorzy: prof. K. Borecka i prof. J. Musielok, a także kilkudziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologicznego tej uczelni.
Ks. prof. J. Herbut urodził się w 1933 roku w Baryczu na Podolu. Szkołę średnią ukończył w Kluczborku, a seminarium duchowne w Nysie i Opolu. Po święceniach kapłańskich w 1957 roku rozpoczął studia filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które w 1962 roku zwieńczył doktoratem, specjalizując się w logice i metodologii nauk. W 1961 roku rozpoczął pracę wykładowcy filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego, którą kontynuuje do dziś, pełniąc obecnie funkcję kierownika Katedry Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 1976 roku ks. J. Herbut habilitował się, a w 1987 uzyskał tytuł profesorski. Od 1974 roku jest też etatowo związany z Wydziałem Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie obecnie kieruje pracą Katedry Metodologii Filozofii. Ksiądz Profesor jest autorem kilkuset publikacji naukowych z dziedziny metodologii filozofii oraz logiki języka religijnego. Dużym uznaniem w środowiskach filozoficznych całego kraju cieszy się zredagowany przez niego w 1997 roku Leksykon Filozofii Klasycznej, w którym on sam jest autorem stu kilkudziesięciu haseł.(...)

Egzaminy z logiki u tego profesora - to niezapomniane przeżycie. Pierwszy egzamin ledwo zaliczyłem. Trzeba było przysiąść i zacząć myśleć. I zaczęły się problemy... .Np.: 'Proszę księdza, chciałabym się zapytać...' - zaraz przerywam i mówię: 'czyli już nie chcesz?', podobnie w sytuacji gdy ktoś mówi: czy mógłby ksiądz otworzyć drzwi... odpowiadam: mógłbym i czekam na dalsze słowa widząc zdziwienie w oczach rozmówcy, wówczas podpowiadam, że wystarczy powiedzieć proszę otworzyć drzwi....