NOWENNA DO ŚW. ANNY

Wraz z kultem Najświętszej Maryi Panny rozwijał się również kult Jej matki. Od II wieku tradycja nazywa ją Anną. Kolebką kultu św. Anny była Jerozolima. W Konstantynopolu około 550 r. zbudowano ku jej czci pierwszą bazylikę. Kult ten stopniowo obejmował cały Wschód, a od X wieku także Zachód chrześcijański. Największy jego rozkwit przypada na XV wiek. Świadczą o tym liczne kościoły jej poświęcone, ołtarze, obrazy, oficja, godzinki, pieśni, koronki itp. W 1584 roku papież Grzegorz XIII zatwierdził ten rozpowszechniony w Kościele kult, aby "podkreślić jej cnoty publicznie i aby zachęcić wiernych do praktykowania starodawnego nabożeństwa sięgającego do kolebki chrześcijaństwa ". Pod względem ilości sanktuariów święta Anna, w porównaniu z innymi świętymi, zajmuje miejsce czołowe. Wśród kilkunastu jej sanktuariów w Polsce najbardziej znane i uczęszczane jest na Górze św. Anny, koło Opola. Wciąż żywy jest kult św. Anny jako patronki matek, wdów, ludzi starszych i wychowawców. Jedną z bardziej "popularnych" form, jej kultu jest nowenna.

DZIEJE KULTU ŚW. ANNY

Wraz z kultem Najświętszej Maryi Panny rozwijał się również kult Jej matki. Od II wieku tradycja nazywa ją Anną. Kolebką kultu św. Anny była Jerozolima. W Konstantynopolu około 550 r. zbudowano ku jej czci pierwszą bazylikę. Kult ten stopniowo obejmował cały Wschód, a od X wieku także Zachód chrześcijański. Największy jego rozkwit przypada na XV wiek. Świadczą o tym liczne kościoły jej poświęcone, ołtarze, obrazy, oficja, godzinki, pieśni, koronki itp. W 1584 roku papież Grzegorz XIII zatwierdził ten rozpowszechniony w Kościele kult, aby "podkreślić jej cnoty publicznie i aby zachęcić wiernych do praktykowania starodawnego nabożeństwa sięgającego do kolebki chrześcijaństwa ". Pod względem ilości sanktuariów święta Anna, w porównaniu z innymi świętymi, zajmuje miejsce czołowe. Wśród kilkunastu jej sanktuariów w Polsce najbardziej znane i uczęszczane jest na Górze św. Anny, koło Opola. Wciąż żywy jest kult św. Anny jako patronki matek, wdów, ludzi starszych i wychowawców. Jedną z bardziej "popularnych" form, jej kultu jest nowenna.

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ ANNY

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa.
Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpuszczenia grzechów.

Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi, bezpiecznie doszedł do szczęścia wiecznego. Amen. /Ag Op/

W pierwszym dniu nowenny:
Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie, święta Anno, otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego uciekam się do Ciebie i proszę o pomoc w tych wszystkich sprawach, które pragnę Ci dziś przedstawić...

W drugim dniu nowenny:
Wejrzyj na mnie, święta Anno, z wysokości Twojej chwały. Pozwól abym zrozumiał, że chwałę tę zdobywa się wierną służbą Zbawicielowi i Jego Matce. Im całkowicie poświęciłaś swoje życie...

W trzecim dniu nowenny:
Słusznie wychwalamy Cię, święta Anno, ponieważ dla Twej szlachetności Bóg obsypał Cię dostojeństwami. Pragnę przy Twojej pomocy walczyć z grzechem i zasłużyć na Bożą hojność...

W czwartym dniu nowenny:
Święta Anno, wzorze wiary i ufności, wyjednaj mi u Boga żywą wiarę i niezachwianą nadzieję, abym przez całe życie mocno stał przy Bogu...

W piątym dniu nowenny:
Święta Anno, gałązko z korzenia Jessego, która wydała kwiat wiecznego panieństwa - Niepokalaną Dziewicę. Wyproś mi u Boga łaski potrzebne do wypracowania w sobie cnoty czystości...

W szóstym dniu nowenny:
Święta Anno, Pan Bóg widząc Twoją świętość i nadzwyczajne cnoty, tak Cię umiłował, że wybrał Cię na matkę Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela. Dopomóż mi, abym ţprzez ciągłe nawrócenie i pokutę zdobył świętość i wzrastał w miłości do Boga i bliźniego...

W siódmym dniu nowenny:
Twojej opiece, święta Anno, polecam moją duszę i ciało. Spraw aby zdrowe ciało cieszyło się zdrową duszą. Pragnę wszystkie moje siły wprzęgnąć w służbę dla Boga i bliźniego...

W ósmym dniu nowenny:
Święta Anno, Twoja sumienność i poświęcenie w wypełnianiu wszystkich obowiązków nałożonych na Ciebie przez Pana, są dla mnie wyrzutem z powodu mojego szemrania i niecierpliwości w wypełnianiu obowiązków ,jakimi Opatrzność Boża mnie obarczyła. Uproś mi u Boga łaskţ cierpliwości i pokory w znoszeniu wszystkiego, co Bóg raczy mi zesłać...

W dziewiątym dniu nowenny:
Z radością myślę, święta Anno, o Twoim szczęściu związanym z godnością matki Bogarodzicy. Uproś mi łaskę skutecznego pielęgnowania mojej godności dziecka Bożego. Mocno wierzţ, że Twoje wstawiennictwo u Boga jest skuteczne, zwłaszcza gdy dotyczy ono mojego zbawienia...

LITANIA DO ŚWIĘTEJ ANNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, - Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Anno, - módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, - módl się za nami.
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, - módl się za nami.
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, - módl się za nami.
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, - módl się za nami.
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, - módl się za nami.
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, - módl się za nami.
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, - módl się za nami.
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, - módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, - módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, - módl się za nami.
Święta Anno, cicha i pokorna, - módl się za nami.
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, - módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci d1a Boga, - módl się za nami.
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, - módl się za nami.
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, - módl się za nami.
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, - módl się za nami.
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, - módl się za nami.
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, - módl się za nami.
Święta Anno, obrono sierot i wdów, - módl się za nami.
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, - módl się za nami.
Święta Anno, ucieczko błądzących, - módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, - módl się za nami.
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, - módl się za nami.
Prosimy Cię, święta Anno,
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, - wysłuchaj nas, Święta Anno.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Anno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Gdy nowenna ma miejsce w kościele i odprawiana jest z ludem, wtedy na zakończenie można dodać krótkie nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu - chwil4 adoracji - i błogosławieństwem eucharystycznym.

Wspólna pieśń do świętej Anny.

MODLITWY DO WYBORU

Wezwania do św. Anny

Święta Anno, wybrana przez Boga na matkę Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich żon i matek, módl się za nami.
Święta Anno, patronko kobiet pragnących potomstwa, módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko matek oczekujących narodzenia dziecka, módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie dobrego wychowania dzieci, módl się za nami.
Święta Anno, orędowniczko więzi pokoju i zgody między pokoleniami, módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko starszych kobiet oddanych wychowaniu wnuków, módl się za nami.
Święta Anno, pocieszycielko smutnych i strapionych, módl się za nami.
Święta Anno, nadziejo do Ciebie się uciekających, módl się za nami.
Święta Anno, patronko błogosławionej śmierci, módl się za nami.
/Ag.Op/

Módl się za nami, święta Anno.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś błogosławioną Annę, wybraną Matkę najmilszej Rodzicielki Twojej wywyższył do chwały wiecznej radości, daj nam, prosimy Cię, przez jej chwalebne zasługi i wstawiennictwo, abyśmy również wiecznej dostąpili chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś świętą Annę godnością matki Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela naszego. Spraw, abyśmy za jej przykładem, z radością witali każde poczęte życie i sumiennie wypełniali nasze obowiązki rodzicielskie. Tobie, święta Anno, polecamy opiekę nad naszymi rodzicami, domami i wszystkim, co posiadamy. Oddalaj od nas wszelkie niebezpieczeństwa, abyśmy bez trwogi, ufni w Twoje wstawiennictwo, mogli w pokoju wykonywać obowiązki naszego stanu, Bogu z radością służyć i dostąpić zbawienia wiecznego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona:

Pan dał jej chwałę i wywyższył owoc jej żywota na Bożą Rodzicielkę, przeto chwała jej nie ustanie na wieki.
Błogosławiona jesteś, Anno, żeś dała nam Matkę Zbawiciela.
Wstawiaj się za nami do Syna.

Módlmy się:
Boże, któryś świętej Annie udzielił tej łaski, że zasłużyła sobie stać się matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa spraw to łaskawie, abyśmy cześć Jej oddając, zasłużyli sobie na pomoc Jej orędownictwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa

Bądź Pozdrowiona, o święta Matko Anno, któraś z największą gotowością i poświęceniem w dzień i w nocy wykonywała obowiązki nałożone na Ciebie przez Boga - przez Twoje trudy, starania i prace, proszę Cię, miłościwa Matko, zwróć Twoje miłosierne oczy na mnie i przyjdź mi z pomocą we wszystkich moich potrzebach i krzyżach, a zwłaszcza w mym obecnym utrapieniu. Ach, święta Anno, użycz mi Twej opieki i pomocy i wysłuchaj moją prośbę. Jeżeli zaś inaczej postanowiła wola Boża, uproś mi cierpliwość i męstwo, bym z pożytkiem dla zbawienia mego znosił ten krzyż, naśladując cierpiącego Chrystusa. I Ty, Matko bolesna, wstaw się za mną u Syna swego. Amen.

Modlitwa

Chwalebna i święta Anno, którą niebo uwielbia, którą święci szanują, a którą czci ziemia. Bóg Ojciec Cię miłuje, jako matkę ukochanej swej córki i Babkę swego Syna. Syn Boży miłuje Cię za danie Mu Matki, z której się narodził jako Bóg-Człowiek i Zbawiciel ludzi. Duch Święty miłuje Cię, ponieważ dałaś Mu oblubienicę tak godną i doskonałą. Anieli i wybrani szanują Cię jako drzewo święte, które wydało ów śliczny kwiat, co ich odtworzył i ten najgodniejszy owoc, co jest ich życia słodkością; sprawiedliwi, pokutujący i grzeszni używają Cię jako swoją potężną orędowniczkę przed Bogiem, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się łaski, pokutujący usprawiedliwienia, a grzesznicy odpuszczenia grzechów. Bądź nam miłościwą i kiedy Cię czcimy i wzywamy tutaj, uproś nam zbawienie wieczne w niebie. Przez zasługi Twoje przemawiaj za nami i nie dopuść, ażeby dusze tych, co Cię wysławiają, zginęły na wieki.
O święta Anno, patronko nasza, bądź zawsze ucieczką grzesznych, schronieniem występnych, pocieszeniem strapionych i ucieczką wiernie Ci służących; broń nas i przyczyniaj się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej; proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa naszego Pana i Matki Jego, Twej córki, ażebyśmy wspierani modlitwami i zasługami Twoimi dojść mogli po tym życiu doczesnym do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa powszechna

Chrystus obecny w "domowym Kościele" jest nagrodą rodzin i światłem dla świata. Uwielbiajmy Go i prośmy, aby łaskawie wejrzał na potrzeby ludzkiej rodziny.
Jezu Chryste, Ty zechciałeś urodzić się w rodzinie 1udzkiej, spraw, by Twój Kościół zawsze był miłującą się rodziną dzieci Bożych.
Święta Anno, oręduj za nami.
Ty uświęciłeś związek małżeński i uczyniłeś go sakramentem prowadzącym do zbawienia, daj wszystkim małżonkom łaskę wytrwania w jedności, wierności i miłości.
Święta Anno, oręduj za nami.
Ty sprawiłeś, że święta Anna wydała na świat Niepokalanie Poczętą Matkę Twoją, Maryję, daj wszystkim matkom radość macierzyństwa i wychowania swych dzieci na chwałę Boga i pożytek ludzi.
Święta Anno, oręduj za nami.
Ty byłeś ,posłuszny Maryi i Józefowi, dozwól, by wszyscy rodzice cieszyli się miłością i posłuszeństwem swych dzieci.
Święta Anno, oręduj za nami.
Ty uczyniłeś swą Matkę stojącą pod krzyżem współ odkupicielką i matką naszą, przyjmij zanoszone za Jej wstawiennictwem prośby i błagania wszystkich matek samotnych, cierpiących, opuszczonych i pokrzywdzonych.
Święta Anno, oręduj za nami.
Panie Jezu Chryste, Ty pozwalasz nam oddawać cześć świętej Annie i doznawać jej orędownictwa, naucz nas zawsze z szacunkiem i wdzięcznością odnosić się do wszystkich, zwłaszcza członków naszych rodzin, dla których prosimy o Twoje błogosławieństwo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Albo:

Bóg, Ojciec ludzkiej rodziny, w przedziwny sposób w ludziach i poprzez ludzi przygotowuje drogi zbawienia. Prosimy, by przez przyczynę świętej Anny, matki Bogarodzicy, wysłuchał nasze błagania: Święta Anno, oręduj za nami.
Panie, Ty poprzez rodzinę świętej Anny przygotowałaś Najświętszą Maryję Pannę na Matkę Zbawiciela, spraw, by wszystkie rodziny były otwarte na zbawcze plany Twoje i współpracowały w ich spełnieniu.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Boże, Ty zechciałeś, by rodzina świętej Anny i Joachima była oparciem dla Najświętszej Rodziny, spraw, by babcie, dziadkowie i całe starsze pokolenie byli ciepłym i mocnym oparciem dla budowania Bogiem napełnionych małżeństw i rodzin.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Panie, Ty przy sercu świętej Anny formowałeś serce Niepokalanej Dziewicy i napełniałeś je najczystszą miłością, spraw, by wszystkie matki były naczyniem Bożej miłości dla dzieci.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Boże, Ty poprzez świętą Annę wprowadzałeś Najświętszą Maryję Pannę w nasłuchiwanie i rozważanie słowa Bożego, spraw, by rodziny poprzez czytanie słowa Bożego, refleksję i wspólną modlitwę stawały się Kościołem domowym.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Panie, Ty w czystym domu świętej Anny natchnąłeś Najświętszą Maryję Pannę do całkowitego oddania się Bogu w dziewictwie, spraw, by rodziny, przez czystość i trzeźwość, przygotowały swoje dzieci do oddania się Bogu, zwłaszcza do powołania na Jego wyłączną służbę.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Boże, Ty w pełnym otwarcia środowisku rodzinnym świętej Anny uwrażliwiłeś serce Maryi na potrzeby ludzi, spraw, by rodziny były szkołą życia społecznego.
Niech święta Anna oręduje za nami.
Panie, Ty dałeś nam świętą Annę Patronkę, spraw, by kapłani, zakonnicy, zakonnice i wierni coraz bardziej stawali się w Chrystusie jedną rodziną Bożą.
Niech święta Anna oręduje za nami.

PIEŚNI KU CZCI ŚWIĘTEJ ANNY

Ja sobie wybrałem za obronę * Babkę Chrysta Pana, świętą Annę. * Ja Onej oddaję duszę, ciało, * Onę chcę miłować, jak przystało.

Refr:Niech się co chce ze mną dzieje, * W Tobie święta Anno, mam nadzieję.

Ja się Jej polecam dnia każdego, * Aby mnie broniła ode złego. * Ja Onej swe nędze opowiadam * I moje potrzeby Jej przedkładam. * Niech się co chce...

W smutku i nieszczęściu i w chorobie, * Ze przyjdzie z pomocą ufam sobie. * Najmilsza matuchna, Anna święta, * Bo Ona o sługach swych pamięta. * Niech się co chce...

Ty, Matko, nikogo nie opuścisz * I mnie taż grzesznego nie zapomnisz, * Boś Ty jest pociechą zasmuconych,* Ty jesteś ratunkiem utrapionych. * Niech się co chce...

K'Tobie się sieroty uciekają, * Wdowy uciśnione pomoc mają, * Boś Ty, Anno święta, wszystkich Matka, * Wspomagasz każdego do ostatka. * Niech się co chce...

Gdy już czas przyjdzie, że umrzeć muszę, * Anno, z Córką swoją strzeż mej duszy. * Uproście mi grzechów odpuszczenie * U Pana Jezusa i Zbawienie. * Niech się co chce...


Witaj Pani, Matko, Matki Jezusa Pana, * Anno święta! Tyś od Boga jest ludziom dana, * Za Patronkę w potrzebie, By się zawsze do Ciebie, Udawali, pomoc brali, * O Anno święta!

Wszak są jawne po Kościołach Twe święte czyny, * Niech zaświadczą, co doznali twojej przyczyny; * Bo kto Cię wzywa szczerze, * Pewnie skutek odbierze, * W swym żądaniu, łask doznaniu, * O Anno święta!

Anno święta, wszak u Boga Ty możesz wiele. * Wyjednaj nam zgromadzonym w tym tu kościele * U Wnuka Najświętszego * Dar miłosierdzia Jego; * A Maryja niech nam sprzyja, * O Anno święta!

Ty w przygodach i nieszczęściu i w różnej trwodze * Dajesz pomoc i pociechy w zbawiennej drodze; * I rodzące matrony * Doznają Twej obrony, * Łaskawości i litości, * O Anno święta!

Do Twej, o Matko, opieki i my stroskani, * Ze wszystkim się udajemy, jak do swej Pani: * Serce, myśli i słowa, * Weźm, Babko Jezusowa, * A rządź nami, jak sługami, * O Anno święta!

A gdy przyjdzie ów straszliwy moment przy zgonie, * Miej, o Matko, dusze nasze w swojej obronie; * Wstawiaj się do Sędziego, * Wespół i z Matką Jego, * Za wszystkimi Ci wiernymi, * O Anno święta!