MAGNIFICAT ANIMA MEA - Dzień z MBNP

SŁOWO PROBOSZCZA DLA CZCICIELI MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Nie rozwija się człowiek do pełni człowieczeństwa, jeśli nie rozwija też świata uczuć w sobie, zwłaszcza uczuć religijnych. Nowenna pozwala rozwinąć uczucia synowskiego oddania wobec Matki Jezusa, by Jemu dochować wierności i więcej kochać. Matka może nas zaprowadzić tylko do Syna. Droga od Niej do Syna pod Jej przewodnictwem będzie spełnieniem Jej wezwania: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie" J. 2, 5. A ponieważ Maryja jest Matką Kościoła, w Jej szkole miłości dziecko uczy się widzieć nie tylko swoje indywidualne potrzeby, ale jak najszerzej również potrzeby i sprawy całego Kościoła i Wspólnoty Lokalnej. Nowenna już spełnia takie zadanie, a rozwijanie aspektu wspólnotowego może być jeszcze lepiej wykorzystane.

Ks. Hubert Nalewaja
Proboszcz

WPROWADZENIE

Zaczynamy Nowy Rok w imię Maryi i pod Jej opieką zdążamy nadal na drodze naszego zbawienia i uświęcenia. Zbliża się czas wielkiego jubileuszu dwutysiąclecia - Każdy z nas chce z czymś stanąć przed naszą Matką. Przed trzema laty zastanawialiśmy się jak jeszcze bardziej ożywić życie religijne w naszej parafii. Powstała wtedy myśl, aby wprowadzić "Nowennę" do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Doświadczenie tej formy pobożności Maryjnej wynieśliśmy z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Opolu 8, gdzie w latach sześćdziesiątych wikarym był wasz proboszcz Ks. Hubert Nalewaja.
Na zakończenie odwiedzin duszpasterskich w roku 1989/90, omówiliśmy bolączki naszej parafii. Okazało się m.in że w ciągu tygodnia nie ma u nas jakiegoś nabożeństwa gdzie można by było wiele spraw przemodlić. Padło stwierdzenie, aby "Po prostu zwrócić się do Maryi". Teraz, kiedy powstaje tak wiele niebezpieczeństw dla naszej wiary, gdy towarzyszą nam tak wymowne znaki czasu, a nawet wizja kończącego się świata, to postać "Kobiety" - Bożej Rodzicielki, Matki Nieustającej Pomocy ma tak doniosłe znaczenie. Musimy wrócić do pobożności maryjnej, jeżeli chcemy wrócić do Prawdy o Chrystusie i o Kościele.
Pierwsze nabożeństwo zostało odprawione 02.02.1990 r. w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Nabożeństwo to się dobrze przyjęto w naszej parafii i jest nabożeństwem w ciągu tygodnia najliczniej uczęszczanym przez wiernych.
Każda "Nowenna" jest tematycznie związana z przeżywanym okresem roku kościelnego, lub aktualnymi potrzebami.
Zostało wprowadzonych wiele pieśni i wezwań do Matki Bożej. W związku z tym już od dłuższego czasu istnieje zapotrzebowanie na osobny zbiór modlitw i pieśni typowo maryjnych na nowennę. Zgodnie z tytułem: "Nowenna - Dzień z Matką Bożą Nieustającej Pomocy", pieśni i modlitwy znajdujące się w tym zbiorku mają nam pomóc czcić i wielbić Matkę Bożą. Niech słowa modlitwy i pieśni wyrażone nieraz w bardzo prostych i wymownych słowach na stronicach tej książeczki jeszcze bardziej nam uświadomią, że Maryja jest naszą Matką i Królową, Naszą Nieustającą Pomocą, że nas kocha i nas potrzebuje. Słowami pieśni, którą rozpoczęliśmy nowennę: "Królowej Niebios Tobie cześć oddaje wierny lud" niech płynie chwała Maryi, która rozpali ogień miłości w sercach naszych.

ADWENT 1991
Ks Piotr Mykita

MODLITWY

Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Tyś patrzyła, o Matko, na Rany Odkupiciela i na Krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierający dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Wspomożycielko, zaklinam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Swego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...

Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. TY wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o której w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Modlitwa wstępna

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy (Twa wielkość jest wychwalana w niebie i na ziemi). Ty jesteś błogosławiona przez Boga bardziej niż wszystkie niewiasty. Pan znalazł w Tobie pełne upodobanie. Twej duszy nie dotknęła żadna zmazo grzechowa. Ty jesteś widzialnym obrazem dobroci i doskonałości Boga. Blask cnót jaśnieje na Twym obliczu jak słońce. Ty jesteś najdoskonalszym stworzeniem oraz ideałem każdego człowieka.

Matko Nieustającej Pomocy! Historia Twego obrazu poucza nas o roli wyznaczonej Ci od wieków przez Boga - nieustannej opieki nad Kościołem Twego Syna i każdym odkupionym człowiekiem. Stoimy zgromadzeni dzisiaj przed Twym obrazem, ośmielamy się wzywać Twego Imienia i z Tobą prosić Jezusa, pełnię naszego życia, o potrzebne nam łaski. Amen.

Modlitwa wspólna

O Matko Nieustającej Pomocy, tysiące wiernych zbiera się co tydzień około Twego obrazu. błagając Cię o wstawiennictwo. Wszyscy Cię wzywają jako Pomoc Nieustającą wszyscy odczuwają dobrodziejstwa Twej Macierzyńskiej opieki. Z ufnością więc i my uciekamy się do Ciebie w naszej niedoli. Spojrzyj droga Matko na wielorakie niebezpieczeństwa które nam zagrażają. Zauważ jak liczne są nasze potrzeby. Ciężkie próby i zmartwienia, często nas przygniatają przeciwności i niedostatek czynią bolesnym to nasze życie, wszędzie napotykamy krzyże. Zmiłuj się nad nami i nad drogimi nam osobami, o Matko Najlitościwsza i wysłuchaj nasze prośby, które dzisiaj Ci przedstawiamy... Pomóż nam, Droga Matko w naszym strapieniu, wybaw nas od wszelkich nieszczęść, albo jeśli to jest wolą Bożą, abyśmy cierpieć mieli jeszcze dłużej, spraw abyśmy znosili wszystko z miłością i cierpliwością. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

O Maryjo, niebieska Wspomożycielko! Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył. Z Królewską hojnością rozlewasz bezmiary potoki łask na wierne sługi swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się pokornie do stóp Twoich, polecam Ci z całą gorącością ducha moją prośbę (wymienić ją). Czuję o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłam na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich! Ty jednak, o Iitościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich usłysz wołanie zbolałego serca i daj upragnioną łaskę i Ja ze swej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi dopóki mi życia stanie. Amen.

Modlitwa o dobre przeżycie nabożeństwa

Boże w Trójcy Jedyny, my czciciele Twego umiłowanego Syna, wzywamy pośrednictwa Matki Nieustającej Pomocy w trudach doczesnego życia. Przez to nabożeństwo pragniemy wraz z Maryją, ufnie i pokornie błagać Cię Dobry Boże, o łaski potrzebne, dla nas, naszych rodzin i całej parafii, oraz dla całej ojczyzny i całego Kościoła. Pragniemy również złożyć nasze dziękczynienie za wszystkie dary, łaski i błogosławieństwa, tak doczesne jak i duchowe. Ciebie Matko Syna Bożego i nasza, prosimy, bądź nam nieustanną Pomocą, przyjm nas pod Twą Opiekę. Kieruj nasze myśli i uczucia podczas tego nabożeństwa na Jezusa Chrystusa i spraw, aby okazał się Zbawicielem naszym. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady

O najchwalebniejsza Panno, wybrana przez wieczne postanowienie na Matkę Słowa wiecznego, które stało się Człowiekiem, skarbnico łask Bożych i pośredniczko grzesznych, ja sługa Twój uciekam się do Ciebie, abyś byłe mi przewodniczką i doradczynią na tej dolinie płaczu. Wyjednaj mi przez najdroższą Krew Syna Swego Boskiego przebaczenie grzechów moich, zbawienie duszy mojej i wszystko, co mi do dostąpienia tegoż jest potrzebnym albo pożytecznym. Błagaj też o zwycięstwo Kościoła świętego nad nieprzyjaciółmi jego i o rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi. Amen.

Wezwanie dziękczynne

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, pragniemy wraz z Tobą uwielbiać Boga i Zbawiciela naszego za dary i łaski, jakie nieustannie nam wyprasza, słowami:
Uwielbia dusza moja Pana - (po każdym wezwaniu)

za okazanie się Matką Najlepszą w wielorakich sytuacjach,
za dobroć Twą niezrównaną i miłość Macierzyńską,
za nawróconych na drogę prawdy i wprowadzenie na drogę przykazań,
za wyzwolonych z grzechu i pomnożenie miłości do Boga i bliźniego,
za życie w przyjaźni z Bogiem i dawanie Mu świadectwa,
za nadzieję w strapieniu i ulgę w cierpieniu,
za radość życia i zdrowia,
za opiekę w domu, pracy, podróży,
za powrót do zdrowia i cudowne ocalenia,
za chleb dla duszy i Ciała,
za atmosferę miłości w rodzinie i pomoc wychowawczą,
za wszystkich wysłuchanych w błaganiu.

Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego i niewidzialnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie wieczna chwała, cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wezwania błagalne

Niepokalana Dziewico. wierzymy. że sam Stwórca wybrał Cię na Matkę Odkupiciela Świata Jezusa Chrystusa i wszystkich odkupionych.

Spraw Maryjo, abyśmy zawsze i wszędzie z dziecięcą prostotą zwracali się do Ciebie. ufając Twemu Matczynemu Sercu, jak to czyni Jezus na cudownym Twym Obrazie Matki Nieustającej Pomocy.

Wpatrzeni w Jego przykład, wołamy do Ciebie:
"Proś Boga za nami" - (po każdym wezwaniu)

o szczególną opiekę we wszystkich okolicznościach życia naszego,
o radosne przyjmowanie zaproszenia do życia w przyjaźni z Chrystusem,
o codzienną wierność głosowi sumienia dla przykazań Bożych,
o dobrą spowiedź i godne przyjmowanie Komunii św.
o gorliwe spełnianie praktyk religijnych i dawanie świadectwa Bogu,
o prawdę, miłość, wolność i sprawiedliwość,
o męstwo dla słabych i pociechę dla strapionych,
o zdrowie dla chorych i ulgę dla cierpiących,
o opiekę dla opuszczonych i pomoc dla ubogich na duszy i ciele,
o wysłuchanie naszych próśb zanoszonych dzisiaj do Jezusa.

Dozwól nam Matko Nieustającej Pomocy, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, chroń od utrapień doczesnych i obdarz wieczną radością. Amen.

Dziewięć modlitw na różne dni nowenny
I.

Matko Boska Nieustającej Pomocy - z radością klękamy przed Twym obrazem - gdyż widok jego wywołuje w mym sercu -uczucie dziecięcej ufności. Na ręku trzymasz Boskie Dziecię - mojego Odkupiciela - mojego Boga wszechmocnego - najwyższego Pana życia i śmierci - Pana wszelkich łask - Tyś zaś jesteś Jego Matką. - Dziecię Jezus miłuje Cię i każdą prośbę wysłuchuje.
Dlatego też wołam do Ciebie - i przez te dni nowenny wołać będę: - Wspomóż mię i daj łaskę, o którą Cię proszę. Amen.

II.

Matko Boska Nieustającej Pomocy - w Dzieciątku, które trzymasz - widzisz nie tylko Jezusa, Syna Bożego - ale wszystkich ludzi - którzy z Jego woli stali się Twymi dziećmi. - Nigdy nie zapominasz tej chwili - gdy umierający na krzyżu Jezus - oddał Ci cały rodzaj ludzki w opiekę. - Tak jak Jezus na widok aniołów - niosących narzędzia męki, drży - i u Ciebie pomocy szuka - tak samo każda zatrwożona, smutna, nawet zrozpaczona dusza - może z ufnością uciekać się do Ciebie. Więc i ja w smutku i strapieniu - szukam u Ciebie ratunku i pomocy - Wysłuchaj mnie, proszę gorąco - daj mi tę łaskę - o którą Cię błagam w tej nowennie. Amen

III.

Matko Boska Nieustającej pomocy - jakże jestem szczęśliwy, - gdy się wpatruję w Twój cudowny obraz. Mówi mi on przecież o twojej potędze i dobroci. - Widzę na nim greckimi literami wypisaną Twoją nazwę - że jesteś Matką Boga.
Widzę Archanioła Gabriela, - który Cię pozdrowił jako pełną łaski. - Widzę Archanioła Michała, który mi przypomina, - że jesteś królową wojsk niebieskich. - Twoja ręka obejmuje rączki Dzieciątka Jezus. - To wszystko poucza mnie, - że jesteś niepokalana, święta, - arcydziełem wszechmocnego Boga, - szczytem doskonałości. - Pozdrawiam Cię tedy jako królowę nieba i ziemi. - A chociaż jesteś tak potężna - nie obawiam się stanąć przed Twoim obliczem - i przedstawić Ci prośbę, - którą Ci tyle razy powtarzałem w czasie tej nowenny. - O czcigodna Pani i Matko moja, - wysłuchaj mię łaskawie i wspomoż mię. Amen.

IV.

Matko Boska Nieustającej Pomocy - Twój cudowny obraz stał się źródłem szczęścia - słodyczy i nadziei - dla biednych wygnanych synów ewy - jęczących i płaczących na tej dolinie. Dzieciątko Jezus, które do serc\a tulisz , - to nasz Bóg tak łaskawy i miłosierny - iż z miłości ku stworzeniom stał się człowiekiem - i bolesną śmiercią krzyżową - rodzaj ludzki od śmierci wiecznej wybawił. - Na czole Twym błyszczy jasna gwiazda. - Czyż nie jesteś Jutrzenką zaranną - która nam zwiastowała dzień odkupienia? Czyż nie jesteś Gwiazdą Morską- która wśród wichrów i nawałnic prowadzi dusze nasze - do portu wiecznego zbawienia? - Myśl, że mam tak dobrą i potężną Matkę - napawa mnie ustawiczną radością, a zarazem nadzieją - że prośby moje będą wysłuchane. - Matko Nieustającej Pomocy, okaż mi się Matką. Amen.

V.

Matko Boska Nieustającej Pomocy - gdy patrzę na Twój cudowny obraz poznaję - że słusznie nazwaną zostałaś Matką Bolesną - Dziecię Jezus, które drży na widok przyszłej męki - odczuwa w duchu te niewymowne katusze, - które mu ludzie przygotowali. - Te same cierpienia odczuwałaś i Ty także - Matko Zbawiciela. - Twoje Serce przebite zostało siedmiu mieczami. Matko moja współczując z Tobą- opłakuję winy własne, bo wiem, że grzechy moje przyczyniły się - do powiększenia cierpień twoich i Jezusowych. - Przez te boleści, któreś wycierpiała- proszę Cię daj mi prawdziwy żal za grzechy - i siłę bym ich w dalszym życiu zawsze unikał. Daj mi tę łaskę - o którą w czasie tej nowenny tak usilnie błagam. Amen.

VI.

Matko Boska Nieustającej Pomocy - Twój cudowny obraz opowiada mi - o niezmiernych cierpieniach, któreś wraz z Jezusem wycierpiała - dla naszego zbawienia, któż więcej cierpiał niż Ty? Włócznia, która miała przebić serce Twego Syna już przedtem przeszyła Twoje Serce. Wiesz przeto dobrze, czym jest smutek i cierpienie wszelkie. Możesz je także jako Królowa Niebios zmniejszyć lub zupełnie uchylić. Z Twych oczu bije współczucie, które odnosi się do Dzieciątka Jezus i do nas, niosących krzyż na wzór Boskiego Mistrza. Wszak Dziecię Jezus tulisz do Siebie, lecz oczy zwracasz na czcicieli Twoich, którzy u Ciebie szukają pomocy, ratunku. Matko moja miłościwa, wysłuchaj mój głos i daj mi łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie. Amen.

VII.

Matko Boska Nieustającej Pomocy - Ty jesteś skarbnicą łask Bożych. Wszystkie łaski przechodzą przez Twoje miłosierne ręce. Dlatego do Ciebie zwraca się każdy, kto pomocy i ratunku potrzebuje. Ty zaś spieszysz chętnie swym czcicielom z pomocą, bo jesteś Matką Bolesną i Opiekunką rodzaju ludzkiego. Jako Matka Boża stoisz zawsze - przy Bogu Dawcy łask wszelkich. On nie odrzuca żadnej Twojej prośby. Od wieków nie słyszano, aby kto uciekał się do Ciebie, a został opuszczony. Współodkupicielko nasza, jako współwłaścicielka skarbca niebieskiego- możesz z niego czerpać bez ograniczenia. Pani moja i Królowo wspomóż mnie i daj łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie. Amen.

VIII.

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój obraz jest księgą, w której czytać można o miłości Jezusa Chrystusa i Jego cierpieniach, a zarazem o cnotach, które nas mają upodobnić do Niego. Kolor złoty, który jest tłem obrazu i zdobi Twoje szaty, przypomina nam niebo i żar miłości. Uczysz nas, że miłość jest jedynym środkiem osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Kolor fioletowy przypomina nam Twe cierpienia i pokutę, którą czynić winniśmy za grzechy nasze. Kolor zielony to znak nadziei świętej. Kolor czerwony stawia nam przed oczy krew najdroższą Jezusa i majestat Jego Królewski. Cały zaś obraz mówi do nas: "Miejcie ufność, Ja jestem Matką miłosierdzia. Przekonacie się, że jestem Matką Nieustającej Pomocy". Wspomóż więc mnie o Maryjo! Daj mi łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie. Amen.

IX.

Matko Boska Nieustającej Pomocy, z wielkim nabożeństwem i ufnością, że zostanę wysłuchany, odprawiam tę nowennę. Co tydzień widzisz mię przed Swym obrazem, co tydzień słyszysz moją prośbę. Dzisiaj znowu wołam do Ciebie, a wołam do Ciebie z większą radością i ufnością - niż w dniach poprzednich. Pewny jestem, że mię wysłuchasz. Daj mi łaskę, o którą Cię błagam, a jeżeli inna jest wola Boża, daj mi łaskę, która jest mi najpotrzebniejsza. Wspomnij na Syna Swego i swe boleści, na tytuł, któryś sobie wybrała. Święta Maryjo, Matko Boża, tek wielka jest moja ufność, ii z góry dziękuję Ci za otrzymaną łaskę. Dziękuję Ci też za w5zystkie inne dobrodziejstwa któreś mi aż do tej chwili wyświadczyła. Ty zaś, Matko moja, módl się za mną grzesznym, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

O zbawienie

Matko Nieustającej Pomocy, wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego, wylaną dla zbawienia dusz, wspomnij na boleści, jakie Twoje Macierzyńskie Serce wycierpiało i zlituj się nad nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa, ani z darów przez Ciebie Matko wysłużonych.
O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników, zwłaszcza w naszej parafii żyjących.
Ofiaruję za nich sprawiedliwości Bożej Krew Syna Twego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dla Pana Jezusa, przez wyproszenie im Twojej przemożnej opieki.
Matko Nieustającej Pomocy, wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

W chorobie

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego, już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie dręczy. Powoli w mym sercu zanika odwaga i nadzieja, a ich miejsce zajmuje ból i smutek.
W Tobie o Maryjo, pokładałam całą moją nadzieję. Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Twoich. Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, abym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął(a) każdą dolegliwość, a raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł(a) Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.

Za chorego

Matko Boża Nieustającej Pomocy, Twój Syn, którego na ręku trzymasz, wysłucha każdą Twoją prośbę. Poleć Mu łaskawie chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo, a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mu tej łaski, gdyż chorzy mają szczególne prawo do Twojej dobroci. Proś przeto Syna, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną lekarką, a przy Twojej Pomocy z pewnością odzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego Wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenie Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy.
Maryjo, Ty jesteś tak potężna, więc możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką najlepszą i pragniesz nas ratować. Wysłuchaj nas więc łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

Za dzieci

O Matko Nieustającej Pomocy, Najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka, przychodzę do Ciebie z sercem ciężko zatroskanym, pełnym jednak ufności w Nieustającą Pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleści i troski, jakieś dla Niego poniosła, bądź i dla moich dzieci (mego dziecka), - które Ci poświęciłam i dziś na nowo oddaję - dobrą i czułą Matką. Weź je pod Swoją obronę i otocz opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie im w życiu doczesnym zagrażają.
Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci, jako najcenniejsze dobro. Są one odkupione najdroższą Krwią Syna Bożego. Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Biada mi, jeżeli by jedno z nich z mojej winy miało zginąć na wieki. Jakże bym za to ciężko odpowiedział(a) na Sądzie Bożym! Lecz jestem słaby(a). Bez łaski Bożej, bez Twojej Pomocy i pośrednictwa, o droga Matko, tego nie dokonam. Pomóż mi więc i błagaj Syna Swego, by mi udzielił potrzebnej siły i łaski. Naucz mnie co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci moje dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie, do cnoty i dobrego doprowadzić. Lecz niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie, a ja nie wszędzie mogę być obecny(a). Jeżeli Ty, Najdroższa Matko, ich nie obronisz i nie zachowasz, to wszelkie moje wysiłki będą nieskuteczne. Broń więc moje dzieci, o Matko najlepsza, Maryjo. Wszak Ty zawsze pomagasz a one do Ciebie należą. Oby zawsze Twoimi zostały, oby żadne z nich nie zginęło, żadne nieszczęśliwe nie było. Spraw to Matko Nieustającej Pomocy. Amen.

Za rodziców

Najukochańsza Matko moja Maryjo, niewymowne szczęście stało się Twoim udziałem, że najświętsze ze wszystkich dzieci, jakie kiedykolwiek na ziemi żyły, to jednorodzony Syn Boży, który Ciebie Matką nazywał i ochotnie, doskonale słuchał. Wiem o tym, najdroższa Matko Maryjo, że tylko wtenczas Panu Bogu i Tobie odobać się mogę, że tylko wówczas zasłużę sobie, by być szczęśliwym(ą) na ziemi, a kiedyś w niebie będę mógł(a) cieszyć się z Aniołami, jeżeli moim rodzicom będę posłuszny(a), pilny(a), pracowity(a), jeśli będę się starał(a), sprawiać radość moim rodzicom. Jak najchętniej będę to czynił(a). Na nowo to dzisiaj przyrzekam, Najdroższa Matko Maryjo. Tyś jest tą Matką, co nieustannie nam pomaga, dopomóż i mnie, ażebym, o tym moim przyrzeczeniu nigdy nie zapomniał(a) i zawsze zgodnie z nim postępował(a). Moi rodzice są dla mnie tak dobrzy. Wynagródź im to, Matko moja niebieska, bo ja tego nie potrafię. Spraw, by długo i szczęśliwie żyli. Spełnij ich wszystkie życzenia, a gdy kiedyś umrą, przyjmij ich i zaprowadź do nieba. I ja tak chcę żyć, bym się dostał(a) do nieba i tam wspólnie z moimi drogimi rodzicami cieszył(a) się z Tobą oglądaniem Boga.
O Matko Nieustającej Pomocy, bądź Panią, Opiekunką i Matką dla nas. Amen.

Za dom rodzinny

Pozdrawiamy Cię gorąco Święta Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, jako obraną przez nas Panią i Królowę naszego domu.
Przez Twą troskliwą miłość Macierzyńską błagamy Cię najusilniej, zachowaj jego mieszkańców w zdrowiu i bezpieczeństwie od ognia, kradzieży, wypadków i innych nieszczęść, a nade wszystko od niespodziewanej śmierci w stanie nieprzyjaźni z Bogiem.
Matko Nieustającej Opieki, uproś naszej rodzinie u Syna Twego wzajemne zrozumienie, gotowość pomocy, zdolność przebaczenia oraz szczerość, cierpliwość i miłość w codziennym życiu. Spraw, by w naszej rodzinie było jedno serce i jeden duch. Bądź zawsze troskliwą opiekunką naszej rodziny. Amen.

W sprawach materialnych

Matko Boska Nieustającej Pomocy! Przekonani o Twej gotowości przyjścia nam z pomocą nie tylko w duchowych lecz i doczesnych potrzebach naszego życia, zwracamy się do Ciebie, nasza Matko, z pokornym i uniżonym sercem. Ożywieni dziecięcym zaufaniem względem Twej dobroci i potęgi ośmielamy się prosić o wsparcie w naszych kłopotach materialnych, z którymi na skutek niepomyślnego zbiegu okoliczności, nie możemy sobie poradzić. Nie żądamy bogactw błagamy jedynie o pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów naszego życia, zgodnie z wolą Twoją.
Wierzymy potężna Matko Boga że jesteś Królową nieba i ziemi oraz Pośredniczką nieskończonej dobroci Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, że mocą tej wspaniałej godności wszelkie stworzenie podlega Twej Matczynej władzy. Wierzymy, że jesteś nie tylko bogata i hojna, lecz także niezrównanie dobra i życzliwa dla wszystkich kochających Cię czcicieli.
Racz wesprzeć nas Maryjo w naszych doczesnych potrzebach, które obecnie nas gnębią, a będziemy wdzięcznym sercem głosić chwałę Twoją. Amen.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij o najmiłościwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekający się pod Twoją obronę, błagający o Twoją pomoc i żebrzący Twego wstawienia, został przez Ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony, o Panno nad pannami, o Matko, do Ciebie biegnę, do Ciebie przychodzę, jako grzesznik płaczący staję przed Tobą. Nie chciej Matko Słowa Wcielonego gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo ciałem się stało,
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

P.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

Raduj się nieba królowo

Raduj się nieba Królowo, Alleluja!
Ciesz się świata Cesarzowo! Alleluja!
Syn Twój, któregoś nosiła, Alleluja!
A nam mile porodziła. Alleluja!
Co był za nas umęczony, Alleluja!
Ten zmartwychwstał uwielbiony. Alleluja!
Zmartwychwstał jako wprzód mówił, Alleluja!
Naprawił co Adam zgubił Alleluja!
Wesel się z tej chwały jego, Alleluja!
Módl się za nami do Niego! Alleluja.

Regina caeli ... s. 336 (w okresie wielkanocnym)

Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Albowiem, któregoś nosiła, alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja
Módl się za nami do Boga, alleluja.

P.: Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja.
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego Pana naszego Jezusa Chrystusa; daj prosimy, abyśmy przez jego Rodzicielkę, Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.

Ave Maryja

Ave Maria Gratia Plena
Dominus Tecum,
Benedicta Tu in Mulieribus
Et Benedictus fructus
Ventris Tui, Jezus.
Sancta Maria, Mater Dei
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Pater Noster

Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos, inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Ojcze Nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Ojcze Nasz

Ojcze Nasz, który jesteś w niebie
Niech się święci Imię Twoje
Niech Królestwo przyjdzie Twoje
Wola Twoja niech się spełnia
Tak jak w niebie, tak i na ziemi
Chleba Powszedniego daj nam dzisiaj
I winy nasze przebaczaj nam.
Jak i my przebaczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
Ale nas zbaw ode złego,
Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki.

DZIEWIĘCIODNIOWE NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Dzień pierwszy

O Dziewico Nieustającej Pomocy, o najsłodsza Matko moja, chylę się w pokorze przed Twoim świętym Obrazem i przychodzę z prostotą i zaufaniem dziecięcym przedstawić Ci moje troski, prosić o Twoje wstawiennictwo i błagać Cię, byś nie odmówiła mi Nieustającej Swej Pomocy. Wypraszasz liczne łaski tym, którzy Cię wzywają. I ja błagam Cię, racz zwrócić na mnie miłosierne Swe oczy. Nie jestem godny(a) abyś mnie wysłuchała, ale mam nadzieję w czułym miłosierdziu Twoim, które o wiele przewyższa nędzę moją. Błagam Cię o udzielenie mi łaski N. N. podczas tej nowenny.
(Wymienić intencję swojej nowenny)
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.

Dzień drugi

O Matko Nieustającej Pomocy, słodka ukochana, Najświętsza Panno, Dziewico litościwa, która się skłaniasz tak dobrotliwie ku pokornym i smutnym, racz wysłuchać próśb, które z całą ufnością Tobie przedkładam. O Matko widzisz walki, cierpienia, trudności i potrzeby moje, dlatego błagam Cię, miej litość nade mną, wstawiaj się za mną, niech Twa Nieustająca Pomoc będzie zawsze ze mną, aby mnie wspierać, wzmacniać, prowadzić. Bądź moją ucieczką w godzinach niebezpieczeństw, oświecaj mnie w wątpliwościach, broń przeciwko nieprzyjaciołom moim. O moja ukochana Matko, użycz mi Twej nieustającej obecności w każdej godzinie dnia i nocy, dziś, jutro, zawsze i spraw abym miłował(a) Jezusa Twego Boskiego Syna nade wszystko i abym kochał(a) także Ciebie, Matko Niepokalana oraz służył(a) Ci z miłością i wiernie aż do ostatniego mego tchnienia.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.

Dzień trzeci

O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy jakże lubię wpatrywać się w twój święty Wizerunek. ,Twoje czułe i litościwe spojrzenie znalazło drogę do mego serca. Z ufnością dziecka, które spodziewa się wszystkiego po Twym pośrednictwie i miłości, przychodzę Ci przedstawić troski moje, obawy i trwogi, życzenia i pragnienia. O Matko, wysłuchaj mnie, weź udział we wszystkim, co zajmuje moje serce rozstrzygaj wszystko dla większego mego dobra, bo jesteś potężną i dobrą.
Nie oderwę oczu od Twego cudownego Obrazu, dopóki spojrzenia Swego nie zwrócisz na mnie. Nie przestanę Cię wzywać, dopóki mi nie powiesz: Zrozumiałam cię, moja Nieustająca Pomoc jest z Tobą, bądź pocieszony(a) bądź szczęśliwy(a).
O Matko, Ty która tyle cierpiałaś miej litość nad tymi co płaczą. Matko Nieustającego Ratunku, przyczyń się za nami.

Dzień czwarty

O Panno Najświętsza tak litościwa i miłosierna. O Matko, którą nazywamy Nieustającą Pomocą Chrześcijan, bo jesteś możną i dobroci pełną. Gdy Jezus zamieszkał z Tobą w Nazarecie, był Ci posłuszny. Teraz kiedy już jesteś z Nim w Ojczyźnie niebieskiej, czy może Ci odmówić czegoś? Nie, On Ci nie odmówi niczego, gdyż Ty jesteś Szafarką Jego, On dał Ci posłannictwo wspomagania opuszczonych, pocieszania płaczących, jednania grzeszników z Ojcem. O Matko, nie zapominaj, że jesteś Wszechmocą Błagającą, że jesteś Matką pełną miłosierdzia. Wzrusz się moimi smutkami, prośbami i łzami. O Matko Nieustającej Pomocy, spełnij błagania moje?
Proszę Cię, daj mi zrozumieć ile zawiera w sobie siły, wielkości i skuteczności Twoja piękna nazwa Matki Nieustającej Pomocy.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.

Dzień piąty

O Dziewico Nieustającej Pomocy! Tej słodyczy, ufności i pociechy doznaję wymawiając święte Twoje Imię. Szczęśliwy ten, co Cię kocha, szczęśliwy ten, kto Cię wzywa! Im więcej Cię proszę, tym mocniej czuję, jak me serce napełnia nadzieja i rzeczą niepodobną zdaje mi się abyś odmówiła wysłuchania i otrzymania od Najświętszego Serca Twojego Syna łaski, o którą błagam z całą żarliwością.
O Matko ukochana, wsparcie moje, słodka nadziejo moja, o nagródź moją wiarę w Ciebie, przez jedną z tych łask cudownych, które zwiększają moją ufność i miłość, przez jedną z tych łask, które się zawsze pamięta. O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy kocham Cię wszystkimi siłami, spraw bym Cię kochał(a) coraz więcej, a dobrodziejstwa Twoje niech mnie pobudzają do coraz większej ku Tobie miłości.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.

Dzień szósty

O Najświętsza, Panno Nieustającej Pomocy! Jakże wielkie masz prawo do mej ufności! Jesteś Ucieczką grzeszników. Pocieszycielką strapionych, Nadzieją zrozpaczonych. Gdy wokół mnie posępnie, ponuro, gdy wszystko opuszczać się mnie zdaje, patrzę w Twoje czcigodne Oblicze, wznoszę moje zasmucone oczy na Twarz Twoją i przez łzy widzę Twoje pełne współczucia spojrzenie zwrócone na mnie i zdające się mówić: Miej odwagę i nadzieję, jestem z tobą!
Matka nie opuszcza nigdy swego dziecięcia, a jeszcze taka, jak Ty Matka! O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy! Z głębi mej nędzy wołam do Ciebie, o Maryjo, przyjdź mi na ratunek, racz wysłuchać moje prośby, przedstawiając je Jezusowi Chrystusowi.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.

Dzień siódmy

Królowo Aniołów, Królowo wybranych, Domie złoty, Bramo niebieska - wszystko to Twoje nazwy, o Matko moja. Mówią mi one wyraźnie, że trzeba Cię naśladować, chcąc dojść do nieba. Ty jesteś Przewodniczką i prowadzisz do Jezusa wierne Twe sługi i oddane Twe dzieci. Ponieważ jesteś Królową niebios, błagam Cię wprowadź mnie do tego błogosławionego mieszkania, i spraw, abym postępował(a) stale drogą, która doń prowadzi. O Maryjo, Ty wiesz jak bardzo do tego potrzebuję Twojej Nieustającej Pomocy. Strapienia są tak wielkie, przeszkody tak liczne, ścieżki tak skaliste i cierni pełne. Prowadź mnie, czuwaj nade mną ciągle, abym nie oddalał[a) się z drogi, która do szczęścia wiecznego prowadzi.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko módl się za nami do Jezusa.

Dzień ósmy

O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, nie przestanę Cię prosić i nie przestanę ufać, gdyż nie sprzeniewierzysz się Swej pełnej chwały i pociechy nazwie Nieustającej Pomocy. Ty jesteś Gwiazdą promienną, która prowadzi do Jezusa. Ty, oświecasz moją drogę wśród ciemnej nocy, która mnie otacza. O Maryjo, o Matko, moja, oświecaj mnie coraz więcej, niech Twoje ożywcze promienie osuszą moje łzy i rozgrzeją moje zlodowaciałe boleścią serce. O Matko ożyw moją odwagę, wzmocnij dobre postanowienia i spraw, bym poddał(a) się woli Bożej bez względu na to co się stanie ze mną i jakiekolwiek będą względem mnie wyroki Opatrzności. Naucz mnie poddania się woli Bożej w próbach, a Twa Nieustająca Pomoc niech mnie wspiera w zgadzaniu się z wolą Bożą. O Maryjo miej litość nad dzieckiem twoim, bądź Strażniczką mej wiary, mojej nadziei i miłości, otaczaj mnie zawsze Swoją opieką.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko módl się za nami do Jezusa.

Dzień dziewiąty

O Najświętsza Ukochana Matko, O Dziewico Nieustającej Pomocy, oto ostatni już dzień nowenny, którą na Twoją cześć odprawiłem(am). Jest to chwila rozstrzygająca, czy mnie wysłuchać raczysz? Prosiłem(am) Cię z bezgraniczną ufnością. O błagam Cię niech Twoja dobroć i miłosierdzie będą dla mnie równie bezgraniczne! Ty wiesz i widzisz lepiej ode mnie co jest potrzebne dla mego uświęcenia i zbawienia. O Matko, ja wszystko składam w ręce Twoje. Mam stałą nadzieję, że Serce Twoje nie pozostanie nieczułe na moje błagania i jeśli mi nie dasz teraz łaski, o którą prosiłem(am), podczas tych dni modlitwy, dasz mi to, co jest dla mnie najcenniejsze. O Maryjo, Matko moja, bądź błogosławioną i umiłowaną na wieki. Niech Ci będą wieczne dzięki, żeś raczyła okiem rzucić na biedne Twoje dziecko. Błagam Cię nie ograniczaj miłosierdzia Twego, ale roztaczaj je również nad tymi wszystkimi, którzy mi są drodzy. Błogosław mnie, błogosław tym, których kocham, daj nam wszystkim łaskę wytrwania do końca i szczęście oglądania, kochania i wychwalania przez całą wieczność Twego Boskiego Syna i Twojej chwały.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko módl się za nami do Jezusa.

WEZWANIA DO MATKI BOŻEJ

Wezwania

Ref.
Nieustającą bądź pomocą dobra nasze Pani.
Wszyscy dzisiaj Cię prosimy, zostań zawsze z nami.

 1. Chce Ciebie kochać cały lud znękany,
  Ty wskaż nam drogę do niebios bramy.
 2. Miej nas w opiece my grzeszni błagamy.
  Matko niebieska wstaw się za nami.
 3. Bądź z nami zawsze w trudach i znoju,
  przynieś nam z 5obą łaskę pokoju.
Wezwania do Matki Bożej
Część I

CHÓR:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

LUD:

Matko Boska, ze nami wstawiaj się!

CHÓR:

Jutrzenko zaranna na niebie!
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy!
Śliczniejsza nad cedry Libanu!
Cudniejsza nad perły i złoto!
Przez Serce Twe niepokalane!

LUD:

O Maryjo, błagamy Cię!

CHÓR:

Matko Boska. za nami wstawiaj się!

LUD:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

CHÓR:

Panno, łask Bożych pełna!
Panno, księżno niebieska!
Panno, niepokalana!
Panno, cnót wszelkich kwiecie!
Panno, ucieczko nasza!

LUD:

Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!

CHÓR:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

LUD:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Część II

CHÓR:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

LUD:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

CHÓR:

Tyś pierwszą po Bogu ozdobą!
Tyś chwałą Kościoła świętego!
Tyś wszystkich zbawionych radością!
Tyś ludu grzesznego ucieczką!
Przez Serce Twe niepokalane!

LUD:

O Maryjo, błagamy Cię!

CHÓR:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

LUD:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

CHÓR:

Matko Odkupiciela!
Matko pięknej miłości!
Matko nienaruszona!
Matko Bożej mądrości!
Matko nasza najświętsza!

LUD:

Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!

CHÓR:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

LUD:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Część III

CHÓR:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

LUD:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

CHÓR:

Królowo Zastępów Anielskich!
Królowo Wyznawców i Świętych!
Królowo Różańca Świętego!
Królowo trwałego pokoju!
Przez Serce Twe niepokalane!

LUD:

O Maryjo, błagamy Cię!

CHÓR:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

LUD:

Matko Boska, za nami wstawiaj się!

CHÓR:

Witaj Boga-Rodzico!
Witaj łask pośredniczko!
Witaj wiary przykładzie!
Witaj nadziejo nasza!
Witaj kwiecie miłości!

LUD:

Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!

Wezwania do Matki Miłosierdzia

Ref.
Miłosierna Matko Boska (3x), przyczyń się za nami.

O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci Twoje, racz zlać na dusze nasze, błogosławieństw zdroje.

O Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi, prowadź nas drogą łaski, na tej biednej ziemi.

O Matko Miłosierdzia, oto my tułacze, otrzyj łzy nieszczęśliwych, utul smutnych płacze.

O Matko Miłosierdzia, oto my sieroty, okaż nam serce matki, odziej płaszczem cnoty.

O Matko Miłosierdzia, oto my grzesznicy, spraw, niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy.

O Matko Miłosierdzia, oto Twe rodziny, błogosław ojców matki, starców i dzieciny.

Litanie do Matki Boga i ludzi

Ref.
Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź,
na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź.

Z wszystkich niewiast wybrana - Przyjdź i drogę wskaż
Córko Ludu Bożego -Do Syna Twego nas prowadź
Służebnico pokorna - Pokój światu daj.

Ref: Matko, która nas znasz...

Królowo ognisk rodzinnych - Przyjdź i drogę wskaż
Dziewico, wzorze prostoty - Do Syna Twego nas prowadź
Oblubienico cieśli - Pokój światu daj.

Ref: Matko, która nas znasz...

Królowo Narodu naszego - Przyjdź i drogę wskaż
Uciśnionych nadziejo - Do Syna Twego nas prowadź
Światło łaknących prawdy - Pokój światu daj.

Ref: Matko, która nas znasz...

Pociecho ludu biednego - Przyjdź i drogę wskaż
Pani wszelkiej radości - Do Syna Twego nas prowadź
Matko tkliwego serca - Pokój światu daj.

Ref: Matko, która nas znasz...

Dziewico Matko Chrystusa - Przyjdź i drogę wskaż
Dziewico, Matko Kościoła - Do Syna Twego nas prowadź
Dziewico, Matko ludzi - Pokój światu daj.

Ref: Matko, która nas znasz...

Matko, przez Syna nam dana - Przyjdź i drogę wskaż
Matko, która nas słuchasz - Do Syna Twego nas prowadź
Ty nas zawsze rozumiesz - Pokój światu daj.

Ref: Matko, która nas znasz...

Dziewico z nami idąca - Przyjdź i drogę wskaż
Historii świata promieniu - Do Syna Twego nas prowadź
Pośredniczko najlepsza - Pokój światu daj.

Ref: Matko, która nas znasz...

Matko ludzi bezdomnych - Przyjdź i drogę wskaż
Matko prześladowanych - Do 5yna Twego nas prowadź
Matko dzieci wzgardzonych - Pokój światu daj.

Ref: Matko, która nas znasz...

Matko ludzi cierpiących - Przyjdź i drogę wskaż
Matko z sercem przeszytym - Do Syna Twego nas prowadź
U stóp krzyża stojąca - Pokój światu daj.

Ref: Matko, która nas znasz...

Matko płacząca nad nami - Przyjdź i drogę wskaż
Matko przed karą chroniąca - Do Syna Twego nas prowadź
Matko nas przyjmująca - Pokój światu daj.

Ref: Matko, która nas znasz...
Matko Boga Królowo Świata

Ref: Matko Boga, Królowo świata. Matko ludzi - módl się za nami.
Matko Boga, Królowo świata. Matko ludzi prowadź nas.

 1. O Maryjo Tyś mój każdy dzień - Prowadź mnie, kieruj mną ze mną bądź.
  Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te
  - za siostrę, brata i za mnie też.
 2. O Maryjo każdy człowiek powie Ci - Prowadź mnie, kieruj mną ze mną bądź.
  Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te
  - za biednych i samotnych i głodnych też.
 3. 0 Maryjo chory człowiek powie Ci - Prowadź mnie, kieruj mną ze mną bądź.
  Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te
  - by każdy wytrwał w cierpieniu swym.
 4. O Maryjo mąż i żona powie Ci - Prowadź mnie, kieruj mną ze mną bądź.
  Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te
  - Za miłość w rodzinie, ze zgodę w niej.
 5. O Maryjo dziś dziewczyna powie Ci - Prowadź mnie, kieruj mną ze mną bądź.
  Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te
  - za czystość dziewcząt, prostotę w nich.
 6. O Maryjo, każdy chłopiec powie Ci - Prowadź mnie, kieruj mną ze mną bądź.
  Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te
  - za skromność chłopców i szczerość ich.
 7. O Maryjo, każdy rodzic powie Ci - Prowadź mnie, kieruj mną ze mną bądź.
  Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te
  - za miłość rodziców do dzieci swych.
 8. O Maryjo, małe dziecko powie Ci - Prowadź mnie, kieruj mną ze mną bądź.
  Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te
  - za każde nowe życie, by mogło żyć.
 9. O Maryjo, każdy kapłan powie Ci - Prowadź mnie, kieruj mną ze mną bądź.
  Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te
  - Za świętość kapłanów i Boga w nich.
 10. O Maryjo, cały świat dziś mówi Ci - Prowadź mnie, kieruj mną ze mną bądź.
  Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te
  - Niech pokój i miłość na świecie zawsze trwa.
Pomagaj nam

Ref.
Matko Pomocy Nieustającej, pomagaj nam, pomagaj nam.

 1. Uproś nam żywą wiarę, grzechów przebaczenie, Ewangelii Jezusa w prawdzie zrozumienie. Wzbudź wrażliwość sumienia, ożyw nas miłością, niech pszenicą dojrzałą serca nasze rosną.
 2. Ratuj młodzież co ginie, rodziny rozbite, wejdź w zimne nasze domy miłowania świtem. Wstąp w mrok światłem i oczom ciemnym, niewidzącym, wskaż Syna Swego, Prawdy jasnym słońcem.
 3. Broń od zguby nasz Naród, który Cię przyzywa. Spraw, by Polska Chrystusem stała się szczęśliwa. Od niewiary, pijaństwa, od niemoralności, uratuj nas Maryjo, matczyną Swą litością.
Dziękujemy Ci...

Ref.
Maryjo dziękujemy Ci, że pomagasz nam, że ocierasz łzy, dziękujemy Ci.

 1. Że miłujesz nas, pragniesz z nami być, gdyż bez Ciebie tu, ciężko ludziom żyć.
 2. Że przynosisz nam Boże Dziecię Swe, że rozdzielasz w krąg blaskiem łaski Twe.
 3. Żeś tak blisko wciąż, żeś jest Matką nam, że prowadzisz nas do niebieskich bram.
 4. Że ochraniasz nas i strzeżesz od zła, kto posłucha Cię, skarby w niebie me.
 5. Że otwierasz nam, serce pełne łask, ukazujesz w nim chwały Bożej blask.
 6. Nieustannie tu, wysłuchujesz nas, dajesz dobroć Twą, nawrócenia czas.
Królująca w niebie...

Ref.
Matko u Twojego Syna, zawsze za nami wstawiaj się.

 1. Królująca w niebie - Panno Maryjo
  Wołamy do Ciebie - Panno Maryjo.
 2. Błogosław rodzinom - Panno Maryjo
  Wszystkim córkom, synom - Panno Maryjo.
 3. Ucz nas Twej miłości - Panno Maryjo
  Strzeż od rozwiązłości - Panno Maryjo.
 4. Dzieciom i młodzieży - Panno Maryjo
  Wskaż jak żyć należy - Panno Maryjo
 5. Spraw by powrócili - Panno Maryjo
  Wszyscy co zbłądzili - Panno Maryjo.
 6. Tam gdzie smutek gości - Panno Maryjo
  Promień wznieć radości - Panno Maryjo.
 7. Otrzyj łzy cierpiącym - Panno Maryjo
  Ulżyj konającym - Panno Maryjo.
 8. W walce z złem daj męstwo - Panno Maryjo
  Prowadź do zwycięstwa - Panno Maryjo.
 9. Połącz prosim szczerze - Panno Maryjo
  Wszystkich w jednej wierze - Panno Maryjo.
Matko Pomocy Nieustającej

Matko Pomocy Nieustającej,
proś Boga za nami,
proś Boga za nami.

PIEŚNI MARYJNE

ANIELSKĄ PIEŚN DZWON GRAŁ

Anielską pieśń dzwon grał,
Cześć Maryi wdzięcznie głosił.
Serc ludzkich jękiem łkał,
Na ziemię zejść Ją prosił,

Ref.
Ave, Ave, Ave, Ave Maryja!
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja!

Maryja słyszy dźwięk.
Na ziemie wnet przychodzi,
Uciszyć biednych jęk,
I gorzki ból osłodzić.

Ref.

Wróć Pani, do mnie wróć.
Nie mogę żyć bez Ciebie.
Z mej duszy smutek zrzuć.
O pomnij na mnie w niebie.

Ref.

ANIELSKIE TWE WEJRZENIE

Anielskie Twe wejrzenie, Maryjo na mnie zwróć.
Płyń wdzięcznie z serca pienie, ma duszo pieśń twą nuć.
O Matko, o Matko, kocham Cię.

Czy w szczęściu, czy w niedoli, czy radość czuję wraz.
Czy serce kiedy boli, ja wołam w każdy czas.
O Matko, o Matko, kocham Cię.

Niech zawsze serce moje, nim pęknie życia nić.
Wychwala Imię Twoje, dla Ciebie pragnę żyć.
O Matko, o Matko, kocham Cię.

AVE REGINA CAELORUM

AVE Regina caelorum
AVE Domina Angelorum
Salve radix, salve porta
Ex gua mundo lux est orta
Gaude Virgo gloriosa
Super omnes speciosa
Vale, o valde, decora
Et pro nobis Christum exora.

BĄDŹ POZDROWIONA ŁASKI PEŁNA

Bądź pozdrowione łaski Pełna, Maryjo Matko ma.
Przyjmij dzięki Matko moja, bo wielka dobroć Twa.

Ref.
Matko ja wielbię cię, Matko ja kocham Cię
O Matko spójrz pobłogosław wszystkie dzieci Twe.
Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię,
O Matko spójrz pobłogosław mnie.

Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci Twe,
ufającym w pomoc Twoją, Ty dajesz łaski Swe.

Ref.

BRZMI CICHEJ GODZINY

Brzmi cichej godziny, Przez góry doliny, Dzwonku Twój głos.
Brzmi Pannie Maryi, Nieś pozdrowienie Jej, Aż do niebios.

Bo Ona łask pełna, Niebo i ziemia me Pokłon Jej dać.
Chcę też Jej dzwonkiem być, Ją pozdrowieniem czcić, Ją miłować.

Pan Bóg wszechmogący, Nas pocieszający, On jest z Tobą, Królowo Niebieska,
Nasza pośredniczko, Bądź też ze mną.

Panno wysławiona. Spraw niech Twa Dziecina, Nam tu sprzyja.
Tyś błogosławiona, Bez grzechu poczęta. O Maryja.

BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA

Była cicha i piękne jak wiosna.
Żyła prosto zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła.
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

Ref: Matka, która wszystko rozumie.
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie.
Ona jest z nami w każdy czas.

Dzisiaj światu potrzeba dobroci.
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci.
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak Ona.

Ref:

CHCĘ MARYJO SŁUŻYĆ TOBIE

Chcę Maryjo służyć Tobie,
Wszystkie dni żywota mego.
I w weselu i w żałobie,
Tobie wiernym pragnę być.
Niech więc zniknie łza z powiek,
Niechaj z duszy smutek mknie.
Nie zaginę nie na wieki, bo Maryja broni mnie.

Gdy napadną na mnie wrogi,
Bądź mi tarczą, bądź obroną.
Znikną zaraz wszystkie trwogi,
Pokój wróci w serce me,
A gdy śmierci dzień nadejdzie,
Gdy na sąd mnie stawi już.
Spraw niech dusza moja wejdzie,
W jasność wiekuistych zórz.

CIEBIE NA WIEKI

Ciebie na wieki, wychwalać będziemy,
Królowo nieba Maryjo.
W Twojej opiece niechaj zostajemy,
Śliczna, bez zmazy lilija.
Wdzięczna Estero, o Panienko Święta,
Tyś przez Aniołów Jest do nieba wzięta.
Niepokalanie poczęta.

Na każdy moment, na każdą godzinę.
Twojej pomocy żądamy.
Pani anielska, odproś naszą winę,
Do ciebie grzeszni wzdychamy.
O furto rajska, ucieczko grzeszników,
O Matko Boża, ratuj niewolników.
Niepokalanie poczęta.

Obróć swe oczy, pośpiesz w utrapieniu,
Maryjo, Matko miłości.
Kto służy Tobie, nie daj go zginieniu.
Broń nas od czarta chytrości.
Pokaż swą łaskę, Matko litościwa.
Najświętsza Panno, bądźże szczodrobliwa.
Niepokalanie poczęta.

DAJ MI JEZUSA

Daj mi Jezusa, o Matko moja.
Na krótki życia ziemskiego dzień.
Bom ja dziecina, słaba jest Twoja.
I brak jej siły, co spływa zeń.
O, daj, mi dej, Jezusa dej.

O złóż Go Matko, do serca mego,
Co dniem i nocą wciąż o Nim śni,
Co żyć nie może bez Pana swego,
A z dala tęskni, wylewa łzy.
O, daj, mi daj, Jezusa daj.

O, daj, mi Matko Jezusa duszę.
Daj jego Ciało i świętą Krew.
On jest mym życiem, ja Go mieć muszę.
O, usłysz Matko, miłości śpiew.
O, daj, mi daj, Jezusa daj.

Ja Jezu Ciebie, w sercu mieć muszę.
Bo mi bez Ciebie pustynią świat.
Kiedy Ty weźmiesz już moją duszę,
To jakby w słońcu rozkwitał kwiat.
O, daj, mi dal, Jezusa daj.

U stóp Mu świętych, swe serce złożę.
I szczery za grzechy moje ból.
Kochać Go będę, w cichej pokorze.
Bo On mój Jezus, mój Bóg i Król.
O, daj, mi dej, Jezusa daj.

DO CIEBIE MATKO SZAFARKO ŁASK

Do Ciebie, Matko Szafarko łask,
Błagalne pieśni wciąż płyną.
Twa dobroć świeci nad słońca blask.
Nadzieją Tyś nam jedyną.

Ref: W cierpienia czas, pomocą darz, I nieustannie ratuj nas.

Gdy Twojej chwały niebieski tron,
Daleki duszy cierpiącej,
Spoglądnij na nas przez Obraz on,
Pomocy Nieustającej.

Ref:

Twe lica jakże łaskawe są,
Pociąga słodycz z nich Twoja,
Ufamy szczerze, że ulżysz łzom.
I wsparciem staniesz się w znojach.

Ref:

DO SERCA TWEGO

Do Serce Twego, Pani świata,
My Twoje dzieci garniem się.
Gdy ogrom cierpień nas przygniata.
O Matko nasza, zlituj się.
Pokoju rychły ześlij dar, Niech wzruszy Cię
Błagania żar, Królowo, Królowo Ty nasza.

Ucieczko grzesznych, Panno święta.
Naucz jak Boga prosić mam.
Niech moja prośba z serca wzięta.
Ptakiem do niebios leci bram.
Wyjednaj łaski Bożej dar. Niech wzruszy Cię
Błagania żar. Królowo, Królowo, Ty nasza.

Niepokalana, łaski pełna.
Matczyną swą wyciągnij dłoń.
Wśród życia z niebios rzuć nam blaski.
Nadzieją rozświeć bólu toń.
Wyjednaj łaski Bożej dar. Niech wzruszy Cię
Błagania żar. Królowo, Królowo, Ty nasza.

DO CIEBIE DZIS MATKO JEZUSOWA

Do Ciebie dziś Matko Jezusowa.
Wznosimy oczy, myśli, serce swe.
Boś Matką nam i naszą Tyś Królową.
Twój wzrok rozprasza cień i smutku łzę.

Ref: To serce Twe litości skarb.
O Matko Nasza ucieczką jest nam.
O zlituj się prosimy Cię, prosimy Cię,
Królować racz nad nami.

Ref:

Niech oczu Twych najsłodsze dziś spojrzenie.
Pocieszy smutek i osuszy łzy.
Ty dobrze wiesz co ból i udręczenie,
bo któż o Matko bolał tak jak Ty.

Ref:

O ześlij nam pociechę z tronu swego,
Pozwól nam w szczęściu i pokoju żyć.
Czcić i miłować serce Twego Syna.
I Jego ludem zawsze wiernym by.

Ref:

DO KRÓLOWEJ RÓŻAŃCOWEJ

Do Królowej Różańcowej, 2wróć swe oczy,
duszę swą. Nabożnymi czcij Ją słowy.
Tam ożywcze źródła są.

Wszak w różańcu rozważamy, Życie Chrysta,
męki trud. Do cnoty się pobudzamy.
By oglądać chwały cud.

I w różańcu podziwiamy, Życie Maryi, cnoty Jej.
Patrząc na Nią podążamy.
Po zbawiennych szlakach Jej.

DO TWEJ DĄŻYM KAPLICY

Do Twej dążym kaplicy.
Co z brzegu czeka nas.
Wśród wichru nawałnicy,
W pochmurny, słotny czas.
Byśmy tam wciąż dążyli,
I nigdy nie zbłądzili.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

Jak cudnie w zmierzchu cieni,
Twój obraz sercu lśni.
Wód kryształ się rumieni,
Na nim Twój promień drży.
O Jutrznio powstająca,
O Gwiazdo z chmur świecąca.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

DZISIAJ POZDRAWIAMY

Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie,
Jak Cię pozdrawiają, Anieli w niebie.
Zdrowaś, zdrowaś, Panno Maryjo!

Boś Ty jest Matuchną, Syna Bożego.
Tyś jest Cesarzową świata całego.
Tyś jest godna Maryjo, tego.

Tobie się kłaniają chóry Anielskie.
Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie.
Ciebie prosi i plemię ludzkie.

Nawet Trójca Święta szanuje Ciebie.
Bo najwyższe miejsce, dała Ci w niebie.
Posadzili najbliżej siebie.

DZIŚ BIEGNĘ

Dziś biegnę co sił, do Ciebie Matko,
Przytulić się, powiedzieć Ci,
Że serce me drży, troski zaniosę,
Do Matki tej, co kocha mnie.

Ref: Mario Matko ma, tak kocham Cię
Bez Ciebie trudno żyć na świecie tym.
Maryjo tylko Ty zrozumiesz mnie.
Najlepsza Matko ma, najlepsza Matko ma.

Otacza nas świat, gdzie złość i gniewy,
A zaś miłości Bożej brak.
Potrzebna jest dziś wspaniała Matka.
Wtedy nastąpi nowy, błogi czas.

Ref:

GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ

Gdy klęczę przed Tobą, Modlę się i składam hołd.
Wet ten dzień i uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć

Ref: AVE Maryja Gratia Plena. Dominus tecum benedicta tu.

Wszystko Tobie daję, Każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja, Wznieś je przed Pana tron.

Ref:

Gdy klęczę przed Tobą, Widzę Twoją radosną twarz.
Każde myśl, każde słowo, Niech spocznie w dłoniach Twych.

Ref:

GDY SERCE TWOJE NAPEŁNI SIĘ TRWOGĄ

Gdy serce Twoje napełni się trwogą
I ciężar ogromny przygniata do ziemi,
Gdy nogi nie chcą lub iść już nie mogą,
To pomyśl, że jest ktoś, kto wszystko to zmieni.

Ref: To Matka ukoić może Twe Serce.
Przytulić tak mocno jak tuli Jezusa.
Wziąć wszystko co twoje we własne swe
Ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa.

Lecz musisz się zdobyć na trud jeszcze jeden.
By poprzez wędrówkę w upale i znoju,
Zobaczyć twarz Matki promienną i jasną.
By tam się z Nią spotkać i zaznać spokoju.

Ref:

A jeśli ma w sercu nadzieja powrócić,
I nadać życiu nowe wartości.
Sprawić to może Panienka przeczysta.
Patrząc na ludzi oczyma miłości.

Ref:

GDY TRWOGA NAS OGARNIA

Gdy trwoga nas ogarnia, Matko wspomóż nas.
I smutku skróć cierpienia. Matko wspomóż nas.

Ref: Matko, o wspomagaj nas. Nieustannie w każdy czas. Nieustannie w każdy czas.

Gdy wiarę tracim żywą, Matko wspomóż nas.
Nadzieję wzbudź prawdziwą, Matko wspomóż nas.

Ref:

Gdy miłość gaśnie w duszy, Matko wspomóż nas.
Niech głos nasz Ciebie wzruszy. Matko wspomóż nas.

Ref:

W pokusy złej godzinie. Matko, wspomóż nas.
Kto wzywa Cię nie zginie. Matko, wspomóż nas.

Ref:

Gdy śmierci grot nas zrani. Matko, wspomóż nas.
Do nieba wprowadź Pani. Matko, wspomóż nas.

Ref:

GDY W CIĘŹKICH WALKACH

Gdy w ciężkich walkach siły słabną.
Jak miło duszy upadającej,
Wspomnieć na Ciebie, nasza Nadziejo.
Matko Pomocy Nieustającej.

Ref: Maryjo, ratuj, O Matko pociesz, Maryjo, ratuj, o Matko, pociesz nas.

Łzę ledwie jedną w smutku uronię.
I w prośbie Ciebie wezwę goręcej.
Litosne zaraz dajesz mi dłonie.
Matko Pomocy Nieustającej.

Ref:

GWIAZDO ZARANNA

Gwiazdo zaranna, śliczne Jutrzenko.
Niepokalana Maryjo Panienko.
Bez pierworodnej zmazy poczęta.
Módl się za nami, Królowo święta.

Ty, co jak słońce w niebie jaśniejesz.
I nam w ciemnościach swym światłem siejesz.
Rozpędź te burze groźne nawały.
By serce nasze w cnocie wytrwały.

Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko.
Niepokalane Maryjo Panienko.
Wspomóż nas biednych o Wniebowzięta.
Módl się za nami. Królowo Święta.

IMIĘ KTÓRE KOCHAM

Imię, które kocham - Maryja
W sercu moim noszę - Maryja
Szeptem wypowiadam i z miłością śpiewam

Ref: Maryja, Matka Chrystusa i moje Maryja, Maryja sam Ojciec Bóg nam Ją dał.

W sercu rozmodlonym - Maryja
Bólem skołatanym - Maryja
W sercu rozśpiewanym do Niej się uśmiecham.

Ref:

Tobie się oddaję - Maryjo
Twego słuchem głosu - Maryjo
Czegóż mam się lękać, gdy Ty jesteś ze mną.

Ref:

IDŹMY TULMY SIĘ JAK DZIATKI

Idźmy tulmy się jak dziatki,
Do serca Maryi Matki.
Czy nas nęka życia trud,
Czy to winy czerni bród.
Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
Rzewnym sercem, Łzawym okiem,
To Serce zna dzieci głos.
Odwróci bolesny cios.

Ach, to Serce dobroć sama,
Najczulsze z córek Adama.
Jest otwarte w każdy czas.
Samo szuka, wzywa nas.
Pójdźcie do mnie, dziatki moje.
Wyczerpnijcie łaski zdroje.
Kto mnie znajdzie, życie ma.
Temu Syn zbawienie da.

To Maryi Serca chwałą
Że zgubionym zbawcę dało.
Jemuś winien świecie cud.
Że Bóg zstąpił zbawić lud.
Pod nim Jezusa nosiła.
Do Niego rzewnie tuliła.
Wychowała, By Bóg Syn.
Zgładził długi naszych win.

JAKŻE POTĘŻNA

Jakże potężna prawica Twoje,
Jak silnie ściska ją Boski Syn.
Ona dla Niego pewna ostoja.
Podejmie zbawienia czyn.

Ref: Dłonią tą ciągle wspierającą,
Ujmij z miłością ster naszych dusz.
Swoją pomocą nieustającą,
Wiedź nas do wiecznych świetlanych zórz.

W Twojej prawicy, Łask Rozdawczyni,
Syn skarbów swoich zostawił klucz.
Świętości wszelkiej słodka Mistrzyni,
Słabe Twe dzieci dróg cnoty ucz.

JEST JEDNO IMIĘ

Jest jedno Imię, które wszystkie serca splata.
To piękne imię, a szczęśliwy kto je zna.

Ref: Maryja, cudne Imię, to Imię Bożej Matki. Maryja, gdy Ją wezwiesz osuszy Twoje łzy.

Jest jeden Obraz, który wszystkie oczy więzi.
To Obraz Matki, On w nieszczęściu mówi nam.

KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ

Królowej Anielskiej śpiewajmy,
Różami uwieńczmy Jej Skroń,
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń.
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

Przez Ciebie O Matko litości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich nóg.
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń.

O Tronie Boga wszechmogącego,
O Słońce nadziei i łask,
O różdżko przedziwna Jessego,
Jak wielki cnót Twych jest blask.
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

KRÓLOWO NIEBIOS

Królowo Niebios Tobie cześć.
Oddaje wierny lud.
Swych dzieci głos wysłuchać chciej,
I wciąż swą pomoc nieś.
W Obrazie na złocistym tle,
Świecisz nam zawsze wciąż.
Jak dajesz Jezusowi dłoń,
Tak podaj nam też ją.

Ref: O Matko Pomocy Nieustającej.
Proś Boga za nami, Proś Boga za nami.
Błogosław i prowadź do Twego Syna.
O usłysz błagania, wysłuchaj dzieci Twe.

Królowo Niebios, prosim Cię.
Przybądź na pomoc nam.
Pod płaszczem Swym uchronić chciej.
Do nieba prowadź bram.
Umacniaj w duszach wiarę nam,
Prawdziwą, żywą daj.
By pokój, miłość ład,
Zmieniły ziemię w raj.

KU TOBIE CZYSTA

Ku Tobie czysta ponad gwiezdny łan.
Radosne pieśni naszych płyną tony.
Na ręku Twym spoczywa świata Pan.
Twój wzrok miłośnie ku nam obrócony.
O chciej nam obraz Twój do duszy wryć.
Świetlane Twoje niech nam wieją znaki.
My chcemy pójść cichymi Twymi szlaki.
Bo wszyscy chcemy Twymi dziećmi być.

Twe szaty blaskiem słońca wiecznie lśnią.
Pod Twoje stopy ziemia krąg swój stawia.
Gwiazd złotych wieniec skroń otacza Twą.
Łask pełną, chór aniołów Cię wysławia.
O chciej nam obraz Twój do duszy wryć.
Wśród życia walk racz z nami stawać wszędzie.
A z Bogiem trwać staraniem naszym będzie.
Bo wszyscy chcemy Twymi dziećmi być.

MAGNIFICAT

Magnificat, Magnificat
Magnificat, anima mea Dominum
Magnificat, magnificat
Magnificat anima mea.

MARYJO COŚ JEST W NIEBIE

Maryjo, coś jest w niebie,
Spójrz na nas u Twych stóp.
Należeć my do Ciebie, pragniemy aż po grób.
Błogosław Pani nas, dziś ślubujemy wraz,
Że wiernie będziem służyć Ci,
Maryjo w każdy czas.

Do dziatek Twych gromady, Racz przyjąć Matko nas.
Iść chcemy w Twoje ślady i żyć jak Ty bez skaz.
Gdy w duszy zawrze bój Maryjo, przy nas stój
By nieskalanym zawsze był, czystości naszej strój.

Daj kroczyć cnoty ścieżką.
Wśród prób i pokus burz.
A gdy nam śmierć już bliską, oznajmi Anioł Stróż.
Ty nas pod płaszcz swój schroń, od potępienia broń
I nieśmiertelnej chwały wian, ach złóż na naszą skroń.

MARYJO, JA TWE DZIECIĘ

Maryjo, ja Twe dziecię,
O podaj mi Twą dłoń.
Niech przejdę po tym świecie,
Od grzechu Matko chroń.

Ref: Bądź z nami w każdy czas, wspieraj ratuj nas.
Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas.

O tkliwe Twoje oczy.
Ku dzieciom Matko zniż.
Gdy niemoc serce tłoczy.
Ty je pociągnij wzwyż.

Ref:

Ty płoniesz blaskiem słońce.
Rozwidniasz świata mrok.
Niech w obraz Twój bez końca.
Utkwiony mamy wzrok.

Ref:

MARYJO MATKO GDY POZDRAWIAM CIEBIE

Maryjo, Matko, gdy pozdrawiam Ciebie,
To taka słodycz tryska z duszy mojej.
Żem nigdy niesyt, o Matko ma w niebie,
Wciąż bym powtarzał: Zdrowaś ku czci Twojej.

Kiedy nade mną pokusy zawieją,
Gdy się uzbroi przeciw mnie duch złości.
Tyś mą rozkoszą, Tyś mą jest nadzieją.
Tyś ponad wszystko, droższa ma miłości.

Bo kiedy tylko napadną mnie wrogi,
A ty mnie Matko, weźmiesz na swe łono,
Wnet zniknąć muszą wszystkie duszy trwogi.
Moja ty tarczo, pociecho, obrono.

Gdy śmierć się zbliża, Matko w tej godzinie,
Nie wypuszczaj mnie z potężnej opieki.
Gdy Pan mnie wezwie, a to życie minie,
Weź mnie do siebie, do nieba na wieki.

MARYJO PRZYJMIJ DZIĘKI

Maryjo przyjmij dzięki za hojnej łaski zdrój.
Co spłyną z Twojej ręki na biedny naród Twój.
Najlepszą jesteś z matek, Twej łaski otwórz dłoń.
Twych wiernych grono dziatek,
W swym Sercu zawsze chroń.

Maryjo przyjmij dzięki za hojnej łaski zdrój.
Co spłyną z Twojej ręki na biedny naród Twój.
Lecz już się kończą chwile, upłynął już ten czas.
Gdy tak do serca mile, tuliłaś wszystkich nas.

O Święta Matko, Pani, patrz u stóp dziatki Twe.
Rządź, prowadź, kieruj nami, bierz serca, daj nam twe
Spraw byśmy Cię kochali z Jezusem wiecznie tam,
Gdzie Święci i Anieli, gdzie Stwórca, Pan Bóg sam.

MARYJO ŚLICZNA PANI

Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową, Ty Gwiazdą na niebie,
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.

Ref: Maryja, AVE Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci Swe.

Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych
Ustach gorzkie łzy,
W sercu ból, smutek, żal a w oczach wciąż strach.
Usłysz Pani, błaganie, pomóż nam.

Ref:

MARYJO ŚWIĘTA PANI

Maryjo Święta Pani, stajemy u Twych stóp.
My dzieci, my poddani, my wierny Tobie lud.

Ref: Maryjo stań wśród nas,
wśród naszych szarych dni,
Twój Obraz niech nam w każdy czas
Pociechą w sercu lśni.

Gdy słońce szczęścia świeci, czy w smutku płyną dni.
Niesiemy Ci jak dzieci, swą radość, albo łzy.

Ref:

MARYJO TYŚ NASZĄ, NADZIEJĄ

Gdy popatrzysz dookoła, gdy otworzysz swoje oczy,
Wówczas dojrzysz tylko smutek, który nasze życie
mroczy. Dni tak szare tak podobne bez uśmiechu
i radości, tylko smutek tam pozostał,
który w sercach naszych gości.
Lecz nadzieja jest w Maryi, która sama choć
stroskana, zawsze cieszy i rozdaje łaski,
które płyną od Pana.

Ref: Maryjo, Tyś naszą nadzieją.
Maryjo, Ty radość nam dasz.
Spraw Matko niech serca się śmieją.
Maryjo daj na szare dni pogodną twarz.

Wejdź o Maryjo w nasze życie w nasze serca
i zagrody, daj na szare dni codzienne trochę
Szczęścia i pogody. Schyl się Matko nad
Ludzkością co pokoju jest spragnione i jak
Tulisz Swego Syna, tak nas wszystkich weź
w ramiona. Przynieś Matko nam Jezusa w nasze
młode trudne lata.

Ref:

MATKO NAJLEPSZA

Matko najlepsza, Ty cierpień ciosy
I nasze troski najlepiej znasz.
W pieśni ku Tobie wznosimy głosy,
Pociechę ty nam i pomoc dasz.

Ref: Nieustająca, Tyś pomoc nasza,
Więc nas wspomagaj w niedoli czas.
Kiedy łzy gorzka lica nam zrasza,
Do Serce Swego przygarnij nas.

Płynie w nowennie nieustającej,
Do Ciebie prośby i skarg ton.
Serce Twe bowiem nam współczujące,
To miłosierdzia i łask tron.

Ref:

MATKO NASZA DZIECI TWOJE

Matko nasza, dzieci Twoje.
Dziś Swe modły ślą do Cię.
Rozlej swojej łaski zdroje.
Matko nasza zlituj się.

Ref: Naszą Matką Tyś jedyną,
Szczęścia wiecznego Krainą.
W każdym pieniu prosim Cię,
Matko nasza zlituj się.

Imię Twe litością słynie.
W nim radości naszej zdrój.
Kto Cię Matką zwie nie zginie,
Lecz zwycięski stoczy bój.

Ref:

Każde serce niech uczuje.
Jak jest słodka dobroć Twa.
Niech się cieszy, niech dziękuje.
Że Cię Matkę w niebie ma.

MATKO PRZED TWOIM OBRAZEM

Matko przed Twoim Obrazem, Nieustającej Pomocy,
Ufnie korzymy się razem, pewni matczynej Twej mocy.

Ref: Kiedy nas dręczy pokusa,
Smutku przytłacza ból,
Ratuj nas Matko Jezusa,
Zawsze jak dziatki tul.
Zawsze jak dziatki tul.

Tobie bez granic ufamy, Matko przedziwnej pomocy.
Wszak Stwórca zbawcze dusz plany zawierzyć łaskawej Tej mocy.

Ref:

MATKO USŁYSZ MODŁY DZIECI

Matko usłysz modły dzieci,
Co do Ciebie wznoszą głos.
Dobroć Twoja ufność nieci.
Więc w Swe ręce wet ich los!

Ref: Nieustanną bądź pomocą,
łaski zdroje na nas zlej.
W swej opiece dniem i nocą.
Matko nas zachować chciej!

Gdy na życia tej głębiny,
Duszę w krąg otoczy mrok.
Dziecię Maryi nie zginie.
Czuwa nad nim Matki wzrok.

Ref:

Gdy w łódź życia biją fale.
Gdy pochłonąć ma ją toń.
Ty nas Matko wspieraj stale.
Od zasadzek piekła broń.

Ref:

NAJŚLICZNIEJSZA MATKO BOŻA

Najśliczniejsza Matko Boża, miłościwe oczy Twe.
Racz łaskawie zwrócić na nas na rodziny ziemskie Twe.

Ref: Panno Ty, najdobrotliwsza,
Tyś nam życiem, Tyś nam blask.
Wyproś nam u Twego Syna,
Pokój, miłość, źródło łask.

My pielgrzymi na tej ziemi i szukamy prawdy dróg
Tu do Ciebie przychodzimy i padamy do Twych nóg.

Ref:

Ach wyciągnij ręce Swoje i wskaż prostą drogę nam.
Do Jezusa Twego Syna do niebieskich świętych bram.

Ref:

NIECH CHWAŁA MARYI

Niech chwała Maryi, wciąż w sercach brzmi.

Ref: Bo serce Maryi, Niepokalany kwiat,
Przemienia, pociesza i chroni cały świat.

Maryję jak skarb bezcenny mam czcić.

Ref:

Niech chwali Cię człowiek po wszystkie dni.

Ref:

NIEUSTANNĄ JESTES NAM POMOCĄ

Nieustanną, jesteś nam pomocą,
Spieszysz z ratunkiem, zawsze dniem i nocą,
Dlatego Matko w każdej potrzebie
Z ufnością wielką biegniemy do Ciebie.

Ref: Matko ja proszę Cię,
Błogosław zawsze mnie
I Swą pomocą darz na ciężki życia czas.
Matko jak proszę Cię,
Błogosław zawsze mnie,
I Swą pomocą darz na życia czas.

Ty Boże Dziecię pieścisz na swym łonie.
Ono tak czule ściska Twoje dłonie.
Widokiem krzyża swego strwożone na Twoją
Matko liczy obronę.

Ref:

O ŁASKAWA NASZA PANI

O łaskawa nasze Pani, Ty nam Matką zawsze bądź.
My opiece Twej oddani, więc nam miłościwie rządź.

Ref: Nie opuszczaj nas Maryjo,
Swoje łaski na nas zlej.
Boś Ty naszą jest nadzieją,
Przeto nas wysłuchać chciej.

Wszak Tyś naszą jest nadzieją, od lat tylu tu Twój gród
Ciebie możną Opiekunką, sławi cały wierny lud.

Ref:

Pobłogosław nam Maryjo, i łaskami swymi darz.
Daj szczęśliwie dojść do domów, Ty nam drogę prawdy wskaż.

Ref:

O MARYJO KRÓLOWO NASZA

O Maryjo Królowo nasza
Weź w opiekę swoją nas
Niech nas odtąd nic nie przestrasza,
Twierdzą mocą bądź nam w każdy czas.

O MARYJO WSPOMNIJ NA MNIE

O Maryjo wspomnij na mnie.
Boć ja nie mam nikogo.
Oprócz Ciebie ku obronie, Przyjaciela żadnego.
Ty mnie strzeżesz, zachowujesz, Matko pełna litości
Upadłego podtrzymujesz, Bym nie zginął w swej złości.

O Maryjo wspomnij na mnie.
Bym rozważał swe złości.
I zadość uczynił za nie, z prawdziwej miłości.
Uproś mi u Syna Twego, grzechów mych odpuszczenie
Bym przez Krew najdroższą Jego, zmazał me przewinienia.

O NAJSWIĘTSZA MATKO BOŻA

O Najświętsza Matko Boża, Jesteś piękna jako róża

Ref: O Maryjo wsławiona, Bądź od nas pozdrowiona.
O Maryjo wsławiona, Tyś jest nasza obrona.

O Maryjo, śliczny kwiecie, Jak lilija z różą w lecie,

Ref:

Proś za nimi Syna Twego, Jezusa Zbawcę naszego,

Ref:

Witaj. jasna Gwiazdo morska, Z której wyszła jasność Boska

Ref:

Tyś jest jako kwiat różany, W czerwoną szatę przybrany.

Ref:

Ślicznaś, piękna i nadobna, W pełni księżyca podobna

Ref:

W słoneczną szatę przybrana, Korona z gwiazd haftowana

Ref:

Księżyc swe ogniste rogi, Skłonił pod Twe święte nogi.

Ref:

O SANCTISSIMA

O Sanctissima O piissima
Dulcis Virgo Maria
Mater amata in te merata
Ora, ora pro nobis!

Tu soletium et refugium
Dulcis Virgo Maria
Ouidguid optamus in Te speramus
Ora, ora pro nobis!

Ecce dobiles perguam flebi!es
Salva nos o Maria!
Tolle langueres, sene dolores
Ora, ora pro nobis.

Virgo respice, mater adspice
Audi nos o Maria
Tu medicinam portas divinam
Ora, ora pro nobis.

Tua gaudie et suspira
Iuvent nos o Maria
In Te speremus ad Te clamamus.
Ora, ora pro nobis!

O SERCE MARYI NIEPOKALANE

O Serce Maryi Niepokalane,
Módl się za nami grzesznymi.
Do Ciebie Twe dzieci grzechem skalane.
Z tej smutnej wołają ziemi.

Ref: Sercu Maryi cześć oddajemy
Wszyscy wspólnie zaśpiewajmy
O Serce Maryi Niepokalane.
Módl się za nami grzesznymi.

Zwróć się o Maryjo, ku naszej stronie.
Niech dojdzie nasz głos do Ciebie.
Bo w Twego najsłodszej Serca obronie
Bezpiecznie jak w drugim niebie.

Ref:

Modlitwy i dary razem złączymy.
Grzesznych ucieczko jedyna.
I taki dla Ciebie wianek zwiążemy.
A Ty za nami proś Syna.

Ref:

OD JUTRZENKI

Od jutrzenki Ty jesteś piękniejsza.
Blaskiem Swoim wypełniasz nam ziemię.
A wśród gwiazd co jaśnieją na niebie.
Nie ma gwiazdy tek pięknej jak Ty.

Ref: Piękne Tyś jest jak słońce.
Jasne nad blask księżyca.
Gwiazdy zaś najpiękniejsze.
Nie są piękne jak Maryjo Ty.

Matko Boga i Matko nas ludzi.
Tyś radością jest świata całego.
Przyjmij prośby od dziecka Twojego,
Modły nasze, radości i łzy.

Ref:

OTOCZ POMOCĄ

Otocz pomocą, Matko swe dzieci,
Wspieraj na każdy dzień.
Promień Twej łaski niech nam zaświeci.
Smutku rozprasza cień.

Ref: Nieustającej Pomocy, O Matko wzywamy Twej.
Płaszczem Swym we dnie i w nocy.
Swe dziatki osłaniać chciej.

Otocz pomocą serca cierpiące,
Które przeszywa ból.
Wlewaj w ich dusze łaski kojące.
Zawsze do Serca tul.

Ref:

PO GÓRACH DOLINACH

Po górach dolinach, rozlega się dzwon.
Anielskie witanie ludziom głosi on.

Ref: AVE, AVE, AVE Maria, Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.

Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las.
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.

Ref:

Wtem wicher zaszumiał gwałtowny od skał.
W niej serce zadrżało, cud się spełnić miał.

Ref:

Spogląda na skały Maasebelskiej stok.
Dziewica przecudna uderza jej wzrok.

Ref:

Oblicze jej słodkie w oczach błyska raj.
Zdaje się przemawiać, "Daj mi serce daj".

Ref:

POBŁOGOSŁAW MATKO WIERNE DZIECI

Pobłogosław Matko, wierne dzieci Twe,
Daj im słodki spokój, o co proszą Cię.
Weź nas w swą opiekę, nie opuszczaj nas.
Broń nas ode złego, dziś i w każdy czas.

Pobłogosław myśli, czyny wspierać chciej.
We dnie w nocy. Matko, nas w opiece miej.
Prowadź nas śladami pobożności Twej.
Serca Twoich dziatek wciąż rozgrzewać chciej.

Pomoc daj, o Matko, kiedy wierny lud.
Pomny swej boleści, znosi życia trud.
Gdy z zbolałych piersi podnosimy głos.
Wspieraj dzieci swoje szczęsny ześlij los.

POZDRAWIAM CIĘ O MARYJO

Pozdrawiam Cię, o Maryjo.
Tyś wątpiących nadziejo.
Serce woła, usta głoszą, że jesteś Matką naszą.

Ref: Dlatego Ciebie proszę, dlatego Ciebie błagam.
Matko Boska wspomóż mnie i pociesz mnie.

Ciało, zmysły i czym władam.
Pod Twoje nogi składam.
Przyjmij serce w podarunku, a pociesz mnie w frasunku

Ref:

A gdy zamknę me powieki.
Na niezliczone wieki.
Otwórz mi niebieskie wrota, szczęśliwego żywota.

Ref:

PRZECUDNE OBLICZE MEJ PANI

Przecudne oblicze mej Pani.
Odbiciem Boskości jaśnieje.
Promieniem dobroci mnie rani.
Niebiańskie powaby w krąg sieje.

Ref: Udzielić chciej Pomocy Swej Nieustającej
Mej duszy wśród niemocy i we łzach tonącej.
Przecudne Twe oblicze siejąc w koło blaski
Niech rajskie słodycze, niech rajskie da słodycze.
Szafarko łaski, niech rajskie słodycze niech rajskie da słodycze.

Twe cudne oblicze Maryjo.
Miłość me serce rozżarza.
Ku Tobie przeczysta Lilijo.
Pociąga i zbawia nędzarza.

Ref:

PRZED OBRAZ TWÓJ

Przed Obraz Twój o Maryjo
Znów biegniemy wszyscy wraz
Pokłonić się Tobie oddać cześć
Dziękować za łaski Twe.
Ty prośby nasze wysłuchać chciej.
Matko błagamy Cię.
Bez Ciebie Matko trudno żyć
Na nędznym świecie tym.

Ref: Pomocą Nieustanną, dla nas zawsze bądź
I wspieraj dusze nasze o Maryjo wciąż.
Błogosław nas i prowadź Matko w każdy czas.
Tak woła, prosi, błaga z ufnością cały świat.

Kto tak wspaniałą Matkę ma, Posiada wielki skarb
Maryja broni dzieci swe, Od nieszczęść i piekła zła.
Nadzieją jest nam jedyną, Ostoję mamy w niej.
Niech wszystkie serca nasze wciąż tak biją tylko jej.

Ref:

SALVE REGINA

Salve Regina, Mater misericordiae
Vita dulcedo et spes nostra salve
Ad te clamamus, exsules filii Evae
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.

Eia egro, advocata nostra
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui.
Nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

SANCTA,SANCTA

Sancta, Sancta, Sancta Maria
Sancta Dei Genitrix
Sancta Virgo, Virgo Virginum
Ora, ora pro nobis.

Mater Christi, Mater purrissima
Mater inter merata Virgo potens,
Ora, ora pro nobis.

SŁYSZĘ MATKO ŻEŚ JEST WIELKA

Słyszę Matko, żeś jest wielka.
Święta Boże Rodzicielko.
Że nam śpieszysz swą pomocą,
Nieustannie dniem i nocą.

Ref: Przeto proś Jezusa za mną.
Bądź pomocą nieustanną.

Słyszę Matko, że Twą chlubą
Jest pomagać swoim sługom,
że uznaniem Twej Wszechmocy
Jest wciąż błagać Twej pomocy.

Ref:

ŚWIĘTA MARYJO USŁYSZ NAS

Święta Maryjo, usłysz nas
O Nasza Pani wspieraj nas.
Twojej pomocy wzywamy
Przed Twym obliczem błagamy. AVE MARYJA.

TYSIĄC RAZY POZDRAWIAMY ...

Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie.
O Maryjo, Matko Jezusa!
Tyś ozdobą na wysokim niebie.
Ciebie czci i wielbi ma dusza.
Ty po Bogu jesteś zawsze pierwszą.
Tobie cześć i chwałę najprzedniejszą.
Anieli święci oddają.
Królową Cię swą nazywają.

Przybądź nam na pomoc Matko nasza.
Wszyscy ufnym sercem żądamy.
Tyś jedyna Opiekunka nasza.
Już innej po Bogu nie znamy
Chwałę Tobie wyśpiewujemy.
Uwielbiać Imię Twoje pragniemy.
Jak przystoi po Bogu Tobie.
Chcemy Cię chwalić w każdej dobie.

Bóstwo od wieków Ciebie obrało.
Za Matkę swojemu Synowi.
Aby przezeń się zbawienie stało.
Nędznemu na ziemi ludowi.
Tak Syn Boży, Syn Twój ukochany.
Podjął krzyż, mękę i ciężkie rany.
Cierpiał na tej ziemi boleści.
Uczynił to dla nas z miłości.

TYSIĄCKROĆ BĄDŹ POZDROWIONA

Tysiąckroć bądź pozdrowiona, o Maryjo, Maryjo.
Milionkroć uwielbiona, o Matko Chrystusowa.

Ref: Maryjo, Maryjo, na niebieskim tronie,
Maryjo, Maryjo pozdrawiamy Cię.

Tyś jest nad słońce jaśniejsza, O Maryjo, Maryjo.
I nad gwiazdy ozdobniejsza, O Matko Chrystusowe.

Ref:

Tyś śliczniejsza nad kwiat róży, O Maryja, Maryjo.
Tobie całe niebo służy, O Matko Chrystusowe.

Ref:

Tyś Matką górnej świettości, O Maryjo, Maryjo.
Oddal od nas ciemności, O Matko Chrystusowa.

Ref:

Tyś jest od Boga wybrana, o Maryjo, Maryjo.
Ze wszystkich córek Adama, o Matko Chrystusowa.

Ref:

USŁYSZ BOŻEJ MATKI GŁOS

Usłysz Bożej Matki głos, który wzywa dzisiaj nas.
Chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc.

Ref: Uczyńcie, co Wam mówi Syn
Przyobleczcie wiarę w czyn.
Niech się słowo Boże stanie
Ciałem w każdym z nas.

Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka gdzie jest Bóg
Naucz Matko jak powtórzyć betlejemską noc.

Ref:

Bóg ukochał w Synu świat, chce zamieszkać w każdym z nas,
Naucz Matko jak zbudować Bogu w sercu dom.

Ref:

W GŁĘBI SERCA MEGO

W głębi serca mego, święta miłość tli.
Niech z nią, Matko droga spędzę życia dni.

Ref: Matko nie zapomnij mnie,
Gdy tak bardzo kocham Cię.
Matko nie zapomnij mnie,
Nigdy nie zapomnę Cię.

Miłość serca płynie w nieskończoną dal.
Tylko miłość święta silniejsza niż stal.

Ref:

A kiedy się zbliży życie mego kres.
Duszę Ci oddaną Maryjo w niebo wznieś.
Wtenczas nie zapomnij mnie,
Gdyż tak bardzo kocham Cię.
Wtenczas nie zapomnij mnie.
Niech na wieki kocham Cię.

Ref:

WEŹ W SWĄ OPIEKĘ

Weź w Swą opiekę nasz Kościół święty.
Panno Najświętsze Niepokalana.
Niechaj miłością każdy przejęty.
Czci w nim Jezusa naszego Pana.

Niech Serce Twoje Ojca Świętego.
Od nieprzyjaciół zasadzek chroni.
Niech się do Pana modli za Niego.
Od złej przygody, niechaj Go broni.

I my się do stóp Twoich garniemy.
Nasze potrzeby Tobie są znane.
Bo my kółeczko nasze wiążemy.
Wielbiąc Twe Serce Niepokalane.

WITAJ MARYJO, ŚLICZNA PANI

Witaj Maryjo, śliczna Pani, do Ciebie wołamy.
Wśród tej ziemi my wygnani ku Tobie wzdychamy.
O Maryjo, witaj nam, Tyś nadzieja cała.
Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie chwała.

Ref: O Maryjo witaj nam, o Maryjo witaj nam.
Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie, chwała.

Błagaj, Maryjo Syna Twego, o litość nad nami.
Czyste rączki wznieś do Niego, prosim Cię ze łzami.

Ref:

Matko nasza, my twe dzieci, o tym wspomnij sobie
Niech Twa taska nam zaświeci, wołamy ku Tobie.

Ref:

WITAJ ŚWIĘTA I POCZĘTA

Witaj Święta i Poczęta Niepokalanie.
Maryja, śliczna lilija nasze kochanie.
Witaj czysta Panienko, Najjaśniejsza Jutrzenko.
Witaj święta, Wniebowzięta, Niepokalana.

Swą pięknością, niewinnością w niebie górujesz.
W dostojeństwie i panieństwie wszystkim celujesz.
W pierwszym Panno momencie.
Święte Twoje Poczęcie, Jaśniejące jako słońce.
Niepokalana

Sam Bóg święty z Ciebie wzięty dla tej przyczyny.
Żeś się stała została zawsze bez winy.
Tyś przed wieki przejrzana.
I za Matkę wybrana.
Jezusowi Chrystusowi. Niepokalana.

WSPOMNIJ O KRÓLOWO MIŁA

Wspomnij o Królowo miłe, że jeszcze nie słyszano.
Żebyś kogo opuściła, Gdy do Ciebie wołano.
Dobra Matko, grzeszników.
Dziatki twoje tak śpiewają.
Gdy do Maryi wołają.
Byś kogo opuściła.
Nie słyszano, nie słyszano.
Nie słyszano od wieków, Nie słyszano od wieków.

Kto Ciebie o pomoc wzywał.
Czyi nie był wysłuchany.
Kto przed Tobą łzy wylewał.
Czy nie rozradowany.
Dobra Matko grzeszników ...

ZAUFAJ MARYI

Tyś o Panie na Kalwarii, nam Maryję Matkę dał.
Tyś o Panie chciał by człowiek w Niej oparcie swoje miał.
Ty nam dzisiaj przypominasz,
Gdy nam ciężko, gdy nam źle,
Że jest przecież dobra Matka, że zaufać trzeba Jej.

Ref: Zaufaj bez reszty Maryi.
Zaufaj Jej wielkiej miłości.
Zaufaj a Ona twe troski
Jak Matka zmieni w radości.

Oddaj dłonie swe Maryi, by powiedzieć mogła Ci.
Oddaj serce, oddaj wszystko,
Na Jej własność oddaj się.
Bo Maryja nie zawiedzie, bo Maryja uczy żyć.
Jeśli tylko Jej zaufasz, jeśli dzieckiem jej chcesz być.

Ref:

ZDROWAŚ MARYJO

Zdrowaś Maryjo, Tyś pełna łaski.
Tak pozdrawia Cię niebo i świat.
Tyś najczystszą, Tyś błogosławioną.
Przyjm w opiekę Swoją Matko nas.
Pod Twój płaszcz wszyscy się uciekamy.
Uchroń Matko od nieszczęść i zła.
Racz nie gardzić prośbami naszymi,
Lecz w potrzebach naszych wspieraj nas.

Ref: AVE MARIA tak woła cały świat.
Tyś najlepszą Matką i największy ludzi Skarb
AVE MARIA, AVE MARIA
Miłosierna Matko błogosław nas.

Cały wszechświat Cię wielbi Maryjo.
Aniołowie Królową Cię zwą.
Chóry niebios Tobie śpiewają.
A lud czci i kocha Matkę swą.
Matko nasza Ciebie błagamy.
Zawsze wspomagaj dzieci Twe.
My z wdzięcznością śpiewać chcemy
Hymn głoszący Matko Twoją cześć.

Ref:

ZDROWAŚ MARYJO BOGARODZICO

Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico.
Błagamy Ciebie, święta Dziewico.
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja.
Módl się za nami, Zdrowaś Maryje.

Wśród wszystkich duchów.
W obliczu Pana, Tyś Przenajświętsza, Niepokalana.
Jak pośród kwiatów wonna lilija.
Jak wśród gwiazd zorza. Zdrowaś Maryja.

Tyś co karmiła świata Zbawienie.
Ty nam jak Matka daj pożywienie.
Niech brak żywności nas nie zabija.
Broń nas od głodu, Zdrowaś Maryja.

PIEŚNI NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE

Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone,
Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki.
Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami
chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona dzieł Boskich korona, nad anioły wywyższona.
Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi.
Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim
kwileniem, i co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję.

JUŻ MAJOWE ŚWIECĄ ZORZE

Już majowe świecą zorze.
Przed Obrazem świeże kwiaty.
Dla Maryi złóż w pokorze,
Lecz kwiat inny ślij w zaświaty.
Kwiat nadziei, kwiat miłości,
Co się w duszy twej rozwinął.
Daj go Matce, aby w złości,
Świata tego nie zaginął.

Powierz Matce kwiat ten drogi
By go brudy nie splamiły,
Aby bujne świata głogi,
Tego kwiatu nie zgłuszyły.
Wszystkie myśli, wszystkie słowa,
Pod straż dobrej oddaj Matki.
Ona wiernie ci przechowa,
Te majowe duszy kwiatki.

Ona czuwać będzie stale,
By twe serce wiarą biło.
A na wierze, jak na skale,
Życie bulnie się krzewiło.
Ona czuwać będzie wiernie,
By miłości świętej siła,
Jako słońce, czynnie, wiernie,
W duszy twej się promieniła.

JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ ...

Już się zbliżył miesiąc maj,
Już rozkwita ziemski kraj.
Dziś swej Matce i swej Pani,
każdy cześć i chwałę daj.

Ptaszęta się radują,
Maryi wyśpiewują,
Bo i one swojej Matce
Wdzięczność swą okazują.

Łąki pole i gaje,
Wszystko Jej cześć oddaje,
Bo co tylko jest na ziemi,
Jej opieki doznaje.

Wszystkie miasta z wioskami,
Brzmią Maryi pieśniami,
I każdy z pokorą wota,
Módl się Matko za nami.

I my, śliczna Jutrzenko,
O Najświętsza Panienko,
Do Ciebie się uciekamy,
Błogosław nas swą ręką.

PIEŚNIĄ WESELA WITAMY

Pieśnią wesele witamy,
O Maryjo miesiąc Twój.
My Ci z serca cześć składamy,
Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesiącu ziemia cała,
Życiem, wonią, wdziękiem lśni,
Wszędzie Twoja dźwięczy chwała,
Gdy majowe płyną dni.

Słońce maja niech osuszy,
Z każdych oczu smutku łzę,
Rosa łaski w każdej duszy,
Niech obmyje grzechu rdzę,
I dla wszystkich niech zaświta,
Twej miłości błogi raj,
Całej ziemi niech zawita,
O Maryjo śliczny maj.

Każde serce niech uczuje,
Że mu świeci litość Twa,
Niech się cieszy, niech dziękuje,
2e Cię Matkę w niebie ma.
A za krótki maj na ziemi,
Poświęcony Twojej czci,
Daj nam w niebie ze świętymi,
Wieczną chwałę śpiewać Ci.

SŁOWICZKI ,JUŻ ŚPIEWAJĄ

Słowiczki już śpiewają,
Wesoły nastał maj.
I kwiaty pokrywają,
Ziemię jak Boży raj.
I my Ci zaśpiewamy,
Zdobimy Cię kwiatami.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo.

Bądź od nas pozdrowiona,
Jako majowy kwiat.
Imieniem nad imiona.
Co chwali cały świat.
Ty kwitniesz, śliczny kwiecie.
Jak w ziemi tak i w lecie.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo.

TAM W NIEBIESKIEJ. KRAINIE

Tam w niebieskiej krainie, Jest jeden śliczny kwiat,
Takiego w łez dolinie, nie znajdzie cały świat.
Ktokolwiek zasmucony, jest w swoim życiu tu,
Ten będzie pocieszony, gdy szczerze ufa mu.

Gdy nieprzyjaciel rani, Twe serce - udaj się,
Do Tej prześlicznej Pani, co zawsze kocha Cię,
Bo One jest ten kwiatek, który z nas każdy zna,
I który język dziatek, Maryja nazywa.

Maryja, ta lilija, co Pan Bóg wybrał Ją,
Pozdrawiam Ją też i ja, z radosną w oku łzą.
Ten kwiat niepokalany, ma promienisty blask,
On wleje w serca rany, w potrzebie wiele łask.

Kwiateczku śliczny w niebie, pocieszaj wszystkich nas,
Zawitaj nam w potrzebie, gdy przyjdzie smutny czas.
Pokoju i świętości, udziel nam w życiu tym,
I chwały i radości, we wiecznym raju Twym.

PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

MATKO NAJŚWIĘTSZA

Matko Najświętsza, do Serce Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołamy wszyscy z jękiem ze łzami
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy
I gdzie ratunku szukać będziemy.
Twojego ludu nie gardź prośbami
Ucieczko grzesznych, módl się ze nami.

Imię Twe Maryjo litością słynie,
Tyś nam pociechą w każdej godzinie.
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Z każdej, o Matko, do Ciebie strony,
Woła w swej nędzy lud uciśniony.
Wspieraj nas Twego Serca łaskami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

O Matko nasze, Matko miłości.
Niechaj doznamy Twojej litości.
My tacy biedni, kiedyśmy sami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

WITAJ MATKO UWIELBIONA

Witaj Matko uwielbiona,
Żalem serdecznym zraniona,
Gdy Symeon sprawiedliwy,
Przepowiedział miecz straszliwy,

Ref: O Maryjo, o Maryjo,
Jak wielka Twa żałość była?

Miecz ten wbił Ci się do serca,
Gdy ów okrutny morderca,
Zabić chciał Synaczka Twego,
Lecz Bóg nie dopuścił tego,

Ref:

Do Egiptu uchodzenie,
Sprawiło Ci zasmucenie,
Bo wśród pustyń gór i lasów,
Nie miałaś żadnych wywczasów.

Ref:

Wielka znowu żałość była,
Gdyś Syna swego straciła.
W Jerozolimskim Kościele.
Wylałaś tam łez wiele.

Ref:

Jeszcześ większą boleść miała,
Gdyś ze Synem się żegnała.
Kiedy szedł na mękę srogą,
I miał przelać Krew swą drogą.

Ref:

WIATR W PRZELOCIE

Wiatr w przelocie skonał chyży.
Przeniknęła ziemię zgroza.
Krzyż na skale, a pod krzyżem.
Stabat Mater Dolorosa.
Żadnych słów, ni żadnych głosów.
Krew z korony Bożej spływa.
Wobec ziemi i niebiosów.
Stała Matka Boleściwa.

Na konania patrząc bóle.
Rany, pręgi od powroza.
Na łzy żalu, cierń na czole.
Stabat Mater Dolorosa.
Konająca od współmęki.
Przyjmująca śmierć za żywa.
Cierń i gwoździe Bożej ręki.
Stała Matka Boleściwa.

PIEŚNI WIECZORNE

GDY WIECZORNE ZEJDĄ ZORZE

Gdy wieczorne zejdą zorze,
W ten spokojny, błogi czas.
Zanim się do snu położę.
Matko pobłogosław nas.

Ref: Dobranoc Maryjo, dobranoc Maryjo.

Gdy wieczorne zabrzmią dzwony,
Kiedy gwiazdek błyśnie rój.
Ja w modlitwie zatopiony.
Hołd Ci Matko składam swój.

Ref:

Kiedy się już noc rozściele.
Z wszystkich nędznych świata stron.
Cierpień naszych, łez tak wiele.
Matko nieś przed Boga tron.

Ref:

Ty najczulsza Matko Boga.
Połóż biedzie naszej kres.
My w podzięce Ci niesiemy.
Wieniec uczuć, zdroje łez.

Ref:

JESZCZE RAZ POZDROWIĆ MUSZĘ

Jeszcze raz pozdrowić muszę
Jezu mój i błagać Cię.
U Twych stóp ukorzyć duszę.
Potem stąd oddalić się.

Muszę z serca złożyć dzięki.
Dziś za dobrodziejstwa Twe.
Za twe łaski, co z Twej ręki
Spłynęły na życie me.

Każda serca mego rana.
Wszelka radość duszy mej.
Każda boleść mi zadana.
Znakiem jest miłości Twej.

Czy zabierasz co, czy dajesz.
Zawsze Ojcem jesteś mi.
Duszy się pokarmem stajesz.
A ja przykro9ć sprawiam Ci.

Przebacz mi i w służbę Twoją
Dziś mnie znowu przyjąć chciej,
Dusza ma własnością Twoją.
Jezu, nie odpychaj jej.

SŁONKO ZASZŁO ZA GÓRAMI

Słonko zaszło za górami.
Ziemię tuli cicha noc!
Słodki Jezu z Aniołami,
Nucę Tobie: Dobranoc!

Przed ołtarzem lampka licha
Płonie Tobie całą noc.
I Anieli nucą z cicha.
Słodki Jezu, dobranoc.

Świat pogrążon w śnie głębokim.
Wszystko trzyma Twoja moc.
Mnie i wszystkim moim drogim.
Daj o Jezu dobrą noc.

Chwalić będę Cię na nowo
Jutro gdy powstanę z snu.
Choć się żegnam teraz z Tobą.
Serce me zostaje tu.

WIECZÓR ZAPADA

Wieczór zapada, cichy i ciepły.
Wieczór zapada, zbliża się noc.
I dzwonią Ave kwiatów kielichy.
Pokornie sławiąc Maryi moc.

Dymy się snują czarnymi smugi.
Łącząc się wonią kwiecistych łąk.
I wnet kadzideł welonem długim.
Dosięgną Twoich matczynych rąk.

W dół je wyciągniesz ku dzieciom Twoim.
I błogosławisz nasz trud i znój.
Uśmiechem krzepisz, darzysz pokojem.
Dziecięcy hufiec, Maryjo Twój.

W ten wieczór cichy w ognia jasności.
Co nocnych cieni rozpraszasz czar.
Zstąp ku nam, jasna Pani Świętości.
I w sercach zapal miłości żar.

WSZYSTKIE NASZE DZIENNE SPRAWY

Wszystkie nasze dzienne sprawy.
Przyjm litośnie Boże prawy.
A gdy będziem zasypiali.
Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone.
Dzień i noc patrzą w tę stronę
Gdzie niedołężność człowieka.
Twojego ratunku czeka.

Odwracaj nocne przygody.
Od wszelakiej broń nas szkody.
Miej nas wiecznie w Swojej pieczy.
Stróżu i Sędzio człowieczy.

ZAPADA ZMROK

Zapada zmrok, już świat ukołysany,
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.

Panience swej, piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. (2x)

I chociaż wnet ostatnie światła zgasną.
Opieka Twe rozproszy nocy mrok.

Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Maryjo dej szczęśliwą, dobrą noc. (2x)

A ludzkim snom błogosław dłonią jasną
I oddal od nich cień codziennych trosk.

I tym co znów nie będą mogli zasnąć
Maryjo daj szczę5liwą, dobrą noc. (2x)

A komu noc czuwaniem jest niełatwym.
Na czas bezsenny siłę daj i moc.

I tym co dzisiaj zasną raz ostatni
Maryjo daj szczęśliwą, dobrą noc. (2x)

PIEŚNI EUCHARYSTYCZNE

BŁOGOSŁAWIONY

Ref: Ref.: Błogosławiony, Błogosławiony
Błogosławiony bądź Panie.

Za Twe święte Imię - dziękujemy Ci
Za Twoje wcielenie - dziękujemy Ci
Za Twe narodzenie - dziękujemy Ci
I Twe święte życie - dziękujemy Ci

Ref:

Za Krzyżową mękę - dziękujemy Ci
Za Twe Zmartwychwstanie - dziękujemy Ci
Pozostałeś z nami - dziękujemy Ci
Ciało Swe nam dałeś - dziękujemy Ci

Ref:

Zstąpiłeś do nieba - dziękujemy Ci
Ducha Twego tchnąłeś - dziękujemy Ci
Czekamy na Ciebie - dziękujemy Ci
Wezwiesz nas do siebie, po wiek wieków dni.

Ref:

DAJ MI TWEGO CHLEBA

Ref: Daj mi Twego chleba Panie,
Co przemienia w raj me serce.
Napój mnie Krwią Przenajświętszą,
Abym już nie pragnął więcej.

Kto spragniony niech przyjdzie i pije.
a jestem wodą życia.
Kto łaknący niech się posili.
Ja jestem chlebem życia.

Kto utrudzony niech przyjdzie i spocznie.
Ja jestem orzeźwieniem.
Kto strapiony niech się pocieszy.
Ja jestem Pocieszycielem.

Kto szuka drogi niech idzie za Mną.
Ja jestem drogą pewną.
Kto umiera niech wierzy i ufa,
Ja jestem bramą do nieba.

KTO SPOŻYWA TEN BOSKI CHLEB

Ref: Kto spożywa ten Boski Chleb i świętą pije Krew.
Ten przebywa we Mnie Je w nim, ten uczniem Moim jest.

Twoje Ciała Chleb Aniołów,
Daje przedsmak rajskich godów.
Umocnienie niech mi da,
Moją nadzieją bądź Ty sam.

Twoja Krew Przenajświętsze,
Mnie uwalnia z grzechów pęta.
Niech niewinność duszy da,
Mą miłością bądź Ty sam.

Twoje święte tajemnice,
Przemieniają moje życie.
Niech obroną będzie mi,
by na wieki z Tobą ży6.

NA OSTATNIEJ WIECZERZY

Na Ostatniej Wieczerzy Chryste dałeś nam Siebie,
Wierni Twojemu Słowu Paschę celebrujemy,
Wierni Twojemu Słowu Paschę celebrujemy.

Chleb Twój daje nam życie, zaczyn świętości dla nas
Krew Twoja jest napojem w ziemskim pielgrzymowaniu.
Krew Twoja jest napojem w ziemskim pielgrzymowaniu.

Abyśmy my byli jedno, prosimy Cię o Panie,
Jedne trzoda i jeden Pasterz. Pokój niech nastanie.
Jedna trzoda i jeden Pasterz. Pokój niech nastanie.

O Chryste Ty wszystko możesz, paś nas i błogosław
I na Ucztę nieba lud Twój wierny prowadź, paś nas i
błogosław i na Ucztę nieba lud Twój wierny prowadź.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, wielkich rzeczy dokonał.
Wykrzykujcie z Syjonu święty Bóg Izraela,
Wykrzykujcie z Syjonu święty B6g Izraela.

PANIE DOBRY JAK CHLEB

Ref: Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła.
Bo Tyś do końca nas umiłował, Do końca nas umiłował.

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie.
Byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,
Dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a chleb komunią dla spragnionych Ciebie.

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi.
Jeśli spełnimy co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie Panie uczynimy?
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu.
A w znaku chleba w świątyniach zostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
by Ty do końca nas umiłowałeś.

PAN MÓJ I BÓG

Tyś jest Mój Chrystus Ojciec miłości.
Ty Król wszechświata, Ojciec litości.
Mój Pasterz Dobry i Wspomożyciel,
Mistrz mój jedyny, Droga, Prawda i Życie.

Ref: Pan mój i Bóg, Syn Boga Żywego.
Pan mój i Bóg, Syn Boga Żywego.
Pan mój i Bóg, Syn Boga Żywego.

Tyś Drogą jasną, prostą do nieba,
Światłość prawdziwa i słodycz święta.
Mądrość Przedwieczne i słodycz duszy,
Moje dziedzictwo, radość, szczęście na wieki.

Ref:

PANIE NIE ZASŁUŻYŁEM

Ref: Panie nie zasłużyłem, abyś wszedł do serca mego,
Ale powiedz tylko słowo godzien będę Daru Tego.
Panie nie zasłużyłem, abyś wszedł do serce mego,
Ale powiedz tylko słowo, godzien będę Daru Tego.

Tyś umiłował mnie, aż do śmierci,
Do śmierci krzyżowej.
Ja cierpienia lękam się.
Ciągle zbaczam z drogi Twojej.

Ale Ty wołasz mnie, przyjdź do Mnie.
Obciążeni, wy co w trudzie i grzechu też
tu będziecie przemienieni.

PRZYBĄDŹ JEZU, PRZYBĄDŹ PANIE

Jak jeleń pragnie źródła wód.
Dusza moja pragnie Ciebie
Jak spragniony Twoich dóbr
Twego niebieskiego chleba.

Ref: Przybądź Jezu, przybądź Panie serce moje pała
Przybądź Jezu, przybądź Panie godny miłowania

Już od blasku, pierwszych chwil,
Wypatruję Ciebie Boże.
Przez dzień cały szukam Cię,
Do samej wieczornej zorzy.

Ref:

W nocnej porze myślę też,
Gdzie znajdę Twoje oblicze.
Serce moje tęskni,
kiedyż Ciebie ujrzę.

Ref:

Ty ostatni po mnie wyjdź
Tajemnicy zdejm zasłonę,
Chleb niebieski podaj mi,
Utul mą tęsknotę.

Ref:

TANTUM ERGO SACRAMENTUM

Tantum ergo Sacramentum, Veneremur cernui.
Et antiquum documentum. Novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum, Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque. Laus et jubilatio.
Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedictio.
Procedenti ab utroque. Compar sit laudatio. Amen.

DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ

Ref: Umiłowawszy ich do końca
Umiłowawszy ich do końca
Umiłowawszy swoich na świecie
do końca ich umiłował
do końca ich umiłował.

Chleb co z nieba zstępuje
I zgłodniałą ziemię karmi.
Zakrwawione ręce zmywa,
Opatruje rany, opatruje rany.

Ref:

Chleb zdeptany przez wieki.
Chleb miłością, zdarty syty.
Boski chleb. ukrzyżowany starty na proch,
Starty na proch.

Ref:

Chleb pokoju i mocy
W rękach ludzkich bezbronny
Chwałą kryty, nienawiścią za człowiekiem
tęskni, za człowiekiem tęskni.

Ref:

Chleb pokoju i sprzeciwu.
Uwięzionych, zapomnianych
Chleb maluczkich i chleb wielkich,
Grzesznych i niewinnych, grzesznych i niewinnych.

Ref:

Zachowaj mnie, Boże,
bo chronię się u Ciebie, mówię do Pana:
Tyś jest Panem moim nie ma dla mnie
dobra poza Tobą

Ref:

PIEŚNI RÓŻNE

ANIELE BOŻY

Aniele Boży Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój
Rano, we dnie, w wieczór w noc
Okaż swoją siłę, moc.
Duszy, ciała mego broń
I od grzechu zawsze chroń
Wspieraj czyny me,
Z pokorą błagam Cię.

Ref: Do rajskich drzwi zaprowadź mnie Aniele Stróżu
Bądź przy boku mym przez wszystkie życia dni.
Bez Ciebie słaby jestem sam i trudno dojść do
nieba bram. Nie opuszczaj mnie Aniele Stróżu mój.

Aniele Boży Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, we dnie, w wieczór w noc
Okaż swoją siłę, moc.
Pragnę z Tobą w niebie być
Razem śpiewać, Boga czcić
Więc jasnością Swą
Oświecaj drogę mą.

Ref:

BŁOGOSŁAW PANIE NAS

Ref: Błogosław, Panie nas, na pracę i znojny trud.
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił
świat, Alleluja.

Z radością wiernych sług, bierzemy jarzmo Twe.
Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.

Ref:

BOŻE MÓJ SPRAGNIONY JESTEM CIEBIE

Boże mój spragniony jestem Ciebie.
Jak jeleń źródła wód.
Pragnę Boga, Boga prawdziwego,
Kiedyż wreszcie ujrzę Go?

Łzy się stały mym powszechnym chlebem.
Płyną z oczu w dzień i w noc.
Kiedy słyszę co dzień to pytanie.
Powiedz nam, gdzie jest twój Bóg?

Pomnę dziś i serce mi się kraje,
Jakem śpieszył w Boży dom.
Wśród okrzyków i radosnych pieśni.
W tłum wmieszany w święty dzień.

Serce moje, czemuś udręczone,
Czemu tłuczesz się jak ptak?
Ufaj Panu - to mój Bóg i Zbawca.
Będę Go uwielbiał znów.

GDZIEŻ MÓGŁBYM ODEJŚC

Ref: Gdzież mógłbym odejść od Ciebie
I przed twoim Obliczem się skryć.

Ty mnie Panie znasz i przenikasz do głębi.
Czy siedzę, czy wstaję, Ty mnie znasz.
Myśli me już z daleka pojmujesz
I uważasz na każdy mój krok.

Ref:

Ty dokładnie mnie widzisz gdy chodzę.
Widzisz mnie, gdy się kładę do snu.
Jeszcze język mój słowa nie powie.
A Ty, Panie już słowo to znasz.

Ref:

Z każdej strony ogarniesz mnie, Panie.
Kładziesz na mnie wszechmocną Twą dłoń.
Wiedza ta w wielki podziw mnie wprawie.
Zbyt wysoka, bym pojąć ją mógł.

Ref:

JEZU ZOSTAŃ W NAS

Jezu zostań w nas. Jezu połącz nas.
Złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas.

Jezu połącz nas. Stań pośrodku nas.
Jedno serce, jedną duszę, stwórz o Jezu w nas.

JAK WYSŁOWIĆ WDZIĘCZNOŚĆ MĄ

Jak wysłowić wdzięczność mą, za tysiące łask.
Jak okazać miłość mą? Mój Boże, powiedz, wskaż
mi jak okazać miłość mą?

Ref: Za ciepło, słońce, światło gwiazd, ciemną noc
I jasne dni. Przyjm moich oczu wdzięczny blask.
Mój Boże, dzięki Ci!

Za poszum lasu, kwiatów woń, zboża łan, co
złotem lśni. Ku Tobie, Panie, wznoszę dłoń.
Mój Boże, dzięki Ci.

Ref:

Zakończenie:
Mój Boże, dzięki Ci, za wszystko dzięki Ci!

O PANIE SZUKASZ DZIECI TWYCH

O Panie szukasz dzieci Twych, bo miłość Imię Twe.
Ty rozproszone złączyć chcesz, dać udział w łaskach swych.
Panie, Panie, złącz w twym Kościele rozdzielonych braci.
Złącz wszystkich nas w miłości Twej.

Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo Miłość
Imię Twe. O zechciej włączyć wszystkich nas.
W Mistyczne Ciało Swe. Panie ...

PÓKI MEGO ŻYCIA

Póki mego życia Panu śpiewać chcę
Grać memu Bogu póki życia starczy mi.
Niech miła Ci będzie Panie moja pieśń.
Będę radował się w Panu Bogu mym.

Ref: Błogosław duszo moja Pana. Alleluja. (3x)

PRZYCHODZĘ DO CIEBIE

Przychodzę do Ciebie Panie
Jak stworzenie przychodzę do Stwórcy
Uczeń do swego boskiego Mistrza.
Chory, słaby do Ciebie lekarzu.

Ref: Ty Jesteś Drogą, Tyś Życiem mym.
Ty jesteś Prawdą mą, Miłością mą.

Spragniony przychodzę do źródła
Niewidzący przychodzę do światła.
Ja ubogi do bogacza Niebios.
Ja przyjaciel do przyjaciela.

Ref:

Bez Ciebie mi źle i smutno
Bez Twej łaski jak trawa usycham
Racz pozostać ze mną o Panie
Tyś pokarmem z Tobą nie zginę.

Ref:

PASTERZEM MOIM JEST PAN

O, Panie, Tyś moim Pasterzem,
Tak dobrym, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz.
Prostymi ścieżkami prowadzisz.

Ref: Pasterzem moim jest Pan
I nie brak mi niczego

Choć idę przez ciemną dolinę
Niczego nie muszę się trwożyć
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie.
W obronie mej stanąć gotowy.

Ref:

Do stołu swojego zaprasza
Na oczach mych wrogów to czyni.
Olejkiem mą głowę namaszcza
A kielich napełnia obficie.

Ref:

Twa łaska i dobroć podąża
W ślad za mną po dzień mój ostatni.
Aż dotrę, o Panie do domu.
By z Tobą zamieszkać na zawsze.

Ref:

PANIE DAJ NAM TWEGO DUCHA

Ref: Panie, Panie daj nam Twego Ducha
Panie, Panie daj nam Twego Ducha.

Byśmy w mroku nie błądzili,
Byśmy Nim na co dzień żyli.

Ref:

Bo choć nieraz bardzo chcemy,
My się modlić nie umiemy.

Ref:

Bo choć nieraz bardzo chcemy,
My przebaczać nie umiemy.

Ref:

Bo choć nieraz bardzo chcemy,
kochać Ciebie nie umiemy.

Ref:

RADOŚNIE PANU HYMN ...

Ref: Radośnie Panu hymn Śpiewajmy, ALLELUJA
I dobroć Jego wysławiajmy, ALLELUJA

Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja
Wychwalajcie Boga Aniołowie Pańscy, Alleluja
Wychwalajcie Pana Zastępy Niebieskie, Alleluja

Ref:

Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, Alleluja
Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba. Alleluja
Wychwalajcie Pana cztery pory roku, Alleluja
Wychwalajcie Pana pogody i słoty, Alleluja

Ref:

SERCE ME DO CIEBIE WZNOSZĘ

Serce me do Ciebie wznoszę, Panie szukam Cię.
Usłysz Panie głos wołania i ulituj się.
Serce me do Ciebie wznoszę, Panie szukam Cię.

Choćby o mnie zapomnieli ojciec. matka ma.
Ty mnie przyjmiesz i przygarniesz w utrapienia czas.

Wskaż mi drogę Twoją Panie, prowadź ścieżką Twą.
Bo wróg czyha na bezdrożach, wyrwij z jego rąk.

TY BOŻE WSZYSTKO WIESZ

Ref: Ty Boże wszystko wiesz
Ty znasz moje serce
Więc prowadź mnie wiekuistą drogą

Przejrzałeś mnie i znasz mnie Panie
Przenikasz naprzód myśli moje.
Znasz mój spoczynek i działanie.
Poznałeś wszystkie drogi moje.

Ref:

Otaczasz mnie, wiesz o mnie wszystko.
I kładziesz na mnie rękę swoją.
Ta wiedza dla mnie jest przedziwna.
Zbyt wielka, abym mógł ją pojąć.

Ref:

Gdzie zdołam ujść przed duchem Twoim?
Gdziekolwiek pójdę - Tyś obecny
Na ziemi, w niebie, w morzu toni.
Ty, Boże jesteś wszędzie jesteś.

Ref:

W OTWARTYCH DŁONIACH

Ref: W otwartych dłoniach dzisiaj Panie mój,
Świat Ci ofiaruję.
Ku Tobie ręce me wyciągam Panie mój.
Radość serce przejmuje.

Daj nam prostotę dziecka wobec Ciebie,
Czystość przejrzystych toni wód.
Daj nam prostotę dziecka wobec braci
Gotową do pomocy dłoń.

Ref:

Daj nam prostotę dziecka wobec Ciebie,
Radości pełnię, miłości żar.
Daj nam prostotę dziecka wobec braci,
W szczerości wobec nich trwać.

Ref:

WSZYSTKO CO ŻYJE

Wszystko co żyje, niech wielbi Pana, Alleluja, Alleluja
Chwalcie Pana w Jego świątyni. Na wspaniałym nieba sklepieniu.

Chwalcie Go za czyny wspaniałe.
Za Najwyższy Jego majestat.

Chwalcie Go na trąbach rozgłośnych
Chwalcie Go na harfie i cytrze.

Chwalcie Go tanecznym pląsaniem
Bębnem, strunami i fletnią.

Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach
Na cymbałach gromkich Go chwalcie.

ZŁĄCZ PANIE MIŁUJĄCYCH CIĘ

Złącz Panie, miłujących Cię
Złącz w jedną drogę wiele dróg.
Wszak jedna miłość wiedzie nas.
I Bogiem wszystkich jeden Bóg.

Ze wszech stron świata dąży lud.
By ujrzeć Ojca twarzą w twarz.
Na górny Syjon w Jego dom.
Wszak mieszkań wiele dla nas masz.

Bogu Zwycięzcy wieczny hołd.
Niech Panu wieków chwała brzmi.
Bo w naszych sercach Święty Duch.
Wieczyste "Sanctus" śpiewa Ci.

KANONY

CHRISTUS VINCIT

Christus vincit, Christus regnat
Christus, Christus Imperat.

CONFITEMINI DOMINI

Confitemini Domino
quoniam bonus
Confitemini Domino, Alleluja.

UBI CARITAS

Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est

TAM GDZIE MIŁOSĆ JEST

Tam, gdzie miłość jest i dobroć,
Tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg.

SALVATOR MUNDI

Salvator Mundi, salva nos
Salvator Mundi, salva nos
Salva nos, salva nos
Salvator Mundi, salva nos.

MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

GŁOSIMY TWOJĄ ŚMIERĆ

Głosimy Twoją śmierć i zmartwychwstania cud.
Ufamy w przyjście Twe, już w chwale swej.
Panie przyjdź, bądź wśród nas.
Panie przyjdź i życiem darz.

GDZIE DWAJ ALBO TRZEJ

Gdzie dwaj albo trzej
Zebrani w imię Moje są
Tam jestem wśród nich obecny.

SZUKAJCIE WPIERW KRÓLESTWA

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
I Jego sprawiedliwości.
A wszystko inne będzie wam przydane.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

OJCZE CHWAŁA TOBIE

Ojcze chwała Tobie, swe życie składam Tobie,
Kocham Ciebie.
Jezu chwała Tobie ...
Duchu chwała Tobie ...
Trójco chwała Tobie ...

KRZYŻ I WIARA

Krzyż i wiara zawsze trwać będą
Niebo, ziemia, kiedyś przeminę
Słowa Boże nigdy nie zginą.

PANIE ZOSTAŃ Z NAMI

Panie zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi.
A dzień się już nachylił.

CICHY WIECZORNY MÓJ ŚPIEW

Cichy wieczorny mój śpiew chciej usłyszeć o Panie.

JUBILATE DEO

Jubilate Deo Omnis terra
Servite Domino in laetitia.
Alleluja, alleluja, in laetitia
Alleluja, alleluja, in laetitia.

CRUCEM TUAM

Crucem Tuam adoramus Domine
resurectionem Tuam laudamus
Domine laudamus et glorificamus
resurectionem Tuam laudamus Domine.
(Wielbimy krzyż Twój Panie, Chwalimy i wysławiamy zmartwychwstanie Twoje Panie).

LAUDATE OMNES

Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
(Wszystkie narody chwalcie Pana).

NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ

Nie umiem dziękować Ci Panie,
Bo małe są moje słowa.
Zechciej przyjąć milczenie
I naucz mnie życiem dziękować.

PANIE TWA ŁASKA

Panie Twa łaska jest życiem mym,
Za nią Cię wielbią wciąż usta me.
Ku Tobie Panie ręce me wznoszę
Mój wielki Boże tak bardzo kocham Cię.

PRZED OBLICZEM PANA

Przed obliczem Pana uniżamy się
Przed obliczem Pana uniżamy się
Pan sam wywyższy nas, Jego jest ziemia i czas.
Pan sam wywyższy nas.

PANIE TWÓJ TRON

Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś Najwyższy spośród wszystkich innych bóstw.
Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz.
Wywyższamy Cię ...

DODATEK

RÓŻANIEC

WSTĘP

Zebrani przed Twoim ołtarzem, Maryjo, niesiem serca w darze. Różańca będziem tajemnice rozważać przykładów skarbnice. Zawitaj Najświętsza Panienko, w potrzebach, potężna Patronko, naszego zbawienia Jutrzenko, Zawitaj Maryjo.

Tajemnice Radosne
 1. Słuchaj głosu Gabriela, Panno, raduj się,
  Że na Matkę Zbawiciele, Bóg wszechmocny wybrał Cię.
  Między wielu niewiastami, najgodniejszą byłaś Ty
  Nosić Króla nad Królami, o Maryjo, chwała Ci.
 2. Duchem Świętym napełniona do Elżbiety niesiesz wieść,
  Ona łaską oświecona cudów Bożych głosi wieść.
  Zachwyconej Matce Jana, śpiewasz, Maryjo,
  cudny hymn: Wielbi dusze moja Pana, moje szczęście tylko w Nim.
 3. W nędznej szopie narodzony królów Król, wszechświata Pan.
  W zimnym żłóbku położony, na zbawienie ludziom dan.
  Chór Aniołów "Bogu Chwała" śpiewa wśród złocistych zórz,
  Drży z radości ziemia cała, pokój na nią spływa już.
 4. Święta Matko, gdy w świątyni ofiarujesz Dziecię Twe.
  Już Symeon wróżbę czyni, że Bóg zrani serce Twe.
  Do Jezusowej ofiary, święta Matko, wierny lud,
  Łączy swe ubogie dary, swoje prace, ból i trud.
 5. Przez trzy dni go poszukuje, troska w radość zmienia się,
  Gdy w świątyni odnajduje wśród uczonych Dziecię swe.
  Niech Jezusa nie tracimy, święta Matko, wspomóż nas.
  Niech Go zawsze znajdujemy w sercach naszych w każdy czas.
Tajemnice bolesne
 1. W smutnym ogrodzie oliwnym Jezus klęczy w straszną noc.
  Zatrwożon widzeniem dziwnym, groźnej męki czuje moc.
  Chętnie kielich ten przyjmuje, Maryjo, to za twój lud.
  Za grzeszników ofiaruje męki swojej ból i trud.
 2. Pod biczami katowskimi krew z najświętszych płynie ran.
  Z rękami przywiązanymi cicho cierpi Chrystus Pan.
  Każdy cios Twe serce rani, strasznie cierpi dziś Twój Syn.
  Za nas, o Najświętsza Pani, na zgładzenie naszych win.
 3. Ostra cierniowa korona sprawia Mu nieznośny ból
  Siłą na głowę wtłoczona, jakże cierpi Chrystus Król
  Znikąd nie masz już pociechy, Matko święta, w straszne dni.
  Syn za moje cierpi grzechy, o Maryjo, przebacz mi.
 4. Ciężkim krzyżem obarczony, tysiącem okryty ran
  Zgrają łotrów otoczony, na Kalwarię idzie Pan,
  Upada trzykroć wśród drogi, o Maryjo, serce Twe
  Znowu ból przeszywa srogi, jakie kochasz dziecię swe.
 5. Krzyż wysoko się unosi, krew wypływa z Boskich ran,
  Jego Serce za nas prosi, kiedy w mękach kona tam
  Wraz z ofiarą wypełnioną, my Maryjo. dzieci Twe
  Z duszą Twoją udręczoną w żalu szczerym łączym się.
Tajemnice chwalebne
 1. Niech rozbrzmiewa Bożej chwały pieśń radosna w świata dal.
  Bo Zbawiciel zmartwychwstały w radość zmienia ból i żal.
  Już minęła Twa udręka, Matko, radość w sercu drży.
  Gdy Twojego Syna ręka, sama Twe ociera łzy.
 2. Otoczon gronem Aniołów do niebios wznosi się bram.
  Spośród wiernych Apostołów Zbawca nasz Pan Jezus sam.
  Matka jeszcze pozostała na pociechę uczniom swym
  By w świętości ich wspierała, aż się wszyscy złączą z Nim.
 3. W Wieczerniku zgromadzeni z Matką Przenajświętszą wraz.
  W cichych modłach zatopieni uczniowie spędzali czas.
  Nagle języki ogniste, nad głowami szum i ruch
  W Apostołów serca czyste zstąpił z nieba Święty Duch.
 4. Na tej ziemi Matka Święta wypełniła wszystko już
  Z duszą, z ciałem w niebo wzięta przez Aniołów w blaskach zórz.
  Wieczne szczęście już Jej świeci, z Boskim Synem łączy się.
  Dla nas, swoich ziemskich dzieci, hojne dary z nieba śle.
 5. Radość w niebie znów panuje, hymny cudne wkoło brzmią.
  Sam Pan Jezus koronuje na Królową Matkę swą
  Pozwól Matko prosim Ciebie, kiedy miną życie dni
  Z Aniołami w cudnym niebie wieczną chwałę śpiewać Ci.
ZAKOŃCZENIE

Skończone nasze rozważania, wzniesione hołdy i błagania. Czas teraz do domu powrócić, Świątyni tej mury opuścić. O Maryjo, gdy już stąd odchodzę, rozstanie pożegnaniem słodzę. I Tobie szczerze z serca głoszę, Maryjo, Dobranoc.

DZIĘKCZYNIENIE
DZIĘKCZYNIENIE

Ref.
Dobry Jezu dzięki Ci:
Za miłość, dobroć i opiekę, którą darzysz mnie.
Dobry Jezu dzięki Ci. za to, że jesteś pośród nas.

Dziękować chcemy Ci, za wszystkie łaski Twe.
Za życie, któreś dał nam i za wiarę.
Za każdą noc i dzień, podarowany nam, za radość i za wszystkie krzyże też.

Za to, że kochasz nas.
Żeś za nas życie dał.
Za krzyż i mękę oraz zmartwychwstanie.
Za to żeś został tu i karmisz dusze wciąż Swym Ciałem Przenajświętszym i Najdroższą Krwią.

Żeś nam Swą Matkę dał, ten wielki ludzi Skarb, do której się uciekać może cały świat.
Więc przyjąć Jezu chciej, ten dziękczynienia śpiew.
Niech Tobie chwała brzmi, po wszystkie wieków dni.

ABBA OJCZE
ABBA OJCZE

Ty wyzwoliłeś nas, Panie z kajdan i samych siebie,
a Chrystus stejąc się bratem nauczył nas wołać do Ciebie:
Abba - Ojcze!

Bo Kościół jak drzewo życia w wieczności zapuszcza korzenie,
przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie.
Abba - Ojcze!

Bóg hojnym Dawcą jest życia On wyswobodził nas z śmierci
i przygarniając do siebie uczynił swoimi dziećmi.
Abba - Ojcze!

Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi i teraz jest jej godzina.
Abba - Ojcze!

MARIA REGINA MUNDI
MARIA REGINA MUNDI

Maria Regina Mundi
Maria Mater Ecclesiae
Tibi assumus tui memores
Vigilamus! Vlgilamus!

MAGNIFICAT
MAGNIFICAT

Magnificat * anima mea Dominum, et exsultaćvit spiritus meus * in Deo salutari meo; quia respexit humilitatem ancillae suae, * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi magna, qui potens est, * et sanctum nomen eius, et misericórdia eius a progenie in progenies * timentibus eum. Fecit potentiam in bracchio suo, * dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, * et exaltavit humiles, esurientes implevit bonis, * et divites dimisit inanes. Suscepit Israel, puerum suum, * recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ed patres nostros, * Abraham et semini eius in seecula.

IKOS 1
IKOS 1

Archanioł z nieba posłan był
By "Witaj" Matce Boga rzekł.
A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos
bierzesz na siebie ciało, Panie,
stanął w zachwycie wołając do Niej:

Witaj, przez którą jaśnieje radość,
Witaj, dla której klątwa odpuszczona,
Witaj, która Adama podnosisz z upadku,
Witaj, która od łez uwalniasz Ewę.

Witaj, o wysokości pojęciom ludziom niedostępna.
Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadane.
Witaj, bo jesteś tronem Króla.
Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy.

Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca.
Witaj, łono Boskiego wcielenia.
Witaj, przez którą stworzenie się odnawia.
Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

KONDAKION 2
KONDAKION 2

Bacząc Najświętsza Panna na swoje dziewictwo
do Gabriela śmiele rzecze:
"Dziwne twej mowy znaczenie
i duszy mojej do pojęcia trudne.
Poczęcie bowiem bez męża udziału
i macierzyństwo głosisz mi wołając: Alleluja".

Alleluja, alleluja, alleluja.

KONDAKION 9
KONDAKION 9

Podziwiali Aniołowie
wielkie dzieło Twojego wcielenia.
Widzieli jak nieprzystępny, Boże,
stałeś się przystępnym dla wszystkich człowiekiem.
Zamieszkałeś między nami
słuchając wołania: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

KONDAKION 10
KONDAKION 10

Samym sobą chcąc świat ocalić i uładzić
przyszedł nieprzymuszony Sprawca ładu,
a chociaż Bogiem jest nasz Pasterz,
ukazał się wśród nas podobnym nam Barankiem.

I nas, podobnych sobie, wzywając do siebie
jako Bóg słyszy wołanie: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.

KONDAKION 13
KONDAKION 13

Zaiste, godna jesteś, Matko, wszelkiej chwały,
któraś między wszystkimi świętymi
Najświętsze zrodziła Słowo.
Racz przyjąć teraz ten hasz dar,
od wszelkiego nieszczęścia nas broń wszystkich.
Od przyszłej kary wybaw nas,
którzy pospołu do Ciebie wołamy: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.