NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JACKA

WSTĘP

Patronie śląskiej ziemi, ty, który z apostolską gorliwością głosiłeś swoim rodakom Chrystusową ewangelię i budziłeś w ich sercach ukochanie różańca św., naucz nas podobnej gorliwości w służbie ewangelii i Bogarodzicy. Uproś nam u Boga pomoc w przeciwnościach, abyśmy za twoim i Maryi wstawiennictwem otrzymali zbawienie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Jacek, wielki głosiciel prawdy, skierował wielu do sprawiedliwości: różne ludy skłonił do posłuszeństwa Chrystusowemu prawu.

P. Z ziemi dalekiej wezwał Pan męża upodobania swego.
W. I dał mu skarby ukryte i skrytości tajemnic swoich.

Boże, Ty wśród rozmaitych narodów i szczepów wsławiłeś św. Jacka, Twego Wyznawcę, świętymi czynami i rozgłosem cudów, spraw, aby jego przykład zmieniał nas na lepsze, a jego opieka chroniła nas wśród przeciwności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 1

Modlitwa na dzień. I
Modlitwa wstępna

O umiłowany św. Jacku, nasz patronie i cudotwórco, z pokorą najgłębszą stajemy dziś przed Tobą, podziwiając twoje cnoty i z ufnością polecając się twej opiece. Zapewniła cię Najświętsza Maryja Panna, że o cokolwiek poprosisz Jej Syna, wszystko otrzymasz za Jej wstawiennictwem, bo miłe są Zbawicielowi Twoje modlitwy.

Oddajemy najwyższy hołd Bogu, który jest dobry i na wieki miłosierdzie Jego, że cię powołał do tak wielkiej świętości i postawił na ziemi śląskiej, jako wzór do naśladowania.

Pragniemy oddać cześć Niepokalanej Matce Boga i naszej Królowej, której byłeś najwierniejszym synem i nauczyłeś nas kochać Ją przez św. różaniec.

Pragniemy kroczyć wytrwale drogą twoich cnót, zwłaszcza miłości i miłosierdzia, bo wtedy

Św. Jacku podziwiamy twoją silną wiarę, dzięki której usłuchałeś głosu Bożego i rzuciłeś świat z jego ponętami, by oddać się całkowicie na służbę Bogu w zakonie św. Dominika. Wszystko poświęciłeś Bogu i nie spocząłeś, aż za przykładem Boskiego Zbawiciela mogłeś powiedzieć: "Wykonało się" wypełniłem wszystko.

Wyproś i nam silną wiarę w Boga, który jest celem naszym i dla którego żyć mamy i do Niego zdążać - wiarę, która by się nie załamywała w trudnościach życia - wiarę ,żywą, która by pociągnęła nasze serca do gorliwej służby Bożej - wiarę radosną, byśmy ochoczo żyli dla chwały Bożej. Amen.

Antyfona:

Witaj kwiecie, Hiacyncie, pośród kwiatów najczystszy. Witaj perło droga, nad wszystkie perły najjaśniejsza. Witaj opiekunie wszystkich, którzy się do ciebie uciekają. Witaj obywatelu niebios, wesprzyj nas swymi modłami. O Jacku święty, o wyznawco najsłodszy.

Odmówić jeden dziesiątek różańca św. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny.

Intencja: O ugruntowanie i zwycięstwo wiary świętej w naszych sercach.

Wezwania do św. Jacka

Święty Jacku, odnowicielu życia chrześcijańskiego w naszym narodzie, módl się za nami
Święty Jacku, żarliwy słowiańskich plemion Apostole.
Święty Jacku; ostojo wiary w czasach burzliwych,
Święty Jacku, orędowniku nawrócenia schizmatyków,
Święty Jacku, posłuszny powołaniu zakonnemu,
Święty Jacku, ozdobo zakonu kaznodziejskiego,
Święty Jacku, miłośniku czystości i umartwienia,
Święty Jacku, przyjacielu ubogich i utrapionych,
Święty Jacku, trapiony pragnieniem zbawienia dusz nieśmiertelnych,
Święty Jacku, płomienny kaznodziejo,
Święty Jacku, wielki cudotwórco,
Święty Jacku, wierny stróżu Przenajświętszej Eucharystii,
Święty Jacku, gorliwy czcicielu Najśw. Maryi Panny,
Święty Jacku, pierwszy rozkrzewicielu różańca św. na ziemiach naszych,
Święty Jacku, patronie Polski,
Święty Jacku, opiekunie ziemi śląskiej,
Święty Jacku, potężny u Boga nasz orędowniku,

V. Módl się za nami św. Jacku,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś wśród licznych narodów i ludów wsławił św. Jacka, wyznawcę Twego; świętością życia i rozgłosem cudów, daj abyśmy za jego przykładem zmienili się na lepsze, a w przeciwnościach jego opieką byli umocnieni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 2

Dzień II

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa wstępna

O umiłowany św. Jacku, nasz patronie i cudotwórco, z pokorą najgłębszą stajemy dziś przed Tobą, podziwiając twoje cnoty i z ufnością polecając się twej opiece. Zapewniła cię Najświętsza Maryja Panna, że o cokolwiek poprosisz Jej Syna, wszystko otrzymasz za Jej wstawiennictwem, bo miłe są Zbawicielowi Twoje modlitwy.

Oddajemy najwyższy hołd Bogu, który jest dobry i na wieki miłosierdzie Jego, że cię powołał do tak wielkiej świętości i postawił na ziemi śląskiej, jako wzór do naśladowania.

Pragniemy oddać cześć Niepokalanej Matce Boga i naszej Królowej, której byłeś najwierniejszym synem i nauczyłeś nas kochać Ją przez św. różaniec.

Pragniemy kroczyć wytrwale drogą twoich cnót, zwłaszcza miłości i miłosierdzia, bo wtedy odpowiemy najlepiej najmiłościwszej woli Boga względem nas.

A ty św. Rodaku nasz błagaj Boga za nami i wyproś nam łaski, o które cię prosimy. Amen.

Modlitwa na dzień II.

Św. Jacku czcicielu Eucharystii - módl się za nami

Gdy podziwiamy Twój zapał apostolski i nieugiętą energię w pracy dla Boga i dusz - szukamy źródła tych sił. I oto znajdujemy je w Najświętszym Sakramencie. Tam u stóp tabernakulum spędziłeś często nieprzespane noce, szukając nowych sił i zapału do dalszych prac apostolskich, tam klęcząc przed twym Bogiem ukrytym w Eucharystii, w modlitwie adoracyjnej, dziękczynnej i błagalnej składałeś Mu swoje hołdy, uczucia miłości, podzięki za wszystkie otrzymane łaski i dary oraz prośby o nawrócenie grzeszników. To była święta przyjaźń Serca Bożego z Twoim sercem.

Obyśmy zrozumieli, jak wielkim skarbem naszej wiary świętej, jest Najświętszy Sakrament - obyśmy w trudach i cierpieniach naszego życia nie gdzie indziej, ale tam właśnie u stóp tabernakulum szukali zawsze pomocy i siły.

Proś o to za nami św. Jacku.

Antyfona:

Witaj kwiecie, Hiacyncie, pośród kwiatów najczystszy. Witaj perło droga, nad wszystkie perły najjaśniejsza. Witaj opiekunie wszystkich, którzy się do ciebie uciekają. Witaj obywatelu niebios, wesprzyj nas swymi modłami. O Jacku święty, o wyznawco najsłodszy.

Dziesiątek różańca św. - Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny.

Intencja: O większą miłość dla Jezusa Eucharystycznego.

Wezwania do św. Jacka

Święty Jacku, odnowicielu życia chrześcijańskiego w naszym narodzie, módl się za nami
Święty Jacku, żarliwy słowiańskich plemion Apostole.
Święty Jacku; ostojo wiary w czasach burzliwych,
Święty Jacku, orędowniku nawrócenia schizmatyków,
Święty Jacku, posłuszny powołaniu zakonnemu,
Święty Jacku, ozdobo zakonu kaznodziejskiego,
Święty Jacku, miłośniku czystości i umartwienia,
Święty Jacku, przyjacielu ubogich i utrapionych,
Święty Jacku, trapiony pragnieniem zbawienia dusz nieśmiertelnych,
Święty Jacku, płomienny kaznodziejo,
Święty Jacku, wielki cudotwórco,
Święty Jacku, wierny stróżu Przenajświętszej Eucharystii,
Święty Jacku, gorliwy czcicielu Najśw. Maryi Panny,
Święty Jacku, pierwszy rozkrzewicielu różańca św. na ziemiach naszych,
Święty Jacku, patronie Polski,
Święty Jacku, opiekunie ziemi śląskiej,
Święty Jacku, potężny u Boga nasz orędowniku,

V. Módl się za nami św. Jacku,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś wśród licznych narodów i ludów wsławił św. Jacka, wyznawcę Twego; świętością życia i rozgłosem cudów, daj abyśmy za jego przykładem zmienili się na lepsze, a w przeciwnościach jego opieką byli umocnieni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 3

Dzień III.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa wstępna

O umiłowany św. Jacku, nasz patronie i cudotwórco, z pokorą najgłębszą stajemy dziś przed Tobą, podziwiając twoje cnoty i z ufnością polecając się twej opiece. Zapewniła cię Najświętsza Maryja Panna, że o cokolwiek poprosisz Jej Syna, wszystko otrzymasz za Jej wstawiennictwem, bo miłe są Zbawicielowi Twoje modlitwy.

Oddajemy najwyższy hołd Bogu, który jest dobry i na wieki miłosierdzie Jego, że cię powołał do tak wielkiej świętości i postawił na ziemi śląskiej, jako wzór do naśladowania.

Pragniemy oddać cześć Niepokalanej Matce Boga i naszej Królowej, której byłeś najwierniejszym synem i nauczyłeś nas kochać Ją przez św. różaniec.

Pragniemy kroczyć wytrwale drogą twoich cnót, zwłaszcza miłości i miłosierdzia, bo wtedy odpowiemy najlepiej najmiłościwszej woli Boga względem nas.

A ty św. Rodaku nasz błagaj Boga za nami i wyproś nam łaski, o które cię prosimy. Amen.

Modlitwa na dzień III.

Święty Jacku, wielki sługo Niepokalanej - wstaw się za nami.

Zrozumiałeś święty nasz Rodaku, że jak Bóg z całym zaufaniem oddał wszystko, bo nawet Swego Syna Jednorodzonego w ręce Najśw. Maryi Panny - tak i ty masz iść drogą całkowitego zaufania w Jej opiekę i orędownictwa. Ona była dla Ciebie Matką Miłości, Mistrzynią i Panią. Obok Jezusa utajonego wszędzie czciłeś i nosiłeś ze sobą Jej wizerunki, w Jej ręce składałeś swą utrudzoną, potem zlaną głowę, z Jej sercem, poprzez różańcową modlitwę związałeś nas, bo wiedziałeś, że kto związany jest z Matką Najśw. ten od Boga też nie odstąpi.

Błagamy cię, święty nasz patronie, wyproś nam większą wierność w służbie Niepokalanej by wszystkie nasze serca Jej miłości poświęcone - za Jej pośrednictwem - odróżniły się w miłość tu na ziemi, a zdobyły wieczną chwałę w niebie. Amen.

Antyfona:

Witaj kwiecie, Hiacyncie, pośród kwiatów najczystszy. Witaj perło droga, nad wszystkie perły najjaśniejsza. Witaj opiekunie wszystkich, którzy się do ciebie uciekają. Witaj obywatelu niebios, wesprzyj nas swymi modłami. O Jacku święty, o wyznawco najsłodszy.

Dziesiątek różańca św. - Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny.

Intencja: O wierną służbę Jezusowi.

Wezwania do św. Jacka

Święty Jacku, odnowicielu życia chrześcijańskiego w naszym narodzie, módl się za nami
Święty Jacku, żarliwy słowiańskich plemion Apostole.
Święty Jacku; ostojo wiary w czasach burzliwych,
Święty Jacku, orędowniku nawrócenia schizmatyków,
Święty Jacku, posłuszny powołaniu zakonnemu,
Święty Jacku, ozdobo zakonu kaznodziejskiego,
Święty Jacku, miłośniku czystości i umartwienia,
Święty Jacku, przyjacielu ubogich i utrapionych,
Święty Jacku, trapiony pragnieniem zbawienia dusz nieśmiertelnych,
Święty Jacku, płomienny kaznodziejo,
Święty Jacku, wielki cudotwórco,
Święty Jacku, wierny stróżu Przenajświętszej Eucharystii,
Święty Jacku, gorliwy czcicielu Najśw. Maryi Panny,
Święty Jacku, pierwszy rozkrzewicielu różańca św. na ziemiach naszych,
Święty Jacku, patronie Polski,
Święty Jacku, opiekunie ziemi śląskiej,
Święty Jacku, potężny u Boga nasz orędowniku,

V. Módl się za nami św. Jacku,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś wśród licznych narodów i ludów wsławił św. Jacka, wyznawcę Twego; świętością życia i rozgłosem cudów, daj abyśmy za jego przykładem zmienili się na lepsze, a w przeciwnościach jego opieką byli umocnieni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.