JUTRZNIA NIEDZIELNA

/Odmawia się na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków/.

Można rozpocząć następującą modlitwą:
O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.
Święty Boża, Święty mocny. Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.
Przepuść, zlituj się mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach, Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.
/na dużych paciorkach/
Ojca Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych.
/na małych paciorkach:/
O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran.
Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany, . . itd.