KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

Teksty wg Liturgii Godzin z Niedzieli I tygodnia

Boże wejrzyj Ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

HYMN

1. Witaj dniu pierwszy, początku światłości, * Dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, * Godny wesela i pieśni pochwalnych, * Dniu Paschy, witaj.
2. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas * I swoją męką zgładził ludzkie winy; * Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów * Przez śmierć na krzyżu.
3. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli * złu i grzechowi, by życie odzyskać; * chrztem odrodzeni czekamy na zorzę * Słońca wieczności.
4. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, * zbawieni łaską, Twoją krwią obmyci, * wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem * w Najświętszym Duchu. Amen.

albo:

1. Oto już bledną mroczne cienie nocy * i jasna zorza lśni na nieboskłonie, * przeto z ufnością z całych sił prosimy * Wszechmogącego:
2. Boże jedyny, zmiłuj się nad nami, * przed lękiem obroń, obdarz wszelkim dobrem, * okaż się Ojcem, który nam otworzy * bramy wieczności.
3. Spraw to, błagamy, Boże jeden w Trójcy, * a Twoja chwała niech napełni ziemię, * Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy, * dawco pociechy. Amen.

PSALMODIA

O świcie szukam Ciebie, Boże, * aby ujrzeć Twoją potęgę, / Alleluja

1. Boże, mój Boże, szukam Ciebie * i pragnie Ciebie moja dusza.
2. Ciało moje tęskni za Tobą, * jak zeschła ziemia łaknąca wody.
3. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
4. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * więc sławić Cię będą moje wargi.
5. Będę Cię wielbił przez całe me życie * i wzniosę ręce w imię Twoje.
6. Moja dusza syci się obficie, * a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
7. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu * i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
8. Bo stałeś się dla mnie pomocą * i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
9. Do Ciebie lgnie moja dusza, * prawica Twoja mnie wspiera"
10. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
11. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

1. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, * chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
2. Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, * błogosławcie Pana, niebiosa.
3. Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, * błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
4. Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, * błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
5. Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, * błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
6. Błogosławcie Pana, ogniu iż arze, * błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
7. Błogosławcie Pana, rosy i szrony, * błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
8. Błogosławcie Pana, lody i śniegi, * błogosławcie Pana, dnie i noce.
9. Błogosławcie Pana, światło i ciemności, * błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
10. Niech ziemia błogosławi Pana, * niech Go chwali i wywyższa na wieki.
11. Błogosławcie Pana, góry i pagórki, * błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
12. Błogosławcie Pana, źródła wodne, * błogosławcie Pana, morza i rzeki.
13. Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, * błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
14. Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, * błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
15. Błogosław Pana, Izraelu, * chwal Go i wywyższaj na wieki.
16. Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, * błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
17. Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, * błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
18. Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, * chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
19. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego, * chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
20. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, * pełen chwały i wywyższony na wieki.

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, * głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych
2. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * a synowie Syjonu radują swym Królem.
3. Niech imię Jego czczą tańcem, * niech grają Mu na bębnie i cytrze.
4. Bo Pan swój lud miłuje, * pokornych wieńczy zwycięstwem.
5. Niech święci cieszą się w chwale, * niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
6. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, * a miecz obosieczny w ich ręku,
7. Aby pomścić się na poganach. * I karę wymierzyć narodom,
8. Aby ich królów zakuć w kajdany, * a dostojników w żelazne łańcuchy,
9. Aby się spełnił wydany na nich wyrok. * To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
10. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
11. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

CZYTANIE (Ap 7, 10.12)
RESPONSORIUM KRÓTKIE

K. Chryste, Synu Boga Żywego, * Zmiłuj się nad nami.
W. Chryste, Synu Boga Żywego, * Zmiłuj się nad nami.
K. Ty siedzisz po prawicy Ojca.
W. Zmiłuj się nad nami.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Chryste, Synu Boga Żywego, * Zmiłuj się nad nami.

PIEŚŃ ZACHARIASZA

1. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
2. I wzbudził dla nas moc zbawczą * w domu swego sługi Dawida.
3. Jak zapowiedział od dawna * przez usta swych świętych proroków,
4. że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
5. że naszym ojcom okaże miłosierdzie * i wspomni na swe święte przymierze,
6. na przysięgę, którą złożył * ojcu naszemu Abrahamowi.
7. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * służyć Mu będziemy bez trwogi,
8. W pobożności i sprawiedliwości przed Nim, * po wszystkie dni nasze.
9. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
10. Jego ludowi dasz poznać zbawienie * przez odpuszczenie grzechów.
11. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
12. by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
13. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
14. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

PROŚBY

Chrystus Pan jest naszym dniem oraz Słońcem, które oświeca każdego człowieka i nigdy nie zachodzi.
Wołajmy na Jego cześć:
Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem.

1. Stwórco wszechświata, z wdzięcznością przyjmujemy od Cieie ten dzień, który się rozpoczyna, * i wspominamy Twoje zmartwychwstanie. * Ref.
2. Niechaj Duch Święty * nauczy nas dzisiaj pełnić Twoją wolę * i niech Twa mądrość * Zawsze nas prowadzi. * Ref.
3. Spraw, abyśmy z radością wzięli udział * w niedzielnym zgromadzeniu wiernych * karmiąc się Twoim słowem * i Ciałem. * Ref.
4. Z całego serca * składamy Ci dziękczynienie * za Twoje * niezliczone dobrodziejstwa. * Ref.

OJCZE NASZ
MODLITWA Z NIEDZIELI
# # # # # # spacing : 2