NOWENNA - PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚW. MARJI PANNY

Antyfona
Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu:
naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty,
ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować,
Boże łaskawy i najlitościwszy.

O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry,
Zbawicielu słodki,
Pośredniku boski,
Jedyna ucieczko nasza

W Sercu Twoim racz nas obmyć,
do Serca Twojego racz nas przytulić,
w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.
Prośba o miłość bliźniego - według wzoru Chrystusa
K. Panie Jezu, któryś przeszedł przez ziemię, wszystkim dobrze czyniąc.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, któryś przebaczył doznane od ludzi przykrości.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, któryś na krzyżu modlił się za swoich wrogów.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, któryś cierpliwie i miłosiernie z ludźmi postępował.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, któryś ze współczuciem pocieszał nieszczęśliwych.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, który stawałeś w obronie biednych i opuszczonych.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, który wszędzie wnosiłeś radość i pokój.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, który zbłąkanych naprowadzałeś na drogę zbawienia.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, który życzliwie przychodziłeś chorym z pomocą.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, który łagodnie strofowałeś błądzących.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, który błogosławiłeś ludziom mimo ich niewdzięczności.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, który miłość swoją zostawiłeś nam w Najświętszym Sakramencie.
W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
Módlmy się
Panie Jezu, Zbawicielu drogi, który nas umiłowałeś i życie swoje za nas poświęciłeś, uczyń serca nasze według Serca swego, abyśmy miłowali bliźnich naszych, jak siebie samych i podobną miłością, jaką Ty nas umiłowałeś. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Prośba o miłość
Najsłodszy Jezu, który przyszedłeś na ziemię, aby ogień miłości rozniecić w sercach naszych. Otwórz mi swoje Boskie Serce i daj mi jak najgłębiej poznać niewysłowione skarby świętości, dobroci i miłości. Pomnij, dobry Jezu, że Twój Ojciec niebieski, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy do Ciebie byli podobni. Lecz jeśli w czym do Ciebie upodobnić się mamy, to najbardziej w miłości, która trwa na wieki. Pobudzaj mnie przeto nawet do heroicznych wysiłków i wspieraj mnie swą łaską ustawicznie, bym swoje serce do Twego Serca doskonale upodobnił. A jak twoje Serce płonie niepojętą miłością, tak też podobnie niech moje serce miłością płonie; miłością Ciebie, mego Boga i Zbawiciela - miłością do bliźnich, za których życie oddałeś - miłością tego wszystkiego, co się Tobie podoba - miłością z wszystkich sił moich teraz i na wieki. Amen.
Modlitwa o wysłuchanie prośby
O Najświętsze Serce Jezusa, nie odmawiaj nam tej łaski, o którą Cię prosimy! Nie odstąpimy od Ciebie, aż nie usłyszymy tych słów Twoich pełnych pociechy: "Jam twoje zbawienie! Ja cię nie opuszczę! Ja cię uleczę!"
Jakże Ty, o Panie, mógłbyś nas nie wysłuchać, Ty, co cały świat łaskami ubogacasz. Jakże mógłbyś wzgardzić modlitwą naszą do Serca Twego, które tak łatwo litością się wzrusza.
O Maryjo, Ty najczulsza ze wszystkich matek, przez Twe najmilsze i litościwe Serce błagamy Cię, wstaw się za nami do Jezusa, Syna swego i wyjednaj nam tę łaskę, o którą tak usilnie błagamy.
Najświętsze serce Jezusa - wysłuchaj nas!
Niepokalane Serce Maryi - przyczyń się za nami! Amen.