DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI - II

DZIEWCZYNKO, CHŁOPCZE,
Pan Jezus cię bardzo kocha. Za twoje grzechy i za grzechy wszystkich ludzi dźwigał ciężki krzyż i na nim umarł w Wielki Piątek. Za to masz i ty kochać Pana Jezusa oraz chętnie, często i pobożnie odprawiać Drogę Krzyżową; samodzielnie lub razem z innymi dziećmi czyli wspólnie. Przy odmawianiu wspólnym, rozważania przy każdej Stacji - można śpiewać na melodię pieśni: "Matko Najświętsza, do Serca Twego".
Najlepiej odprawiać Drogę Krzyżową w piątek i Wielkim Poście.
Dlatego weź do ręki tę książeczkę. - Ona jest napisana specjalnie dla ciebie.
Autor.

Uklęknij przed ołtarzem i przeżegnaj się:
W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.
Potem powiedz Panu Jezusowi:
Jezu kochany, chcę dziś na nowo Iść razem z Tobą Drogą Krzyżową. Chcę Ci powiedzieć, że cię miłuję I za me grzechy żałuję.

PAN JEZUS U PIŁATA

Przyjmuje Jezus wyrok Piłata, Bo pragnie umrzeć za grzechy świata Jakiś Ty dobry, Jezu kochany, Że chcesz być za nas ukrzyżowany.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE , zmiłuj się nad nami.

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ

Po krzyż wyciąga Pan Jezus ręce I o nas myśli w okropnej męce. Umrzeć na krzyżu Jezu, Ci trzeba, By nam otworzyć bramę do nieba.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

SPOTKANIE Z MATKĄ BOLESNĄ.

Matka Bolesna Syna spotkała, Patrząc na Niego płakała. Nie płacz, o Matko, o, nie płacz więcej. Kocha cię każde serce dziecięce.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

SZYMON POMAGA PANU JEZUSOWI

Szymon z Cyreny się ulitował, Krzyż dźwigać z Tobą się ofiarował. Kiedy pomogę innym w potrzebie, Będzie to moim darem dla Ciebie.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

DOBRY UCZYNEK WERONIKI.

Klękam przed Tobą, jak Weronika, Pot Ci ocieram płótnem ręcznika. A na nim twarz się odbija święta, Daj, niech Twą mękę, Jezu, pamiętam.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

PAN JEZUS DRUGI RAZ UPADA

Upadasz, Jezu, już po raz drugi, Znowu Cię biją Piłata sługi. By Cię pocieszyć. Jezu kochany, Będę posłuszny, Tobie oddany.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

JEZUS POCIESZA MATKI I DZIECI.

Jezus pociesza matki płaczące I małe dzieci z nimi stojące. Już się poprawię, źle robić nie chcę, By Twoje, Jezu, pocieszyć Serce.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

PAN JEZUS TRZECI RAZ UPADA.

Trzeci raz Jezus ciężko upada, Kopie Go, krzywdzi katów gromada. Dziś obiecuję, o Jezu, Tobie, Że innym ludziom krzywdy nie zrobię.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

PANU JEZUSOWI ZDEJMUJĄ SUKNIĘ.

Stoi Pan Jezus odarty z sukni, My z Nim cierpimy, jesteśmy smutni. To za nieskromne myśli i czyny Cierpi tak bardzo Jezus bez winy.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

PAN JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY.

Godzina śmierci się już przybliża, Kaci przybili Pana do krzyża. Kiedy tak cierpisz, Jezu kochany, Całuję Twoje najświętsze rany.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU.

Za grzechy nasze Jezus umiera, Setnik Mu włócznią serce otwiera. Kiedy do złego chęć mnie ogarnie, Przypomnę, coś Ty wycierpiał dla mnie.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

POGRZEB PANA JEZUSA.

Zdejmują z krzyża najświętsze ciało, Aby złożone w grobie zostało. Dziękuję bardzo, Jezu kochany, Za Twoją mękę, za Twoje rany.
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.

PAN JEZUS W GROBIE.

Z Matką Bolesną stoję przy grobie I postanawiam, o Jezu, sobie: Nosić w mym sercu krzyż Twój i rany, O Jezu dobry, Jezu kochany!
Któryś za nas cierpiał rany, JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami.