DROGA KRZYŻOWA: JEZU UFAM TOBIE

Panie Jezu, żyjemy w godzinie objawienia światu przez Siostrę Faustynę prawdy o Twoim miłosierdziu. Jest to wezwanie skierowane do grzeszników, by podeszli do Ciebie mimo swoich słabości. Równocześnie jest to wezwanie do nas, Twoich uczniów, byśmy objawili Twoje miłosierdzie braciom. Mówisz do nas: Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz niebieski jest miłosierny.
Oto stoimy przy krzyżowej drodze. Prosimy o łaskę odkrycia tajemnicy Twojego miłosierdzia, prosimy, by każdy z nas znalazł się w promieniach Twojego miłosiernego serca.

STACJA I
Pan Jezus na śmierć skazany

Panie Jezu, nas nie tylko nie stać na to, byśmy potrafili pogodzić sprawiedliwość z miłosierdziem, ale często jesteśmy niesprawiedliwi, a jeszcze częściej brakuje nam miłosierdzia. Doświadczasz tej naszej niesprawiedliwości z rąk Piłata. A o miłosierdziu wobec Ciebie w Wielki Piątek w ogóle trudno mówić. Tak jest w świecie człowieka.
Twoje wyroki, Panie, są sprawiedliwe i miłosierne. Daj nam zrozumieć, że Twoja sprawiedliwość jest miłosierna, a miłosierdzie jest sprawiedliwe. Ta prawda pomaga nam w zaufaniu Tobie.

STACJA II
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Wymiary Twego krzyża, Panie, są tak wielkie, że obejmują cały świat. Łączysz nim ziemię z niebem. Takie są wymiary Twego miłosierdzia. Ani jeden grzesznik nie znajduje się poza ramionami Twego zbawczego krzyża. Każdy może sięgnąć po to drzewo i doświadczyć Twego nieskończonego miłosierdzia.
Za powszechność Twego miłosierdzia dziękujemy Ci, Panie. Prosimy, by wszyscy ludzie, przez Twój krzyż dotarli do Twego królestwa - królestwa sprawiedliwego miłosierdzia i miłosiernej sprawiedliwości.

STACJA III
Pan Jezus upada na ziemię

Powstajesz, Panie. Ty nigdy nie zawodzisz, nawet w godzinie największej słabości. I takie niezawodne, w stu procentach pewne, jest Twoje miłosierdzie. Możemy się do niego odwołać i z pewnością w nim znaleźć ocalenie siebie i innych.
Nasze ludzkie miłosierdzie, niestety, nie jest pewne. Miałeś tylu przyjaciół i nikt Ci nie pomógł podnieść się z ziemi. Nie ma nikogo, kto w miłosierdziu podałby Ci rękę. My natomiast zawsze powstajemy wsparci o Twoje pewne ramię.
Za pewność Twego miłosierdzia - dziękujemy Ci, Panie!

STACJA IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Spojrzałeś na swoją Matkę. Stała blisko, bolesna i szczęśliwa. Ty - cierpiący i szczęśliwy. Bo w tym potwornym cierpieniu otwierasz źródło niewyczerpanego miłosierdzia dla całego świata. Twoja Matka znała potęgę Twojej miłosiernej miłości. Wiedziała, że Twoje serce musi być otwarte, by uszczęśliwić miliardy ludzi.
Cena tego otwarcia jest wysoka, ale nikt nigdy nie uczynił dla świata tak wiele, jak Ty, Panie, objawiając na krzyżu swoje niewyczerpane miłosierdzie.
Razem z Twoją Matką za niewyczerpane miłosierdzie Twoje - dziękujemy Ci, Panie!

STACJA V
Szymon z Cyreny pomaga Chrystusowi dźwigać krzyż

Szymon objął belkę Twego krzyża, Panie i nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego serca dotknęła uprzedzająca łaska. Miłosierdzie Twoje, Panie, działa uprzedzająco. Ono jest zawsze pierwsze. A gdy jego promień dotknie naszego serca, zaczyna bić ono rytmem miłosiernej miłości. Przyjmuje twórczą energię i samo staje się miłosierne. Szymon doświadczył uprzedzającego działania Twego miłosierdzia. Dziś my doświadczamy tego samego cudu łaski.
Za Twoje miłosierdzie, które wyprzedza nasze działanie - dziękujemy Ci, Panie!

STACJA VI
Święta Weronika ociera twarz Chrystusa

Odeszła szczęśliwa. To była największa godzina łaski w jej życiu. Otrzymała Twoją fotografię. Przycisnęła ją do swojego serca. Miłosierdzie jest uszczęśliwiające. Weronika była miłosierna, więc Twego miłosierdzia dostąpiła.
Panie, Ty jesteś szczęśliwy okazując nam miłosierdzie. Daj nam zrozumieć tę wielką prawdę, że szczęście jest ukryte w miłosierdziu okazywanym innym.
Naucz nas śpieszyć z miłosierną pomocą potrzebującym i naucz nas miłosiernie przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili.
Niech nasze serca będą szczęśliwe miłosierdziem!

STACJA VII
Pan Jezus upada po raz drugi

Panie Jezu, zostały Ci tylko trzy godziny życia w świecie czasu. Bardzo trudne godziny. Po nich przekroczysz próg wieczności i wejdziesz do Domu Ojca. Most miłosierdzia, który miałeś wybudować między niebem a ziemią jest już prawie gotowy; jeszcze tylko trzy godziny...
Wyszedłeś z miłosierną miłością z Domu Ojca. Żyłeś wśród nas, wybudowałeś to ziemskie przęsło mostu miłosierdzia, a teraz wracasz do Ojca. Jest to most wiodący do wieczności - most miłosierdzia.
Daj nam, Panie, zrozumieć, że każdy, kto staje się miłosierny, wędruje w świat wieczności.

STACJA VIII
Pan Jezus spotyka płaczące kobiety

Płaczcie nad sobą. Macie już tak niewiele czasu. Pamiętajcie, że Boże miłosierdzie możecie odebrać tylko tu, na ziemi. Tylko tu można je wykorzystać. W wieczności będziecie tylko za nie dziękować. Tu Ojciec przebacza; może to uczynić widząc w waszych oczach łzę żalu.
Czas ludzkiego życia jest niezwykle cenny, bo jest czasem doświadczenia miłosierdzia. Nie skracajcie go nawet wtedy, kiedy jest połączony z wielkim cierpieniem. Sami czerpcie wtedy moc z ogromu miłosierdzia Bożego i rozdajcie je innym.
O pełne wykorzystanie czasu miłosierdzia tu, na ziemi - prosimy Cię, Panie.

STACJA IX
Pan Jezus upada po raz trzeci

Powstajesz, Panie. Przy tej stacji prosimy Cię o niezachwianą wiarę w Twoje miłosierdzie. Widzimy i doświadczamy na ziemi, Panie, tak wiele zła. Otacza nas wielu niesprawiedliwych ludzi. Zło chce nas powalić, przygnieść, zmiażdżyć.
Panie, tak trudno powstać z grzechu nam, jak trudno było powstać Tobie po trzecim upadku. Udziel nam wiary w Twoje miłosierdzie. Wiary w to, że my nie zostaniemy przez zło zniszczeni na ziemi. Wiary w to, że nasi powaleni przez grzech bracia, zostaną zbawieni.
Panie, przymnóż nam wiary w Twoje miłosierdzie.

STACJA X
Pan Jezus z szat odarty

Stoisz, Panie, na oczach tłumu nagi, upokorzony. Grzechy nasze są owocem pychy. Ich obmycie jest możliwe jedynie w wodzie pokory. Ktokolwiek chce zaczerpnąć, Panie, z bogactwa Twego miłosierdzia musi być pokorny. Trzeba, by zobaczył swoją grzeszność i Twoją świętość. Pycha w tym przeszkadza.
Nasz Zbawicielu upokorzony na Golgocie - prosimy o łaskę pokory, która jest nieodzownym warunkiem korzystania z Twego miłosierdzia. Pamiętamy bowiem, że Ty pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym dajesz łaskę.
Daj nam odkryć piękno i moc pokory.

STACJA XI
Pan Jezus przybity do krzyża

Miłosierdzie wobec wrogów to wyjątkowo trudny odruch serca. Ono się zamyka, gdy ktoś je rani. Miłosierdzie umie je wówczas otworzyć.
Panie, modliłeś się za tych, którzy przybijali Cię do krzyża i za tego, który włócznią przebił Twój bok. Naucz nas, Panie, okazywać miłosierdzie naszym wrogom. Naucz nas, Panie, modlitwy o ich zbawienie, ponieważ oni często nie wiedzą, co czynią.
Naucz nas odnosić zwycięstwo nie przez zemstę, lecz przez miłosierdzie.

STACJA XII
Pan Jezus umiera na krzyżu

Twoje miłosierdzie jest zawarte w łasce nawrócenia. Oto łotr na kilka minut przed śmiercią zwrócił się twarzą do Ciebie. Otrzymał łaskę miłosierdzia, mimo że przez długie lata chodził odwrócony do Ciebie plecami. Jedno zdanie: Panie, pomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa, wystarczyło. Nawrócenie jest potrzebne w odbiorze łaski miłosierdzia.
Panie, udziel nam siły, byśmy umieli zwrócić się do Ciebie twarzą i prosić o nasze zbawienie. Udziel tej łaski naszym bliskim, którzy w okresie Wielkanocy nie zamierzają przystąpić do sakramentu miłosierdzia, w którym człowiek zwraca się twarzą do Ciebie.
O nawrócenie grzeszników - prosimy Cię, Panie.

STACJA XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża

Ciało Twoje, Panie, spoczęło w rękach kochających Cię osób. Grzebanie umarłych należy do uczynków miłosierdzia. Pamięć o zmarłych jest gestem miłosierdzia. Otwórz, Panie, nasze oczy na wartość modlitwy za zmarłych. Oni czekają na miłosierdzie Twoje i nasze. Modlitwa przyśpiesza objawienie im Twego miłosierdzia.
O miłosierdzie dla wszystkich zmarłych - prosimy Cię, Panie.

STACJA XIV
Pan Jezus złożony do grobu

Grób - kraina śmierci otwarta przez Twoje zmartwychwstanie. Pełnia Twego miłosierdzia zostanie objawiona w godzinie powszechnego zmartwychwstania. Wszyscy zbawieni wyśpiewają wówczas wieczną pieśń wielbiącą Twoje miłosierdzie. Dzięki miłosierdziu dostąpią bowiem szczęścia wiecznego.
Panie Jezu, pamiętając opis Sądu Ostatecznego, w którym okazujesz miłosierdzie miłosiernym i surową sprawiedliwość tym, którym miłosierdzia zabrakło, błagamy, aby każdy, kto dziś uczestniczy w tej krzyżowej drodze, znalazł się po Twojej prawicy, szcześliwy z dostąpienia Twego miłosierdzia.
O wieczne miłosierdzie dla nas - prosimy Cię, Panie.

ZAKOŃCZENIE

Panie Jezu, kończymy spotkanie z Tobą na drodze miłosierdzia.
Dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie: sprawiedliwe, powszechne, wieczne, niewyczerpane, pewne, uprzedzające i uszczęśliwiające.
Uczyń nasze serca podobne do Twojego miłosiernego serca, by każdy, kto do nas podejdzie, doznał przez nas Twojego miłosierdzia.