DROGA KRZYŻOWA: WERSJA 1

 1. Pan Jezus na śmierć skazany
  Po wielu krzywdach i obelgach Pana * Zawziętość ludzka stawia przed tyrana, * By wyrok śmierci podpisał, wołają, * Zbawcę wydają.
 2. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje
  Bierze Zbawiciel krzyż na swe ramiona, * Na którym wkrótce umęczony skona. * To miłość Jego chce przez tę ofiarę * Znieść z ludzi karę.
 3. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
  Ach, duszo moja, cóż żeś uczyniła? * Żeś krzyż tak ciężki na Pana zwaliła, * Pod którym nagle na ziemię upada, * Sobą nie włada.
 4. Pan Jezus spotyka Matkę swoją
  Powstaje Jezus i na Kalwarię, * Z trudem zdążając, spotyka Maryję; * Matka kochana, ku Synowi drżąca, * Idzie płacząca.
 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
  Ból tu i żałość razem się złączyły, * Jezusa siły bardzo osłabiły * Tak, że już dalej krzyża nieść nie może. * Któż Mu pomoże?
 6. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
  Krzyż tak okrutnie ramiona uwiera, * Żal w sercu dobrej Weroniki wzbiera. * Twarz Mu ociera krwią i potem zlaną, * Od złych oplwaną.
 7. Pan Jezus drugi raz pod krzyżem upada
  Idzie wciąż dalej, niosąc krzyża brzemię, * Jezus kochany, znów pada na ziemię. * W bramie sądowej, drzewem obalony, * Leży zemdlony.
 8. Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty
  Dobre niewiasty żałość wielką czują, * Pocieszyć Pana darmo usiłują. * Bólu wyrazić w słowach nie umieją, * Łzy gorzkie leją.
 9. Pan Jezus trzeci raz pod krzyżem upada
  Już dalej krzyża nieść Jezus nie zdoła. * Pada raz trzeci, a tłum cały woła: * Postępuj prędzej na miejsce karania, * Bez ociągania!
 10. Pan Jezus z szat obnażony
  Już stanął Jezus na górze Golgocie, * Gdzie Go złość katów ku większej sromocie * Z szat obnażyła, skąd się Jezus wstydzi, * Lud z Niego szydzi.
 11. Pan Jezus okrutnie do krzyża przybity
  Do drzewa krzyża Pana przybijają. * Okrutni kaci, litości nie znają. * Gwoźdźmi przeszyte i ręce, i nogi. * Jaki ból srogi!
 12. Pan Jezus umiera na krzyżu
  Jezus na krzyżu do góry wzniesiony, * Między łotrami dwoma zawieszony, * Kona, oddając ducha w Ojca ręce, * W okrutnej męce.
 13. Pan Jezus z krzyża zdjęty
  Oto już skonał Pan na drzewie krzyża, * Wszystkim grzesznikom zbawienie przybliża. * Już ciało Jego z krzyża chcą zdejmować, * Aby pochować.
 14. Pan Jezus do grobu złożony
  Obmywszy ciało Jezusowe łzami, * Matka stroskana z świętymi uczniami * Niesie do grobu i w nim ze czcią składa, * Sobą nie włada.
 15. Zakończenie
  Płacz i ty, duszo, wszak ta śmierć dla ciebie, * Żebyś na wieki żyła z Bogiem w niebie; * Żałuj za grzechy, proś o zmiłowanie: * Odpuść mi, Panie!"