DROGA KRZYŻOWA: WERSJA 2

 1. Pan Jezus na śmierć skazany
  Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie, * Na śmierć okrutną, Jezusa skazanie, * Gdzie Niewinnego Piłat dekretuje, * Z łotry winuje.
 2. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje
  Ciężar krzyżowy bierze na ramiona * Zbolały Jezus, by dusza zgubiona * W tym świętym znaku znalazła zbawienie * I odkupienie.
 3. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
  Już pod ciężarem upada krzyżowym * Jezus Zbawiciel; bądźże tu gotowym, * Grzeszny człowiecze, dźwigać upadłego * I zemdlałego.
 4. Pan Jezus spotyka Matkę swoją
  Schodzą się z sobą dwie istoty święte. * Najświętszym bólem dla siebie przejęte: * Jezus z Maryją, Syn z Matką cierpiący, * Krzyż swój niosący.
 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
  Cyrenejczyka pod ciężar krzyżowy * Przyjmuje Jezus, a wszystkim gotowy, * Zapłacić niebem, kto Mu w tej ciężkości * Ulży z litości.
 6. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
  Pełna gorzkości święta Weronika, * Rzewne łzy lejąc, z Panem się spotyka, * Któremu, gdy twarz chustą swą ociera, * Obraz odbiera.
 7. Pan Jezus drugi raz pod krzyżem upada
  Już nasz Zbawiciel tak srodze zmęczony, * A krzyż Go ciśnie ciężkimi ramiony, * Ach, znów się leją najdroższej Krwi strugi, * Pada raz drugi!
 8. Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty
  Ujrzawszy Jezus niewiasty stojące, * Cieszy je słodko, rzewliwie płaczące. * Dodawaj Panie, sługom swym ratunku * W każdym frasunku.
 9. Pan Jezus trzeci raz pod krzyżem upada
  Trzeci raz pada pod krzyża ciężarem, * Szczególnym ku nam miłości po arem, * Grzebie się w prochu za nasze hardości, * Pan z wysokości.
 10. Pan Jezus z szat obnażony
  Ten Pan, co ziemię w kwiaty przyodziewa, * Niebo gwiazdami jasnymi okrywa. * Z szat obnażony bez wszelkiej litości * Dla mej miłości.
 11. Pan Jezus okrutnie do krzyża przybity
  Aby dopełnić krwawej męki Pana * Choć Jego ciało, jakby jedna rana, * Przybili na krzyż ręce, nogi święte, * Katy zawzięte.
 12. Pan Jezus umiera na krzyżu
  Już Jezus z krzyżem w górę podniesiony, * Jest Król boleści niezmiernie dręczony; * Kona już w mękach Bóg, człowiek prawdziwy. * Płacz Go, kto żywy.
 13. Pan Jezus z krzyża zdjęty
  Obwisłe ciało, martwe, skaleczone, * Czas je zdjąć z krzyża; niechaj udręczone * Zło ą na łonie Matki litościwej, * Ledwie co żywej.
 14. Pan Jezus do grobu złożony
  Ciało Jezusa grzebać czas nadchodzi, * Niechże więc serce, które w żalach brodzi, * Zostanie grobem Pana na spoczynek, * Wdzięczny uczynek.