DROGA KRZYŻOWA: WERSJA 3

 1. Pan Jezus na śmierć skazany
  Słuchaj, człowiecze, dekretu, jak się rozlegał, * Który Piłat na Jezusa niesłusznie wydał, * Aby Jezus niewinny był z krzyżem prowadzony, * Aby był na nim przybity, na nim wzniesiony.
 2. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje
  Już Jezusa z miasta wiodą okrutni kaci, * Na ramiona Mu włożyli krzyż bardzo ciężki. * Naśmiewają się z Niego, z Jezusa niewinnego, * Chociaż wiodą cierpliwego i milczącego.
 3. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
  Pan Jezus bardzo zraniony pod krzyżem pada, * Znów Mu zajadłość oprawców rany zadawa, * Także wieniec cierniowy, krzyżem wbity do głowy; * Jaki to był ból okrutny, któż to opowie?
 4. Pan Jezus spotyka Matkę swoją
  Nowa boleść Jezusowi w sercu powstała, * Kiedy Go krzyż niosącego Matka spotkała. * Miecz przeniknął Jej serce, gdy Go widzi w tej męce, * A On jeszcze błogosławi najmilszej Matce.
 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
  Jezus wśród wielkich boleści z krzyżem się zmaga, * Oto Szymon Cyrenejczyk już Mu pomaga. * Miłości dostępuje, że Panu posługuje, * Bo sobie przez tę posługę niebo gotuje.
 6. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
  A gdy Jezus z ciężkim krzyżem z miasta wychodzi, * Oto Weronika święta śmiało podchodzi. * Całego zranionego, okrutnie skrwawionego * Otarła Go ta niewiasta do rąbka swego.
 7. Pan Jezus drugi raz pod krzyżem upada
  Jezus wielce osłabiony drugi raz pada, * Pod tak okrutnym ciężarem sobą nie włada. * W bramie Jezus kochany, od katów podeptany, * Aby prędko z krzyżem powstał, jest przymuszany.
 8. Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty
  Gdy Go pobożne niewiasty z krzyżem widziały, * Nad okrutną męką Jego gorzko płakały. * On łaskawie spoglądał, miłośnie je nauczał, * Ale od katów zajadłych pokoju nie miał.
 9. Pan Jezus trzeci raz pod krzyżem upada
  Kiedy Go na górę wiedli okrutni kaci, * Upada znowu pod krzyżem już po raz trzeci. * Odpocząć Mu nie dali, ale Go popychali, * Ażeby Go jak najprędzej ukrzyżowali.
 10. Pan Jezus z szat obnażony
  Już na górze Kalwaryji z Jezusem stają * Okrutni kaci i szaty z Niego zdzierają. * Drudzy napój gotują, ocet, żółć rozmieszują. * Takim napojem Jezusa kaci częstują.
 11. Pan Jezus okrutnie do krzyża przybity
  Obaczcie tu, chrześcijanie, Pana Jezusa, * Czy się do płaczu z żałości serce nie wzrusza, * Kiedy widzisz, człowiecze, jako tu z ran krew ciecze, * Kiedy kaci przybijają nogi i ręce.
 12. Pan Jezus umiera na krzyżu
  Oto kończy życie swoje Jezus kochany, * Już na krzyżu za nas grzesznych zamordowany. * Pod krzyżem Matka z Janem, uczniem Jego kochanym, * Płaczą, ręce załamują nad zmarłym Panem.
 13. Pan Jezus z krzyża zdjęty
  Już zdejmują martwe ciało święci mężowie, * Ach, jak wielki smutek czują, któż to wypowie? * Na łono Matce dają, ręce, nogi trzymają, * Wszyscy o zmarłego Pana wraz z Matką łkają.
 14. Pan Jezus do grobu złożony
  Rozważaj sobie, człowiecze, u grobu tego, * Kiedy tu widzisz Jezusa pochowanego. * Pogrzeb tu życie twoje, zostaw tu grzechy swoje; * Pomyśl, jak to Krwi płynęły obfite zdroje.
 15. Zakończenie
  Przyjmij, Jezu najłaskawszy, te nasze trudy, * Przyjmij nasze rozważania męki okrutnej. * Przez te Twoje boleści, pomóż nam do wieczności, * Abyśmy Cię oglądali w wiecznej radości.