Nabożeństwo do św. Katarzyny

Jeden dziesiątek różańca

Modlitwa:
Katarzyno. patronko kolejarzy - módl się za nami
Panno i męczennico - módl się za nami
Oblubienico Chrystusowa - módl się za nami
Mistrzyni wiary - módl się za nami
Pomnożycielko chwały Bożej - módl się za nami
Miłująca prawdziwego Boga - módl się za nami
Wzorze panieńskiej czystości - módl się za nami
Nieustraszona wobec śmierci - módl się za nami
Patronko prześladowanych - módl się za nami
Wspomożycielko umierających - módl się za nami
Pośredniczko na sądzie Bożym - módl się za nami
Pieśń: Cześć oddawajmy...
Modlitwa:
Święta Katarzyno, Patronko nasza, weź nas w opiekę, Panno mężna, uproś nam stałą wiarę, abyśmy podobnie jak Ty, mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Czuwaj szczególnie nad tymi, którzy pracują w kolejnictwie i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy, dla ich rodzin, chroń od wypadków wszystkich kolejarzy i tych. którzy korzystają z usług kolei. W ostatniej zaś godzinie naszego ziemskiego życia wybłagaj nam, święta Katarzyno, łaskę zjednoczenia z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli przejść do życia wiecznego. Amen.