RÓŻANIEC KU CZCI NMP

Tajemnice Radosne
 1. Słuchaj głosu Gabriela, Panno, raduj się,
  Że na Matkę Zbawiciele, Bóg wszechmocny wybrał Cię.
  Między wielu niewiastami, najgodniejszą byłaś Ty
  Nosić Króla nad Królami, o Maryjo, chwała Ci.
 2. Duchem Świętym napełniona do Elżbiety niesiesz wieść,
  Ona łaską oświecona cudów Bożych głosi wieść.
  Zachwyconej Matce Jana, śpiewasz, Maryjo,
  cudny hymn: Wielbi dusze moja Pana, moje szczęście tylko w Nim.
 3. W nędznej szopie narodzony królów Król, wszechświata Pan.
  W zimnym żłóbku położony, na zbawienie ludziom dan.
  Chór Aniołów "Bogu Chwała" śpiewa wśród złocistych zórz,
  Drży z radości ziemia cała, pokój na nią spływa już.
 4. Święta Matko, gdy w świątyni ofiarujesz Dziecię Twe.
  Już Symeon wróżbę czyni, że Bóg zrani serce Twe.
  Do Jezusowej ofiary, święta Matko, wierny lud,
  Łączy swe ubogie dary, swoje prace, ból i trud.
 5. Przez trzy dni go poszukuje, troska w radość zmienia się,
  Gdy w świątyni odnajduje wśród uczonych Dziecię swe.
  Niech Jezusa nie tracimy, święta Matko, wspomóż nas.
  Niech Go zawsze znajdujemy w sercach naszych w każdy czas.
Tajemnice bolesne
 1. W smutnym ogrodzie oliwnym Jezus klęczy w straszną noc.
  Zatrwożon widzeniem dziwnym, groźnej męki czuje moc.
  Chętnie kielich ten przyjmuje, Maryjo, to za twój lud.
  Za grzeszników ofiaruje męki swojej ból i trud.
 2. Pod biczami katowskimi krew z najświętszych płynie ran.
  Z rękami przywiązanymi cicho cierpi Chrystus Pan.
  Każdy cios Twe serce rani, strasznie cierpi dziś Twój Syn.
  Za nas, o Najświętsza Pani, na zgładzenie naszych win.
 3. Ostra cierniowa korona sprawia Mu nieznośny ból
  Siłą na głowę wtłoczona, jakże cierpi Chrystus Król
  Znikąd nie masz już pociechy, Matko święta, w straszne dni.
  Syn za moje cierpi grzechy, o Maryjo, przebacz mi.
 4. Ciężkim krzyżem obarczony, tysiącem okryty ran
  Zgrają łotrów otoczony, na Kalwarię idzie Pan,
  Upada trzykroć wśród drogi, o Maryjo, serce Twe
  Znowu ból przeszywa srogi, jakie kochasz dziecię swe.
 5. Krzyż wysoko się unosi, krew wypływa z Boskich ran,
  Jego Serce za nas prosi, kiedy w mękach kona tam
  Wraz z ofiarą wypełnioną, my Maryjo. dzieci Twe
  Z duszą Twoją udręczoną w żalu szczerym łączym się.
Tajemnice chwalebne
 1. Niech rozbrzmiewa Bożej chwały pieśń radosna w świata dal.
  Bo Zbawiciel zmartwychwstały w radość zmienia ból i żal.
  Już minęła Twa udręka, Matko, radość w sercu drży.
  Gdy Twojego Syna ręka, sama Twe ociera łzy.
 2. Otoczon gronem Aniołów do niebios wznosi się bram.
  Spośród wiernych Apostołów Zbawca nasz Pan Jezus sam.
  Matka jeszcze pozostała na pociechę uczniom swym
  By w świętości ich wspierała, aż się wszyscy złączą z Nim.
 3. W Wieczerniku zgromadzeni z Matką Przenajświętszą wraz.
  W cichych modłach zatopieni uczniowie spędzali czas.
  Nagle języki ogniste, nad głowami szum i ruch
  W Apostołów serca czyste zstąpił z nieba Święty Duch.
 4. Na tej ziemi Matka Święta wypełniła wszystko już
  Z duszą, z ciałem w niebo wzięta przez Aniołów w blaskach zórz.
  Wieczne szczęście już Jej świeci, z Boskim Synem łączy się.
  Dla nas, swoich ziemskich dzieci, hojne dary z nieba śle.
 5. Radość w niebie znów panuje, hymny cudne wkoło brzmią.
  Sam Pan Jezus koronuje na Królową Matkę swą
  Pozwól Matko prosim Ciebie, kiedy miną życie dni
  Z Aniołami w cudnym niebie wieczną chwałę śpiewać Ci.
ZAKOŃCZENIE

Skończone nasze rozważania, wzniesione hołdy i błagania. Czas teraz do domu powrócić, Świątyni tej mury opuścić. O Maryjo, gdy już stąd odchodzę, rozstanie pożegnaniem słodzę. I Tobie szczerze z serca głoszę, Maryjo, Dobranoc.