NOWENNA - DO MATKI BOSKIEJ UZDROWIENIE CHORYCH

(Przed obrazem M.B Uzdrowienia Chorych)
 1. Pieśń ...
 2. Modlitwa:
  O Matko Boska, Uzdrowienie Chorych, z dziecięcą ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć z tego cudownego obrazu na nas łaskawie i wysłuchać nasze błagania. Nie liczymy na nasze zasługi, ani na nasze dobre uczynki. Liczymy tylko na nieskończone zasługi Syna Twojego Jezusa Chrystusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Już samo wezwanie "Uzdrowienie Chorych". którym Cię pozdrawiamy, napełnia nas głęboką ufnością w Twoją dobroć i potęgę.
  Wiemy, że Twój Boski Syn, którego trzymasz na ręku wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu przeto chorych, za których dzisiaj w pokorze modlimy się do Ciebie. Oni mają szczególne prawo do Twej dobroci. Bądź im Wspomożycielką, Uzdrowieniem i Lekarką. Uproś im zdrowie duszy i ciała o które tak gorąco proszą. - Amen.
 3. Pieśń: ...
 4. Czytanie Pisma św. i parę słów rozważania:
 5. Pieśń odpowiednia ...
 6. Czytanie podziękowań za wysłuchane prośby:
 7. Śpiew: Psalm 116: "Boga naszego chwalcie"
 8. Czytanie próśb osobistych:
 9. Modlitwa:
  O najświętsza Matko - Dziewico! Na całej kuli ziemskiej czczą Cię Twoje dzieci jako Uzdrowienie Chorych Od wieków pokolenia ludzkie jedne drugim wiarę w dobroć Twego współczującego serca, a girlandy drogocennych wot te widome znaki wdzięczności ludzkiej, zawieszone u Twoich obrazów, mówią całemu światu o niezliczonych zmiłowaniach Twoich nad cierpiącymi i chorymi, którym uprosiłaś zdrowie i siłę. O Gwiazdo zaranna, Ty jesteś źródłem wszelkiej pociechy i ochłody dla tych, którzy w cierpieniach i udręczeniu przebywają ziemską drogę, idąc ku wieczności. O Panno święta, okaż się Uzdrowieniem chorych dla wszystkich, którzy Ciebie o wspomożenie proszą, od Ciebie ratunku oczekują i w Tobie nadzieję pokładają. Zanieś przed tron Boga wszystkie ich cierpienia, łzy i skargi, westchnienia, prośby i modlitwy i racz uprosić im zdrowie, o które Cię z taką ufnością proszą. Lecz jeśli jest taka wola Boża, aby dalej cierpieli, błagamy Cię uświęć ich myśli, uchroń ich serca przed zwątpieniem i rozpaczą. Pomóż im poznać w cierpieniach miłującą rękę Bożą, która nieraz boleśnie dotyka, aby podnieść i uzdrowić. Uchroń ich przed wszelką małodusznością i wyjednaj im cierpliwość wytrwałą, aby poddani woli Bożej, niosąc swój krzyż, zebrali wiele zasług na wieczność.
  Matko przedziwna, ulituj się również nad tymi, którzy w cierpieniu i chorobie oddalili się od Boga w poczuciu niezawinionej krzywdy, albo wskutek braku naszej miłości. Spraw, aby Bóg pociągnął ich ku Sobie i darował nam naszą winę.
  Czułym tchnieniem Twej dobroci rozjaśnij ciemności ich dusz, wyjednaj im zrozumienie sensu i celu cierpienia i obudź w nich pragnienie zjednoczenia się z Panem Jezusem w Komunii św. Wyproś im łaskę ciągłego spoglądania z tego padołu płaczu w krainę szczęśliwości wiecznej, gdzie Ty królujesz po prawicy Twego Syna. - Amen.
Wezwania:

Matko nasza najlepsza - udziel nam pomocy, módl się za nami
Pośredniczko nasza u Boga - módl się za nami
Szafarko łask wszelkich - módl się za nami
Wszechmocy błagająca - módl się za nami
Tronie miłosierdzia - módl się za nami
Ucieczko grzeszników - módl się za nami
Przystani rozbitków - módl się za nami
Nadziejo zrozpaczonych - módl się za nami
Pocieszycielko strapionych - módl się za nami
Radości w smutkach - módl się za nami
Umocnienie słabych - módl się za nami
Ulgo w chorobach - módl się za nami
Uzdrowienie chorych - módl się za nami
Zbawienie umierających - módl się za nami

WSPÓLNE PROŚBY

W miłowaniu Boga i bliźniego - Wspieraj nas Maryjo
W smutkach i strapieniach życia - Wspieraj nas Maryjo
We wszystkich potrzebach i niebezpieczeństwach - Wspieraj nas Maryjo
W dolegliwościach choroby - Wspieraj nas Maryjo
W godzinę śmierci - Wspieraj nas Maryjo
U bram wieczności - Wspieraj nas Maryjo
W płomieniach ognia czyśćcowego - Wspieraj nas Maryjo

Śpiew: Pod Twoją obronę
Błogosławieństwo wiernych V. Wezwanie: Uklęknijcie, aby przyjąć błogosławieństwo.
V. Pan niech was Błogosławi i strzeże.
R. Amen.
V. Niech rozpromieni Oblicze Swe nad wami i obdarza was Swą łaską
R. Amen.
V. Niech zwróci ku nam Oblicze Swoje i obdarzy was Swoim pokojem.
R. Amen.
V. Niech przez zasługi i wstawiennictwo św. Kamila, będzie nam łaskawy i miłościwy
R. Amen.
V. I błogosławieństwo Boga Ojca wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.
R. Amen.
Śpiew: O Matko boska. Uzdrowienie chorych, - Módl się za nami