DO BŁ. SALOMEI

Błogosławiona Salomeo, Módl się za nami
Szczepie krwi Piastowskiej, Módl się za nami
Wzorze godności królewskiej, Módl się za nami
Obrazie cnoty anielskiej, Módl się za nami
Kwiecie wstydliwości, Módl się za nami
Perło czystości, Módl się za nami
Przykładzie niewinności, Módl się za nami
Królowo najpokorniejsza, Módl się za nami
Żywicielko ubogich, Módl się za nami
Opiekunko wdów i sierot, Módl się za nami
Pocieszycielko strapionych, Módl się za nami
Lekarko chorych, Módl się za nami
Krzewicielko wiary katolickiej, Módl się za nami
Skarbnico niebieskich darów, Módl się za nami
Wybrana córko św. Franciszka, Módl się za nami
Oblubienico Chrystusowa, Módl się za nami
Wzgardzicielko świata, Módl się za nami
Wzorze zakonności, Módl się za nami
Zwierciadło pobożności, Módl się za nami
Przykładzie świątobliwości, Módl się za nami
Męczennico umartwieniem, Módl się za nami
Dziewic matko i ozdobo, Módl się za nami
W życiu wsławiona cnotami, Módl się za nami
Po śmierci sławna cudami, Módl się za nami
Dziedziczko niebieskiej ojczyzny, Módl się za nami
Towarzyszko wszystkich świętych, Módl się za nami
Patronko Polski, Módl się za nami
Tarczo w jej obronie, Módl się za nami
Pośredniczko rodaków przed Bogiem, Módl się za nami
Wspomożenie prześladowanych za wiarę, Módl się za nami
Nadziejo lepszej przyszłości, Módl się za nami
Wezwanie:
Módl się za nami błogosławiona Salomeo. Odpowiedź:
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się:
Boże, któryś w błogosławionej Salomei wzgardę ziemskiego żywota z czystością panieńską połączył; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za jej przyczyną i przykładem, czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niezwiędłą koronę chwały w niebie otrzymać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

^P