DO MATKI BOSKIEJ PIEKARSKIEJ

Kyrie elejson, - Chryste elejson, Kyrie elejson
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Matko Słowa Bożego, - zmiłuj się nad nami.
Matko Łaski Bożej, - zmiłuj się nad nami.
Matko wzajemnego przebaczenia, - zmiłuj się nad nami.
Matko Kościoła, - zmiłuj się nad nami.
Matko nadziei, - zmiłuj się nad nami.
Matko wolności, - zmiłuj się nad nami.
Matko hutników, - zmiłuj się nad nami.
Matko rolników, - zmiłuj się nad nami.
Matko wszystkich ludzi pracy, - zmiłuj się nad nami.
Matko pielgrzymów i wygnańców, - zmiłuj się nad nami.
Uzdrowienie chorych, - zmiłuj się nad nami.
Ucieczko grzesznych, - zmiłuj się nad nami.
Pocieszycielko strapionych, - zmiłuj się nad nami.
Przewodniczko w ciemnościach, - zmiłuj się nad nami.
Obrono upokorzonych, - zmiłuj się nad nami.
Siło słabych, - zmiłuj się nad nami.
Odwago cierpiących, - zmiłuj się nad nami.
Piekarska Pani - cudami słynąca, - zmiłuj się nad nami.
Piekarska Pani - oparcie ludu śląskiego, - zmiłuj się nad nami.
Piekarska Pani - chroniąca niedzielę Bożą i naszą, - zmiłuj się nad nami.
Piekarska Pani - umacniająca trwałość naszych rodzin, - zmiłuj się nad nami.
Opiekunko inwalidów, - zmiłuj się nad nami.
Opiekunko więźniów, - zmiłuj się nad nami.
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami!, - zmiłuj się nad nami.
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami!
Święta Panno nad Pannami, - módl się za nami!
Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych, - Prosimy Cię Matko!
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą, - Prosimy Cię Matko!
Weź w opiekę nas i nasze rodziny, - Prosimy Cię Matko!
Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego, - Prosimy Cię Matko!
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli, - Prosimy Cię Matko!
Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła, - Prosimy Cię Matko!
Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła, - Prosimy Cię Matko!
Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga, - Prosimy Cię Matko!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami!

^P