DO NAJCZYSTSZEGO SERCA NMP

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Św. Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
. Serce Marii, niepokalane, Módl się za nami
Serce Marii, laski pełne, Módl się za nami
Serce Marii, błogosławione między sercami, Módl się za nami
Serce Marii, najczystsze, Módl się za nami
Serce Marii, najpokorniejsze, Módl się za nami
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu, Módl się za nami
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu, Módl się za nami
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione, Módl się za nami
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, Módl się za nami
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone, Módl się za nami
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, Módl się za nami
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, Módl się za nami
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, Módl się za nami
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, Módl się za nami
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, Módl się za nami
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, Módl się za nami
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, Módl się za nami
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane, Módl się za nami
Serce Marii, uzdrowienie chorych, Módl się za nami
Serce Marii, pociecho strapionych, Módl się za nami
Serce Marii, ucieczko grzesznych, Módl się za nami
Serce Marii, nadziejo konających, Módl się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.
Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca P. Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu P. Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

^P