DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (LORETAŃSKA)

Kyrie elejson, - Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami
Święta Panno nad pannami, - módl się za nami
Matko Chrystusowa, - módl się za nami
Matko Kościoła, - módl się za nami
Matko Łaski Bożej, - módl się za nami
Matko Miłosierdzia, - módl się za nami
Matko Nieskalana, - módl się za nami
Matko Najczystsza, - módl się za nami
Matko Dziewicza, - módl się za nami
Matko Nienaruszona, - módl się za nami
Matko Najmilsza, - módl się za nami
Matko Przedziwna, - módl się za nami
Matko Dobrej Rady, - módl się za nami
Matko Stworzyciela, - módl się za nami
Matko Zbawiciela, - módl się za nami
Panno roztropna, - módl się za nami
Panno czcigodna, - módl się za nami
Panno wsławiona, - módl się za nami
Panno można, - módl się za nami
Panno łaskawa, - módl się za nami
Panno wierna, - módl się za nami
Zwierciadło sprawiedliwości, - módl się za nami
Stolico mądrości, - módl się za nami
Przyczyno naszej radości, - módl się za nami
Przybytku Ducha Świętego, - módl się za nami
Przybytku chwalebny, - módl się za nami
Przybytku sławny pobożności, - módl się za nami
Różo duchowna, - módl się za nami
Wieżo Dawidowa, - módl się za nami
Wieżo z kości słoniowej, - módl się za nami
Domie złoty, - módl się za nami
Arko przymierza, - módl się za nami
Bramo niebieska, - módl się za nami
Gwiazdo zaranna, - módl się za nami
Uzdrowienie chorych, - módl się za nami
Ucieczko grzesznych, - módl się za nami
Pocieszycielko strapionych, - módl się za nami
Wspomożenie wiernych, - módl się za nami
Królowo Aniołów, - módl się za nami
Królowo Patriarchów, - módl się za nami
Królowo Proroków, - módl się za nami
Królowo Apostołów, - módl się za nami
Królowo Męczenników, - módl się za nami
Królowo Wyznawców, - módl się za nami
Królowo Dziewic, - módl się za nami
Królowo Wszystkich Świętych, - módl się za nami
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, - módl się za nami
Królowo Wniebowzięta, - módl się za nami
Królowo Różańca Świętego, - módl się za nami
Królowo Rodziny, - módl się za nami
Królowo Pokoju, - módl się za nami
Królowo Polski, - módl się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K.: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.