DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami
Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, - zmiłuj się nad nami
Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił, - zmiłuj się nad nami
Jezu, utajony Boże i Zbawicielu, - zmiłuj się nad nami
Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza, - zmiłuj się nad nami
Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza, - zmiłuj się nad nami
Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych, - zmiłuj się nad nami
Jezu, niewinny Baranku Boży, - zmiłuj się nad nami
Jezu, Chlebie Anielski, - zmiłuj się nad nami
Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy, - zmiłuj się nad nami
Jezu, przymierze miłości i pokoju, - zmiłuj się nad nami
Jezu, źródło łask wszelkich, - zmiłuj się nad nami
Jezu, pociecho zasmuconych, - zmiłuj się nad nami
Jezu, ucieczko grzesznych, - zmiłuj się nad nami
Jezu, wspomożycielu słabych i Obarczonych, - zmiłuj się nad nami
Jezu, lekarzu chorych, - zmiłuj się nad nami
Jezu, pokarmie w godzinie śmierci, - zmiłuj się nad nami
Jezu, szczęśliwości wybranych, - zmiłuj się nad nami
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania, - zmiłuj się nad nami
Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Panie
Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Panie
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, - zachowaj nas Panie
Od wszelkich pożądliwości ciała, - zachowaj nas Panie
Od pożądliwości oczu, - zachowaj nas Panie
Od wszelkiej pychy, - zachowaj nas Panie
Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu, - zachowaj nas Panie
Od wszelkiej lekkomyślności umysłu, - zachowaj nas Panie
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim, - zachowaj nas Panie
Od grzechu każdego, - zachowaj nas Panie
Od śmierci wiecznej, - zachowaj nas Panie
Przez najświętsze Wcielenie Twoje, - wybaw nas Panie
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, - wybaw nas Panie
Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu, - wybaw nas Panie
Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał, - wybaw nas Panie
Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił, - wybaw nas Panie
Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył, - wybaw nas Panie
My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie
Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci ,się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas wysłuchać raczył, - wysłuchaj nas, Panie
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia, - wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
V. O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona.
R. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa.
Módlmy się: Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam dać, błagamy, iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. ^P