DO ŚW. BARBARY

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami
Abyś Nam bez Sakramentów świętych schodzić z tego świata nie dopuściła, przyczyń się za nami
Abyś nam ulżenie chorób i cierpliwość w nich uprosiła, przyczyń się za nami
Abyś nam zjednała łaskę ostateczną, przyczyń się za nami
Abyś nam konającym przytomną byłą, przyczyń się za nami
Abyś się za nami przyczyniła na sądzie Boskim, przyczyń się za nami
Abyś nas od śmierci wiecznej wyprosiła, przyczyń się za nami
Abyś po śmierci nam i wszystkim braciom i siostrom bractwa odpoczynek wieczny zjednała, przyczyń się za nami
Abyś dusz naszych, wszystkich braci i sióstr naszych od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała, przyczyń się za nami
Przez zasługi Twoje, przyczyń się za nami
Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnym przyjętą, przyczyń się za nami
Przez niewinną śmierć Twoją, przyczyń się za nami
Przez zasługę, za pomocą której Chrystus Cię nawiedził i uzdrowił, przyczyń się za nami
Przez wszelkie dobroczynności Chrystusowe; uczynione d1a Ciebie, przyczyń się za nami
Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje, przyczyń się za nami
Wielce uwielbiona przez Boga, przyczyń się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
V: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, ad nagłej śmierci byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

^P