DO ŚW. JÓZEFA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.
Światło wśród Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
Czysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Głowo świętej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze rzemieślników, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Stróżu dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu szatanów, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami!
V. Postanowił go panem domu swego,
R. I książęciem wszelkiej posiadłości swojej.
Módlmy się: Boże, Tyś w niewysłowionej Opatrzności raczył błogosławionego Józefa wybrać na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli mieć orędownikiem w niebie tego; którego jako Obrońcę czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
R. Amen.