DO ŚW. KAMILA

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu, świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się nad nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się nad nami
Święta Panno nad Pannami, módl się nad nami
Święty Kamilu, módl się nad nami
Ojcze ubogich i sierot, módl się nad nami
Patronie chorych i szpitali, módl się nad nami
Pocieszycielu strapionych, módl się nad nami
Świecący przykładzie prawdziwej miłości bliźniego, módl się nad nami
Gorliwy pracowniku dla zbawienia dusz nieśmiertelnych, módl się nad nami
Ozdobo Kościoła Katolickiego, módl się nad nami
Kapłanie według serca Bożego, módl się nad nami
Wielki pokutniku zbłądzeń twojej młodości, módl się nad nami
Serafinie świętej miłości, módl się nad nami
Czcicielu krzyża świętego, módl się nad nami
Wielki dobrodzieju ludzkości, módl się nad nami
Jasno świecąca gwiazdo świętości, módl się nad nami
Wierny sługo Najśw. Panny Maryi, módl się nad nami
Wielki czcicielu pięciu ran świętych, módl się nad nami
Dobrotliwy nasz pośredniku u tronu Bożego, módl się nad nami
We wszystkich potrzebach naszych, módl się nad nami
W cierpieniach i dolegliwościach, módl się nad nami
W pokusach i walkach życia, módl się nad nami
We wszystkich utrapieniach naszych, módl się nad nami
W godzinie śmierci naszej, módl się nad nami
Który miałeś pałające żądanie umrzeć w służbie chorych, módl się nad nami
Który żarliwej modlitwie się oddawałeś, módl się nad nami
Który w cierpieniach i doświadczeniach Bogu się wiernie poddawałeś, módl się nad nami
Który prawdziwie apostolskie życie prowadziłeś, módl się nad nami
Który błogosławioną śmiercią żywot zakończyłeś, módl się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami!
W. Módl się za nami św. Kamilu!
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Módlmy się Boże, któryś św. Kamila napełnił nadzwyczajną miłością ku chorym i umierającym, prosimy Cię, racz nas dla jego zasług napełnić duchem Twej miłości, abyśmy wroga zbawienia naszego w godzinę śmierci zwyciężyli i koronę niebieskiej sprawiedliwości otrzymali. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

^P