DO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu Ołtarza, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, ukochany synu Najśw. Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, łaskawy obrońco konających, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Tow. Jezusowego, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, niewzruszona wśród prześladawania opoko, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło nabożeństwa, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, któryś świętej ze chrztu niewinności aż da śmierci dochował, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym karmili, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, któremu Maryja Dziecię Jezus na ręku złożyła, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, któryś nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędził, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, któryś godzinę śmierci swej przepowiedział, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, którega sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, któryś ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratował, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży niewinnej, zmiłuj się nad nami.
Abyśmy cnoty Twoje naśladawali, uproś nam u Boga
Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili, uproś nam u Boga
Abyśmy natchnieniom Boskim powolnymi byli, uproś nam u Boga
Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężali, uproś nam u Boga
Abyśmy zawsze bogobojnie żyli, uproś nam u Boga
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli, uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Baży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas ! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.
Módl się za nami św. Stanisławie, Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, któryś wśród rozlicznych cudów swej mądrości także i tego dokonał, iżeś w młodocianym nawet wieku łaskę dojrzałej świętości dać raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy za przykładem błogosławianego Stanisława zbawiennie z czasu życia korzystali i skwapliwie do wiecznega zdążali pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

^P