DO ŚWIĘTEGO IMIENIA MARYI

Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Synu Maryi, usłysz nas,
Ojcze Niebieski, który w Maryi masz córkę Twoją, zmiłuj się nad nami,
Synu wiekuisty, który w Maryi masz Matkę Twoją, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który w Maryi masz oblubienicę twoja, zmiłuj się nad nami,
Pełna chwały Trójco, która w Maryi masz służebnice, zmiłuj się nad nami,
Maryjo, Matko Żywego Boga, módl się za nami,
Maryjo, córko niedostępnego światła, módl się za nami,
Maryjo, nasze światło, módl się za nami,
Maryjo, nasza siostro, módl się za nami,
Maryjo, różdżko Jessego, módl się za nami,
Maryjo, z rodu królów, módl się za nami,
Maryjo, najlepsze dzieło Boga, módl się za nami,
Maryjo niepokalana, módl się za nami,
Maryjo piękna cała, módl się za nami,
Maryjo, Dziewicza Matko, módl się za nami,
Maryjo cierpiąca wespół z Jezusem, módl się za nami,
Maryjo przeszyta mieczem, módl się za nami,
Maryjo pozbawiona pociechy, módl się za nami,
Maryjo stojąca pod krzyżem, módl się za nami,
Maryjo, oceanie goryczy, módl się za nami,
Maryjo, radująca się wolą Bożą, módl się za nami,
Maryjo, Pani nasza, módl się za nami,
Maryjo, Królowo nasza, módl się za nami,
Maryjo jak słońce jasna, módl się za nami,
Maryjo jak księżyc piękna, módl się za nami,
Maryjo w koronie gwiazd dwunastu, módl się za nami,
Maryjo zasiadająca po prawicy Jezusa, módl się za nami,
Maryjo, słodyczy nasza, módl się za nami,
Maryjo, nasza nadziejo, módl się za nami,
Maryjo, chwało Jerozolimy, módl się za nami,
Maryjo, radości Izraela, módl się za nami,
Maryjo, chlubo naszego ludu, módl się za nami,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami.
Módlmy się:
O Wszechmocny Boże, który widzisz, jak gorąco pragniemy, aby osłonił nas cień imienia Maryi, racz sprawić, błagamy Cię, abyśmy, ilekroć wezwiemy Jej w potrzebach naszych, mogli dostąpić łaski przebaczenia ze świętych niebiosów Twoich, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

^P