DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Najświętszy, Oświecicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - przez którego i w którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - który czynisz cuda na ziemi, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - Obrońco nasz i zapłato nasza wielka, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie, zmiłuj się nad nami!
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od wszelkiego zła, wybaw nas, Panie!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Panie!
Przez Wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego, wybaw nas, Panie!
Przez Wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego, wybaw nas, Panie!
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego, wybaw nas, Panie!
Przez przyczynę Najśw. Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich, wybaw nas, Panie!
Prosimy niegodne stworzenia Twoje, wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali, wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Święty Boże, Święty mocny; Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

^P