DO ZMARTWYCHWSTANIA

Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Jezu, Odkupicielu ludzkości, zmiłuj się nad nami,
Jezu, Zwycięzco grzechu i szatana, zmiłuj się nad nami,
Jezu, triumfujący nad śmiercią, zmiłuj się nad nami,
Jezu, święty i sprawiedliwy, zmiłuj się nad nami,
Jezu, Zmartwychwstanie i Życie, zmiłuj się nad nami,
Jezu, Dawco łaski, zmiłuj się nad nami,
Jezu, Sędzio świata, zmiłuj się nad nami,
Który położyłeś życie za owce swoje, zmiłuj się nad nami,
Który zmartwychwstałeś na trzeci dzień, zmiłuj się nad nami,
Który ukazałeś się swoim wybranym, zmiłuj się nad nami,
Nawiedzając Twą błogosławioną Matkę, zmiłuj się nad nami,
Ukazując się Magdalenie, gdy płakała, zmiłuj się nad nami,
Posyłając Twych aniołów do pobożnych niewiast, zmiłuj się nad nami,
Pocieszając Jedenastu, zmiłuj się nad nami,
Mówiąc im: Pokój , zmiłuj się nad nami,
Tchnąc na nich Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami,
Umacniając wiarę Tomasza, zmiłuj się nad nami,
Powierzając swą owczarnię Piotrowi, zmiłuj się nad nami,
Głosząc Królestwo Boże, zmiłuj się nad nami,
My, grzeszni, błagamy Cię, usłysz nas,
Abyśmy kroczyli w nowości życia, usłysz nas,
Abyśmy mogli wzrastać w wiedzy o Tobie, usłysz nas,
Abyśmy mogli wzrastać w łasce, usłysz nas,
Abyśmy zawsze mieli chleb żywota, usłysz nas,
Abyśmy umieli wytrwać do końca, usłysz nas,
Abyśmy mogli z ufnością patrzeć na Ciebie, gdy przyjdziesz, usłysz nas,
Abyśmy z radością oglądali Twe oblicze, usłysz nas,
Abyśmy na sądzie zostali umieszczeni po prawicy Twojej, usłysz nas,
Abyśmy byli razem ze świętymi, usłysz nas,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Przepuść nam, Panie, Chryste, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.
Chrystus zmartwychwstał, alleluja, Zmartwychwstał naprawdę i ukazał się Szymonowi, alleluja.
Módlmy się: O Boże, który prze Twego Jednorodzonego syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś przed nami drogę do życia wiecznego, racz, błagamy Cię, tak umocnić nas swą łaską, abyśmy we wszystkich naszych sprawach kroczyli śladem tych, którzy zostali odkupieni z grzechów, przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
kard. john henry newman
OD WIELKANOCY DO 1 MAJA

^P