O ŚWIĘTYM ALOJZYM GONZADZE

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami!
Synu, odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami!
Święta Marjo, Opiekunko świętego Alojzego, - módl się za nami!
Święty Alojzy, ukochany synu Marji, - módl się za nami!
Święty Alojzy, wierny sługo Ojca przedwiecznego, - módl się za nami!
Święty Alojzy, świątynio Ducha Świętego, - módl się za nami!
Święty Alojzy, wierny naśladowco Jezusa, - módl się za nami!
Święty Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego, - módl się za nami!
Święty Alojzy, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, - módl się za nami!
Święty Alojzy, miłością ku najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący, - módl się za nami!
Święty Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, - módl się za nami!
Święty Alojzy, piękny przykładzie doskonałości, - módl się za nami!
Święty Alojzy, wzorze pokory, - módl się za nami!
Święty Alojzy, miłośniku ubóstwa, - módl się za nami!
Święty Alojzy, lilijo czystości, - módl się za nami!
Święty Alojzy, aniele w ciele ludzkiem, - módl się za nami!
Święty Alojzy, pokutniku niewinny, - módl się za nami!
Święty Alojzy, cudu umartwienia, - módl się za nami!
Święty Alojzy, ozdobo skromności, - módl się za nami!
Święty Alojzy, ofiaro miłości bliźniego, - módl się za nami!
Święty Alojzy, wzorze prawdziwej pokory, - módl się za nami!
Święty Alojzy, kwiecie anielskiej czystości, - módl się za nami!
Święty Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży, - módl się za nami!
Święty Alojzy, opiekunie uczących się, - módl się za nami!
Święty Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu, - módl się za nami!
Święty Alojzy, ozdobo Towarzystwa Jezusowego, - módl się za nami!
Święty Alojzy, światło Kościoła świętego, - módl się za nami!
Święty Alojzy, wielki cudotwórco, - módl się za nami!
Święty Alojzy, dzielny patronie wszystkich twych czcicieli, - módl się za nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz... Zdrowaś Marjo...
V. Módl się za nami święty Alojzy.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże, niebieskich darów dawco, któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył, daj nam, którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy, abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.