ABY DOBRZE PRZEŻYĆ DZIEŃ

Droga i kochająca Matko moja Maryjo, włóż mi Swą świętą rękę na głowę, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, ażebym nigdy nie popełnił(a) grzechu.%Uświęcaj moje myśli, uczucia, słowa i czyny, abym mógł(a) podobać się Tobie i Twojemu Jezusowi, a mojemu Bogu i abym wszedł(weszła) wraz z Tobą do nieba.%Jezu i Maryjo, udzielcie mi Swego świętego Błogosławieństwa: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

ADORACJA PRZY ŻŁÓBKU

Boże Dziecię, Jezu nasz, z wdzięcznością w sercu Wpatrujemy się w tajemnicę Twojego wcielenia i witamy Cię między synami ludzkimi. Schylamy czoło przed Twoim uniżeniem, rozważając, iż spodobało się Tobie przyjąć naturę ludzką i wejść między nas. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas (J 1,14)%Śpiewamy Ci wraz z chórem duchów anielskich, otaczających Twoją stajenkę. Z prostotą pasterzy zginamy kolana przed Tobą, panie, Synu Boga żywego. Dzielimy radość Twojej Matki Niepokalanej i w milczącej adoracji oddajemy Ci pokłon wraz ze szczęśliwym św. Józefem. Jak mędrcy ze Wschodu złożyli dary u Twoich stóp, tak, Boże Dziecię, i my przynosimy Ci nasz dar potrójny. Ofiarujemy Ci wiarę naszą, wyznając w Tobie, słabym niemowlątku, Boga, którego świat ogarnąć nie może. Zbliżamy się z nadzieją, że przynosisz na naszą ziemię pokój ludziom, którzy mają dobrą wolę. - Dajemy Ci naszą miłość, prosząc, żebyś raczył mieszkać między nami. Kochamy Cię złożonego w żłóbku, obecnego w tabernakulum, przebywającego w sercach naszych. Wzmocnij naszą wiarę, podtrzymuj nadzieję, rozpalaj miłość naszą, abyśmy Cię umieli kochać słowem i czynem. Amen.

GDY DOBRZE PRACUJĘ

Panie Jezu, gdy byłeś w moim wieku w Nazarecie, też pracowałeś. Uczyłeś się czytać, pisać i liczyć. Później uczyłeś się robić meble i ciąć drewno.%Teraz ja muszę pracować. Spojrzyj na to, co robię w szkole i w domu. Chcę wszystko robić z radością. Pomóż mi, abym dobrze i dużo pracował, nawet jeśli to będzie ciężkie i trudne. Z Tobą właśnie chcę wszystko robić i Tobie ofiarować moją pracę i trud wszystkich rodziców na świecie. Wiem, że jesteś przy mnie i kochasz moją pracę. Wiem przecież dobrze, że mnie kochasz, Panie Jezu.

Panie Jezu, gdy byłeś w moim wieku w Nazarecie, też pracowałeś. Uczyłeś się czytać, pisać i liczyć. Później uczyłeś się robić meble i ciąć drewno.%Teraz ja muszę pracować. Spojrzyj na to, co robię w szkole i w domu. Chcę wszystko robić z radością. Pomóż mi, abym dobrze i dużo pracował, nawet jeśli to będzie ciężkie i trudne. Z Tobą właśnie chcę wszystko robić i Tobie ofiarować moją pracę i trud wszystkich rodziców na świecie. Wiem, że jesteś przy mnie i kochasz moją pracę. Wiem przecież dobrze, że mnie kochasz, Panie Jezu.

GDY DZIECKO DORASTA

Chryste, Panie nasz i Światłości prawdziwa, błogosław nam w wychowaniu naszego dziecka, które nas niepokoi swoim zachowaniem. Ty, który przenikasz serca ludzkie, pomóż nam zrozumieć dziecko i zmiany w nim zachodzące, oświeć nas, abyśmy wiedzieli, jak je prowadzić. Słowo Odwieczne, daj nam odpowiednie słowo we właściwą godzinę. Daj, aby między nami a dzieckiem panowało niezachwiane zaufanie. Chryste, który kochasz każdą duszę, podtrzymuj w nas wielką i roztropną miłość do dziecka. Niech ono wpatruje się w Ciebie jako w najpiękniejszy wzór i tak w Tobie niech znajdzie oparcie i siłę na swoje młode lata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

GDY DZIECKO PRZYGOTOWUJE SIĘ DO SAKRAMENTÓW ŚW.

Jezu Eucharystyczny, ofiarujący się na ołtarzu, pokarmie dusz naszych - z radością oczekujemy dnia, w którym po raz pierwszy przyjdziesz do naszego dziecka. Prosimy Ciebie, pomóż dziecku w nauce i pobudź jego wolę, aby Tobie się podobało w pobożności i zachowaniu. Strzeż je od brudu grzechowego, pomóż zachować czystość serca i rozgrzej w nim miłość do Ciebie, Chryste, Przyjacielu dzieci. Użycz nam, rodzicom, swojej pomocy, byśmy dziecko wspierali w przygotowaniu na przyjęcie Ciebie, Chlebie żywy. Polecamy Tobie, Jezu Chryste, wszystkie dzieci, które przychodzą do Twojego stołu. Błogosław im. Amen.

GDY PRZECHODZISZ OBOK CMENTARZA LUB SPOTYKASZ POGRZEB

Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.%Ojcze nasz...%Wieczny odpoczynek racz duszom zmarłych dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

GDY PRZECHODZISZ OBOK FIGURY LUB OBRAZU MATKI BOŻEJ

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,

GDY PRZECHODZISZ OBOK KOŚCIOŁA

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

GDY PRZECHODZISZ OBOK KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż swój świat odkupić raczył.%Albo:% Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

GDY PRZECHODZISZ PRZED GŁÓWNYM OŁTARZEM

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.%Wierzę, że tu jesteś, Boże! Cześć oddają Ci w pokorze. Z serca dziękuję całego za to, coś mi dał dobrego.

GDY WSTĘPUJESZ DO KOŚCIOŁA

Przez to święte pokropienie, Boże, odpuść mi grzeszenie, a tej świętej wody tknienie, niech oddali pokuszenie.

Jezu, Tobie, żyję,%Jezu, Tobie umieram%Jezu, Twój jestem w życiu i śmierci!

GDY WYCHODZISZ Z KOŚCIOŁA

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

KOLĘDOWA

Bądź z nami Panie, we wszystkich okolicznościach%życia,abyśmy zawsze szli drogą twoich przykazań.%Niech ten dom będzie na zawsze twoim domem,%a wszyscy jego mieszkańcy%niech służą ci całym sercem.%Przez Chrystusa Pana naszego...%Amen

NA WODZIE

Panie Jezu, jest woda zimna do picia, woda czysta, w której mogę się zanurzyć i pluskać, i wszystkich ochlapać. Będę śpiewać z radości. Będę śpiewać dla Ciebie.%Jest woda głęboka, po której pływają moje statki, i taka, która unosi wielkie okręty po całym świecie. Są wody rzek i mórz, w których pływam i gdzie żyją ryby, raki, żaby i kijanki. Będę śpiewać z radości. Będę śpiewać dla Ciebie.%Panie Jezu, woda, którą tak lubię, była Twoim przyjacielem, gdy żyłeś na ziemi. Gdy byłeś spragniony, piłeś wodę ze studni. W twej ojczyźnie woda unosiła Twoją łódź, a po falach szedłeś do swych przyjaciół. Zarzucałeś sieci do wody, łowiłeś ryby, którymi się żywiłeś. Za wodę, która jest moim przyjacielem, dziękuję Ci, Panie Jezu.

PO JEDZENIU

Błogosławiony Boże, który mnie żywisz od młodości, który dajesz pokarm wszelkiemu stworzeniu (por. Ps 136, 25), napełń radością i weselem nasze serca (por. Dz 14, 17), żebyśmy zawsze mając wszystkiego pod dostatkiem bogaci byli we wszystkie dobre uczynki (por. 2Kor 9, 8) w Chrystusie Jezusie Panu naszym, z którym tobie chwała i cześć i moc z Duchem Świętym na wieki. Amen. Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Święty chwała Tobie, Królu, ponieważ dałeś nam pokarm ku naszej radości. Napełń nas Duchem Świętym, żebyśmy znaleźli łaskę przed Twoim obliczem i nie byli zawstydzeni, kiedy oddasz każdemu według jego uczynków.
modlitwa mnichów

Boże, który nas żywisz od młodości, który dajesz pokarm wszelkiemu stworzeniu (por. Ps 136, 25), który jesteś dawcą dobra i dostarczasz niezbędnych środków do życia, spraw, by ten posiłek stał się dla nas radością, a pozostały pokarm po rozdaniu sprowadził na nas błogosławieństwo. Błogosław też tym, którzy nas przyjmują dla świętego Twego Imienia; ich spichlerze napełń Twymi dobrami, a dusze ich zachowaj w świętości aż do końca, aby było błogosławione Twoje święte Imię: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki: Dobry Boże, dzięki masz za to, co pożywać dasz. Amen. Zdrowaś Maryjo...

Dzięki Ci, Panie, za potrawy, które nam dałeś. Spraw, prosimy, by zawsze służyły one naszemu dobru.

Dzięki Ci, Panie, za wszystkie Twoje dary, i dzięki Ci za ten posiłek, który pozwala nam lepiej służyć Tobie w każdym z naszych braci.

Dziękujemy Ci Ojcze niebieski za ten posiłek, który spożyliśmy dzięki Twej dobroci. Nasyconych pokarmem doczesnym, obdarz Panie głodem i pragnieniem dóbr wiecznych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Dziękujemy Ci, Panie, za radość zasiadania razem przy tym stole. Nie pozwól, by w jakiejś rodzinie zabrakło Twojej miłości.

Dziękujemy Ci, Wszechmogący Boże, za te dary, które z łaskawości Twojej spożyliśmy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dziękujemy Panie za te dary, które z Twojej dobroci spożyliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PO KŁÓTNI

Panie Jezu, tego wieczoru nie jestem zadowolony z siebie. I trudno się dziwić. Pokłóciłem się, narobiłem hałasu, chciałem mieć rację, powiedziałem tyle przykrych słow. Sprawiłem tyle przykrości innym, a przez to i Tobie. Teraz jestem sam, wszyscy mnie opuścili. Ty jednak zostałeś przy mnie i mimo wszystko mnie kochasz. Nie będę już taki pyszny! Nie będę już więcej sprawiać przykrości. Chcę wszystkich przeprosić, pomóż mi w tym, bardzo Cię proszę! Chciałbym znaleźć sposób, aby wszystko naprawić, byśmy znowu byli wszyscy przyjaciółmi. Panie, chcę być z Tobą w zgodzie, bo mnie kochasz. Wiem, że mi wybaczysz, gdy przyjdę Cię przeprosić. Panie Jezu, wiem, że mnie zawsze kochasz.

PO NAUCE

Dzięki Ci Boże, za światło tej nauki. Pragnę, abym nią oświecony mógł Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

PO ODPRAWIENIU DROGI KRZYŻOWEJ

O Jezu, połóż mękę, krzyż i śmierć Twoją pomiędzy sądem Twoim a duszą moją teraz i w godzinę śmierci mojej. Racz dać żywym i umarłym ochłodę i przebaczenie, Kościół Twój obdarz spokojem i zgodą, nas grzeszników życiem i chwałą wieczną, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

PO PODRÓŻY

O Boże! którego miłosierdzie czuwa nad nami nieustannie, którego rozrządzenia są zawsze dla naszego dobra, niechaj cię chwale, Ojcze litościwy! w każdym czasie i miejscu i w każdej sprawie mojej: niechaj Ci najgłębsze składam dziękczynienie za wszystkie dobrodziejstwa Twoje i wszelkie rozrządzenie. Nie wypuszczaj mnie z Twej opieki najświętszej; nie dozwalaj, iżbym się bez niej miała gdziekolwiek rozumieć bezpieczną; miej dom ten pod skrzydłem Twej opieki. Tobie samemu, Panie! poruczam duszę moję i ciało moje, teraz i przy śmierci, i na wieki wieków; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczynę Matki Boskiej. Amen.

PO PRACY

Dzięki Ci składamy za wszystkie Twe dobrodziejstwa, Boże wszechmogący, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PO PROGRAMIE TELEWIZYJNYM

Panie Jezu, widziałem w telewizji wiele ciekawych rzeczy. Czasem było to bardzo wesołe i pękałem ze śmiechu. Jeszcze teraz myślę o tym, co zobaczyłem... poznałem wiele nowych, nieznanych rzeczy. Tak oto rosnę, poznając coraz więcej i więcej spraw. Dziękuję Ci, Panie, za telewizję, która mnie bawi i pomaga poznawać świat. Myślę o tych, którzy pracują, abym mógł oglądać filmy, i dziękuję im za trud, jaki w to wkładają. Panie Jezu, nie chciałbym, aby te obrazy przesłoniły mi Ciebie, który jesteś tu obecny. Bo wiem, że mnie zawsze kochasz, tak jak kochasz wszystkich ludzi. Tak, Panie, wiem, że mnie kochasz

PODCZAS DŁUGIEGO ODDALENIA SIĘ Z DOMU I W PRZYGODACH

Odłączyłeś mnie Panie! od domu i od moich, od widoku i pociech osób mi drogich; jestem opuszczona i smutna, podobna pisklęciu samotnemu i bez gniazda; wszystkie dni moje są pełne jednakowego utęsknienia; w żalu moim nikt mi ulgi nie przyniesie. O Boże wszechmogący! bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi! niechaj Ci za to wszystko będzie dziękczynienie: niech Ci błogosławi dusza moja, Ojcze najłaskawszy! iż za grzechy i ciężkie winy moje raczysz mnie niegodną karać w tem życiu znikomem; iż odpychając mnie od szczęścia ziemskiego, pociągasz miłosiernie do zasługiwania sobie przed Tobą na łaski, i dobra Twoje wiekuiste. Spraw, Panie miłości najłaskawsza, iżbym czuła i znała to z jak najgłębszą serca mojego pokorą, że przeciwności i smutki, które mnie ogarnęły, nie są rzeczą przypadku żadnego, ani poszły z woli ludzkiej, lecz wolą i rozkazaniem Twojem sprawione, są dla mnie karą Ojcowskiej ręki Twojej. Nie dopuść, najłaskawszy Ojcze! iżbym kiedykolwiek miała szemrać na los mój, na który przed Tobą zasłużyłam. Daj mi znosić cierpliwie wszelkie gorycze i uniżenie, wszelkie niedostatki i opuszczenia, wszelkie dolegliwości i smutki, któremi mnie nawiedzasz; daj mi je znosić bez rozpaczy, bez wyrzekania, na zgładzenie grzechów moich i przebłagania Twojej sprawiedliwości dla mnie, i dla wszystkich moich. uczyń tę łaskę nademną, Boże mój! litości nieprzebrana! iżbym ze wszystkiej duszy mojej wierzyła, pamiętała, i Tobie Ojcu najlepszemu z najgłębszą wdzięcznością dziękowała: że i w tych strapieniach i uciskach moich, w tym smutku i opuszczeniu, nie zostawisz mnie o Panie mój! sierotą: Opatrzność Twoja rządzi wszystkiem. Racz wysłuchać, miłosierny Boże! prośby i błagania moje za wszystkimi, z którymi dziś jestem rozłączona, a którym winna jestem miłość, opiekę i staranie. W Twoje Ojcowskie ręce poruczam ich i oddaję; Twego miłosierdzia dla nich żebrzę, Ojcze wszystkiego stworzenia! Niech dobroć i łaska Twoja, o Boże nasz! raczy z niemi zamieszkać, i będzie im obroną, pocieszeniem i nadzieją. Racz ziścić, o Boże! zmiłowanie Twoje nad domem naszym. Czy mnie do niego, litości Twojej zrządzeniem, szczęśliwie powrócić raczysz; czy też radości tej doznać nie mam, jak owi, co byli niegodni dojść do ziemi obiecanej, i jak widzianej od Mojżesza z góry Abarim, a wszyscy przed dokonaniem pielgrzymki swej zginęli; okryj go, Panie Boże wszechmogący! przemożną tarczą Twej Boskiej opieki, a nie będzie się bał żadnego złego, i żaden go przeciwnik nie pokona. Pod skrzydłem Opatrzności Twojej miej go, o Panie! niech cały będzie bezpieczny, pocieszony, i w dary Twoje zamożny, aby w nim chwała i cześć najświętszego Imienia Twojego nigdy nie ustawała; przez Jezusa Chrystusa. Pana i Odkupiciela naszego. Amen.

PODCZAS ROZŁĄCZENIA SIĘ Z DROGĄ SOBIE OSOBĄ

Panie Jezu Chryste, Boże nasz! który się za cały rodzaj ludzki, przez miłość najdoskonalszą, na mękę i śmierć ofiarowawszy, jednak szczególniejszą miłością ukochałeś wybranych Twoich i nad śmiercią Łazarza płakałeś; uchowaj łaskawie w Boskiej Twej opiece, a od wszelkich złych przygód i niebezpieczeństw strzeż i osłaniaj sługę Twego (służebnicę Twoję), za którego (którą) najpokorniejszą modlitwę w ręce Twoje składam. Daj nam, Panie! znosić cierpliwie to rozłączenie się doczesne, daj nam połączyć się, w pomnożonej bojaźni i miłości Twojej i w tak gorliwem chowaniu przykazań Twoich, abyśmy w sobie nawzajem znaleźli budujący przykład, a miłość naszę i całe serce do pełnienia woli Twojej obrócili. Niech nas Aniołowie Twoi na każdy dzień, od wszelkiego grzechu i wszelkiego złego bronią, a do Królestwa Boskiego i nieustającej chwały Twej doprowadza, na wiekuiste z Świętymi Twymi połączenie sił przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

PODZIĘKOWANIE

Dzięki Ci, Panie, za Twą wielką miłość; dzięki Ci za pomocną dłoń, którą zawsze do nas wyciągasz; dzięki Ci za to, że nas kochasz mimo naszej nędzy i niewdzięczności; dzięki Ci za miłość, którą nam dajesz nawet wtedy, gdy my przestajemy Cię kochać.%Dzięki Ci za wszystkie Twe dary, a przede wszystkim za Twego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się Człowiekiem, by otworzyć nam niebo i przywrócić nam Twą przyjaźń.%Dzięki Ci za to, żeś zechciał zostać z nami w sakramencie Eucharystii. Dzięki Ci za życie wieczne, które w nas zasiałeś. Dzięki Ci za wszystkie Twe dary, Panie. Dzięki za miłość, radość, słońce, uśmiech, muzykę i piękne rzeczy.

PODZIĘKOWANIE ZA WRÓCONE ZDROWIE

Gdzież znajdę słowa do wypowiedzenia uczuć moich Tobie, Panie życia i śmierci! Oto boleść przykuła mnie do łoża, niemoc trawiła ciało moje, a śmierć otaczała mnie z tysiącem postrachów swoich. Lecz ręka Twoja podźwignęła mnie; na rozkaz Twój odstąpiła śmierć. Błogosławię Ci za to nowe wielkie dobrodziejstwo, przyrzekam szanować zdrowie, nie narażając się lekkomyślnie na niebezpieczeństwo i służyć Ci nadal w cnocie i pobożności. Prowadź mnie zawsze, Panie, drogą przykazań Twoich, a szczęśliwym będę. Amen.
Pełen radości przychodzę do Ciebie, Panie Nasz, Jezu Chryste, ze słowem podziękowania za przywrócone zdrowie. Wiele zawdzięczam opiece pielęgnujących i lekarzom, jak i dobrym rękom i sercom życzliwych ludzi, ale Ty, Boże, kierujesz wszystkim i Tyś wszystkiego pierwszą przyczyną. Twoja wola sprawiła, że wróciły mi siły, że wracam do rodziny i do pracy. Dzięki Ci za to składam najszczersze. Ale Ty, Boże, innej czekasz wdzięczności. Słowa przebrzmią i może w krótkim czasie zapomnę o chorobie. Nie chciałbym, Panie mój, zapominać myśli i postanowień powziętych w chorobie. Modliłem się, rozmawiałem z Tobą, Boże mój, o mojej przyszłości. Wzmocnij moją dobrą wolę, abym dotrzymał słowa i został Tobie wierny. Przyjmij moją wdzięczność. Przyjmij i pobłogosław moje dobre chęci. Tobie, Matko moja, Uzdrowienie chorych, Pocieszycielko strapionych, chcę z serca podziękować za Twoje możne orędowanie, za wyproszone zdrowie. Ciesz się ze mną, Matko Boża, i weź w swoją opiekę moje dobre postanowienia. Bądź mi wspomożeniem, dobra Matko ludzi. Amen.

PORANNA

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, wśród ludzi upodobanie Boga (por. Łk 2,14). Chwalimy Cię, wysławiamy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, czcimy Cię za pośrednictwem wielkiego arcykapłana, Ciebie, który jesteś Bogiem prawdziwym, jedynym nie zrodzonym, jedynym nieprzystępnym, dzięki Twej wielkiej chwale, Panie, Królu niebieski, Boże wszechmogący; Panie Boże, Ojcze Chrystusa, niepokalanego Baranka, który gładzi grzech świata (por. J 1, 29), przyjm błaganie nasze, który zasiadasz nad cherubinami (por. Ps 80, 2), ponieważ Tyś jeden jest święty, Tyś jeden Panem, Jezus, Pomazaniec Boga całej stworzonej natury, króla naszego, przez którego Tobie chwała, cześć i uwielbienie.

Już rano przychodzę do Ciebie, o Boże, i proszę Cię, pomóż mi. Serce czyste stwórz we mnie, Boże. Naucz mnie pełnić Twoją wolę.

Niech uwielbiony Bóg zachowa od grzechu%Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i śpiewał Imieniu Twemu na wieki i na wieki wieków. Uczyń mnie, Panie, godnym tego, bym w tym dniu był zachowany od wszelkiego grzechu. Jesteś błogosławiony, Panie, Boże ojców naszych, i godzien chwały. Imię Twoje jest chwalebne na wieki. amen.

Uwielbiam Cię, o mój Boże, i kocham Cię z całego serca. Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył, chrześcijaninem uczynił i w tej nocy zachować raczył. Ofiaruję Ci swe uczynki z dnia dzisiejszego: spraw, aby wszystkie odbyły się według Twojej świętej woli i ku większej chwale Twojej. Zachowaj mnie od grzechu i od wszelkiego złego. Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.%O mój Boże, w Imię Twoje budzę się i z łoża wstaję.%Tobie naprzód dzięki moje, Tobie pokłon, cześć oddaję.

Wielbię cię mój Boże i kocham z całego serca.%Dziękuję ci za to, że mnie stworzyłeś, uczyniłeś%chrześcijaninem i zachowałeś tej nocy. Ofiaruję Ci%uczynki tego dnia: spraw, by był zgodny z Twoją %świętom wolą, dla większej chwały Twojej.%Chroń mnie od grzechu i wszelkiego zła.%Twoja łaska niech towarzyszy mi zawsze i moim najbliższym. Amen.

POŚWIĘCENIE WODY

Wszechmogący wieczny Boże,wszystko co istnieje pochodzi od Ciebie. Pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni jako znak nowego życia i oczyszczenia z grzechów. Ufni w Twoje miłosierdzie, błagamy Cię: odpuść nam nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli Ci służyć. A gdy choroba lub inne niebezpieczeństwa i zakusy złego ducha będą nam zagrażać, niech nas chroni Twoja opieka. Prosimy Cię o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen

PRZED JEDZENIEM

Boże, dzięki Ci składamy za to, co pożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz. Amen. Zdrowaś Maryjo...

Panie, Boże nasz, chlebie niebieski i życiodajny, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, Ty kierujesz nami w tym życiu i obiecujesz rozkosze przyszłego życia. Sam teraz błogosław pokarm i napój nasz i spraw, żebyśmy je spożywali bez szkody, wychwalając Ciebie i dzięki składając Tobie, Dawcy wszystkim dobrych darów.

Panie, który dajesz nam radość zasiadania do tego stołu, spraw, żebyśmy wszyscy mogli spotkać się, w przyszłości, na Uczcie Niebieskiej.

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek i wszystkich, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pobłogosław Panie nas i te dary, które z dobroci Twojej pożywać będziemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pobłogosław, Panie Boże ten posiłek, który przygotowano z darów twoich. Pobłogoslaw także naszą wspólnotę, abyśmy przy tym stole spotykali się w zgodzie i miłości. Niech będzie uwielbione święte imię Twoje.

Pobłogosław, Panie, ten posiłek i wszystkich tych, którzy go przygotowali i pomóż nam chętnie dzielić się naszym chlebem z tymi, którzy go nie mają.

Udziel, Panie, Twego świętego błogosławieństwa nam i potrawom, które będziemy spożywać, byśmy mogli dalej Ci służyć.

PRZED KAŻDEM WAŻNIEJSZEM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Do Ciebie Boże Ojcze mój! Ojcze najlitościwszy i który nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, obracam myśl moję, i wnoszę serce moje! u Ciebie szukam światła i natchnienia. Nie daj mi nic przedsiębrać, coby się sprzeciwiać mogło woli Twojej, i świętym przykazaniom Twoim. Błagam Cię, nie daj mi nic rozpoczynać, ani czego pożądać, coby było szkodliwe zbawieniu mojemu. Niech się w żadnym zamyśle moim nie uwodzę światem, ani jego próżną a niebezpieczną chwałą, ani jego omylnymi sądami ani jego znikomemi i zgubnemi dobrami; ale niech mnie zawsze prowadzi i rządzi mną bojaźń i miłość Twoja. Jeśli to, co sobie zamierzam, nie jest przeciwne woli i chwale Twojej, i ma się obrócić na pożytek duszy mojej; pobłogosław mi Panie i racz sprawić, aby się ziściło; nie dla tego, że ja niegodna grzesznica tak pragnę, lecz dla tego, że się Ojcu najmiłosierniejszemu tak upodobało, i jest Ci przyjemnem. Albowiem potrzebuję i pragnę przedewszystkiem szukać Królestwa Twojego, i sprawiedliwości: przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

PRZED KRZYŻEM

O Krzyżu umiłowany, w Tobie nasze zbawienie, nasze życie i nasze zmartwychwstanie. O Drzewo drogocenne, na którym zostaliśmy zbawieni i oswobodzeni. Symbolu czcigodny, którym zostaliśmy naznaczeni jako własność Boga. Krzyżu chwalebny, tylko Tobą winniśmy się chlubić. Przez Ciebie ludzka natura jest usprawiedliwiona: była potępiona, a jest zbawiona; była niewolnicą grzechu, a jest znów wolna; była martwa, a jest obdarzona życiem. Przez Ciebie Królestwo Niebios jest odnowione i doskonałe. Przez Ciebie Syn Boży był podniesiony ponad ziemię i otrzymał imię ponad wszystkie imię. Przez Ciebie przygotował swój tron i utrwalił Królestwo swoje. O Krzyżu, przez Ciebie przychodzi do mnie wszelkie dobro. W Tobie jedynie chcę się chlubić, moja jedyna nadzieja jest w Tobie!
św. anzelm z canterbury

PRZED NAUKĄ

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.%Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami.

PRZED PODRÓŻĄ

Ciebie Panie Boże wszechmogący, na każdem miejscu obecny, biorę sobie z ufnością jak największą za przewodnika i towarzysza mojej podróży. W ojcowską opiekę Twoję, i w ciągłą straż świętych Aniołów Twoich poruczam pokorną modlitwą dom mój i wszystkich moich, czuwaniu ich i rozrządzeniom Twej Boskiej Opatrzności bezpiecznie oddając. Racz mnie Panie prowadzić szczęśliwie i łaskawie, jakoś przed wieki prowadził miłego Tobie Syna Tobiaszowego; abym, gdziekolwiek się obrócę, i cokolwiek z woli Twojej doświadczę na każdem miejscu, Ciebie Pana i Ojca mojego, pokornem sercem czciła i chwaliła, i wszędzie przykazania Twoje wypełniała a pamiętając statecznie, iż dla nas całe to doczesne życie jest tylko podróżą nietrwałą, zasługiwała sobie na szczęśliwe przybycie do błogosławionego domu Świętych Twoich, i z nimi chwaliła Cię wiecznie, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie, nasze życie jest w Twoich rękach. Spraw, byśmy byli ostrożni i odpowiedzialni. Chroń nas od niebezpieczeństw i daj nam szczęśliwie powrócić.

Panie, nasze życie jest w Twoich rękach. Spraw, byśmy byli ostrożni i odpowiedzialni. Chroń nas od niebezpieczeństw i daj nam szczęśliwie powrócić.

PRZED PRACĄ

Oświeć, Panie nasze czyny i niech Twoja pomoc zawsze nam towarzyszy. Niech każde nasze działanie w Tobie ma swój początek i koniec. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie, chcę, by moja dzisiejsza praca była aktem miłości do Ciebie, do mojej rodziny i do świata. Pomóż mi, bym wykonywał ją z radością, jako współudział w Twym dziele tworzenia. Niech ta praca pomoże mi w realizowaniu samego siebie i służy dla dobra innych ludzi. Przyjmuję wszelkie cierpienia z nią związane jako swój udział w krzyżu Jezusa. Polecam, Panie, dobroci Twego serca bezrobotnych, biednych i nieszczęśliwych.

PRZED SPOTKANIEM

Panie, ześlij nam Twego Ducha, by oświecił nasze umysły i otworzył je naprawdę. Dzięki temu będziemy mogli słuchać innych z uwagą, sympatią, ufnością i pokorą, i odpowiadać im z szacunkiem, spokojem i szczerością. Prosimy Cię, spraw, by rozbieżność poglądów nie stała się przeszkodą w okazywaniu miłości i wzajemnego szacunku bliźniemu.

W CZASIE BURZY

O Panie życia i śmierci, którego wszechmoc napełnia przepaści, porusza morza i spuszcza gromy, rozkaż błagamy, Ojcze miłosierny, Aniołom Twoim świętym odwrócić tę burzę od domów i dobytków naszych i nie rzucaj w nas gromów Twoich. Dziękujemy Ci, Boże wszechmogący, że nam, zajętym próżnościami świata i życiem doczesnym, tak jawnym i przemożnym głosem Twoją potęgę i Twoje panowanie nad nami, i nad wszystkimi przypominać raczysz, iżbyśmy uznali grzechy swoje i z najgłębszą pokorą i skruchą uczcili nieograniczoną wielkość i nieprzebraną dobroć Twoją. Niech Ci będzie cześć i chwała, Boże w Trójcy jedyny, Ojcze miłosierdzia i łaski, nie kieruj przeciw nam gniewu Twojego i słusznej kary Twojej, lecz racz nam dać czas do poprawy i odmiany grzesznego życia, o co Cię błagamy przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

W CZASIE GWAŁTOWNYCH DESZCZÓW

Boże, którego grzechem obrażamy, pokutą błagamy, racz przyjąć pokornie prośby ludu, a karanie, na które przez grzechy nasze zasługujemy oddalić. Racz, wszechmogący Boże, wysłuchać proszących Ciebie, aby szkodliwe deszcze oddalić i pogodę oblicza Twego oglądać nam pozwolił. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W CZASIE POKUS

Raczej umrzeć, aniżeli zgrzeszyć! O Pani moja, o Matko moja, pomnij, żem Twój; zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności swojej.

W CZASIE SUSZY

Daj, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy którzy w smutku naszym ufność w Tobie pokładamy, od wszelkich przeciwności przez Ciebie zawsze bronieni byli.%Daj nam, prosimy, Panie, deszcz pożyteczny, a wyschłą i spragnioną ziemię niebieskimi potokami napełnij. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W CZASIE ZABAWY

Panie Jezu, to ja... przyszedłem dziś modlić się do Ciebie. Lubię bawić się, śpiewać, lubię biegać i hałasować, lubię budować, lubię także psuć zabawki, by zobaczyć, co jest w środku. Lubię bawić się w domu i ze swoimi przyjaciółmi. Ty też w Nazarecie, gdy byłeś w moim wieku, bawiłeś się, biegałeś, śpiewałeś, budowałeś różne rzeczy. I zawsze lubiłeś przebywać ze swoimi przyjaciółmi. Wiem, że jesteś przy mnie i rozumiesz mnie. To z Tobą właśnie pragnę wszystko czynić, bo wiem, że Ty mnie kochasz. Panie Jezu, wiem dobrze, że Ty mnie kochasz.

Panie Jezu, to ja... przyszedłem dziś modlić się do Ciebie. Lubię bawić się, śpiewać, lubię biegać i hałasować, lubię budować, lubię także psuć zabawki, by zobaczyć, co jest w środku. Lubię bawić się w domu i ze swoimi przyjaciółmi. Ty też w Nazarecie, gdy byłeś w moim wieku, bawiłeś się, biegałeś, śpiewałeś, budowałeś różne rzeczy. I zawsze lubiłeś przebywać ze swoimi przyjaciółmi. Wiem, że jesteś przy mnie i rozumiesz mnie. To z Tobą właśnie pragnę wszystko czynić, bo wiem, że Ty mnie kochasz. Panie Jezu, wiem dobrze, że Ty mnie kochasz.

W DNIU RADOSNYM

Boże nasz i Ojcze, dzień dzisiejszy uważamy za szczególnie radosny i tę radość naszą przynosimy Ci z wdzięcznością w darze. Wielbimy Twoją ojcowską opiekę i mówimy z głębi serca. Niech będzie nad nami uwielbione Imię Twoje, Panie, boś Ty dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Dziękujemy za łaskę... %Nie umiemy policzyć wszystkich dowodów Opatrzności Twojej, która czuwała nad naszą rodziną, chroniła nas od zła, pocieszała w smutku, podtrzymywała naszą nadzieję, prowadziła bezpiecznie przez trudności, pomagała nam zwyciężać przeszkody i wykonywać Twoją świętą wolę.%Były dni i zdarzenia, których nie umiemy wytłumaczyć sobie. Dopiero kiedyś w niebie zrozumiemy drogi Twojej mądrości i ojcowskiej dobroci. Dzięki Ci, Panie, za wszystko. Uważamy się tym więcej za dzieci Twoje. Bądź nam nadal Ojcem, którego chlebem się karmimy i którego łaską żyjemy. Amen.

W DRODZE DO OJCA

Zawiodłem się Panie. Liczyłem na własne zdolności i na mocną wolę, a przeliczyłem się. Zawiedli ludzie, którym zaufałam, zostałem sam jeden. Ale Ty jesteś, Panie, który wskazujesz synowi marnotrawnemu dobrego Ojca, oczekującego z otwartymi ramionami powrotu syna. Oto wstaję i idę do Ojca, którego miłosierdzie nie ma granic, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nie zginął grzeszny człowiek. Miłosierdzie Boże trwa na wieki. Dziękuję Ci, Chryste, za wielkie miłosierdzie Twoje, za słowo Twoje. Niech nie będę zawstydzony na wieki.

W DZIEŃ IMIENIN

Dzień imienin obchodzi się na pamiątkę Chrztu św., w którym człowiek odrodzony do żywota wiecznego otrzymuje także imię jednego ze świętych, którego ma czcić jako Patrona swego.%Dzień dzisiejszy, o Boże, jest dla mnie nie tylko miłym i wesołym, ale i drogocennym dniem, bo jest pamiątką Twoich nieocenionych darów, jakie spłynęły na mnie w dniu Chrztu świętego. Przeto z głębi serca składam Ci dzięki, żeś mi dał doczekać dnia dzisiejszego, który przypomina mi najdroższy skarb złożony w duszy mojej przy Chrzcie św. Winienem Ci życie moje, bez woli Twojej nie byłoby mnie na ziemi, ale bardziej jeszcze winienem Ci odrodzenie moje. Miłosierdziu Twemu zawdzięczam, że wyznaję prawdziwą wiarę św. Błagam Cię o Boże, spraw to łaską swoją, abym ceniąc sobie to szczęście nade wszystko żył zawsze i postępował tak, jak każdy chrześcijanin postępować powinien; abym oddawszy Ci raz serce moje, zachował je nieskalane i pozostał wiernym sługą i synem Twoim przez wszystkie dni żywota mego. %Cóż oddam Panu za wszystko, co mi uczynił Co Ci oddam, o Panie. Nie godnego z siebie samego dać Ci nie mogę. Ale oddaję Ci z nieprzebranego skarbu Serca Jezusowego niezliczone Jego zasługi: %Oddaję Ci dar z niewinności, z pokory i miłości Serca Najśw. Maryi Panny i ze wszystkich Jej zasług. Oddaję Ci dar zasług wszystkich Świętych Twoich, a osobliwie mego świętego Patrona. To wszystko zaś oddaję Ci, dziękując za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, które mi wyświadczyłeś i przepraszam Cię za wszystkie grzechy i niewdzięczności moje, a wreszcie proszę Cię pokornie o błogosławieństwo Twoje, o ratunek i wszystkie łaski, których potrzebuję na dalsze moje życie. Amen.

W KAŻDEJ POTRZEBIE

Wszechmogący i miłosierny Boże, który jesteś odpoczynkiem w trudzie, ostoją w słabości, ukojeniem w płaczu, wysłuchaj modlitwy, jaką - świadomi swoich win - zanosimy ku Tobie. Uwolnij nas od obecnych trosk i daj nam bezpieczne schronienie w Twym miłosierdziu.

W POKUSACH I WĄTPLIWOŚCIACH

Nie wiem, Panie, czemu dręczy mnie niepewność w dotąd dla mnie zawsze niewzruszonych prawdach wiary. Czemu zbudziła się we mnie nieufność do świętego słowa Twego. Czemu ranią mi duszę wątpliwości w Twoją miłość i sprawiedliwość, ilekroć uważnie spojrzę w siebie, w złe oczy bliźniego, czy na bolesne powikłania dnia codziennego. Skąd mi ta obojętność na potrzeby bliźniego. Skąd moja oziębłość wobec świętości w Twoim Kościele. Takie mi były bliskie Twoje Boskie oczy, Twój krzyż i Twoje chwalebne rany, gdy słyszałem o Tobie z ust ojca i matki, gdy widziałem Cię na kartach Ewangelii wśród uczniów i rzesz, śpiewających Hosanna, i gdy przeżywałem Twoją obecność w pytaniach dziecka, w wielkich niebezpieczeństwach, a najbardziej w świętej ciszy rozgrzeszonego po spowiedzi sumienia. Gdzież moja wrażliwość na sprawy Boże. Gdzież radosna bojaźń, z jaką wypełniałem swoje powinności w Twoim świętym Kościele. Tego wszystkiego nie wiem, Panie mój i Zbawco. Wiem tylko, że lęk mnie ogarnia przed samym sobą, gdy zważę, jak liczne wątpliwości niepokoją duszę moją. Jakże jest mi bliski Piotr i jego apostolscy bracia, wylęknieni burzą na morzu. Ciebie zaś widzę śpiącego, jak wtenczas w łodzi na wzburzonym morzu. Wołam z Piotrem: Nauczycielu! Czyż Cię nie obchodzi, że burza grozi mi nieszczęściem? Ratuj, Panie! Amen.

WAKACYJNA

Panie Jezu, ja... widziałem dzisiaj bardzo piękne kwiaty. Jest ich tak wiele! Duże i małe. Różnobarwne. Te widoczne i te, które się chowają. A wszystkie bardzo ładne. Wiem, to Ty sprawiłeś, że są tak piękne! To dla nas, abyśmy byli szczęśliwi. Wiem, że kochasz wszystko, co jest piękne. I nie tylko kwiaty, lecz też wszystkie rośliny, zwierzęta, światło i wszystko, co jest piękne. Te kwiaty, które są piękne, te rośliny, zwierzęta, rzeczy, rzeczy, które są piękne, to światło, które jest piękne. Ty nam wszystko dajesz. To są podarunki od Ciebie. Dziękuję Ci, Panie Jezu.

WE WSZELKIM UTRAPIENIU

W pokorze serca, w cichości, milczeniu - Pójdę za Tobą, Jezu, przez głogi i ciernie: - Przy Tobie, ulgę znajdę w cierpieniu. - Za Tobą dźwigać będę krzyż mój wiernie. Amen.

WIECZORNA

Boże mój, dziękuję Ci, żeś mnie dnia dzisiejszego od wszelkiego złego zachował; proszę Cię, racz zachować mię nocy dzisiejszej i strzedz od wszelkiego grzechu. Chcę udać się na spoczynek, abym się Tobie przypodobał (a) i mam ten zamiar chwalenia Cię każdym biciem mojego pulzu, Ciebie kochać i Tobie dziękować, jak to czynią Święci w niebie.%O Matko moja Marya, pobłogosław mnie łaskawie i chroń pod twój święty płaszcz. Aniele Stróżu mój i wy moi święci Patronowie, proście za mnie.%Złóż teraz ręce twoje na krzyż, połóż je na piersi mówiąc:%Muszę umrzeć, a nie wiem kiedy, nie wiem jak, i nie wiem gdzie; lecz to wiem, że gdy umrę chociażby w jednym grzechu śmiertelnym, wtenczas jestem zatracony na wieki. Święta Marya, Matko Boża, módl się za mnie, ubogiego grzesznika, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.%(Zmów nabożnie 3 Zdrowaś Marya o cnotę czystości, odpowiedniej stanu twemu, a potem 1 Ojcze nasz na cześć twoich świętych Patronów).

Jezu Chryste, w Imię Twoje na spoczynek się udaję; Tobie duszę, ciało moje pod opiekę Twą oddaję! W Imię Ojca i Syna...

Jezu, światło promienne nieśmiertelnej chwały Ojca! Doczekaliśmy się zachodu słońca, otacza nas światłość wieczora. Opiewajmy Ojca i Syna, i Świętego Ducha Bożego. Ty jesteś godzien, bo Ciebie zawsze opiewały głosy czyste, Synu Boży, który dajesz życie; dlatego świat głosi Twoją chwałę.

Ledwie się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty mnie strzeżesz, Panie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryo... Wierzę w Boga...%Dzięki Ci Boże, za dzień dzisiejszy i za wszystko, co mi dałeś. Ty chciałeś, by moja praca i zabawa, i wszystko co dziś robiłem, pomogło mi stać się podobnym do Pana Jezusa i zasłużyć na niebo.%Czy tak było?

Potężny Boże na niebieskim tronie,%Do Ciebie wznoszę błagalne me dłonie;%Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki,%Niosę Ci z głębi mego serca dzięki.%A jeślim grzechem obciążył mą duszę,%To na kolanach przebłagać Cię muszę.%Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem%Z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem.%Zrób krótki rachunek sumienia: Przypomnij sobie, co w ciągu dnia złego uczyniłeś, mówiłeś lub myślałeś.%Jakie obowiązki zaniedbałeś. Przypomnij sobie również co dobrego spełniłeś, czy dziś byłeś lepszy aniżeli wczoraj. Za dobre podziękuj Bogu, za grzechy żałuj:%Jeślim obraził, jeślim Cię zasmucił,%Jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie,%Wyciągnij dłoń swą, ażebym się wrócił,%Ojcze mój w niebie!%Jam Twoje dziecko, - choć słabe, niekarne,%Choć się z Twej ścieżki odbiję w bezdroże.%Ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę,%Przebacz mi, Boże!%Ach, żałuję, za me złości jedynie dla Twej miłości.%Bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu!%O Maryjo, strzeż serca mego, o Jezu, nie wychodź z niego.%Póki mi tchu życia stanie, nie opuść mnie, Jezu Panie!%O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!%Aniele Boży... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...%Jezu, Maryjo, Józefie święty, Wam oddaję serce i duszę moją.%Jezu, Maryjo, Józefie święty, bądźcie ze mną przy skonaniu.%Jezu, Maryjo, Józefie święty, niech przy Was w pokoju oddam ducha mego. Amen.%A dusze, wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Przypomnij sobie zaniedbania i grzechy popełnione przeciw Bogu, - rodzicom, - bliźnim, - w szkole, - w domu, - poza domem. Wzbudź za nie serdeczny żal, potem mów:%O Boże, przepraszam Cię serdecznie za wszystkie niedobre myśli, słowa i uczynki, którymi tak bardzo Ciebie obraziłem i sprawiłem przykrość moim rodzicom, nauczycielom i bliskim.%Przypomnij sobie, co dobrego uczyniłeś.%A to, co uczyniłem dziś dobrego z Twoją pomocą - Tobie ofiaruję na chwałę, bo kocham Cię, mój Boże!%Maryjo, Matko moja, pozdrawiam Cię serdecznie i proszę, czuwaj nade mną nieustannie. Amen.%A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.%Przeżegnaj się wodą święconą:%Przez ten znak krzyża i wodę święconą, daj duszy łaskę, by była zbawioną.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Jezu Chryste, w Imię Twoje na spoczynek się udaję.%Moją duszę, ciało moje%pod opiekę Twą oddaję.%Zrób krótki rachunek sumienia, potem powiedz:%Myśli, słowa, sprawy moje,%poświęcam na chwałę Twoją.%Daj mi łaskę, przebaczenie,%duszom zmarłych odpocznienie.%Jezu, Maryjo, Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. Amen.

Uwielbiam Cię, o mój Boże, i kocham Cię z całego serca. Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył, chrześcijaninem uczynił i w tym dniu zachować raczył. Odpuść mi wszystkie grzechy przeze mnie dzisiaj popełnione, a jeśli uczyniłem coś dobrego, racz to przyjąć. Strzeż mnie w tej nocy i zachowaj od niebezpieczeństw. Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

Wielbię cię mój Boże i kocham Cię z całego serca.%Dziękuję Ci za to, że mnie stworzyłeś, uczyniłeś%chrześcijaninem i zachowałeś tego dnia. a jeśli%uczyniłem coś dobrego przyjmij to. Strzeż mnie %w czasie spoczynku i uwolnij mnie od niebezpieczeństwa.%Twoja łaska niech towarzyszy mi zawsze i wszystkim moim nabjliższym. Amen.

PRZY ŻŁÓBKU
Panie Jezu, to ja znów przychodzę do Ciebie tego wieczoru. Wiem, że urodziłeś się w Betlejem, że przyszedłeś na świat dla wszystkich ludzi. Przebywałeś razem z Bogiem, a zamieszkałeś między nami. Twoje życie na ziemi było zwyczajnym, ludzkim życiem. A przecież jesteś Synem Bożym! Jestem szczęśliwy, że mogę Cię poznawać. Chcę Cię znać coraz lepiej, aby Cię bardziej kochać. Chociaż Cię nie widzę, wiem, że jesteś przy mnie i mnie kochasz.

>