MODLITWY DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, I doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Boże, któryś nam na drodze niebezpiecznej życia tego aniołów Twoich na obrońców i przewodników przeznaczyć raczył, daj, prosimy, abyśmy ich natchnieniom będąc zawsze powolnymi, z drogi wiodącej do wiecznej szczęśliwości nie zbłądzili i od wszelkich niebezpieczeństw ochronieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Królowo Anielska, - módl się za nami
Święty Aniele, stróżu mój, - módl się za nami
Święty Aniele, przewodniku mój, - módl się za nami
Święty Aniele, doradco mój, - módl się za nami
Święty Aniele, opiekunie mój, - módl się za nami
Święty Aniele, miłośniku mój, - módl się za nami
Święty Aniele, duchowy bracie mój, - módl się za nami
Święty Aniele, nauczycielu mój, - módl się za nami
Święty Aniele, pasterzu mój, - módl się za nami
Święty Aniele, pomocniku mój, - módl się za nami
Święty Aniele, pocieszycielu mój, - módl się za nami
Święty Aniele, patronie mój, - módl się za nami
Święty Aniele, obrońco mój, - módl się za nami
Święty Anie1e, wodzu mój, - módl się za nami
Święty Aniele, zachowawco mój, - módl się za nami
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, - módl się za nami
Święty Aniele, oświecicielu mój, - módl się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie. R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem ciezyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. R. Amen.

Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w dniach straszliwego sądu. Święty Michale, pierwszy obrońco królestwa Chrystusowego, módl się za nami!
do prywatnego odmawiania

Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także Byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.

Także i ciebie, o mój św. Aniele Stróżu, proszę o twoję mocną obronę. Zachowaj mnie dzisiaj znowu od wszystkiego złego na duszy i na ciele. Ostrzegaj mnie, gdy się serce moje w jakiej złej myśli zatrzymuje; trzymaj mnie, gdy mnie jaka zła skłonność do grzesznego uczynku chce pociągnąć. Napomnij mię, gdy usta moje chcą jakie grzeszne słowo wypowiedzieć; zasilaj mnie, gdy mi wykonanie jakiejkolwiek powinności ciężkość sprawia. Gdy zaś co dobrego uczynić, złego zaniechać i trudy i mozoły z chrześciańską cierpliwością ponosić będę, przedstaw to Panu Bogu i polecaj mnie jego łasce teraz i we wieczności.

Miły Bogu Aniele, który mnie, w świętą Twoją opiekę oddanego, od początku życia mego bronisz, oświecasz i prowadzisz, ja Ciebie jako Patrona mego czczę i kocham; Twojej opiece cały się oddaję, pokornie Cię proszę, byś mnie, lubo niewdzięcznego i przeciw natchnieniom twoim wykraczającego nie opuszczał, lecz byś mnie błądzącego łaskawie poprawiał, nieumiejętnego nauczał, upadającego podźwignął, strapianego cieszył, w niebezpieczeństwach zostającego ratował, aż mnie do wiecznej szczęśliwości doprowadzisz. Amen.
św. alojzy