Ojca narodów z Afryki

Niech Afryka cię pozna, Panie Boże, Ciebie Wodza wszystkich wodzów, Ojca wszystkich naszych przodków, Mądrość wszystkich naszych mędrców, Siłę jej nieustraszonych dzieci, Miłość jej synów i córek.Daj Twemu ludowi i każdemu plemieniu, aby Cię szukało, aby Cię poznało, aby wszyscy wiedzieli, że jedynie Ty jesteś Bogiem prawdziwym i że wzywać Ciebie znaczy być wiernym Afryce.Niech Afryka wielbi Ciebie, prawdziwego Boga, niech od wschodu do zachodu, od morza do morza silny wiatr niesie Twoje imię przez miasta i osiedla, przez rozległe równiny, przez góry milczące, przez tajemnicze lasy, niech Twoje imię będzie zawsze znane i kochane. Wtedy Afryka dawna i nowa Bogu Afryki, jedynemu Bogu świata zatańczy taniec pochwalny.
Jérôme Bala

Ojca narodów z Australii i Oceanii

O Panie, kiedy jadowity wąż kąsa swoim jadem, uczyń mnie mlekiem kokosowym, neutralizującym truciznę.Kiedy trzęsienie ziemi potęguje wstrząsy, uczyń twego pokornego sługę mostkiem bambusowym.Kiedy błoto bagien pogrąża w zwątpieniu, uczyń mnie pomocnym ramieniem pewności.Kiedy mrok lęku wydłuża mój cień, uczyń mnie jutrzenką nadziei...Kiedy gromadzą się chmury niosące ciemność, a wicher niepokoju szaleje, uczyń mnie fletem kojącym serca.I kiedy jest tak wielu tych, którzy chcieliby panować, uczyń mnie matką posługującą Twoim sługom, ubogą w potęgę, bogatą w łagodność, dzięki Twojemu wiernemu działaniu.
Jacques Gros

Ojca narodów z Azji

O Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty domagasz się od nas, abyśmy nieśli miłość tam, gdzie biedni są upokarzani, radość tam, gdzie Kościół jest gnębiony, pojednanie tam, gdzie ludzie są podzieleni. Pomóż nam, abyśmy mogli pojednać ojca z synem, matkę z córką, męża z żoną, wierzącego z tym, który nie potrafi wierzyć, chrześcijanina z jego bratem, który nie kocha. Ty nam otwierasz tę drogę, aby Twój Kościół, zranione Ciało Jezusa Chrystusa, stało się zaczynem komunii dla biednych tej ziemi i w każdej rodzinie.
Matka Teresa z Kalkuty

Ojca narodów z Europy

Święta Opatrzności, modły do Ciebie zanoszę:nie zabieraj mi dni, w których ciężko mi żyć, proszę,obdarz jednakże umiejętnością cierpieniai sercu odbierz właściwość kamienia.Niechaj, bez zdrady dla życia nowego,dojdę do bram tajemnicy, niczym Wołgi fala białogrzywa, która bez uszczerbku do brzegu dopływa.
Mikołaj Jazykow