DO OPATRZNOŚĆI BOŻEJ

Panie, Boże wszechmogący, w Trójcy Świętej jedyny, oddaję i ofiaruję tę modlitwę Opatrzności Twojej najświętszej na cześć i chwałę Twoją, na pamiątkę i uczczenie trzech Osób Twych Boskich w jedności, na podziękowanie za dobrodziejstwa od Ciebie, Boga naszego, nam wyświadczone: stworzenie, odkupienie i uświęcenie; na podziękowanie za wszystkie siły duszy naszej, na Twój najświętszy obraz stworzonej; a proszę Cię, zmiłuj się nad nami, jako wiesz, chcesz i możesz, według Twego upodobania Boskiego. %I Ty najchwalebniejsza i najczystsza Bogarodzico, Maryjo Panno, któraś Stworzyciela porodziła, módl się za nami grzesznymi, niegodnymi, aby nam Pan łaskawy i miłosierny grzechy odpuścił i prośby wszystkie nasze, które dobru duszy i zbawieniu naszemu nie stoją na przeszkodzie, wysłuchał. %Wszyscy święci, wybrani Pańscy; prosimy Was przez miłość Tego, który stał się dla nas człowiekiem i nas Krwią swoją najświętszą odkupił, przyczyńcie się za nami.%Panie Boże wszechmogący, Panie wielkiego miłosierdzia i wielkiej pociechy, Boże wielki, cudowny, sprawiedliwy, niewysłowiony, niepojęty, niezmierny, objawiony, miłości pełen, któryś jest, był i będziesz na wieki wieków! Błogosławione są sprawy Twoje i błogosławione Imię Twoje święte! Prosimy Cię sercem skruszonym, Panie Boże wszechmogący, któryś stworzył niebo i ziemię, Królu Niebieski, pod którego rozkazem są wszystkie stworzenia i rzeczy, wszystko widome i niewidome, wszystko przeszłe, teraźniejsze i przyjść mające, wysłuchaj nas, ratuj, opatruj, wspomóż i sprawuj, błogosław nam, Boże, napełnij serca nasze pociechą, jeśli Ci się to podoba, lub mocą wesprzyj do cierpliwego znoszenia wszystkiego, czym nas doświadczać raczysz. Błogosław nam Panie, we wszystkim, broń nas i odwódź od wszelkiego złego, uczyń tę łaskę nad nami, Boże mój,. %Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twega najmilszego, uczyń miłosierdzie ponieważ wiesz, że to jest potrzebne do zbawienia dusz naszych. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nieskończenie, jak nieskończna jest chwała Twoja i Twe panowanie na wieki wieków. Amen.