DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Boże w Trójcy jedyny, wierzę, że mieszkasz w nas przez łaskę uświęcającą, że otrzymując życie Boże, zarazem i Ciebie przyjmujemy. Jakże nas uszlachetniasz, uświęcasz i podnosisz w godności, sprawiając, że Twoim jesteśmy mieszkaniem. Dzięki Ci za tę wielką łaskę. Święty Boże, działaj w nas, prosimy, z pokorą, podtrzymuj w nas pamięć i wiarę w Twoją obecność i dopomagaj, abyśmy w postępowaniu pamiętali o swojej godności i chrześcijańskim życiem okazali wdzięczność za łaskę Twojego, Boże, życia w nas.

O Trójco Przenajświętsza, upadam dziś przed tobą na kolana. Oddaję Ci cześć i uwielbienie. Dziękuję Ci za wszystko: tobie, Ojcze Przedwieczny, żeś mnie stworzył: Tobie, synu Boży, żeś mnie odkupił: Tobie, Duchu Święty, żeś mnie łaską i miłością oświecił i uświęcił.

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, jedyny Boże, któryś był i jest i będziesz na wieki.%Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszystkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrym, abyś je strzegł każdej gadziny i każdega momentu mego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza, i ochroń mnie od wszelkiego złego, szczególniej od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich okazji do grzechu i od wszystkich widomych i niewidomych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy św. Patriarchów, wstawiennictwo św. Apostołów, stałość Męczenników, czystość Dziewic i zasługi Wybranych.
św. Augustyn

Uwielbiamy Ciebie, Trójco św., jedyny Boże. Twoja łaska pozwoliła nam poznać, że istniejesz w trzech Osobach, mających jedną naturę, jeden majestat, jednakowe przymioty i moc. Uwielbiamy Ciebie, Boże Ojcze, który wraz z Synem i Duchem dajesz początek wszystkiemu, co istnieje. Uwielbiamy Cię Synu Boży, który z Ojca zrodzony przed wiekami i przez Ojca posłany na świat dokonałeś naszego zbawienia. Uwielbiamy Cię Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, a przez Nich posłany zstąpiłeś na Apostołów i Kościół święty dokonując w nas dzieła uświęcenia. Uwielbiamy Ciebie, Synu Boży, który przyjąłeś naszą naturę, by wypełnić odwieczny plan naszego odkupienia. Uwielbiamy Cię, za wszystko czego dokonałeś przez krzyż i zmartwychwstanie. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, za natchnienia, dary i charyzmaty, których mnogość rozdzielasz wśród ludu Bożego. Uwielbiamy Cię, Trójco święta, za niezgłębione miłosierdzie, którego doświadczamy, za wszelkie łaski, które są nam udzielane przez całe życie. Pokornie prosimy, aby głębsze poznawanie Ciebie Boże, który jesteś wspólnotą Osób, prowadziło nas do jedności, o którą modlił się Chrystus w Wieczerniku. Amen.

UWIELBIENIE

Chwała Ojcu i Synowi. i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.