Obietnice Najśw. Serca Pana Jezusa

 1. Dam im wszystkie łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia..
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi,
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie zawieszony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocną miłość moja, udzieli tym wszystkim, którzy komunikować się będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej, ani bez Sakramentów św. i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinie śmierci.