PRZED SŁUŻBĄ

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Proszę Cię Panie o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
oczy moje zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

PO SŁUŻBIE

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twoje służby.
Spraw, abym uświęcony w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe moje życie,
szedł tylko drogą zbawienia,
przez Chrystusa Pana naszego.

KANDYDATA NA MINISTRANTA

Ja (imię i nazwisko), dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego przyrzekam święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą | i dla dobra wspólnoty parafialnej. Święty Janie Berchmansie módl się za nami. Amen

LEKTORA

Przez cały rok szkolny, przygotowywaliśmy się do dzisiejszej uroczystości. Roczną naukę uwierzytelniliśmy egzaminami. Nasza posługa liturgiczna dla większej chwały Boga, to jest motywacja, która wypełnia dziś nasze serca. Wdzięczność za przeżywaną radość, wyrażamy obietnicą przykładnego życia teraz i w przyszłości. Postanawiamy więc i uroczyście przyrzekamy, że do ukończenia szkoły średniej nie będziemy pili napojów alkoholowych ani palili tytoniu. Panie Jezu Chryste, pokornie Cię prosimy, abyś przyjął te nasze przyrzeczenie i sprawił byśmy pod każdym względem byli wzorem dla otoczenia. Maryjo Matko Jezusa Chrystusa, Tobie poświęcamy swe ciało i duszę. Pragniemy powtórzyć za Ojcem świętym Janem Pawłem II ?cały Twój . Uproś więc u Boga, aby nasze rodziny, parafie i Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna. Amen.