RACHUNEK SUMIENIA DLA TYCH, KTÓRZY CZĘSTO PRZYSTĘPUJĄ DO SPOWIEDZI

dla tych, którzy strzegąc się grzechów śmiertelnych często przystępują do spowiedzi
 • Jak się przygotowałeś ostatni raz do spowiedzi i Komunii świętej?
 • Czy pokutę na spowiedzi naznaczoną dopełniłeś?
 • Czy byłeś posłuszny nakazom i radom spowiednika, w pracy nad wyrobieniem w sobie cnót chrześcijańskich?
 • Czy odprawiłeś szczerze swoje zwykłe nabożeństwo?
 • Czy zwyciężyłeś pokusy przeciw swemu nabożeństwu?
 • Czy uważałeś zawsze na rady i natchnienie wewnętrzne Ducha Świętego?
 • Czy dla modlitwy i nabożeństwa nie zaniedbałeś jakiegoś obowiązku swego stanu, przez fałszywe rozumienie modlitwy, nabożeństwa i pobożności, albo jakiegoś swego obowiązku rodzinnego, zawodowego lub społecznego?
 • Czy starałeś się o pomnożenie i wytrwanie w miłości Bożej i cnotach chrześcijańskich?
 • Czy wypełniłeś sumiennie obowiązki swego stanu, powołania i zawodu?
 • Czy podnosiłeś częściej przez dzień swoje serce do Pana Boga i myślałeś o Bogu?
 • Czy znosiłeś cierpliwie pośmiewiska, naganę lub przykre słowa od drugich?
 • Czy posądzałeś drugich bez dowodu albo czy mówiłeś o wadach bliźniego bez potrzeby?
 • Czy milczałeś widząc wady i grzechy bliźniego, chociaż mogłeś złemu zapobiec?
 • Czy przy napominaniu i przymawianiu okazywałeś zawsze cierpliwość, łagodność i miłość braterską?
 • Czy nie dogadzałeś zbyt ciału w jedzeniu, piciu i innych potrzebach jego; czy nie stroiłeś się zbytnio z próżności i pychy?
 • Czy nie psujesz sobie zdrowia zbytnim nabożeństwem albo nieroztropnym i nieostrożnym umartwieniem ciała swego?
 • Czy starałeś się o zwalczenie tych namiętności, do których jesteś więcej skłonny, np. niecierpliwość, obmowa?
 • Jaki grzech dawniej wyznany i odpuszczony chcesz dla większego żalu dodać do grzechów po ostatniej spowiedzi popełnionych?