Z MODLITEWNIKA "DROGA DO NIEBA" - 1956

PRZECIW PIERWSZEMU PRZYKAZANIU BOSKIEMU GRZESZY
 • Kto pacierz opuszcza, albo go niedbale odmawia.
 • Kto się wstydzi swojej wiary, albo zapiera się jej.
 • Kto wątpi, dobrowolnie o jakiejś prawdzie religijnej.
 • Kto na Boga narzeka, ,przeciw Niemu szemrze.
 • Kto nie dba o pogłębienie wiedzy religijnej.
 • Kto bierze udział w zgromadzeniach czy nabożeństwach sekciarskich.
 • Kto wierzy w zabobony, czary, wróżby.
 • Kto znieważa poświęcone miejsca i rzeczy (kościół, cmentarze, krzyże, obrazy, itd.).
PRZECIW DRUGIEMU PRZYKAZANIU BOSKIEMU GRZESZY
 • Kto imiona święte wymawia bez uszanowania - lub w gniewie.
 • Kto wzywa Pana Boga lekkomyślnie ("rany Boskie", "jak Boga kocham" itp.)
 • Kto żartuje z Boga i rzeczy świętych.
 • Kto bluźnił Panu Bogu, albo świętym pańskim.
 • Kto przeklina (dzieci, pracę, bydło i innych)
 • Kto lekkomyślnie lub fałszywie przysięga.
 • Kto ślubu nie dotrzymuje.
PRZECIW TRZECIEMU PRZYKAZANIU BOSKIEMU GRZESZY
 • Kto w niedielę i święta z własnej winy opuszcza Mszę św. albo za późno na nią przychodzi lub przed końcem wychodzi.
 • Kto umyślnie nie przychodzi na kazania.
 • Kto się w kościele nie zachowuje przyzwoicie i nabożnie.
 • Kto w razie niomożliwości uczęszczania na Mszę św. (choroba, służba, wojna), dnia św. nie święci modlitwą, rozmyślaniem i czytaniem pobożnych książek.
 • Kto dzień święty znieważa przez pijatyki, hulanki, gorszące i nieprzyzwoite‚ zabawy.
PRZECIW CZWARTEMU PRZYKAZANIU BOSKIEMU GRZESZY
 • Kto nie modli się za rodziców.
 • Kto rodziców albo przełożonych nie słucha lub umyślnie gniewa, obraża lub zasmuca.
 • Kto in zuchwale odpowiada.
 • Kto im źle życzy, nienawidzi ich, lub rękę na nich podnosi.
 • Kto ich w potrzebie i starości nie wspiera.
 • Kto się ze starych i ułomnych ludzi wyśmiewa lub ich nie szanuje.
 • Rodzice, którzy nie starają się o doczesne dobro swych dzieci.
 • Rodzice, którzy nie wychowują dzieci po chrześcijańsku. (modlitwa, niedzielna Msza św., przyjmowanie Sakramentów św., nauka religii).
 • Rodzice, którzy dają dzieciom zły przykład (gniew, kłótnie, przezwiska, przekleństwa pijaństwo, nieświęcenie niedziel, namawianie do kłamstwa, kradzieży).
 • Rodzice, którzy nie starają się o religijne i moralne życie swoich dzieci poza rodziną.
PRZECIW PIĄTEMU PRZYKAZANIU BOSKIEMU GRZESZY
 • Kto bliźniemu życzy nieszczęścia, choroby lub śmierci.
 • Kto jest zazdrosnym, gniewliwym, dokuczliwym, mściwym, niemiłosiernym, drugiemu nie pomaga.
 • Kto bliźniego przezywa, kto w niezgodzie żyje.
 • Kto bliźniego nienawidzi.
 • Kto szkodzi bliźniemu (nieludzkie traktowanie, obraza, obelga).
 • Kto bliźniego, bije, zrani albo zabije.
 • Kto skodzi poczętemu życiu lub współdziała w jego zabijaniu czynem, radą, namową.
 • Kto nieumiarkowanie je lub pije - kto się upija lub nieumiarkowanie pali.
 • Kto bliźniego do grzechu zwodzi lub namawia.
 • Kto daje zły przykład lub zgorszenie.
 • Kto uciska ubogich, wdowy i sieroty. Kto biedę drugiego wykorzystuje.
 • Kto dręczy, zwierzęta.
PRZECIW SZÓSTEMU I DZIEWIĄTEMU PRZYKAZANIU BOSKIEMU GRZESZY
 • Kto bawi się dobrowolnie myślami nieczystymi.
 • Kto pragnie widzieć, słyszeć lub czynić rzeczy nieczyste.
 • Kto przygląda się dobrowolnie nieprzyzwoitym obrazom.
 • Kto ubiera się nieprzyzwoicie.
 • Kto obcuje dobrowolnie z bezwstydnymi osobami.
 • Kto mówi o plugawych rzeczach albo śpiewa brzydkie piosenki.
 • Kto pisze, rysuje, słucha o niemoralnych rzeczach.
 • Kto bezwstydnie dotyka siebie lub innych.
 • Kto nieczystość popełnia sam albo z innymi.
 • Kto cudzołoży lub żyje w cudzołożnych stosunkach.
 • Kto nadużywa praw małżeńskich.
PRZECIW SIÓDMEMU I DZIESIĄTEMU PRZYKAZANIU BOSKIEMU GRZESZY
 • Kto pragnie cudzej własności lub zamierza kraść, oszukiwać, szkodzić.
 • Kto jest chciwym lub łakomym i niemiłosiernym.
 • Kto kradnie i rabuje (co i ile?), lub przyjmuje rzeczy kradzione.
 • Kto oszukuje (w handlu, w procesach), (wysokość szkody).
 • Kto bliźniemu wyrządza  szkodę na majątku (w polach, łąkach, drzewach, domach, bydle itd.).
 • Kto nie zwraca rzeczy znalezionej, pożyczonej, powierzonej, lub niesprawiedliwie nabytej.
 • Kto nie płaci swoich długów, nie wynagradza wyrządzonych szkód.
 • Kto drugiego okrada przez pijaństwo, rozpustę, lenistwo albo grę o pieniądze.
PRZECIW ÓSMEMU PRZYKAZANIU BOSKIEMU GRZESZY
 • Kto kłamie, kto przez kłamstwo drugiemu szkodę wyrządza.
 • Kto jest obłudnym i nieszczerym.
 • Kto niesprawiedliwie sądzi, albo posądza, obmawia lub oczernia.
 • Kto tajemne błędy i wady bliźniego niepotrzebnie wyjawia.
 • Kto powierzonej tajemnicy nie zachowuje.
 • Kto szerzy plotki i powoduje kłótnie, nieprzyjaźnie.
PRZECIW PRZYKAZANIOM KOŚCIELNYM GRZESZY
 • Kto w piątek i środę Popielcową nie wstrzymuje się od potraw mięsnych.
 • Kto w nakazane dni postu nie zachowuje.
 • Kto nie przyjmuje Sakramentów św. w czasie wielkanocnym.
 • Kto w casie adwentu lub wielkiego postu bierze udział w zabawach tanecznych.
GRZECHY ZANIEDBANIA

Niektórym katolikom wydaje się, że jeżeli nie popełnią żadnego grzechu ciężkiego, już tym samym są wzorowymi chrześcianinami. Tymczasem zapominają na słowa Chrystusa Pana: "W tym jest uwielbiony Ojciec mój, żebyście bardzo wiele owoców przynieśli"... "Wszelką latorośl we mnie, nie przynoszącą owocu, (Ojciec) odetnie, a wszelką, która przynosi owoc, oczyści, aby więcej owocu przynosiła". (Jan 15). Chrześcijaństwo żąda dobrych uczynków! Bez nich stajemy się podobnymi do bezpłodnego drzewa, a Chrystus przeklął bezpłodne drzewo figowe.

 • Czy modliłeś się za bliźnich, za błądzących, za nieprzyjaciół, za osobistych wrogów?
 • Czy im przebaczyłeś w sercu twoim?
 • Czy napominałeś błądzących? Czy dałeś im dobry przykład?
 • Czy odwiedzałeś chorych?
 • Czy pomagałeś biednym?
 • Czy pocieszałeś smutnych?
 • Czy podnosiłeś na duchu wątpiących?
 • Czy krzywdę cierpliwie znosiłeś?
 • Czy dokształcałeś się w znajomości wiary i chrześcijańskich obyczajów? (książka, pisma katolickie, kazania, wykłady religijne itd.).

Uwaga: Jeżeli popełniłeś grzech śmiertelny tu nie - wymieniony, musisz go takze wyznać. Szkodę na ciele lub duszy, na majątku lub sławie bliźniego musisz wynagrodzić.