Z MODLITEWNIKA "DROGA DO NIEBA" - 1986 (dla dzieci)

Bóg jest moim najlepszym Ojcem, dlatego pragnę Mu wyznać wszystkie moje grzechy, za które serdecznie żałuję i naprawdę chcę się poprawić.

Wstęp

Ostatnia spowiedź moja była przed...
Nie zataiłem żadnego grzechu ciężkiego
Zapomniałem wyznać, że...
Pokutę zadaną wypełniłem (nie wypełniłem)
Po ostatniej spowiedzi poprawiłem się (nie poprawiłem się)

Przykazanie pierwsze
"Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną"
 • Nie odmawiałem pacierza rano, wieczór, przy posiłkach
 • Modliłem się nie nabożnie, byle jak
 • Nie byłem skupiony
 • Nie dziękowałem Bogu za wszystko dobre
 • Podczas modlitwy dobrowolnie myślałem o innych sprawach
 • Opuszczałem lekcje religii
 • Nie uczyłem się prawd wiary które katecheta polecił nauczyć się w domu
 • Na lekcjach religii nie uważałem i przeszkadzałem innym
 • Spóźniłem się na lekcje religii
 • Nie rozmawiałem z kolegami lub koleżankami o Bogu i sprawach Bożych
 • Byłem przesądny
 • Nie spełniałem innych obowiązków wobec Boga (np. wyznanie wiary, szacunek dla osób, miejsc i rzeczy Bogu poświęconych)
Przykazanie drugie
"Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie"
 • Wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w gniewie, w żartach
 • Przeklinałem (w gniewie, z przyzwyczajenia)
Przykazanie trzecie
"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"
 • Z własnej winy opuściłem Mszę św. w niedzielę, święto nakazane (ile razy? dlaczego?)
 • Spóźniłem się na Mszę św. ż własnej winy
 • W kościele zachowywałem się niegrzecznie zamiast modlić się i śpiewać, rozmawiałem, przeszkadzałem innym, śmiałem się
 • Nie zachowywałem się poważnie w Domu Bożym, ale biegałem, popychałem się, biłem się
 • W czasie kazania nie uważałem
 • Nie brałem udziału w nabożeństwach (Gorzkie żale, Drogę krzyżową, nabożeństwa majowe, różaniec)
 • Wykonywałem w dni święte prace niedozwolone bez potrzeby
 • Nie poświęciłem wolnego czasu rodzicom, rodzeństwu, chorym, osamotnionym
Przykazanie czwarte
"Czcij ojca twego i matkę twoją"
 • Byłem nieposłuszny rodzicom
 • Nie kochałem swoich rodziców
 • Zasmucałem ich złym postępowaniem
 • Niechętnie spełniałem ich polecenia.
 • Nie starałem się pomóc swoim rodzicom
 • Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, biłem ich
 • Wstydziłem się rodziców, lekceważyłem ich
 • Okłamywałem rodziców, byłem wobec nich nieszczery.
 • Wyrządziłem rodzicom krzywdę, przykrość
 • Nie przepraszałem rodziców.
 • Byłem niegrzeczny i nieposłuszny w szkole i na lekcjach religii
 • Nie szanowałem ludzi starszych (dziadka, babci) śmiałem się z nich i dokuczałem
 • Żyłem w niezgodzie z rodzeństwem, kłóciłem się ż nimi przezywałem, biłem ich
 • Dawałem zły przykład młodszemu rodzeństwu
 • Nie opiekowałem się młodszym bratem (siostrą), nie umiałem się z nimi bawić.
Przykazanie piąte
"Nie zabijaj"
 • Szkodziłem sobie na zdrowiu (przez palenie papierosów, nadmierne jedzenie, picie alkoholu
 • Biłem bliźniego, nienawidziłem go i życzyłem mu złego
 • Nie przebaczyłem uraz bliźnim, nie dążyłem do zgody i pojednania, smuciłem się
 • Zachowywałem się wobec bliźniego brutalnie, znieważyłem go, przezywałem
 • Cieszyłem się z nieszczęścia bliźniego
 • Namawiałem innych do złego
 • Dręczyłem zwierzęta
 • Nie szanowałem przyrody
 • Narażałem cudze i własne życie nie przestrzegając znaków drogowych
Przykazanie szóste i dziewiąte
"Nie cudzołóż" - "Nie pożądaj żony bliźniego swego"
 • Myślałem, mówiłem i patrzyłem w sposób bezwstydny
 • Brałem udział w nieskromnych rozmowach i śpiewach
 • Oglądałem filmy, programy telewizyjne nie przeznaczone dla dzieci
 • Pisałem, rysowałem nieprzyzwoicie
 • Bawiłem się nieskromnie sam z innymi
 • Pragnąłem nieskromne rzeczy oglądać, słyszeć, czynić
Przykazanie siódme i dziesiąte
"Nie kradnij" - "Nie pożądaj domu bliźniego twego, ani żadnej rzeczy, która jego jest"
 • Ukradłem (co? komu? Dlaczego?
 • Brałem rodzicom pieniądze bez ich wiedzy ż zgody
 • Namawiałem do kradzieży, pomagałem kraść
 • Przyjąłem rzecz skradzioną
 • Niszczyłem rzeczy własne, cudze, wspólne
 • Nie szanowałem pracy rodziców, chleba, pieniędzy, ubrania
 • Nie oddałem rzeczy skradzionych, pożyczonych, znalezionych
 • Oszukałem bliźniego
 • Byłem skąpy
 • Pragnąłem zabrać cudzą rzecz, zniszczyć ją
Przykazanie ósme
"Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu"
 • Kłamałem (dlaczego?)
 • Obmawiałem bliźniego wyjawiając jego błędy i wady bez potrzeby, z niechęci do niego, z zazdrości, z gadulstwa
 • Oczerniałem bliźniego, mówiąc o nim nieprawdziwe rzeczy
 • Nie odwołałem oszczerstwa
 • Byłem obłudny, fałszywy
 • Nie dotrzymałem danego słowa
 • Posądzałem bliźniego bezpodstawnie o złe postępowanie
Przykazania kościelne
 • Mając lat 14 jadłem potrawy mięsne w dni postne
 • Zaniedbałem Komunię św. w czasie wielkanocnym
 • W Adwencie, Wielkim Poście brałem udział w zabawach tanecznych
Grzechy główne
 • Byłem pyszny i wynosiłem się nad drugich
 • Byłem zarozumiały
 • Gardziłem biedniejszymi i słabszymi
 • Byłem łakomy, skąpy, nie dzieliłem się z innymi
 • Byłem nieżyczliwy dla drugich, nie zwalczałem swojej zazdrości
 • Gniewałem się na bliźnich, kłóciłem się z nimi
 • Z lenistwa zaniedbywałem modlitwę, naukę, pracę
 • Nie pracowałem nad swoimi słabościami, jak np. lenistwo, kłamstwo, niszczenie rzeczy, samolubstwo, nieposłuszeństwo
 • Co jest moją główną wadą
 • Czy mam jeszcze inne grzechy, nie wymienione w rachunku sumienia?
 • Czy zaniedbałem dobrze‚ czynić chorym, biednym, smutnym, potrzebującym pomocy?
 • Czy odstąpiłem miejsca osobom starszym; chorym, inwalidom?