Z MODLITEWNIKA "MSZALIK DZIECKA" - 1995 (dla dzieci)

 • Kiedy byłem ostatni raz u spowiedzi?
 • Czy wyznałem wszystkie grzechy i żałowałem za nie?
 • Czy odprawiłem nadaną pokutę?
 • Czy wypełniłem dobre postanowienia i naprawiłem krzywdy?
Miłość i cześć wobec Pana Boga
1.
 • Czy odmawiałem modlitwy codzienne (pacierz)?
 • Czy w modlitwie wyrażałem miłość Panu Bogu?
 • Czy chodziłem chętnie na katechizację?
 • Czy słuchałem uważnie nauk i kazań w kościele?
 • Czy broniłem w sercu wiary, nadziei i miłości do Pana Boga?
2.
 • Czy wymawiałem z szacunkiem imiona święte?
 • Czy myślałem i mówiłem z uszanowaniem o rzeczach świętych?
 • Czy zachowywałem się godnie w Kościele, na cmentarzu?
 • Czy unikałem przekleństw lub zaklęć?
3.
 • Czy chętnie i punktualnie brałem udział we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej?
 • Czy zwłaszcza w dni świąteczne czytałem książki, pisma religijne?
 • Czy unikałem niepotrzebnych robót w niedziele i święta?
Miłość siebie samego i bliźniego
4.
 • Czy w myślach i postępowaniu odnosiłem się z szacunkiem do rodziców?
 • Czy modliłem się za rodziców?
 • Czy okazywałem wdzięczność rodzicom i pomagałem im w domu?
 • Czy byłem im posłuszny i wypełniałem ich dobre rady, polecenia?
 • Czy podobnie jak do rodziców, odnosiłem się do swoich nauczycieli?
 • Czy w domu, w szkole i na ulicy wnosiłem pokój i zgodę?
 • Czy chętnie pomagałem innym i unikałem wyrządzenia przykrości, krzywdy?
5.
 • Czy szanowałem własne zdrowie i życie? (czystość ciała, picie wódki, palenie papierosów, narażanie się na chorobę lub kalectwo).
 • Czy szanowałem bliźniego, jego życie i zdrowie? (bójki, złe psoty, krzywdy).
 • Czy zwalczałem złe uczucia względem innych? (niechęć, nienawiść).
 • Czy dawałem dobry przykład innym?
 • Czy dobrze obchodziłem się ze zwierzętami, ptakami...?
6.
 • Czy byłem wstydliwy w myślach, mowie i uczynkach?
 • Czy unikałem bezwstydnych myśli, rozmów, uczynków?
 • Czy myślałem o tym, że ciało ludzkie jest poświęconą na Chrzcie świątynią Boga?
 • Czy unikałem złych książek, filmów, przedstawień?
7.
 • Czy szanowałem swoje i cudze rzeczy, pieniądze?
 • Czy unikałem wyrządzania innym szkody, zniszczenia?
 • Czy byłem zawsze uczciwy? (oszustwo, kradzież).
 • Czy oddałem rzeczy znalezione, pożyczone, skradzione?
 • Czy szanowałem własność społeczną?
 • Czy szanowałem przyrodę?
 • Czy szanowałem zwierzęta?
8.
 • Czy mówiłem prawdę i brzydziłem się kłamstwem?
 • Czy byłem szczery i prawdomówny? (fałsz, obłuda).
 • Czy szanowałem dobre imię innych? (obmowa, oszczerstwo).
 • Czy dotrzymywałem danych obietnic, przyrzeczeń?
9.
 • Czy starałem się opanować złe pragnienia, pożądania?
 • Czy pragnąłem stawać się coraz lepszym, bez grzechu?
 • Czy znosiłem, przykrości dla miłości Boga i bliźnich?
 • Czy pościłem w dni nakazane?
 • Czy panowałem nad łakomstwem, chciwością, zazdrością?
 • Czy zwalczałem w sobie złość, niechęć, nienawiść?
 • Czy sumienie wyrzuca mi inne grzechy lub zaniedbania?
 • Jaka jest moja największa wada, zwłaszcza zawiniona?