Z MODLITEWNIKA "POD TWOJĄ OBRONĘ" - 1937

 • Kiedy ostatni raz się spowiadałem?
 • Czy nie zapomniałem wtedy jakiego grzechu?
 • Czy nie zataiłem czego ze wstydu?
 • Czy żałowałem wtedy za grzechy?
 • Czy odprawiłem zadaną mi pokutę?
 • Jakie teraz mam grzechy?
I Przykazanie Boże.
 • Czy opuszczałem modlitwy poranne i wieczorne? Czy odmawiałem je bez uwagi?
 • Czy przysłuchiwałem się dobrowolnie rozmowom przeciwnym wierze? A może i sam mówiłem przeciwko wierze św.? Ile razy
 • Czy czytałem książki bezbożne? Jakie?
 • Czy wstydziłem się kiedy uklęknąć przed Panem Jezusem, pokłonić przed kościołem lub figurą, przeżegnać się przed jedzeniem
 • Czy narzekałem na Pana Boga?
 • Czy oddawałem należne uszanowanie osobom duchownym i rzeczom Bogu poświęconym?
 • Czy wierzyłem w czary, wróżby?
II. Przykazanie.
 • Czy wymawiałem imiona święte w gniewie lub bez uszanowania?
 • Czy śmiałem się z rzeczy świętych?
 • Czy przysięgałem się niepotrzebnie lub fałszywie?
III Przykazanie.
 • Czy w niedziele i święta opuściłem z własnej winy mszę św. Ile razy?
 • Ile razy spóźniłem się z własnej winy? Jak późno przyszedłem?
 • Czy wyszedłem bez potrzeby przed końcem mszy św. Ile razy?
IV Przykazanie.
 • Czy rodzicom, krewnym, lub przełożonym czego złego życzyłem?
 • Czy mówiłem o nich coś złego?
 • Czy martwiłem ich swoim postępowaniem?
 • Czy słuchałem ich?
 • Jak często to wszystko było?
 • Czy naśmiewałem się z ludzi starych lub kalek?
 • Może im dokuczałem?
 • Czy zaniedbywałem obowiązki względem rodziny?
V Przykazanie.
 • Czy biłem kogo lub skaleczyłem?
 • Czy kogo przezywałem, przeklinałem?
 • Dokuczałem komu?
 • Życzyłem czego złego?
 • Gniewałem się z kim?
 • Czy szkodziłem sobie umyślnie lub przez lekkomyślność na zdrowiu? W jaki sposób?
 • Czy dręczyłem zwierzęta?
 • Czy namawiałem kogo do grzechu? Do jakiego?
VI i IX Przykazanie.
 • Czy dobrowolnie myślałem o rzeczach bezwstydnych? Ile razy?
 • Czy z upodobaniem przypatrywałem się rzeczom bezwstydnym? Ile razy?
 • Czy słuchałem z upodobaniem rozmów bezwstydnych? Ile razy?
 • Czy mówiłem, śpiewałem, pisałem lub rysowałem co bezwstydnego? Ile razy?
 • Czy czyniłem coś bezwstydnego sam lub z innym? Ile razy?
 • Czy chciałem co bezwstydnego widzieć, słyszeć lub czynić? Ile razy?
 • Czy czytałem książki lub pisma nieskromne? Ile razy i jakie?
VII i X Przykazanie.
 • Czy brałem coś drugim z rzeczy lub pieniędzy? Ile tego było?
 • Czy oszukałem kogo? Na ile?
 • Czy zatrzymałem sobie co znalezionego?
 • Czy rzeczy znalezione oddałem?
 • Czy zrobiłem komu jaką szkodę? Jak wielką szkodę?
VIII Przykazanie.
 • Czy kłamałem?
 • Czy często to było?
 • Czy komu moje kłamstwo nie zaszkodziło?
 • Czy mówiłem niepotrzebnie o cudzych błędach? Jak często?
 • Czy skarżyłem na kogo niesłusznie? Ile razy?
 • Czy oczerniłem kogo? Ile razy i czy to mu zaszkodziło?
Przykazania kościelne.
 • Czy zachowałem post nakazany? Ile razy złamałem?
Grzechy główne.
 • Czy pyszniłem się i z czego?
 • Czy gardziłem drugimi?
 • Czy byłem łakomy?
 • Czy zazdrościłem drugim?
 • Czy cieszyłem się z cudzego nieszczęścia?
 • Czy jadłem za dużo?
 • Czy się łatwo niecierpliwiłem, złościłem?
 • Czy byłem leniwy w spełnianiu swoich obowiązków?

Może masz jeszcze i inne grzechy, których nie ma w tych pytaniach? Zwróć szczególną uwagę na to, jakie są twoje codzienne obowiązki, jak je spełniałeś, jakie grzechy najczęściej popełniasz i co trzeba robić, aby upadków uniknąć.