Z MODLITEWNIKA "SKARBCZYK MODLITW I PIEŚNI" (dla dzieci)

Zastanów się, jakie grzechy popełniłeś(łaś) i zapamiętaj je sobie.

Pytania wstępne:
 • Kiedy była moja ostatnia spowiedź?
 • Czy zataiłem jakiś grzech ciężki?
 • Czy naprawiłem wyrządzoną szkodę?
 • Czy wypełniłem zadaną pokutę?
 • Którego grzechu unikałem szczególnie od ostatniej spowiedzi?
l przykazanie - pacierz
 • Czy opuszczałem pacierz?
 • Czy modliłem się nienabożnie?
 • Czy uczyłem się katechizmu?
 • Czy poprawiłem się od ostatniej spowiedzi?
2 przykazanie - imiona święte
 • Czy wymawiałem lekkomyślnie imiona święte?
 • Czy kląłem?
3 przykazanie - Msza święta
 • Czy w niedzielę i święta nakazane opuściłem mszę świętą z własnej winy? Ile razy?
 • Czy z własnej winy spóźniłem się na mszę świętą?
 • Czy nie uważałem podczas kazania?
 • Czy zachowałem się w kościele nie pobożnie?
 • Czy w niedzielę pracowałem bez potrzeby?
4 przykazanie - rodzice i przełożeni
 • Czy byłem rodzicom nieposłuszny?
 • Czy chętnie pomagałem rodzicom?
 • Czy modliłem się za rodziców?
 • Czy im szorstko odpowiadałem?
5 przykazanie -- krzywda i zgorszenie
 • Czy gniewałem się?
 • Czy kłóciłem się z kimś?
 • Czy biłem kogo?
 • Czy kogo przezywałem?
 • Czy dręczyłem zwierzęta?
 • Czy oglądałem program filmowy i telewizyjny niedozwolony dla dzieci?
6 i 9 przykazanie - czystość
 • Czy dobrowolnie myślałem a rzeczach nieczystych? Ile razy?
 • Czy mówiłem o rzeczach nieczystych? Ile razy?
 • Czy brzydko się bawiłem? sam? z kim? Ile razy?
7 i 10 przykazanie - cudza własność
 • Czy ukradłem coś? Co? Komu?
 • Czy niszczyłem cudze rzeczy? Jakie?
 • Czy chciałem coś ukraść?
8 przykazanie - kłamstwo
 • Czy kłamałem? Po co?
 • Czy obmawiałem kogo?
Inne grzechy:
 • Czy w dni postne jadłem mięso?
 • Czy nie wynosiłem się ponad inne dzieci z powodu ubioru, powodzenia w nauce itp.?
 • Czy byłem uparty?
 • Czy byłem, łakomy?
 • Czy jadłem zbyt dużo?
 • Czy byłem zazdrosny? o kogo?
 • Czy byłem- leniwy?
 • Czy paliłem papierosy?
 • Czy piłem wódkę?
 • Czy zaniedbywałem obowiązków w szkole, w domu?