1. A CZEMÓŻ MÓJ JEZUS TAK UBOGO LEŻY, * Ani po królewsku, ni w drogiej odzieży, * Znać dlatego by grzesznika, * Czartowskiego niewolnika, * Od piekła wybawił, przez ubóstwo zbawił.
  Czemu nie w pałacach rodzi się Dziecina, * wszak świat, niebo, ziemia, Jego jest dziedzina. * Ale w stajence ubogiej, na sianeczku w ten mróz srogi, * w kamiennym żłóbeczku, zimno Paniąteczku.
  Czemu nie w bogatej pościeli królewskiej, * nie pod pawilonem leży Pan niebieski? * Pajęczyna pawilonem, aby każdy był zbawionym, * kochaj Go serdecznie, będziesz żył z Nim wiecznie.
 2. ABBA - OJCZE, tchnij w nas ducha, * Jezu chwała Ci ( x 2 ) * Chwała, alleluja, Jezu chwała Ci Jezu chwała Ci.
 3. ACH MÓJ JEZU, UKOCHANY, toć masz twarde łoże, * Zdejmę ja Cię z tego krzyża, w sercu mym położę.
  Boś zbolały, skatowany, okrutnie zraniony. * Proszę, żebyś w sercu moim był uspokojony.
  Dusza moja jak najlepiej będzie się starała, * Żeby Ciebie, Stwórcy swego, już nie obrażała.
 4. ACH, OJCZE PEŁEN LITOŚCI, * Spojrzyj na owe dusze, * Które dług swych nieprawości * Przez czyśćcowe katusze * Płacą Twej sprawiedliwości, * W opłakanym swym stanie, * Braterskiej żebrzą miłości, * Przez rzewliwe wołanie
  My też jesteśmy winnymi * Podobnego karania; * Tym jednak szczęśliwymi, * Że jeszcze zmiłowania * U Ciebie doznać możemy, * Gdy dla Twojej miłości * Z całego serca płaczemy * Za nasze nieprawości.
  Lecz, którzy z tej doczesności, * Brudem grzechu skalani, * Przenieśli się do wieczności, * W czyśćcu są zatrzymani, * I tam w pokucie doczesnej * Długi swe odpłacają, * Nasz z tej męczarni bolesnej. * O ratunek wzywają.
  Któż im się wymówić może, * Któż ich nie chce wspomagać * Któż nie będzie, dobry Boże * Ciebie za nimi błagać! * Zmiłuj się nad nimi, Panie! * Odpuść ich ułomności. * Daj im z Tobą pomieszkanie, * W wiekuistej światłości.
 5. ACH, OJCZE PEŁEN LITOŚCI, * Spojrzyj na owe dusze, * Które dług swych nieprawości * Przez czyśćcowe katusze * Płacą Twej sprawiedliwości, * W opłakanym swym stanie, * Braterskiej żebrzą miłości, * Przez rzewliwe wołanie
  My też jesteśmy winnymi * Podobnego karania; * Tym jednak szczęśliwymi, * Że jeszcze zmiłowania * U Ciebie doznać możemy, * Gdy dla Twojej miłości * Z całego serca płaczemy * Za nasze nieprawości.
  Lecz, którzy z tej doczesności, * Brudem grzechu skalani, * Przenieśli się do wieczności, * W czyśćcu są zatrzymani, * I tam w pokucie doczesnej * Długi swe odpłacają, * Nasz z tej męczarni bolesnej. * O ratunek wzywają.
  Któż im się wymówić może, * Któż ich nie chce wspomagać * Któż nie będzie, dobry Boże * Ciebie za nimi błagać! * Zmiłuj się nad nimi, Panie! * Odpuść ich ułomności. * Daj im z Tobą pomieszkanie, * W wiekuistej światłości.
 6. ALLELUJA, ALLELUJA! cały świat niech się w Panu weseli, * Niech mu służy z radością i czcią, * Niech się cieszy i biegnie do niego!
  On nasz Pan, On nasz Bóg i Stworzyciel, * w Jego ręku spoczywa nasz los, * myśmy ludem i jego owcami.
  Pójdźcie z pieśnią do Jego świątyni, * w świętych progach zanućcie Mu hymn, * błogosławcie i chwalcie Jego imię!
  Bo nam Pan miłosierdzie okazał, * dobroć Jego po wieczny trwa czas, * co raz przyrzekł, to spełnia najwierniej.
 7. ANI BRAT MÓJ, ANI SIOSTRA, tylko Panie ja, * Muszę więcej modlić się. * Ani brat mój, ani siostra, tylko Panie ja, * Muszę więcej modlić się. * Tak ja, tak ja, tak Panie ja, * Muszę więcej modlić się. * Tak ja, tak ja, tak Panie ja, * Muszę więcej modlić się.
  Ani ojciec, ani matka, tylko Panie ja. * Muszę więcej modlić się. * Ani ojciec, ani matka, tylko Panie ja. * Muszę więcej modlić się. * Tak ja, tak ja, tak Panie ja, * Muszę więcej modlić się. * Tak ja, tak ja, tak Panie ja, * Muszę więcej modlić się.
  Ani dziadek, ani babcia, tylko Panie ja. * Muszę więcej modlić się. * Ani dziadek, ani babcia, tylko Panie ja. * Muszę więcej modlić się. * Tak ja, tak ja, tak Panie ja, * Muszę więcej modlić się. * Tak ja, tak ja, tak Panie ja, * Muszę więcej modlić się.
 8. ANIELE STRÓŻU DUSZY, * Z pokorą błagam Cię! * Gdy myśl mnie ziemska wzruszy, * Ach, nie opuszczaj mnie!
  Niech pod skrzydłami Twymi * Złych marzeń pierzchnie rój; * Ach, wspieraj mnie na ziemi, Aniele, stróżu mój!
  Jak gwiazdy promyk świeci * Twój obraz w niebios tle, * Ku Tobie duch mój leci, * Do Ciebie prośby śle.
  Ty mi radami swymi * Pociechy zlewasz zdrój; Ach wspieraj mnie na ziemi, * Aniele, Stróżu mój
  Oświecaj myśli moje * Przez wszystkie życia dni; * Niech święte tchnienie Twoje * Do cnót pomaga mi.
  Ach, nie gardź prośby mymi * I zawsze przy mnie stój, * Ach wspieraj mnie na ziemi, * Aniele, Stróżu mój
 9. ANIELE ZIEMSKI BEZ WINY, * Ozdobo naszej krainy, * Wejrzyj z nieba dizś łaskawie * Na nas, święty Stanisławie
  Przyjm nasze modły, ofiary, * Niebieskie zlej na nas dary, * Wesprzyj w każdej nas potrzebie, * Gdy wzniesiemy głos do Ciebie.
  Gdy kornie przed Twe ołtarze, * Niewinni padniem na twarze, * Niech szatańskiej strzały złości! * Nam nie zranią niewinności.
  Gdy grzeszni Ciebie wzywamy, * Pomocy Twej niech doznamy; * Uproś, jakich łask nam trzeba, * I zaprowadź nas do nieba.
 10. ANIELSKĄ PIEŚŃ DZWON GRAŁ, * Cześć Maryi wdzięcznie głosił, * Serc ludzkich jękiem łkał, * Na ziemię zejść Ją prosił;
  Ref:Ave, ave, ave, ave Maryja!
  Maryja słyszy dźwięk, * Na ziemię wnet przychodzi, * Uciszyć biednych jęk * I gorzki ból osłodzić, *
  Ref:Ave, ave, ave, ave Maryja!
  Wróć, Pani, do mnie, wróć, * Nie mogę żyć bez Ciebie; * Z mej duszy smutek zrzuć, * O pomnij na mnie w niebie; *
  Ref:Ave, ave, ave, ave Maryja!
 11. ANIELSKIE TWE WEJRZENIE Maryjo na mnie zwróć. * Płyń wdzięczne z serca pienie, * ma duszo pieśń twą nuć. *
  Ref: O Matko, o Matko kocham Cię
  Czy w szczęściu, czy w niedoli, * Czy radość czuję wraz, * Czy serce kiedy boli, * Ja wołam w każdy czas: *
  Ref: O Matko, o Matko kocham Cię
  Niech zawsze serce moje, * Nim pęknie życia nić, * Wychwala Imię Twoje, * Dla Ciebie pragnę żyć. *
  Ref: O Matko, o Matko kocham Cię
 12. ANIOŁ PAŃSKI OTOCZONY ŚWIATŁOŚCIĄ dokoła * Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła: *
  Ref: Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze. * Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.
  Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie, * dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie. *
  Ref: Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze. * Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.
  Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity; * leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity. *
  Ref: Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze. * Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.
 13. ANIOŁÓW CHÓRY I MIESZKAŃCY ZIEMI, * Hymn chwały wznieśmy głosy złączonymi, * Imię Maryi sławmy w uniesieniu, * Najświętsze imię po Boskim Imieniu.
  O święte Imię nad wszystkie imiona, * Tyś naszych imion ozdoba, korona, * Imię Twe Maryjo, będę wiecznie sławił, * Bym sławiąc Ciebie, moją duszę zbawił.
 14. ASPERGES, ME DOMINE, hyssopo, et mundabor; lavabis, et super nivem dealbabor. Miserere mei. Deus secundum magnam misericordiam tuam.
  Gloria Patri et Filio * Et Spiritui Sancto. * Sicut erat in principio, et nunc, et semper: * Et in saecula saeculorum. Amen.
 15. BARANEK NIESIE BRZEMIĘ WIN i złości świata całego * Ach, każdy zły, bezbożny czyn, przygniata plecy Jego. * Omdlewa w drodze z braku sił, On co u Ojca wiecznie był * Wyrzeka się radości, * Przybiera sobie hańby znak, krzyż, rany, śmierć i mówi tak: * Chcę chętnie znieść te złości.
  Już nigdy Ciebie z myśli swej, o Jezu nie chcę stracić. * Chcę, pomny wielkiej łaski Twej, miłością w zamian płacić. * Racz sercu memu jasno lśnić, a kiedy już przestanie bić, * Sam stań się sercem moim. * Na wieki, o Chlubo ma, zapiszę jako własność Twa * I z Tobą wiecznie spoję
 16. BARBARO BŁOGOSŁAWIONA, * Męczennico uwielbiona, * Niech, którzy Cię pozdrawiają, * Łaskę Bo ą przez Cię mają. * Ref: Barbaro, kwiecie czystości. * Śliczna nad miesiąc w jasności! * Wszelkiej zmazy niewiadoma, * Łaską Boską utwierdzona.
  Wejrzyj, Panno, któraś w niebie, * Na nas, którzy zdobią Ciebie * Różańca co dzień koroną, * Bądź nam przed Bogiem obroną. * Ref: Barbaro, kwiecie czystości. * Śliczna nad miesiąc w jasności! * Wszelkiej zmazy niewiadoma, * Łaską Boską utwierdzona.
  Którzy Ci wiernie służymy, * Niech na wieki nie zginiemy; * Uproś pokutę prawdziwą, * Miłość, ufność, wiarę żywą, * Ref: Barbaro, kwiecie czystości. * Śliczna nad miesiąc w jasności! * Wszelkiej zmazy niewiadoma, * Łaską Boską utwierdzona.
 17. BĄDŹ POZDROWIONA, BŁOGOSŁAWIONA * Różyczka rajska, Pani Anielska, * Panienko Maryjo.
  Bądź pozdrowiona, błogosławiona, * Królowo Świętych, ucieczko nędznych, * Panienko Maryjo.
  Bądź pozdrowiona, błogosławiona, * Chorych lekarko, sierot szafarko, * Panienko Maryjo.
 18. BĄDŹ POZDROWIONA, KRÓLOWO NIEBIESKA * Bądź pozdrowiona, o Pani Anielska, * Witaj początku, bramo tej świętości, * Która oświeca błędy świat w ciemności.
  Wesel się, Panno przenajchwalebniejsza, * Nad wszystkie panny Tyś najozdobniejsza. * O Pani nasza, Twoimi modłami, * Chrystusa, Syna Twego, proś za nami.
 19. BĄDŹ POZDROWIONA, ŁASKI PEŁNA, * Maryjo Matko ma. * Przyjmij dzięki Matko moja, * bo wielka dobroć Twa. Ref: Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię. * O Matko spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci Swe. * Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię. * O Matko spójrz, pobłogosław mnie.
  Dziś do Ciebie przychodzimy, * Ty witasz dzieci Swe. * Biednym, smutnym, zrozpaczonym, * Ty dajesz łaski Swe. Ref: Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię. * O Matko spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci Swe. * Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię. * O Matko spójrz, pobłogosław mnie.
 20. BĄDŹ POZDROWIONA MARYJO DZIEWICO * Przez ciepły wietrzyk, co drzewa kołysze, * Przez tę przedziwną porankową ciszę. * Przez kwiatów woń, * Przez ptaków śpiew, * Przez jezior toń, * Przez wichru wiew, * Przez słońca blask, * O Pani pełna łask, * Bądź pozdrowiona!
  Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, * Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma, * Bo ja poznaję wielkość mojej winy * I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.
  Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego * I wszystkie moje odpuść nieprawości; * Stwórz serce czyste, warte Boga swego, * A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.
  Nie oddalaj mię od Ojcowskiej twarzy, * Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia, * Wróć radość, którą niewinność nas darzy, * I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia.
 21. BĄDŹ POZDROWIONY GOŚCIU NASZ, * W radosne progi nasze wejdź. * My zapalimy zamiast lamp, * Szczęśliwe ognie naszych serc.
 22. BĄDŹ POZDROWIONY JEZU, Ty zaprosiłeś nas * Cieszymy się, że z Tobą spotkania nadszedł czas. * Ref: Ty kochasz dzieci i my kochamy Cię, Tyś dla nas przecie poświęcił życie swe.
  Dopuśćcie do mnie dzieci, nie zabraniajcie im. * Tak powiedziałeś, Jezu, dwunastu uczniom swym. * Ref: Ty kochasz dzieci i my kochamy Cię, Tyś dla nas przecie poświęcił życie swe.
  Sam byłeś kiedyś dzieckiem, dziecięce troski znasz. * I cieszysz się wraz z nami, boś Ty Przyjaciel nasz. * Ref: Ty kochasz dzieci i my kochamy Cię, Tyś dla nas przecie poświęcił życie swe.
 23. BETLEJEM ŚWIĘTE MIASTECZKO WSŁAWIONE * Tyś przez proroków z dawna ogłoszone, * Według proroctwa Micheaszowego, * Z ciebie miał wynijść wódz ludu Bożego.
  To się już dzisiaj spełniło na tobie, * posiadasz Boga w maluczkiej osobie. * O, jakże wdzięcznie brzmią anielskie pienia, * wyśpiewując hymny uwielbienia.
  Tych więc Aniołów i my naśladujmy, * uczcijmy z nimi, z nimi się radujmy, * wołając: Witaj, o, Panie nad pany, * przez Twych proroków z dawna obiecany.
 24. BĘDĘ CIĘ WIELBIŁ MÓJ PANIE, * Póki mnie na świecie stanie: * Boś mnie w przygodzie ratował, * I śmiechów ludzkich uchował
  Panie, wołałem ku Tobie, * a Tyś mnie wsparł w mej chorobie, * dodałeś mi swej pomocy. * Żem wiecznej nie ujrzał nocy.
  Użyłeś zwykłej litości, * płacz obróciłeś w radości, * wór ze mnie zdjąłeś żałobny, * a płaszcz włożyłeś ozdobny.
  Przeto Cię wesoła wszędzie * lutnia ma uwielbiać będzie. * Twa chwała, o wieczny Panie, * w mych ustach już nie ustanie.
 25. BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE MOCY MOJA Ty, Panie, jesteś mą Nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę.
 26. BIEDNY KTO CIEBIE NIE ZNA OD POWICIA, * I nigdy Twego nie słyszał Imienia; * Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia * Stał się niegodnym Twojego wejrzenia
  I Imię Twoje już zatarł w pamięci, * I swojej Matki podle się wyrzeka. * Ach, łaska Boska serca nie poświęci, * Które od Matki stroni i ucieka.
  A kogo Matko Ty pobłogosławisz, * Ten do wieczności szczęśliwie dopłynie; * A za kim Matko na sądzie się wstawisz * Ten wieczną śmiercią nigdy nie zaginie.
 27. Ref: BŁOGOSLAWIONY, KOMU ODPUSZCZONE SĄ WINY * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  Dopókim nie uznał winy, * Wysyschały kości moje wśród ustawicznych zgryzot. *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  Gdy ręka Twoja nade mną ciążyła dniem i nocą, * Siła moja niszczała jak w letnie upały. *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  Wreszcie wyjawiłem grzech swój przed Tobą, * I winy swojej dłużej nie kryłem. *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  Wyznaję, rzekłem, swą nieprawość Panu * I Tyś darował złość mojego grzechu. *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  Niech się więc modli do Ciebie każdy wierny, * Ilekroć mu grozi niedola. *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  A gdy uderzą fale utrapienia, * Z pewnością jego nie dosięgną. *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  Tyś dla mnie ostoją, wyrwiesz mnie z ucisku, * I napełnisz mnie radością zbawienia. *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  Pouczę ciebie i wskażę jaką masz iść drogą * Podam ci rady, kierując na cię swe oczy. *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  Nie bądźże tedy niby koń lub muł nierozumny; * Wędzidłem i uzdą w biegu kiełzać je trzeba, inaczej nie są ci powolne! *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  Rozliczne chłosty gnębią bezbożnika, * A ufających Panu osłania łaskawość. *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
  Weselcie się w Panu i radujcie, sprawiedliwi; * Śpiewajcie wesoło, wszyscy prawego serca. *
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy
 28. Ref: BŁOGOSŁAW, DUSZO MOJA, PANA * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  On odpuszcza wszystkie Twe winy, * On wszystkie niemoce twe leczy. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  On ocala od zguby Twe życie. * On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  On twe życie nasyca dobrami: * odnawia się młodość twoja jak orła. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  Pan sprawiedliwość wymierza, * bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  Miłosierny jest Pan i łaskawy, * do gniewu nieskory i bardzo łagodny. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  Nie postępuje z nami według naszych grzechów, * ani według win naszych nam nie odpłaca. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  Bo jak niebo wznosi się nad ziemią, * tak możne jest Jego miłosierdzie. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  Pan w niebie założył swoją stolicę, * a Jego królowanie rządzi wszechświatem. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, - potężni mocą, pełniący Jego rozkazy, * abyście Jego słowu byli posłuszni. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, * słudzy Jego, którzy wolę Jego pełnicie. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
  Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania: * błogosław, duszo moja, Pana. *
  Ref: Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach
 29. BŁOGOSŁAW MATKO NASZEJ BIEDNEJ ZIEMI, * Tej przebogatej w nieszczęścia i łzy; * O, chroń jej dzieci, idąc razem z nimi, * Przez wichry, burze i przez ciemne mgły
  Błogosław cichej pracy nad ugorem, * By go nie zabrał obcy, wrogi lud; * nad naszą chatą i tym czarnym borem * Wyciągnij ręce, a zmaleje trud.
  Niech ci, co w ciszy, ukojenia pragną, * Zobaczą innych, lepszych czasów blask, * Niech nigdy burze czoła ich nie nagną * Królowo święta, Rozdawczyni łask
  Błogosłąw mężów, którzy silnie bronią * Ojczystej wiary i ojczystych słów, * Co wśród nieszczęścia, zwątpień, łez nie ronią, * A gdy upadną, powstawają znów.
 30. BŁOGOSŁAWIENI KTÓRYCH SERCE CZYSTE, * Albowiem oni ujrzą Wszechmocnego, * Błogosławieni, którzy czynią pokój, * Ci otrzymają imię synów Bożych.
  Błogosławieni, których prześladują, * I którzy cierpią dla sprawiedliwości, * Do nich należy Królestwo niebieskie, * Ci otrzymują wieniec chwały.
 31. BŁOGOSŁAWIENI SĄ, KTÓRZY SŁOWA BOŻEGO * Z ochotą słuchają, strzegą rozkazów Jego: * Bóg takim słuchaczom niebo obiecuje, * Którzy wszystko czynią, co on rozkazuje.
  O Boże łaskawy, któryś nam zbawienie * Zasiał w sercach naszych słowa Twego nasienie. * Użycz Twojej łaski, niech to ziarno wschodzi. * Niech obfite świętych cnót owoce rodzi
 32. BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, albowiem ich jest Królestwo niebieskie, * Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. * Ref: Alleluja, chwalmy Pana.
  Błogosławieni, którzy są cisi, * albowiem oni ziemię posiądą. * Błogosławieni, którzy łakną * i świętej pragną sprawiedliwości, * albowiem oni będą nasyceni. * Ref: Alleluja, chwalmy Pana.
  Błogosławieni miłosierni, * albowiem oni miłosierdzia dostąpią. * Błogosławieni czystego serca, * albowiem oni będą Boga oglądać. * Ref: Alleluja, chwalmy Pana.
  Błogosławieni pokój czyniący, * albowiem będą nazwani synami Bożymi. * Błogosławieni, którzy cierpią * prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem ich jest królestwo niebieskie. * Ref: Alleluja, chwalmy Pana.
 33. BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ MARYJO, * I wywyższoną przez Pana, * On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, * Niepokalana
  Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, * By w Tobie Ciałem się stało, * Zrodziłaś światu Jutrzenkę nową, * Przedwieczną Światłość.
  Bądź nam obroną Bogarodzico, * Gdy się błąkamy w ciemności; * Do światła wiary prowadź na nowo * Drogą świętości.
 34. BŁYSNĄŁ PORANEK, ZNIKNĘŁY CIENIE, * Ja wzrok z pokorą toczę po niebie, * Boże najpierwsze moje westchnienie * I moją duszę, wznoszę do Ciebie. * Czuje Twą wielkość wieczność jej strażą. * U nóg twych losy świata się ważą * I drżący piorun Twej czeka.
  Przed Twoim, Panie, świętym Obliczem * drżące się korzą wszystkie narody, * wszystko przed Tobą prochem lub niczym. * Tobie wiatr huczy i szumią wody. * Przyroda, w szatę wiosny przybrana, * dla Ciebie z kwiatów wije podnóże, * na cześć Twą słońce wschodzi co rana * i za Twą wolą chowa się w chmurze, * i za Twą wolą chowa się w chmurze.
 35. BOGA CHWALCIE, POZDRAWIAJCIE MARYJĘ PANNĘ, * Wznoście głosy pod niebiosy tu nieustannie; * W utrapieniu Ją wzywajcie, * Bowiem przez Nią otrzymacie, * O co tylko do zbawienia * Prosić będziecie.
  W ziemi śląskiej klejnot drogi nam się znajduje, * W różnych trwogach i chorobach wiernych ratuje: * Obraz Maryi w Piekarach, * Objawiony w cudów darach; * Tej więc Pani my poddani, * Pokłon oddajmy.
  Wiem, że się nie omylę, o Panno Święta, * Boś Ty w Twoim miłosierdziu jest niepojęta, * Która w Piekarskim obrazie * Cieszysz wiernych w ciężkim razie, * Nikogo nie opuszczając, * Maryjo Panno!
 36. BOGARODZICO PRZECZYSTA PANNO, * Do Ciebie serce me wznoszę, * Bądź opiekunką mą nieustanną * Przez Imię Twoje Cię proszę; * Ref: Maryjo, przyjm mię w opiekę swoją, * O Matko Boża, bądź Matką moją
  Uciekamy się pod Twą obronę, * O Matko wielkiej litości; * Szczęśliwy, kto ma Twoją zasłonę; * Słodzisz mu wszystkie przykrości; * Ref: Maryjo, przyjm mię w opiekę swoją, * O Matko Boża, bądź Matką moją
  Uproś nam szczerą skruchę i ale * Za grzechy wielkiej ciężkości, * Niechaj z przestępstwa powstajem stale * I z błędów rozlicznych złości; * Ref: Maryjo, przyjm mię w opiekę swoją, * O Matko Boża, bądź Matką moją
 37. BOSCY POSŁOWIE, O ŚWIĘCI ANIELI, * Od was nam przyszła z nieba ta nowina: * Że w stajeneczce, na biednej pościeli, * Panna powiła nam Boskiego Syna. * My się dziś biedni radujemy z wami, * Że się zmiłował Bóg nad grzesznikami.
  Biedne pastuszki, pobożni prostacy! * Wyście Aniołom pierwsi uwierzyli; * chociaż byliście najwięksi biedacy, * pierwsi z darami do szopki przybyli. * Jak wy Jezusa witali ze łzami, * tak my, biedacy, witamy go z wami.
  Od Wschodu Mędrce, królowie bogaci! * Wyście Jezusem biednym nie wzgardzili, * wyście w pastuszkach poznali swych braci * i razem z nimi Bogu się skłonili. * Jak wy Jezusa czcili z pastuszkami, * tak my Go czcimy dzisiaj wszyscy z wami.
  My wszyscy ludzie, mądrzy i prostacy, * mali, wysocy, biedni i bogaci! * My, dziś w Jezusie równi i jednacy, * kochać się mamy, jak rodzonych braci! * Razem śpiewajmy: Jeden Bóg nad nami! * On naszym Ojcem, my Jego synami!
 38. BOSKI NASZ POCIESZYCIELU, * W mrokach cierpień i niedoli * Stwórco jasnych widnokręgów, * Ukaż światła Bożej woli. * Ref: Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie, * Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie.
  Duchu Prawdy, świat nie widząc * Nie chce znać Cię, nie przyjmuje * Otwórz umysł nasz i serce, Niech Cię pozna i miłuje. * Ref: Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie, * Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie.
  Boski nasz Nauczycielu, * Ciągle kształtuj nas na nowo, * Ucz, że duchem jest i życiem * Każde Chrystusowe słowo. * Ref: Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie, * Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie.
  Boski Duchu, Świadku Pana, * Na niepewnej życia fali, * Wspieraj, byśmy swą postawą * Jemu świadectwo dawali. * Ref: Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie, * Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie.
  Któryś jest rzecznikiem wiary * Dawco łask, sprawiedliwości, * Głoś niechybny sąd nad grzechem, * I zwycięstwo głoś miłości. * Ref: Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie, * Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie.
  Przyszłych spraw Oznajmicielu, * Rozszerz nasze serca małe, * Rzeczy przyszłe nam odkrywaj, * Prowadź nas do prawdy całej. * Ref: Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie, * Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie.
  Tyś Chrystusa chwały Znakiem, * Udziel łaski i pomocy * Do odkrycia Boga w świecie, * Ojca, Syna zbawczej mocy. * Ref: Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie, * Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie.
 39. BOŻA RADOŚĆ JAK RZEKA, Boża radość jak rzeka, * Boża radość wypełnia duszę mą. * Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, * Boża radość wypełnia duszę mą.
  Boża miłość jak rzeka...
  Boży pokój jak rzeka...
  Boża radość jak rzeka, * Boża miłość jak rzeka, * Boży pokój wypełnia duszę mą. ( 2x )
 40. BOŻE COŚ POLSKĘ przez tak liczne wieki * Otaczał blaskiem potęgi i chwały, * Coś ją osłaniał tarczą Swej opieki * Od nieszczęść, które pognębić ją miały, * Przed Twe ołtarze zanosim błagani; Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!
 41. BOŻE, DOBROTLIWY PANIE, * Raczyłeś mi objawić * Wolę Twoją przez kazanie, * Racz miłościwie sprawić, * Niech czynię w każdej dobie, * Co się podoba Tobie.
  Po wszystkie dni życia mego * Niech żyję świątobliwie, * Niechaj według słowa Twego * Ze wszystkich sił gorliwie * Miłuję teraz Ciebie, * Potem na wieki w niebie.
 42. BOŻE DZIECIĘ, WITAJ NAM, * Boże Dziecię, witaj nam, * Na sianeczku położony, * Aniołami otoczony, * Niebios Pan, niebios Pan.
  Synu Maryi, witaj nam, * Synu Maryi, witaj nam, * który gładzisz nasze grzechy, * otwórz źródło swej pociechy, * biednym nam, biednym nam.
  Pobłogosław wszystkim nam, * pobłogosław wszystkim nam, * byśmy rośli w Twej miłości, * odrzucili nasze złości, * Boże daj, Boże daj.
 43. Ref: BOŻE KOCHAM CIĘ, BOŻE KOCHAM CIĘ! * Całym sercem kocham Cię!
  Co na ziemi jest stworzenia, * Na miłości zmieniam pienia; * Niech Cię chwalą , wysławiają, * Mnie do uszu tak wołają: *
  Ref: Boże kocham Cię, Boże kocham Cię! * Całym sercem kocham Cię!
  Słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy, * Rok, godziny, moment każdy, * Dzień i noc niech Ciebie chwalą, * I miłością Twą zapalą: *
  Ref: Boże kocham Cię, Boże kocham Cię! * Całym sercem kocham Cię!
 44. BOŻE, KORNE MODŁY SWE * Ślą do Ciebie dzieci Twe, * Błagań ich wysłuchać chciej; * W swej opiece tego miej, * Który jest Twym namiestnikiem * I Kościoła naczelnikiem.
  Wszakżeś Go powołał sam, * By pasterzem tu był nam; * Klucześ mu Królestwa dał, * By w niem wszelką władzę miał. * Więc krzep mocą siły jego. * Wspieraj w pracy sługę Swego.
  Zlej na niego łaski zdrój, * Na Twej łodzi przy nim stój, * By ster ujął w silną dłoń, * Śmiało łódź przez wody toń, * Przez wzburzone straszne morze * Szczęśliwie przeprawił, Boże.
 45. BOŻE LITOŚCIWY, ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, * Okaż miłosierdzie, grzech mój zmaż! * Obmyj mnie zupełnie z brudu mojej winy, * Racz oczyścić z grzechu mego.
  Widzę i uznaję złość mej nieprawości, * Wciąż mi przed oczyma stoi grzech, * Przeciw Tobiem zgrzeszył, zła się dopuściłem, * Którym Ty się brzydzisz, Boże.
  Przeto się okażesz prawy w swych wyrokach, * Słuszny, sprawiedliwy jest Twój sąd: * Otom się narodził winą obciążony, * Matka w grzechu mnie poczęła.
  Ty w szczerości serca masz upodobanie, * Mądrość Twoja spływa w duszy głąb, * Pokrop mnie hyzopem, niech się czystym stanę, * Ponad śnieg niech wybieleję.
 46. Ref: BOŻE MÓJ SPRAGNIONY JESTEM CIEBIE, * Jak jeleń źródła wód.
  Boże mój spragniony jestem Ciebie * Jak jeleń źródła wód. Pragnę Boga, Boga prawdziwego, * Kiedyż wreszcie ujrzę Go? *
  Ref: Boże mój spragniony jestem Ciebie, * Jak jeleń źródła wód.
  Łzy się stały mym powszednim chlebem, * płyną z oczu w dzień i w noc, * kiedy słyszę co dzień to pytanie: * Powiedz nam, gdzie jest twój Bóg? *
  Ref: Boże mój spragniony jestem Ciebie, * Jak jeleń źródła wód.
  Pomny dziś i serce mi się kraje, * jakem śpieszył w Boży dom * wśród okrzyków i radosnych pieśni, * w tłum wmieszany w święty dzień. *
  Ref: Boże mój spragniony jestem Ciebie, * Jak jeleń źródła wód.
  Serce moje, czemuś udręczone, * czemu tłuczesz się jak ptak? * Ufaj Panu, to mój Bóg i Zbawca, * będę Go uwielbiał znów. *
  Ref: Boże mój spragniony jestem Ciebie, * Jak jeleń źródła wód.
 47. WEJŚCIE: BOŻE SĘDZIO SPRAWIEDLIWY, * Usłysz nasze wołanie, * Bądź dla zmarłych dobrotliwy, * Okaż im zmiłowanie, * Odpuść kary, daruj grzechy * Duszom zmarłych Twych wiernych, * Błogiej udziel im pociechy * W mękach ognia niezmiernych
  PRZYGOTOWANIE DARÓW: Myśl jest święta i zbawienna * Modlić się za zmarłymi, * Tobie Boże, rzecz przyjemna * Zlitowanie nad nimi, * Przeto nie gardź modlitwami * Boże, wszelkiej litości, * Zmiłuj się nad dłużnikami * Twojej sprawiedliwości.Długi naszych sióstr i braci, * Ojcze nasz ukochany, * Niech Ci Jezus Syn zapłaci! * Przez krwawiące Swe rany. * Dla bolesnej męki Jego, * Dla krzyżowej Ofiary, * Użycz miłosierdzia Swego, * Daruj czyśćcowe kary.
  ZAKOŃCZENIE: Zlituj się nad nami, Panie, * Z miłosierdzia Swojego, * Racz darować im karanie * Tego ognia strasznego. * Przez zasługi Jezusowe, * Któreć ofiarujemy, * Długi odpuść im grzechowe, * Kornie Ciebie prosimy.
 48. WEJŚCIE: BOŻE, STWÓRCO NASZ, PANIE, * Przed Tobą upadamy; Usłysz nasze wołanie, * Pokornie błagamy * Ofiarę zaczynamy * Nowego Zakonu, * Niosąc ją przez kapłana * Do Twojego tronu. Którą, jak każdy wierny * mocno temu wierzy, * Chrystus Pan ustanowił * przy onej Wieczerzy, * gdy wziąwszy chleb i wino, * przemienił oboje * Boską swą mocą i dał * między ucznie swoje.
  GLORIA: Chwała na wysokości * Bogu wszechmocnemu, * pokój na tej niskości * ludowi wiernemu; * pokoju tego, Panie, * udzielaj nam z nieba, * abyśmy Ciebie chwalić * mogli, jak potrzeba.
  CREDO: W trzech Osobach jednego * Boga wyznawamy, * Stworzyciela wszystkiego * Ojcem nazywamy; * Ten zrodził Syna, sobie * równego przed wiekiem, * który się dla nas grzesznych * raczył stać człowiekiem.
  PRZYGOTOWANIE DARÓW:Przyjmij, Panie, ofiarę * świętą Twego Syna, * którą Tobie na chwałę * kapłan Twój zaczyna; * przyjm chleb i wino, które * za boskim Twym słowem * przemienione staje się * Ciałem Chrystusowym.
  SANCTUS: Z Aniołami śpiewajmy: * Święty, Święty, Święty! * Bóg nasz jest w majestacie * swoim niepojęty; * niech go wszelkie stworzenie * w niebie i na ziemi * nieustannie uwielbia * z wszystkimi Świętymi.
  AGNUS DEI: Wesel się, duszo wierna, * gdy Chrystus swe Ciało * na pokarm daje, które * za ciebie cierpiało: * masz pod postacią chleba * Chrystusa żywego, * bez kielicha pożywasz * Ciało i Krew Jego. Jezu, ja grzesznik, Twojej * niegodzien miłości, * byś wszedł do serca mego, * bo jest pełne złości; * ale zgładź grzechy moje, * wszak to możesz sprawić, * i jednym słowem Twoim, * duszę moją zbawić.
  KOMUNIA: Przed Tobą, w tej świętości * skryty, Boże, padam, * Twej Boskiej wielmożności * winny ukłon składam, * zapieram się na Twoje * Słowo mej źrenicy. * Ciebie, Boże, wyznaję * Tu w tej Tajemnicy.
  ZAKOŃCZENIE: Kończąc Ofiarę świętą, * prosimy Cię, Panie, * niechaj się miłą w Twojej * obecności stanie; * przez krzyż Syna Twojego * i Jego zasługi * zmiłuj się, Panie, odpuść * nam grzechowe długi.
 49. BOŻE, WEJRZYJ KU WSPOMOŻENIU MEMU * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.(Alleluja).
 50. BOŻE Z TWOICH RĄK ŻYJEMY, * Choć naszymi pracujemy! * Z Ciebie plenność miewa rola, * My zbieramy z Twego pola.
  Wszystko Cię, mój Boże, chwali, * Aleśmy i to poznali, * Że najmilszą Ci się zdała * Pracującej ręki chwała.
  Co rządzisz ziemią i niebem, * Opatrujesz dzieci chlebem, * Tyś nam dał urodzaj złoty, * My ci dali trud i poty.
  Na Cię każde ludzkie oko, * Pogląda w niebo wysoko; * Twoja szczodra ręka daje, * Ludziom hojne urodzaje.
  Nie dlatego owoc mamy. * Iże rolę uprawiamy; * Ty, co dajesz pomnożenie, * Wyżywiasz wszelkie stworzenie.
  Cośmy rękami wysiali. * Na wozach my sprowadzali: * Za to Ci dziś dziękujemy, * Cześć i chwałę oddajemy.
  Jest to Twoja święta wola, * Byśmy tego, cośmy z pola * Latem szczęśliwie zebrali, * Na Twą chwałę używali.
  Więc tak używać będziemy, * Dopóki tutaj żyjemy: * Ty pobłogosławisz dalej, * A my będziem pracowali.
  A kiedy wszystko ustanie, * Nasze w świecie pracowanie, * Niech weźmiemy z Twej litości * W nagrodę wieczne radości.
 51. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ NA ZIEMI I W NIEBIE * Jemu więc tylko cześć i hołd oddawaj, * Nigdy miłości nie pragnij dla siebie, * Bóg jest miłością, Jemu więc oddawaj, * Miłość za miłość, * Miłość nad wszelkie miłości.
  Nigdy nie pragnij, abyś był kochany * w sercu bliźniego, ani serca twego * nigdy nie oddaj - ono już oddane * świętej miłości Jezusa Twojego. * Miłość za miłość, * miłość za miłość, * w tym szczęście i chwała Twoja.
  Nigdy nie pragnij, gdy ból serce ściska, * współczucia ludzi, ani ich pociechy. * Patrz na Jezusa, jak krwawa łza tryska, * jak cierpiał, płakał gorzko za Twe grzechy. * Miłość za miłość, * miłość za miłość, * a Jego cierpień unikasz.
 52. BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE
  Bóg jest Światłością * I nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli chodzimy w światłości, * Wtedy mamy łączność między sobą. * Ref: Bliskie jest królestwo boże * Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię..
  Krew Jezusa, Jego Syna, * Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. * Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, * To samych siebie oszukujemy. * Ref: Bliskie jest królestwo boże * Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię..
  Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, * Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości. * Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, * Mamy Rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa.* Ref: Bliskie jest królestwo boże * Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię..
  On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, * A także za grzechy całego świata. * Dostępujemy odpuszczenia grzechów * Ze względu na Jego imię. * Ref: Bliskie jest królestwo boże * Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię..
 53. BÓG KIEDYŚ STAŁ SIĘ JEDNYM Z NAS, By nas przemienić w Siebie. * Ref: Przyjdź Jezu... Przyjdź Jezu mój, Zostań wśród nas, Na zawsze już.
  Uczył że Pan Bóg kocha nas, Wszyscy zaś braćmi jesteśmy. * Ref: Przyjdź Jezu... Przyjdź Jezu mój, Zostań wśród nas, Na zawsze już.
  Cierpiał na krzyżu wiele ran, By zmazać nasze grzechy. * Ref: Przyjdź Jezu... Przyjdź Jezu mój, Zostań wśród nas, Na zawsze już.
  Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, By niebo nam otworzyć. * Ref: Przyjdź Jezu... Przyjdź Jezu mój, Zostań wśród nas, Na zawsze już.
  Ducha Świętego zesłał też, By wszystkich nas uświęcił. * Ref: Przyjdź Jezu... Przyjdź Jezu mój, Zostań wśród nas, Na zawsze już.
  Założył Święty Kościół swój, Byśmy w nim jedno byli. * Ref: Przyjdź Jezu... Przyjdź Jezu mój, Zostań wśród nas, Na zawsze już.
  Maryję Matkę, ludziom dał, By wspomożeniem była. * Ref: Przyjdź Jezu... Przyjdź Jezu mój, Zostań wśród nas, Na zawsze już.
 54. BÓG SIĘ RODZI GWIAZDA WSCHODZI, * Trzej królowie od Wschodu * Tu z darami ofiarami, * Każdy swego narodu, * Do Betlejem, gdzie złożony, * Z Panny Chrystus narodzony, Jedną z licznymi dwory.
  Tak Murzyni, Arabowie, * Z Tarsu to są Królowie, * Nauczeni, oświeceni, * Ci święci trzej magowie. * Przez proroka Balaama, * Co potwierdza gwiazda sama * Prowadząca do szopy.
  Nie leniwi, lecz kwapliwi, * Swoje kraje rzucają, * A w te strony swe korony * W szopie Panu składają; * Jeruzalem nawiedzając * I Heroda się pytając, * Gdzie Król Chrystus narodzon.
  Lubo w żłobie, jednak sobie Dziecię Boga szacują, * Otworzywszy skarb, złożywszy wonność, mirę darują; * A najczystsze Panny ręce, Matki Bożej, swej Panience * Wdzięczne dary złożyli.
  Złoto Pana, a kapłana kadzidło oznaczało, * Mira znakiem, mękę smakiem w darach tych wyrażało: * Co Królowie gdy oddali, Pana w żłobie pożegnali, * Z matką Jego Maryją.
  I my dary, z serc ofiary dajmy Panu z Królami, * Miłość w złocie, zapach w cnocie, mirę gorzką i z nami: * Prosząc Pana poznanego, Boga w żłobie złożonego, * By nas niebem darował.
 55. BÓG ZBAWIŁ NAS PRZEZ OBMYCIE odradzające w Duchu Świętym. * Którego wylał na nas obficie przez jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, * Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. * Ref.
  Wszyscy, których prowadzi Duch Boży są Synami bożymi, * Nie otrzymaliśmy ducha niewoli i bojaźni, Ale ducha mocy i miłości i przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba: Ojcze. * Ref.
  Usiłujmy więc zachować jedność Ducha dzięki wiezi, jaką jest pokój. * Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliśmy wezwani do jednej nadziei, jaką daje nasze powołanie. * Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. * Ref.
  Serce człowieka nie zdołało pojąć jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. * Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, * Który przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. * Ref.
  Bóg jest Tym, który nas umacnia w Chrystusie, i Tym, który nas namaścił. * On też wycisnął na nas pieczęć * I zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. * Ref.
  Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. * Gdy bowiem nie umiemy się modlić, tak jak trzeba, * Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. * Ref.
  Ref: Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Alleluja. * Radujmy się przed Panem i wysławiajmy wielkie dzieła Boże, * Alleluja, alleluja.
 56. BRACIA, PATRZCIE JENO jak niebo goreje, * Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje, * Rzućmy budy, warta, stada, * Niechaj nimi Pan Bóg włada, * A my do Betlejem.
  Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! * Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. * Krokiem śmiałym i wesołym * śpieszmy i uderzmy czołem; * przed Panem w Betlejem, * przed Panem w Betlejem.
  Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy, * Dziecię Boga świata w żłobie zobaczymy, * patrzcie, jak biednie okryte, * w żłóbku Panię znakomite, * w szopie przy Betlejem, * w szopie przy Betlejem.
 57. BRZMI CICHEJ GODZINY * Przez góry, doliny, * Dzwonku, twój głos; * Brzmij Pannie Maryi, * Nieś pozdrowienie Jej * Aż do niebios.
  Bo Ona łask pełna; * Niebo i ziemia ma * Pokłon Jej dać; * Chcę te Jej dzwonkiem być, * Ją pozdrowieniem czcić, * Ją miłować.
  Pan Bóg wszechmogący, * Nas pocieszający, * On jest z Tobą; * Królowo niebieska, * Nasza pośredniczka, * Bądź te ze mną!
  Panno wysławiona, * Spraw, niech Twa Dziecina * Nam tu sprzyja; * Tyś błogosławiona, * Bez grzechuś poczęta, * O Maryja.
 58. BRZMIĄ ANIELSKIE CUDNE PIENIA nad stajenką lichą, * Dźwięczne echo się rozlega w noc uśpioną cichą. * Ref: Chwała Bogu na niebiosach, nieskończona chwała. * Niech pokojem się napełni, ziemia w okrąg cała.
  Przebudzili się pasterze, co swej trzody strzegli, * Za wskazaniem wnet Aniołów do stajenki biegli, * Ref: Chwała Bogu na niebiosach, nieskończona chwała. * Niech pokojem się napełni, ziemia w okrąg cała.
 59. Ref: BUDUJEMY KOŚCIÓŁ BOŻY, * W naszym mieście, w każdym domu, * Budujemy Kościół Boży Chrystusowi Panu.
  Każda rodzina wierna Bogu, * Przykładem dla niej Święta Rodzina, * Każdy chłopiec i każda dziewczyna, * Sługą świętego Kościoła i Jezusa Chrystusa Pana naszego. *
  Ref: Budujemy Kościół Boży, * W naszym mieście, w każdym domu, * Budujemy Kościół Boży Chrystusowi Panu.
  Błogosław Boże każdej rodzinie, * Daj Matkom czułość swej Rodzicielki. * Ojcom roztropność świętego Józefa. * Zjednocz nas wszystkich w miłości, w prawdzie, świętości, w Sercu Pana naszego *
  Ref: Budujemy Kościół Boży, * W naszym mieście, w każdym domu, * Budujemy Kościół Boży Chrystusowi Panu.
 60. BY BYĆ JAK JEZUS, by być jak Jezus, * Tego pragnę, by być jak On. * Przez życia troski z ziemi do chwały, * Tego pragnę, by być jak On.
 61. BY WYWYŻSZYĆ SWE STWORZENIA * Pan do prochu zniżył się, * Życie dał dla ich zbawienia * I pojednał z Bogiem je. * Ref: Święty, niewymownie Święty * Jesteś, Boże, Panie nasz!
  Któż z Aniołów, który z ludzi * Dorówna miłości Twej * Radość się i wdzięczność budzi * W sercach nam na widok jej. * Ref: Święty, niewymownie Święty * Jesteś, Boże, Panie nasz!
  Jezu błogosławieństw zdroje * Dziś na dusze nasze zlej, * Otwórz skarby łask nam swoje, * A od grzechów chronić chciej. * Ref: Święty, niewymownie Święty * Jesteś, Boże, Panie nasz!
  Spraw, niech ścieżką cnót idziemy, * Krzyż niech będzie miły nam. * A gdy wszystko zwyciężymy, * Bądź nagrodą, Jezu sam. * Ref: Święty, niewymownie Święty * Jesteś, Boże, Panie nasz!
  Tobie, Ojcze, wieczna chwała! * Jezu, Tobie pokłon, cześć; * Duchu Święty, ziemia cała * Niechaj śpieszy hołd Ci nieść. * Ref: Święty, niewymownie Święty * Jesteś, Boże, Panie nasz!
 62. Ref: BYĆ BLISKO CIEBIE CHCĘ, * Z Tobą mi w życiu lżej * Panie, chciej ze mną być co dnia.
  Ciebie chcę znać, * Ciebie ludziom chcę dać * Ty pokazuj mi ciągle jak żyć. *
  Ref: Być blisko Ciebie chcę, * Z Tobą mi w życiu lżej * Panie, chciej ze mną być co dnia.
  Tobie mój śpiew * Tobie daję swój grzech. * Ty zmienisz na dobre, co złe. *
  Ref: Być blisko Ciebie chcę, * Z Tobą mi w życiu lżej * Panie, chciej ze mną być co dnia.
  W Tobie mój plan, * W Tobie skarby swe mam. * Ty mnie prowadź bezpiecznie przez świat. *
  Ref: Być blisko Ciebie chcę, * Z Tobą mi w życiu lżej * Panie, chciej ze mną być co dnia.
  Z Tobą chcę żyć * Z Tobą do nieba iść * Ty bądź gwiazdą mej duszy wśród mgły. *
  Ref: Być blisko Ciebie chcę, * Z Tobą mi w życiu lżej * Panie, chciej ze mną być co dnia.
 63. BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA, * Żyła prosto, zwyczajnie jak my, * Ona Boga na świat nam przyniosła * I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. * Ref: Matka, która wszystko rozumie, * Sercem ogarnia każdego z nas * Matka, zobaczyć dobro w nas umie. * Ona jest z nami w każdy czas
  Dzisiaj światu potrzeba dobroci, * By niepokój zwyciężyć i zło. * Trzeba ciepła, co życie ozłoci * Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak Ona. * Ref: Matka, która wszystko rozumie, * Sercem ogarnia każdego z nas * Matka, zobaczyć dobro w nas umie. * Ona jest z nami w każdy czas
 64. CAŁAŚ PIĘKNA JEST, MARYJO, * I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie, Tyś chwałą Jeruzalem, * Tyś weselem Izraela; * O Maryjo!
  Tyś chlubą ludu naszego, * Tyś Orędowniczką grzeszników, o Maryjo, o Maryjo * Panno najroztropniejsza, * Matko najdobrotliwsza, * Módl się za nami, * Przyczyniaj się za nami * DO Pana naszego Jezusa Chrystusa, o Maryjo
 65. CAŁUJĘ PRAWĄ TWOJĄ, JEZU RĘKĘ, * Byś mnie nie oddał na piekielną mękę; * Całuję oraz lewą rękę Twoją, * Byś zbawić raczył grzeszną duszę moją.
  Zbliżam się sercem i do Twego boku, * Nie daj na zgubę mnie z Swego wyroku. * Padam do Twojej prawej nogi, Chryste, * Niechże łzy płyną z oczu mych rzęsiste.
  Padam i do Twej, Jezu lewej nogi, * Którą Ci zranił okrutnie gwóźdź srogi, * Padam pokornie i do Krzyża Twego, * Na którym wisisz dla mnie mizernego.
 66. CAŁY ŚWIAT JEST PEŁEN TWEJ MIŁOŚCI i dobroci pełen każdy dzień, * Każda chwila jest pełna radości * Gdy szukamy Cię wśród życia mgieł. *
  Ref: Naucz nas żyć Twoim życiem, * Panie naucz, że drogą jesteś właśnie Ty. * Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać, * Bo drogą, prawdą, życiem jesteś Ty
  Twej miłości nie zamkną puste słowa, bo bez czynów martwe, próżne są * Żadna pieśń jej wyśpiewać nie zdoła * Żaden umysł nie ogarnie jej. *
  Ref: Naucz nas żyć Twoim życiem, * Panie naucz, że drogą jesteś właśnie Ty. * Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać, * Bo drogą, prawdą, życiem jesteś Ty
  Ref: CAŁY ŚWIAT NIECH ŚPIEWA TĘ PIEŚŃ: Panem naszym Bóg.
  Niech cały świat weseli się w Bogu, * Niechaj z wdzięcznością składa Mu hołd. *
  Ref: Cały świat niech śpiewa tę pieśń: Panem naszym Bóg.
  Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą, * On w dłoniach swoich dzierży nasz los. *
  Ref: Cały świat niech śpiewa tę pieśń: Panem naszym Bóg.
  Pan Bóg jest naszym jedynym Ojcem, * Z radością każdy niech śpieszy doń. *
  Ref: Cały świat niech śpiewa tę pieśń: Panem naszym Bóg.
 67. CHCĘ DZIĘKOWAĆ PANIE CI, * Za to że wybrałeś właśnie mnie. * Chcę dziękować Panie Ci, * Moje życie teraz inne jest. * Rozpaliłeś w sercu mym, * Jak pochodnię nowych zadań cel, * Chcę wypełniać już Panie wolę Twą.
  Chcę Ci śpiewać, Panie mój, * Choć czasami przyjdzie smutku czas. * Chcę Ci śpiewać, Panie mój, * Nawet jeśli przyjdzie iść pod wiatr, * I choć życie niesie wciąż, * Nowe trudy, nowych przygód treść, * Będę śpiewał Ci, głosząc Twoją wieść.
  Chcę Cię wielbić Panie mój, * Całym sercem sławić wielkość Twą, * Chcę Cię wielbić Panie mój, * Bo mnie wciąż otaczasz troską swą. * Naucz Panie kochać Cię, * Bo to mocą mego życia jest, * W każdej chwili dnia, iść za Tobą chcę.
 68. CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG Z DZIĘKCZYNIENIEM * w sercu mym i w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go, * bo kolejny nadszedł dzień, który dał mi Bóg. * Chcę śpiewać mu, bo Pan radością mą.
  Pan radością mą,Pan radością mą. * Chcę śpiewać mu, bo Pan radością mą.
 69. CHLEBEM ŻYCIA POSILENI * I zbratani mocą Jego * Czyńmy razem dziękczynienie. * Sławmy miłość niepojętną.
  Rozum ludzki nie ogarnie, * żaden język nie wypowie, * jak człowieka ukochałeś, * nieskończony, wieczny Boże. * Jak człowieka ukochałeś, * nieskończony, wieczny Boże.
  Jednym duchem, jednym sercem, * tak jak pierwsi chrześcijanie, * z tych tajemnic pokój wzięty, * przekazujmy sobie wzajem. * Z tych tajemnic pokój wzięty, * przekazujmy sobie wzajem.
 70. CHLEBIE NIEBIESKI JEZUSEM BĄDŹ. * Drogą Miłości uczyń nas według Siebie.
 71. CHLEBIE ŻYCIA TYŚ SAM JEST NASZĄ SIŁĄ, * Bo czynisz trudną drogę tak bezpieczną. * Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, * Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.
  Ref: Lud Twój Panie, lud pielgrzymi * prosi byś był światłem. * Byś na drodze do Królestwa * wzmacniał serca Twoim Ciałem. * Zostań, zostań wśród nas, o Panie.
  Twoja krew niechaj jest napojem mocy * I kieruje zapał kroków w Twoje ślady. * Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości, * Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
  Ref: Lud Twój Panie, lud pielgrzymi * prosi byś był światłem. * Byś na drodze do Królestwa * wzmacniał serca Twoim Ciałem. * Zostań, zostań wśród nas, o Panie.
  Twoje Ciało, o Jezu rodzi Kościół, * Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi. * Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości, * Z Twego serca płynie nowe przebaczenie.
  Ref: Lud Twój Panie, lud pielgrzymi * prosi byś był światłem. * Byś na drodze do Królestwa * wzmacniał serca Twoim Ciałem. * Zostań, zostań wśród nas, o Panie.
 72. CHODZIŁEŚ PANIE PO ZIEMI JAK CZŁOWIEK
  Ref: Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek * jak człowiek serce i dwie ręce miałeś * to wielkie serce dzieliłeś dla ludzi * jak chleb powszedni dawałeś. * I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni, * bo one dają wciąż tak jak dawały, * więc w swoje ręce weź mnie o Panie * jak dar , bo Twój jestem cały.
  Daję Ci serce moje Panie, * daję Ci silne ręce moje, * dodawaj sił im nieustannie, * by udźwignęły świat / ku Tobie/.
  Ref.Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek * jak człowiek serce i dwie ręce miałeś. * To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, * jak chleb powszedni dawałeś. * O, Panie, naucz człowieka tej sztuki, * by sercem patrzył, miłował i bronił, * bo Ty, do świata wyciągasz ramiona * i serce podajesz na dłoni.
 73. CHODŹCIE JEŚĆ ZBAWCA WOŁA; chodźcie jeść. * Możesz zjeść u Jego stołu, ile chcesz. * On tysiące nakarmił; wino z wody uczynił, * teraz woła wszystkich głodnych; chodźcie jeść !
 74. CHRYSTE KRÓLU, PRZED TOBĄ PADAMY, * Do stóp Twoich kornie się zbliżamy, * Chcemy Boski Twój Majestat sławić, * Przed Twym tronem cześć swoją wyjawić, * Bądź uwielbion od wszego stworzenia, * Niech Cię chwali, niebo, ziemia, świat, * Boś jest godzien dla Twego Imienia, * By się każdy kłaniał Tobie rad.
  Panie Jezu, my uznajem Ciebie * Jako Króla w szczęściu i potrzebie, * I pragniemy, Twymi poddanymi * Zawsze, wszędzie być Tobie wiernymi. * Panuj nad naszymi rodzinami: * Niech Twa wola spełnia się w nich wciąż, * Obdarzaj nas Twoimi łaskami, * Wszystkie sługi Twoje z Tobą zwiąż
 75. CHRYSTE KRÓLU TOBIE CZEŚĆ, * Synu Boży chcemy nieść! * Wszechmogący jesteś sam, * Nieba, ziemi wieczny Pan, * Nieba, ziemi wieczny Pan.
  Chryste Królu, prosim Cię: * Mocą swą racz zjawić się! * Twoich wiernych dzieci broń. * Twej pomocy podaj dłoń, * Twej pomocy podaj dłoń.
 76. CHRYSTE WŁADCO NAD WIEKAMI, * Kieruj także narodami! Wszak Tobie wierzymy mocno, * Serca nasze kiedyś spoczną.
  Przyszedłeś pokój zaszczepić, * Niespokojne serca krzepić. * Zgromadź rozproszoną trzodę, * Siej wszędzie miłość i zgodę.Ref: CHRYSTUS, CHRYSTUS TO NADZIEJA CAŁA NASZA, * Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem, * Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem
  On jest Słowem nad wiekami, Pierworodnym pośród stworzeń. * Bóg przez Niego dał nam życie, i ukazał nam swą chwałę. *
  Ref: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza, * Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem, * Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem
  To On Głową jest Kościoła, * i początkiem wszystkich rzeczy, * zechciał Bóg, by cała pełnia * w Jego ciele zamieszkała. *
  Ref: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza, * Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem, * Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem
  Pokój przyszedł On budować, * między ludźmi dobrej woli. * Z Bogiem znowu nas pojednał, * gdy na krzyżu oddał życie. *
  Ref: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza, * Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem, * Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem
  On jednoczy we wspólnocie, * przezwyciężył mur wrogości. * Jak brat starszy nas prowadzi, * do radości swego Ojca. *
  Ref: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza, * Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem, * Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem
 77. CHRYSTUS KRÓLEM, Chrystus Panem, * Chrystus, Chrystus Władcą nam
 78. CHRYSTUS PAN JEST MÓJ ŻYWOT, ona nagradza hojnie, * Temu jak się oddaję, umieram spokojnie.
  Spokojnie odtąd idę do Chrystusa mego, * Spodziewam się dostąpić zbawienia wiecznego.
  Skończyły się już krzyże i różne strapienia, * Które miłe mi były dla Jego Imienia.
  O Boże, Ojcze dobry, Sędzio sprawiedliwy, * Raczże być mojej duszy nędznej miłościwy!
 79. CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE* Niech się wierny lud raduje! * Na cześć Jego zawołajmy, * Chwałę Panu zawołajmy, * Chwałę Panu zaśpiewajmy: * Alleluja!
  Chóry niebian Go witają, * Cześć i chwałę Mu oddają; * Wielce cieszą się Anieli, * Kiedy Chrystusa ujrzeli: * Alleluja, alleluja!
  Chrystus Pan wstąpił dnia tego * Do Królestwa niebieskiego, * Równy w Bóstwie Ojcu swemu * Usiadł po prawicy Jemu, * Alleluja, alleluja!
  Miejsce nam gotuje w niebie, * Chcąc nas wszystkich mieć u siebie; * Niebaśmy już dziedzicami, * Porównani z Aniołami. * Alleluja, alleluja!
  Niechaj ustępuje trwoga, * Mamy Zbawiciela Boga! * Szatan, grzech i śmierć zwalczona, * Przez Chrystusa zwyciężona. * Alleluja, alleluja!
  Obiecał Ducha Świętego, * Aby strzegł serca naszego, * Aby cieszył nas i bronił * I od czarta nas zasłonił. * Alleluja, alleluja!
  Apostołowie, patrzajcie, * Za Nim w niebo spoglądajcie; * Jezus ten, co od was idzie, * By świat sądzić, znowu przyjdzie. * Alleluja, alleluja!
 80. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAN JEST, * Nam na przykład dan jest, * Iż mamy zmartwychpowstać, * Z Panem Bogiem królować, * Alleluja!
  Leżał trzy dni w grobie, * Dał bok przebić sobie, * Bok, ręce, nogi obie, * Na zbawienie tobie. * Alleluja!
  Trzy Maryje poszły, * Drogie maści niosły! * Chciały Chrysta pomazać, * Jemu cześć i chwałę dać. * Alleluja!
  Gdy na drodze były, * Tak sobie mówiły: * Jest tam kamień niemały, * A któż nam go odwali? * Alleluja!
  Powiedz nam, Maryja * Gdzieś Pana widziała? * Widziałam Go po męce, * Trzymał chorągiew w ręce. * Alleluja!
  Gdy nad grobem stały, * Rzekł im Anioł biały! * Nie bójcie się, Maryje * Zmartwychwstał Pan i żyje. * Alleluja!
  Jezusa szukajcie? * Tu Go nie znajdziecie; * Wstał-ci z martwych, grób pusty. * Oto śmiertelne chusty. * Alleluja!
  Maryja z radością * Nad cudną nowością * Do Apostołów śpieszy, * Zasmuconych tak cieszy: * Alleluja!
  Już Mistrza naszego * Widziałam żywego, * Do Galilei idźcie, * Tam-ci Go znajdziecie. * Alleluja!
  Łukasz z Kleofasem, * Obaj jednym czasem * Szli do miasteczka Emaus, * Spotkał-ci ich Pan Jezus. * Alleluja!
  Bądźmy więc weseli, * Jak w niebie Anieli; * Czegośmy pożądali, * Tegośmy doczekali. * Alleluja!
 81. CHRYSTUSOWI CZEŚĆ I CHWAŁA, * Ludy, nieście hołd Mu swój! * Niech zawoła ziemia cała: * Chrystus Pan to król jest mój!
  On za nas na śmierć krzyżową, * Żywot swój ofiarnie dał, * Na ołtarzu dziś na nowo, * Ofiarą się za nas stał!
  Chrystusowi cześć i chwała! * Pieśń serdeczna niech Mu brzmi! * Miłość jego zrozumiała, * Nasze smutki, nasze łzy.
  Niegdyś Bóg, Dziecina mała, * Dzielił z nami życia trud. * A dziś, jako Hostia biała, * Karmi oraz cieszy lud.
 82. CHWAL SYJONIE, ZBAWICIELA, * Chwal hymnami wśród wesela * Wodza i Pasterza rzesz, * Ile zdołasz, sław Go śmiało, * Bo przewyższa wszystko chwałą, * Co wyśpiewasz pieśnią chcesz!
  Chwały przedmiot nad podziwy, * Chleb żyjących, pokarm żywy, * Dzisiaj się przedkłada nam! * Chleb ten za wieczerzy stołem, * Chrystus, łamiąc z braćmi społem, * Apostołom dał go sam!
  Co Pan czyni przy wieczerzy, * Wskazał, że i nam należy * Spełniać dla pamięci Nań! * Pouczeni tą ustawą, * Chleb i wino na bezkrwawą * Odkupienia święcim dań!
  Dogmat dan jest do wierzenia, * Że się w Ciało chleb przemienia, * Wino zaś w Najświętszą Krew * Gdzie zmysł darmo dojść się stara, * Serca żywa krzepi wiara, * Porządkowi rzeczy wbrew!
  Pod odmiennych szat figurą * W znakach różny nie naturą, * Kryje się tajemnic dziw! * Ciało strawą, Krew napojem * W obu znakach z Bóstwem Swoim * Chrystus cały mieszka żyw!
 83. CHWALCIE O DZIATKI NAJWYŻSZEGO PANA, * Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana, * Niech Imię Pańskie przebłogosławione, * Na wszystkie wieki będzie pochwalone.
  Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, * Niech świat Boską chwałę opowiada. * Pan ma narody wszystkie pod nogami, * Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.
  I któż się z Panem tym porówna - który * Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry * I co na niebie i co jest na ziemi, * Oczyma widzi nieuchronionymi.
  On ubogiego z nędzy wyprowadzi, * I z książętami na krześle posadzi. * On niesie radość dla niepłodnej matki, * Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.
  Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. * Jak była na początku tak i ninie, * I na wieki niechaj zawsze słynie.
 84. CHWALCIE PANA, BO DOBRY, * Śpiewajcie Bogu naszemu, * Bo On pełen słodyczy, * Jemu się chwała należy *
  Ref: Alleluja, Alleluja!
  Pan wznosi Jerozolimę, * Lud rozproszony zgromadza, * On leczy bólem złamanych, * Sam obwiązuje ich rany *
  Ref: Alleluja, Alleluja!
  Liczbę gwiazd On ustala * I każdą zna po imieniu, * Wielki nasz Pan i potężny, * W swojej mądrości niezmierny *
  Ref: Alleluja, Alleluja!
  Pan uniżonych podnosi, * Pysznych ku ziemi przygniata, * Śpiewajcie panu w podzięce, * Bogu na cytrze zagrajcie *
  Ref: Alleluja, Alleluja!
 85. CHWALCIE PANA WSZYSCY, wy z niebieskich gór * Wojska niezliczone, wy anielski chór, * Słońce, księżyc, gwiazdy, świecąc w dzień i w noc, * Chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc.
  Wy, najwyższe nieba i wy, zdroje wód, * co wisicie w górze, chwalcie Pański cud. * Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe, * a stanęło wszystko na rozkazy te.
 86. CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE * Góry, doliny zielone; * Chwalcie, cieniste gaiki, * Źródła i kręte strumyki.
  Co igra z morza falami, * W powietrzu buja skrzydłami, * Chwalcie z nami Panią świata, * Jej dłoń nasza wieniec splata.
  Ona dzieł Boskich korona, * Nad Anioły wywyższona; * Choć jest Panią nieba, ziemi, * Nie gardzi dary naszymi.
  Wdzięcznym strumyki mruczeniem, * Ptaszęta słodkim kwileniem, * I co czuje, i co żyje, * Niech z nami sławi Maryję!
 87. CHWALMY NIEWYSŁOWIONY * Sakrament uwielbiony, * Który Jezus tu zostawił, * Nam dla obrony.
  Ta Krew Jego i Ciało * Dobrem wielkim się stało; * Gdy Go godnie przyjmujemy, * Da łask niemało.
  Niech Cię uczci lud wierny, * Boże, pociech niezmierny! * W czasie głodu, moru, wojny, * Bądź miłosierny.
  Pobłogosław, gdy Ciebie * Prosim, Najświętszy Chlebie; * Ulecz, ratuj, broń i zasil, * W każdej potrzebie.
 88. CHWALĘ MOJEGO BOGA * całym swoim sercem. * I chcę opowiadać o wszystkich Jego cudach i sławić Jego imię. * I chcę opowiadać o wszystkich Jego cudach i sławić Jego imię.
  Chwalę mojego Boga * całym swoim sercem. * I cieszę się, jestem wesół Panie w Tobie, Alleluja. * I cieszę się, jestem wesół Panie w Tobie, Alleluja.
 89. CHWAŁA BĄDŹ BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, * Temu, który jest w Osobach trojaki, * W Bóstwie jednaki.
  A kiedy przyjdzie ostatnia godzina, * uproś nam łaskę u swojego Syna * i żal za grzechy, bez zmazy poczęta, * Panienko święta!
  A ci, którzy już dni swoje skończyli, * i ów straszliwy termin odprawili, * niech mają pokój, pokój pożądany, * Jezu kochany!
 90. Ref: CHWAŁA CI, KOŚCIELE ŚWIĘTY, * ty miasto ochrzczonych dusz. * Oby wszystkie dzieci Twoje znalazły zbawienie swe!
  Z naszych wiosek i naszych miast, * Z naszych warsztatow, fabryk i biur, * Do Ciebie idziemy wciąż! * Z naszych doświadczeń i naszych trosk, * Z naszych szary pracy dni, * Do Ciebie idziem wciąż! * O Miasto Boże, ceno Bożej krwi! *
  Ref: Chwała Ci, Kościele święty, * ty miasto ochrzczonych dusz. * Oby wszystkie dzieci Twoje znalazły zbawienie swe!
  Z naszych gór i naszych mórz, * Z naszych lasów, łąk i pól, * Do Ciebie idziem wciąż! * Żniwnych znojów niosąc plon, * Serc gorących niosąc zew, * Do Ciebie idziem wciąż! O Miasto Boże, ceno Bożej Krwi *
  Ref: Chwała Ci, Kościele święty, * ty miasto ochrzczonych dusz. * Oby wszystkie dzieci Twoje znalazły zbawienie swe!
 91. CHWAŁA OJCU I SYNOWI i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
 92. CHWAŁA PANU I CZEŚĆ * od wszystkich wiernych mu sług; * Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu * i cześć oddajmy Mu.
  Panie, błogosław nam, * gdy trwamy tam, gdzie Twój dom; * Ty, co stworzyłeś i niebo, i ziemię, * Ty, Panie, błogosław nam.
 93. CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC, * Wszystko śpi atoli, * Czuwa Józef i Maryja, * Niech więc Boska ich Dziecina, * W błogim pokoju śpi.
  Cicha noc, święta noc, * Tobie cześć chcemy nieść, * boś pastuszkom oznajmiony, * przez anielskie Alleluja; * Jezu, witamy Cię, * Jezu, witamy Cię.
  Cicha noc, święta noc, * Boże nasz, serca masz, * radość sprawia nam nowina, * że nadeszła ta godzina, * W którejś narodził się, * w którejś narodził się.
 94. CICHO WSZĘDZIE ŚPI ŚWIAT CAŁY twardym snem ujęty, * I na niebie gwiazdy grały hymn dla Boga święty, * Tylko ogień w polu bucha, przy nim trzódka drżała, * Gra żałośnie zawierucha, czeladka czuwała
  A tam niebo wciąż się pali, już łuna na ziemi, * Wtem anieli całkiem biali staną między nimi, * Ej nie bójcie się kochani, złego nie zrobimy, * My do Boga wam posłani, błogą wieść głosimy
  Oto tam w stajence lichej, Bóg się dla was rodzi, * Józef stoi przy Panience i Jej dolę słodzi, * Znikły z nieba czarne chmury, znój wam zniknie z czoła, * Tak śpiewają święte chóry, czeladka wesoła
  Z pastuszkami i my łączmy naszych serc ofiary, * Wiara, miłość i nadzieja, to są nasze dary, * Przyjm je, przyjm je, Jezu drogi, Twoje proszą dzieci, * Niech na ziemi znikną trwogi, błogi dzień zaświeci
 95. CICHY ZAPADA ZMROK, idzie już ciemna noc, * Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc, * Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła, * Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia.
 96. CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY, * Tobie Panu wieczna chwała, * Ciebie, Ojca niebios bramy, * Ciebie wielbi ziemia cała.
  Tobie wszyscy Aniołowie * Tobie Moce i Niebiosy, * Cheruby, Serafinowie, * ślą wieczystej pieśni głosy.
  Święty, Święty nad Świętymi * Bóg Zastępów, Król łaskawy, * pełne niebo z kręgiem ziemi * Majestatu Twojej sławy.
  Apostołów Tobie rzesza, * chór proroków, pełen chwały, * Tobie hołdy nieść pośpiesza * męczenników orszak biały.
  Ciebie poprzez okrąg ziemi, * z głębi serca, ile zdoła, * głosy ludów zgodzonymi * wielbi święta pieśń Kościoła.
  Niezmierzonej Ojca chwały, * Syna Słowo wiekuiste, * z Duchem wszechświat wielbi cały: * Królem chwały Tyś, o Chryste.
  Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; * by świat zbawić swoim zgonem. * Przyoblókłszy się w człowieka, * nie wzgardziłeś Panny łonem.
  Tyś pokruszył śmierci wrota, * starł jej oścień w męki dobie, * i rajskiego kraj żywota * otworzyłeś wiernym sobie.
  Po prawicy siedzisz Boga, * w chwale Ojca, Syn Jedyny, * lecz gdy zagrzmi trąba sroga, * przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
  Prosim słudzy łask niegodni, * wspomóż, obmyj grzech, co plami, * gdyś odkupił nas od zbrodni * drogiej Swojej Krwi strugami.
  Ze świętymi w blaskach mocy, * wiecznej chwały zlej nam zdroje, * zbaw, o Panie, lud sierocy, * błogosław dziedzictwo Swoje.
  Rządź je, broń po wszystkie lata, * prowadź w niebios błogie bramy, * my w dzień każdy, Władco świata, * Imię Twoje wysławiamy.
  Po wiek wieków nie ustanie * pieśń, co sławi Twoje czyny, * o, w dniu onym racz nas, Panie, * od wszelakiej ustrzec winy!
  Zjaw swą litość w życiu całym * tym, co żebrzą Twej opieki, * w Tobie, Panie, zaufałem, * nie zawstydzę się na wieki!
 97. CIEBIE BOŻE WIELBIMY, * Ciebie, Stwórcę wszechmocnego, * Ze wszystkich sił wielbimy; * Dawco wszystkiego dobrego, * W dobroci nieskończony, * Bądź na wieki chwalony!
  Tobie Anieli w niebie * nucą: Święty, Święty, Święty! * I bez ustanku Ciebie * wielbią, Boże niepojęty! * Chwała Twa, wieczny Panie, * na wieki nie ustanie.
  Ojcze, któryś z niczego * wszystko stworzył, utrzymujesz; * Tyś początkiem wszystkiego, * wszystkim rządzisz, zawiadujesz; * i my wielbimy Ciebie, * wzorem Aniołów w niebie.
  Chrystusa, Syna Twego, * wespół z Tobą uwielbiamy, * także Ducha Świętego * Bogiem naszym wyznawamy; * Tyś w Osobach trojaki, * ale w Bóstwie jednaki.
  Ojcze, Syn Twój jedyny * przyszedł z nieba wysokiego. * Dla grzechów naszych winy * wyniszczył Siebie samego * z miłości niepojętej, * rodził się z Panny świętej.
  Rodząc się, nie naruszył * Swej Rodzicielki panieństwa, * bo żądło śmierci skruszył, * nie wzdrygnął się człowieczeństwa; * wziął na się postać sługi, * by zgładzić nasze długi.
  O Jezu miłosierny! * Zbaw nas, wołamy rzewliwie! * Zbaw nas, lud Tobie wierny! * Pobłogosław miłościwie * nam, dziedzictwu Twojemu, * drogą Krwią kupionemu.
  Póki życia naszego, * będziemy Cię wielbić, Panie! * Ty z miłosierdzia swego * wysłuchaj nasze wołanie, * a zmiłuj się nad nami. * Nędznymi grzesznikami.
  Broń nas od wszego złego, * prosimy przez Twe zasługi; * gdy przyjdziesz dnia sądnego, * policz nas między Twe sługi; * niechaj chwalimy Ciebie * na wieki wieków w niebie.
 98. CIEBIE NA WIEKI WYCHWALAĆ BĘDZIEMY, * Królowo nieba, Maryja, * W Twojej opiece niechaj zostajemy, * Śliczna, bez zmazy lilija! * Wdzięczna Estero, o Panienko święta, Tyś przez aniołów jest do nieba wzięta, * Niepokalanie poczęta.
  Na każdy moment, na każdą godzinę * Twojej pomocy żądamy; * Pani anielska, odproś naszą winę. * Do Ciebie grzeszni wzdychamy! * O furto rajska, Ucieczko grzeszników! * O Matko Bo a, ratuj niewolników! * Niepokalanie poczęta!
  Obróć swe oczy, pośpiesz w utrapieniu, * Maryjo, Matko miłości! * Kto służy Tobie, nie daj go zginieniu. * Broń nas od czarta chytrości. * Pokaż swą łaskę, Matko litościwa, * Najświętsza Panno, bądźże szczodrobliwa, * Niepokalanie poczęta!
 99. CIERNIAMI UWIEŃCZONĄ głębokich pełno ran, * Zbolałą i skrwawioną już głowę skłonił Pan, * O głowo mego Boga, pokłon oddaję Ci, * Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi.
  Nim Cię, o święta głowo, na krzyżu skłonił Bóg, * Nim rzekł ostatnie słowo, że zwyciężony wróg; * Katuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból, * Na duszy i na ciele, wszechświata cierpiał Król.
  Sam swe wyciągnął ręce, na krzyż je rozpiąć dał, * Jakby choć w srogiej męce, grzesznika objąć chciał. * Na tych, co z Niego szydzą, spojrzenie słodkie śle, * Przebacza, bo nie wiedzą, że sami czynią źle.
  Do łask łotra przyjmuje, Janowi Matkę swą * Poleca i mianuje te Matką wszystkich Ją. * I pragnie, tęskni, woła: Już wykonało się! * O Jezu, któż nie zdoła, żałować, widząc Cię!
  Tyś dla mnie cierpiał Panie, jam winien, Boże, ja, * O Jezu me kochanie, jak wielka miłość Twa! * A cóż mi czynić trzeba, by spłacić długi swe? * Tyś Stwórcą ziemi, nieba, a ja stworzenie Twe!
  Cóż Ci za miłość Twoją - za poświęcenie dam? * Wszak nic własnością moją, od Ciebie wszystko mam! * Nie gardź mym sercem Zbawco, racz w ranie Swej je skryć, * I Krwią łask wszelkich, Dawco, chciej winy jego zmyć!
 100. CIESZ SIĘ KRÓLOWO ANIELSKA, *Wesel się Pani niebieska, * Wszyscy Ci dziś winszujemy, * Z weselem wyśpiewujemy, * Alleluja.
  Że syn Twój już zmartwychwstały, * W niebo wstąpił do swej chwały, * Któregoś Ty godną była, * Żeś Go na ręku nosiła, * Alleluja.
  Ciesz się i wesel się w niebie, * Proś Go za nami w potrzebie, * Byśmy się te tam dostali, * I na wiek wieków śpiewali, * Alleluja
 101. CIESZMY SIĘ I POD NIEBIOSY wznośmy razem miłe głosy, * Bo wesoła dziś nowina: Czysta Panna rodzi Syna. *
  Ref: Bijcie w kotły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie, nowonarodzonego.
  Złożyła Go na sianeczku, między bydlęty w żłóbeczku, * Aniołowie Go witają, chwałę z wysoka śpiewają: *
  Ref: Bijcie w kotły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie, nowonarodzonego.
  Pastuszkowie na znak dany, znalazłszy Pana nad pany, * z pociechą serca witają, Bogiem Go swoim wyznają. *
  Ref: Bijcie w kotły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie, nowonarodzonego.
  Trzej Królowie ode Wschodu z darami swego narodu * do Betlejem pośpieszają, pokłon i dary Mu dają. *
  Ref: Bijcie w kotły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie, nowonarodzonego.
  I my Go te przywitajmy i wesoło zaśpiewajmy: * witaj, śliczne Niewiniątko, zesłane z nieba Dzieciątko. *
  Ref: Bijcie w kotły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie, nowonarodzonego.
  Tyś jest Synem Najwyższego, Tyś Panem świata całego,* przez Twe święte Narodzenie odpuść grzechy, daj zbawienie. *
  Ref: Bijcie w kotły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie, nowonarodzonego.
 102. CIĄGLE Z TOBĄ BYĆ, ciągle modlić się, * ciągle wielbić święte Imię Twe. * Ty czas dla mnie masz, kiedy szukam Cię, * mój Ojcze, kocham Cię.
  Zawsze z Tobą być...
  Tylko z Tobą być...
 103. CIĄGŁY NIEPOKÓJ NA ŚWIECIE, wojny i wojny bez końca. * Jakże niepewna jest ziemia, jękiem i gniewem drgająca. *
  Ref: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, * Nie tak jak daje dzisiaj świat, powiedział do nas Pan
  Ciągły niepokój w człowieku, ucieczka w hałas, zabawy, * Szukamy wciąż nowych wrażeń a w głębi ciszy pragniemy. *
  Ref: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, * Nie tak jak daje dzisiaj świat, powiedział do nas Pan
  Pokój budować na codzień, w sobie, w rodzinie, przy pracy. * nasze mozolne wysiłki, Pan swoją łaską wzbogaci. *
  Ref: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, * Nie tak jak daje dzisiaj świat, powiedział do nas Pan
 104. CO DZIEŃ WIECZOREM NA ODGŁOS DZWONU, niech wspólnym tętnem serca w nas biją, * To Ty nas wzywasz do swego tronu, * Królowo nasza, Maryjo. *
  Ref: Królowo Polski, jestem przy Tobie, * Pamiętam, czuwam na każdy czas, * Z twej Jasnej Góry o każdej dobie, * Wciąż do jezusa prowadź nas
  Jestem przy Tobie dziś i na wieki, przy Sercu Twoim i Twego Syna * Twej pragnę mocy, Twojej opieki, Królowo nasza jedyna. *
  Ref: Królowo Polski, jestem przy Tobie, * Pamiętam, czuwam na każdy czas, * Z twej Jasnej Góry o każdej dobie, * Wciąż do jezusa prowadź nas
 105. WEJŚCIE: CO NAM NAKAZUJE NASZA WIARA,* Jest między innymi i ta ofiara, * Którą Bóg Syn * Dla naszych win * Na krzyżu sprawował aż do trzech godzin.
  GLORIA: Już na wysokości Bogu chwała * z narodzin Chrystusa Pana się stała, * a nam dany, * pożądany * pokój na ziemi niech trwa nieprzerwany.
  CREDO: Wierzymy o Panie, coś objawił, * żeś niebo i ziemię z niczego sprawił, * żeś Twojego, * Jedynego * Syna dla zbawienia zesłał naszego.
  PRZYGOTOWANIE DARÓW: Przyjmij od nas, Panie, te ofiary * chleba i wina, jak Twe własne dary, * z których prawa * duszy strawa, * bo Ciało i Krew Twa dla nas się stawa. Nikt już o tym wątpić ani może, * boś nas nieomylny upewnił, Boże, * tak cudami, * jak łaskami, * których w Sakramencie tym doznawamy.
  SANCTUS: Pozwólcie o święci Aniołowie, * którzy te jesteście nasi stróżowie, * niech wraz z wami * zaśpiewamy * Święty, Święty, Święty Pan z Zastępami!
  AGNUS DEI: Ten, co się na krzyżu ofiarował. * W podobieństwie chleba nam się darował, * by ognistym * sercem czystym * przyjęty, obdarzył życiem wieczystym. Tego, gdy już kapłan sam pożywa, * od nas też duchownie pożywan bywa; * według miary * naszej wiary, * hojnie nas wzbogaca swoimi dary.
  KOMUNIA: Ten, co był na krzyżu zawieszony, * ten sam jest w Hostii tej utajony, * Bóg wcielony, * uwielbiony, * i mnóstwem Aniołów swych otoczony.
  ZAKOŃCZENIE: Kończy się Ofiara ta bezkrwawa, * którąśmy oddali już według prawa; * więc klękajmy, * odbierajmy * żegnanie i Panu się polecajmy.
 106. CO ZNACZY KRZYŻ ZESŁAN OD BOGA NAM? * On chce powiedzieć, Bóg Syn się cały dał:
  Ref: Dał słodkie słowo swej pociechy; * Jam winy twe na barkach nosił! * Jam winy twe na barkach nosił!
  Co znaczy krzyż zesłan od Boga nam? * On chce powiedzieć, Bóg Syn się cały dał:
  Ref: Powiada wielkie słowo prawdy: * Tyś winien krzyż dla Boga znosić! * Tyś winien krzyż dla Boga znosić!
  Co znaczy krzyż zesłan od Boga nam? * On chce powiedzieć, Bóg Syn się cały dał:
  Ref: On dał nam słowo swej mądrości; * Krzyż niesie Cię do szczęśliwości! * Krzyż niesie Cię do szczęśliwości!
 107. COKOLWIEK W ŚWIECIE JEST, WSZYSTKO MARNOŚĆ, * Choćby mnie królewska doszła godność, * Wszystko zginie, * Świat przeminie, * Króla i cesarza śmierć nie minie.
  Choćbym się w cielesnej kochał krasie, * I ona się w szpetność zmieni w czasie; * Ach, niestała * Piękność ciała, * Wczoraj się świeciła, dziś spróchniała.
  Bym nad wszystkich ludzi był bogaty. * Drogie ze srebra, złota nosił szaty, * Ze wszystkiego * Kosztownego * Śmierć mnie ogołoci mizernego.
  Najlepiej zaprawdę Bogu służyć, * Chcąc w niebie stałego dobra użyć: * Niesłychane, * Nieprzebrane * W niebiesiech radości zgotowane.
 108. CUDA, NAD CUDA, pod postacią chleba * Tu prawdziwego, * Mamy Boga z nieba
  Tego myśl ludzka nigdy nie obejmie, * Lecz serca z wiarą, lecz serca z wiarą, * Pojmują zupełnie.
  Jezu, przytomny tu, w tym Sakramencie, * Błogosławże nas, błogosławże nas, * W każdym momencie.
  Święty, ach, Święty, Boże niepojęty! * Bądź pochwalony, bądź pochwalony * W Świętym Sakramencie!
 109. CZEKA ŚWIAT NA NASZ GEST * idźmy więc miłość nieść. * Nasza jedność niech utworzy * nowy świat, wspólny dom.
 110. CZEKAM NA CIEBIE DOBRY BOŻE * przyjdź do mnie Panie pośpiesz się. * Niechaj mi łaska Twa pomoże, * chcę czystym sercem przyjąć Cię. *
  Ref: Przyjdź do mnie Panie mój dobry Boże, * przyjdż i nie spóźniaj się. * Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją, * przyjdź i nie spóźniaj się.
  Wśród licznych trosk i niepokojów, * kiedy już sił nie starcza nam, * karmisz nas Panie swoim Ciałem, * Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. *
  Ref: Przyjdź do mnie Panie mój dobry Boże, * przyjdż i nie spóźniaj się. * Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją, * przyjdź i nie spóźniaj się.
 111. CZEŚĆ MARYI, CZEŚĆ I CHWAŁA, * Pannie świętej cześć! * Śpiewaj, śpiewaj, dziatwo mała, (ziemio cała) * Hołd Jej śpiesz się nieść.
  Ten, co stworzył świat wspaniały, * W Niej swą Matkę czcił, * Jej Go ręce piastowały, * Gdy dziecięciem był.
  On jak Matkę Ją miłował, * W posłuszeństwie żył, * Każde słowo Jej szanował, * Chociaż Bogiem był.
  Dziatki lube, jeśli chcecie * Błogi żywot wieść, * Dajcie, jako Jezus-Dziecię, * Pannie świętej cześć.
 112. CZY WY WIECIE, ŻE JESTEŚCIE ŚWIĄTYNIĄ? * Czy wy wiecie, że jesteście świątynia? * Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, * świątynia, w której mieszka Święty Duch? *
  Ref: Pełni mocy, wdzięczności i chwały, * pełni mocy, wdzięczności i chwały, * pełni mocy, wdzięcznosci i chwały, * świątynią w której mieszka Święty Duch.
 113. CZYŃMY ŚWIĘTEJ ANNIE DZIĘKI NIEUSTANNIE, * Za wszystkie jej dary, * Które nam rozdała, morze łask wylała * Na ludzi bez miary; * Anna w każdym czasie za nami wstawia się * I Boga nam błaga, * Człowieka ratuje, nim się opiekuje, * Ubogich wspomaga.
  Na pomoc przybywa, z rąk śmierci wyrywa, * Przy ostatnim zgonie. * Nikt przy niej nie zginie, choć w ciężkim terminie, * Kogo ma w obronie: * Bo przed życia schyłkiem przybywa z posiłkiem * Anielskiego Chleba; * Kto w drodze ustaje, rękę mu podaje. * Prowadzi do nieba.
 114. CÓŻ CI JEZU DAMY za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. *
  Ref: Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas, króluj, Jezu nam.
  W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. *
  Ref: Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas, króluj, Jezu nam.
  Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, * Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. *
  Ref: Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas, króluj, Jezu nam.
 115. CÓŻ MY WIEMY O SOBIE, gdy tak idziemy drogą, * Zatroskani i każdy w swoją stronę. * A tam może wśród nocy, ktoś przyzywa pomocy, * Czyjeś serce gdzieś w tłumie zagobione.
  Ref: Na pomoc, na ratunek człowiekowi, * Czy słyszysz ktoś woła s.o.s. * Na pomoc zagubionym w samym sobie, * Na pomoc na ratunek s.o.s.
  Tak niewiele potrzeba, może tylko uśmiechu. * Może słowa jednego przyjaznego. * Więc się pośpiesz nie zwlekaj, * Niech na próżno nie czeka, * Nadaremno nie wzywa ciebie ktoś.
  Ref: Na pomoc, na ratunek człowiekowi, * Czy słyszysz ktoś woła s.o.s. * Na pomoc zagubionym w samym sobie, * Na pomoc na ratunek s.o.s.
  Ja Cię proszę mój Boże,byś mi serce otworzył, * Tak szeroko szeroko,aż bez granic. * Daj mi wolność i ciszę, * Żebym mogła usłyszeć, * I pospieszyć na każde zawołanie.
  Ref: Na pomoc, na ratunek człowiekowi, * Czy słyszysz ktoś woła s.o.s. * Na pomoc zagubionym w samym sobie, * Na pomoc na ratunek s.o.s.
 116. DAŁEŚ MI ŻYCIE zdolność i zdrowie, * Dajesz mi łaskę, że jestem przy Tobie. *
  Ref: Czemu, ach czemu, mój Panie i Boże, * Jeszcze tak mało wciąż kocham CięPatrzę na gwiazdy twe wśród cudnej nocy, * Jesteś nad nimi, tam szukam pomocy. *
  Ref: Czemu, ach czemu, mój Panie i Boże, * Jeszcze tak mało wciąż kocham Cię
  Kwiaty podziwiam, bo w nich pełno Ciebie, * Myślę, jak piękne są kwiaty tam w niebie. *
  Ref: Czemu, ach czemu, mój Panie i Boże, * Jeszcze tak mało wciąż kocham Cię
 117. DAŁEŚ NAM CHLEB Z NIEBA
  Chwalcie Pana wszystkie narody * Otrzymaliśmy Ciało i Krew Chrystusa, * Ref.
  Ciało Chrystusa i Krew najdroższa, * pokarm zbawienia i napój życia. * Ref.
  Dzięki Ci wszyscy składamy, * o, Chryste, nasz Zbawicielu. * Ref.
  Ref: Dałeś nam Chleb z nieba, Chleb błogosławiony
 118. DLA NAS TAM W BETLEJEM,* On w stajni się narodził * gdzie się objawił nam * gdy czas wypełnił się.
  Dla nas przemierzył świat, * wciąż głosząc Ewangelię, * że Bóg i Ojciec nasz * sam oczekuje nas .
  Dla nas w tę straszną noc * oblany krwawym potem * gdy znosił cierpień moc * wydany przez nas Bóg .
  Dla nas, za cały świat * na wzgórzu Trupich Czaszek * rozpiąl ramiona swe * odkupił nas przez krzyż .
  Dla nas w tę Wielką Noc * gdy ranek się zaczynał * On z grobu swego wstał * i tak zwyciężył świat .
  Ref: Gdyby Bóg nie kochał nas, * świat by jeszcze dziś nie istniał, * Gdyby Bóg nie kochał nas * Nie poświęciłby się tak
 119. DLACZEGO DZISIAJ WŚRÓD NOCY DNIEJE, i jako słońce niebo jaśnieje! *
  Ref: Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził.
  Dlaczego dzisiaj, Boży Aniele, * ogłaszasz ludziom wielkie wesele? *
  Ref: Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził.
  Dlaczego gwiazda nad podziw świeci, * i przed Królami tak szybko leci? *
  Ref: Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził.
 120. DNIA KAŻDEGO BOGA MEGO * Matkę, duszo, wysławiaj, * Jej dni święte, sprawy wzięte, * Z nabożeństwem odprawiaj!
  Rozpatruj się a dziwuj się * Jej wysokiej zacności, * Zwij Ją wielką Rodzicielką, * Błogą Panną w czystości
  Sław Jej czyny, proś by winy * Litościwie znieść chciała, * Weźmij Onę na obronę, * By cię z grzechów wyrwała.
  Ta Dziewica nam użycza * Z nieba dobra wiecznego, * Z tą Królową światłość nową * Wziął świat z daru Bożego.
  Usta moje, sławcie boje * Tej niewiasty pieśniami, * Przez Jej męstwo my zwycięstwo * Odnosim nad czartami.
  Nie ustajcie, wysławiajcie * Wszego świata Królową * Jej przymioty, łaski, cnoty, * Chwalcie myślą i mową.
 121. DO BETLEJEM PEŁNI RADOŚCI * Spieszmy powitać Jezusa małego, * Który dziś dla nas cudem miłości * Zstąpi na ziemię z niebaq wysokiego.
  Śpieszmy więc, śpieszmy, On na nas woła, * On na to przyszedł, ażeby nas zbawił. * Otoczmy żłóbek Jego dokoła, * aby nas rączką Swą pobłogosławił.
  Witaj nam, witaj, Panie nasz drogi! * My Ci składamy cześć i hołd pod nogi. * Daj nam, abyśmy tu łask doznali, * z Tobą na wieki w niebie królowali.
 122. DO CIEBIE MATKO SZAFARKO ŁASK, * Błagalne pienia wciąż płyną * Twa dobroć świeci nad słońca blask. * Nadzieją Tyś nam jedyną. *
  Ref: W cierpienia czas, pomocą darz * I nieustannie ratuj nas
  Gdy Twojej chwały niebieski tron * Daleki duszy cierpiącej, * Spoglądnij nan nas przez obraz on * Pomocy nieustającej. *
  Ref: W cierpienia czas, pomocą darz * I nieustannie ratuj nas
  Twe lica jakże łaskawe są, * Pociąga słodycz z nich Twoja. * Ufamy szczerze, że ulżysz łzom * I wsparciem staniesz się w znojach. *
  Ref: W cierpienia czas, pomocą darz * I nieustannie ratuj nas
 123. Wejście: DO CIEBIE ODWIECZNY PANIE, * Pokornie wołamy, * Patrz na serc naszych wołanie, * Do Ciebie wzdychamy, * Użycz nam, Ojcze pociechy * I odpuść nam nasze grzechy; * Błagamy Cię w pokorze; * Zlituj się nad nami Boże, * Nad nami, zlituj się nad nami, Boże!
  Gloria: W niebiosach wieczna chwała * Niechaj będzie Tobie Panie! Niech Cię uwielbiać cała * twoja ziemia nie przestanie, * Wszechmocnie Ty panujesz, * Nam niebo ofiarujesz, * W niebiosach wieczna chwała * Niechaj będzie Tobie, Panie; * Niech Cię uwielbiać cała * Twoja ziemia nie przestanie
  Przygotowanie darów: Racz spojrzeć dobry Panie, * Z tak wysokiego nieba * Na to przygotowanie * Ofiary wina, chleba. * Niech w ręku kapłana * Przytomne nasze dary * Drogie Chrystusa Pana * Przedstawią Ci ofiary
  Sanctus: Tyś Święty, Święty, Święty * W twoim majestacie, * O Boże niepojęty * Niebo wychwala Cię. * Aniołów świętych chóry * Przed Tobą klękają, * Chrubinów wybory * Twą chwałę śpiewają.
  Agnus Dei: Oto Baranek Boży, * dla nas umęczony; * Ach cierpiąc, życie łoży, * Krwią cały zbroczony, * On znosi nasze winy, * On gładzi nasze grzechy; * Do Ojca się przyczyni * dla naszej, dla naszej pociechy.
  Komunia: Nie jestem godzien, Panie * byś w sercu odrodnym * Obrał sobie mieszkanie, * Lecz zrób mię tak godnym, * Użycz swych wielkich względów, * Bym łaski Twej użył, * Był daleki od błędów, * Bez grzechu Ci służył.
  Zakończenie: Racz przyjąć, Boże litości, * Syna Twojego Ofiarę, * Który z wielkiej ku nam miłości * wycierpiał dla nas nad miarę: * Na krzyżu sam się ofiarował, * Znosząc męczeństwo katowskie, * Abyś się nad nami zlitował, * Zwrócił knam Serce Ojcowskie.
 124. DO CIEBIE , PANIE, POKORNIE WOŁAMY, * Łzy wylewając, serdecznie wzdychamy.
  Racz na nas wejrzeć z nieba wysokiego, * A racz pocieszyć człowieka grzesznego.
  Któregoś, Panie, zbytnio umiłował * I Krwi najświętszej przelać nie żałował.
 125. Ref: DO CIEBIE WZNOSZĘ SERCE ME, PANIE BOŻE MÓJ
  Wznoszę serce me do Ciebie, Panie, * Tobie ufam, nie opuszczaj mnie! * Niech nade mną wróg nie tryumfuje, * Ty nikogo nie zawiedziesz. * Ref.
  Naucz mnie po ścieżkach Twoich chodzić, * dróg bezpiecznych ukaż szlak. * Ucz i prowadź, Zbawco najwierniejszy, * bom zaufał Ci na wieki. * Ref.
  Tyleś razy już się ulitował, * miłosierdzie Twe na wieki trwa. * Puść w niepamięć grzechy mej młodości, * oka mi się litościwy. * Ref.
  Ref: Do Ciebie wznoszę serce me, Panie Boże mój
 126. DO KRÓLOWEJ RÓŻAŃCOWEJ, * Zwróć swe oczy, duszę swą * Nabożnymi czcij Ją słowy * tam ożywcze źródła są.
  Wszak w różańcu rozważamy * Życie Chrysta, męki trud * Do cnoty się pobudzamy * By oglądać chwały cud.
  I w różańcu podziwiamy * Życie Marii, cnoty Jej * Patrząc na Nią podążamy * Po zbawiennych szlakach Jej.
 127. DO MOJEJ DUSZY ZNÓW, dziś Pan zapukać pragnie. * I posiać ziarnoswe, by owoc mogło dać. * Chcę słuchać Jego słów, nie może ziarno zmarnieć, * Nie wolno zwlekać tu, On bardzo kocha mnie.
  Tak pragnie, abym chciał uwierzyć Jego słowom. * Miłości swojej żar dziś mi objawić chce. * Pomoże doda sił, narodzić się na nowo, * Zwyciężyć razem z Nim to co przygniata mnie.
  To dla mnie tutaj dziś, On ucztę przygotował, * Sam siebie chce mi dać, On Bóg pokarmem mym. * Powtórzy z chlebem cud, znów zabrzmią Jego słowa. * By odkupiony lud mógł już pozostać z Nim.
 128. DO SERCA TWEGO PANI ŚWIATA. My Twoje dzieci garniem się. * Gdy ogrom cierpień nas przygniata * O Matko nasza, zlituj się. * Pokoju rychły ześlij dar. *
  Ref: Niech wzruszy Cię błagania żar. Królowo, Królowo Ty nasza.
  Ucieczko grzesznych, Panno święta * Naucz jak Boga prosić mam. * Niech moja prośba z serca wzięta * Ptakiem do niebios leci bram * Wyjednaj łaski Bożej dar. *
  Ref: Niech wzruszy Cię błagania żar. Królowo, Królowo Ty nasza.
  Niepokalana, łaski pełna, * Matczyną swą wyciągnij dłoń. * Wśród życia z niebios rzuć nam blaski * Nadzieją rozświeć bólu toń. * Wyjednaj łaski Bożej dar. *
  Ref: Niech wzruszy Cię błagania żar. Królowo, Królowo Ty nasza.
 129. DO SZOPY, HEJ PASTERZE, * Do szopy bo tam cud, * Syn Boży w żłobie leży, * By zbawić ludzki ród, *
  Ref: Śpiewajcie Aniołowie * Pasterze grajcie Mu * Kłaniajcie się Królowie * I dary złóżcie Mu.
  Klęknijmy na kolana, * to Dziecię, to nasz Bóg. * Witajmy swego Pana, * miłości złóżmy dług. *
  Ref: Śpiewajcie Aniołowie * Pasterze grajcie Mu * Kłaniajcie się Królowie * I dary złóżcie Mu.
  Bóg, Stwórca wiecznej chwały, * Bóg godzien wszelkiej czci, * patrz, w szopie tej zbutwiałej, * jak słodko On tam śpi. *
  Ref: Śpiewajcie Aniołowie * Pasterze grajcie Mu * Kłaniajcie się Królowie * I dary złóżcie Mu.
 130. DO TWEJ DĄŻYM KAPLICY, * Co z brzegu czeka nas, * Wśród wichru, nawałnicy, * W pochmurny, słotny czas, * Byśmy tam wciąż dążyli * I nigdy nie zbłądzili: *
  Ref: Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!
  Jak cudnie w zmierzchu cieni, * Twój obraz sercu lśni! * Wód kryształ się rumieni, * Na nim Twój promień drży. * O Jutrznio powstająca, * O Gwiazdo z chmur świecąca. *
  Ref: Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!
 131. DOBRA MATKO I KRÓLOWO Z JASNEJ GÓRY, * z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. * Nie potrafię podziękować za Twe serce, * którym wspierasz każdy czyn mój każdy krok. *
  Ref: Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, * w rannej mgle w słońcu dnia i w noc ciemną. * Wspierasz mnie chronisz mnie w swych ramionach * jesteś tuż obok mnie w każdy dzień
  Gdy upadam Ty wyciągasz domnie ręce, * gdy mi ciężko Ty oddalasz to co złe. * Twą obecność czuję zawsze czuję wszędzie, * z Tobą Matko tak radosne serce me. *
  Ref: Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, * w rannej mgle w słońcu dnia i w noc ciemną. * Wspierasz mnie chronisz mnie w swych ramionach * jesteś tuż obok mnie w każdy dzień
  Choćby chmury przysłoniły Cię Maryjo, * i zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz, * wiem, że serce Twe ioczy zawsze żyją, * wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem że trwasz. *
  Ref: Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, * w rannej mgle w słońcu dnia i w noc ciemną. * Wspierasz mnie chronisz mnie w swych ramionach * jesteś tuż obok mnie w każdy dzień
 132. DOBRANOC, GŁOWO ŚWIĘTA, Jezusa mojego, * Któraś była zraniona do mózgu samego,
  Ref: Dobranoc, kwiecie różany, * Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. * Dobranoc, śliczna lilijo, * Jezu, Józefie, Maryjo, dobranoc.
  Dobranoc, włosy święte, mocno potargane, * Które były najświętszą Krwią zafarbowane.
  Ref: Dobranoc, kwiecie różany, * Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. * Dobranoc, śliczna lilijo, * Jezu, Józefie, Maryjo, dobranoc.
  Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrojona, * Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona.
  Ref: Dobranoc, kwiecie różany, * Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. * Dobranoc, śliczna lilijo, * Jezu, Józefie, Maryjo, dobranoc.
  Dobranoc, ręce święte, na krzyż wyciągnięte, * Jako struny na lutni, gdy są wystrojone,
  Ref: Dobranoc, kwiecie różany, * Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. * Dobranoc, śliczna lilijo, * Jezu, Józefie, Maryjo, dobranoc.
  Dobranoc, boku święty, z którego płynęła * Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła,
  Ref: Dobranoc, kwiecie różany, * Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. * Dobranoc, śliczna lilijo, * Jezu, Józefie, Maryjo, dobranoc.
  Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone: * Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione,
  Ref: Dobranoc, kwiecie różany, * Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. * Dobranoc, śliczna lilijo, * Jezu, Józefie, Maryjo, dobranoc.
  Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte * I tępymi gwoździami do krzyża przybite.
  Ref: Dobranoc, kwiecie różany, * Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. * Dobranoc, śliczna lilijo, * Jezu, Józefie, Maryjo, dobranoc.
  Dobranoc, Krzyżu święty, z którego złożony * Jezus i w prześcieradło białe owiniony.
  Ref: Dobranoc, kwiecie różany, * Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. * Dobranoc, śliczna lilijo, * Jezu, Józefie, Maryjo, dobranoc.
  Dobranoc, Grobie święty najświętszego Ciała, * Który Matka Bolesna łzami oblewała. *
  Ref: Niech Ci będzie cześć w wieczności * Za Twe męki, zelżywości, mój Jezu! * Niech Ci będzie cześć i chwała * Za Twą boleść którąś miała, Maryjo.
 133. DOBRY JEZU A NASZ PANIE, daj im wieczne spoczywanie, * Światłość wieczna niech im świeci, * Gdzie królują wszyscy święci, * Gdzie królują z Tobą Panie, * Aż na wieki wieków. Amen.
 134. DOBRY JEZU, RACZ WYSŁUCHAĆ, * O co proszą dzieci Twe * W sercach dobroć racz rozbudzić * Miłość niech zastąpi złe. *
  Ref: Dobry Jezu, dobry Jezu, * Racz wysłuchać dzieci Twe.
  A choć droga cnoty śliska. * Ciężko z Tobą z krzyżem iść, * Twoja pomoc nam jest bliska, * Z Tobą w niebo chcemy iść. *
  Ref: Dobry Jezu, dobry Jezu, * Racz wysłuchać dzieci Twe.
  Niechaj życia ciężka droga, * Pełna cierni, trwóg i mąk, * Zaprowadzi nas do Boga, * Do ojcowskich Jego rąk. *
  Ref: Dobry Jezu, dobry Jezu, * Racz wysłuchać dzieci Twe.
  Królu Boski weź dla siebie Serca nasze, nimi rządź. * Ucz nas znać i kochać Ciebie, * Królem naszym Ty nam bądź. *
  Ref: Dobry Jezu, dobry Jezu, * Racz wysłuchać dzieci Twe.
  Nam się wolno Boski Królu, * Strażą Serca Twego zwać, * Daj, nam cieszyć się w Twym bólu, * Daj przy Tobie wiernie stać. *
  Ref: Dobry Jezu, dobry Jezu, * Racz wysłuchać dzieci Twe.
 135. DOM BOŻY W SWOJEJ CHWALE, * Rozsiewa wkoło blask. * Na silnej stoi skale, * Potężny niby głaz.
  Ref: Boże wielbim Cię, Boże sławim Cię, * O daj nam wszystkim wraz, * W tym domu wiele łask.
  Twój kościół tak wspaniale, * Jak twierdza wznosi się. * Na szczycie jej wytwale, * Krzyż złoty błyszczy się.
  Ref: Boże wielbim Cię, Boże sławim Cię, * O daj nam wszystkim wraz, * W tym domu wiele łask.
  Choć wichry huczą srogie, * I twierdzę zburzyć chcą. * Ataki te złowrogie, * Opoki nie zburzą.
  Ref: Boże wielbim Cię, Boże sławim Cię, * O daj nam wszystkim wraz, * W tym domu wiele łask.
 136. DOPÓKIM NIE UZNAŁ WINY, * Wysyschały kości moje wśród ustawicznych zgryzot. * Ref.
  Gdy ręka Twoja nade mną ciążyła dniem i nocą, * Siła moja niszczała jak w letnie upały. * Ref.
  Wreszcie wyjawiłem grzech swój przed Tobą, * I winy swojej dłużej nie kryłem. * Ref.
  Wyznaję, rzekłem, swą nieprawość Panu * I Tyś darował złość mojego grzechu. * Ref.
  Niech się więc modli do Ciebie każdy wierny, * Ilekroć mu grozi niedola. * Ref.
  A gdy uderzą fale utrapienia, * Z pewnością jego nie dosięgną. * Ref.
  Tyś dla mnie ostoją, wyrwiesz mnie z ucisku, * I napełnisz mnie radością zbawienia. * Ref.
  Pouczę ciebie i wskażę jaką masz iść drogą * Podam ci rady, kierując na cię swe oczy. * Ref.
  Nie bądźże tedy niby koń lub muł nierozumny; * Wędzidłem i uzdą w biegu kiełzać je trzeba, inaczej nie są ci powolne! * Ref.
  Rozliczne chłosty gnębią bezbożnika, * A ufających Panu osłania łaskawość. * Ref.
  Weselcie się w Panu i radujcie, sprawiedliwi; * Śpiewajcie wesoło, wszyscy prawego serca. * Ref.
  Ref: Błogoslawiony, komu odpuszczone są winy * I komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * A w duchu jego nie masz obłudy.
 137. DUCHEM ŚWIĘTYM KIEROWANY, * Piotrze w wierze niezachwiany * Tobie chwałę, dziękczynienie, * Niesie nasze pokolenie.
  Opoką swego Kościoła, * Łaskawie nazwał Cię Pan * Do Ciebie Piotrze wołamy; * Wyjednaj moc wiary nam.
  Pawle, Siewco niestrudzony, * Błyskiem łaski nawrócony, * Tobie niesie dziękczynienie, * Chrystusowe pokolenie.
  Naczyniem swoim wybranym, * Łaskawie nazwał Cię Pan, * Do Ciebie Pawle wołamy; * Wyjednaj moc serca nam.
 138. Ref: DUCHU OGNIU, DUCHU ŻARZE, * Duchu światło, Duchu blasku, * Duchu wichrze i pożarze; * Ześlij płomień swojej łaski!
  Chcesz, rozpalisz i rozognisz * Serca wzniesiesz na wysokość, * W ciemność rzucisz blask pochodni, * I rozproszysz grzechu mroki.
  Naszą nicość odbudujesz * W najpiękniejsze znów struktury, * Tchnieniem swoim świat przesnujesz * W szelszczących modlitw sznury.
  Z mgieł konkretny kształt wywodzisz * I z chaosu piękno ładu, * Tyś pokoje wśród niezgody, * W bezradności Tyś jest radą.
  Chcesz, odmienisz płytkość pragnień, * Aby drążyć nurtu głębię. * Swą mądrością olśnisz nagle, * W ciszę wwiedziesz z burzy skłębień.
  Twe zbliżenie zaróżowi * Pulsem życia, wzrostu drżeniem. * Narodzimy się na nowo, * Ciemność stanie się promieniem.
  Ref: Duchu ogniu, Duchu żarze, * Duchu światło, Duchu blasku, * Duchu wichrze i pożarze; * Ześlij płomień swojej łaski!
 139. DUCHU ŚWIĘTY, BOŻE PRZYJDŹ
  Przyjdź Duchu Ojca bądź naszym światłem, Niech promienieje Twej chwały blask.
  O świadku prawdziwy, umocnij nas, Chcemy rozgłaszać zmartwychwstał Pan!
  Przyjdź źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia, Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.
  O Duchu radości, rozraduj Kościół, Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.
  Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca Oblicze Chrystusa objawiaj nam.
  Bądź nam tchnieniem życia światła promieniem; Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż.
  Ref: Duchu Święty, Boże przyjdź, * Przyjdź Duchu Światło, * Duchu Ogniu przyjdź, * Przyjdź i rozpal nas.
 140. DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ PROSIMY, * Twojej łaski nam trzeba, * Niech w nauce postąpimy, * Objawionej nam z nieba, * Niech ją pojmiem z łatwością, * Utrzymamy z stałością, * A jej światłem oświeceni, * W dobrym będziem utwierdzeni.
 141. DUSZA CHRYSTUSOWA, uświęć mnie, * Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, * Krwi Chrystusowa, napój mnie, * Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie, * Męko Chrystusowa, pokrzep mnie, * O dobry Jezu, wysłuchaj mnie, * W ranach Twoich ukryj mnie, * Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie, * Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie, * W godzinie śmierci wezwij mnie, * I każ mi przyjść do siebie, * Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię, * Na wieki wieków. Amen.
 142. DUSZO MOJA, NIECH PIEŚŃ TWOJA głosi Józefowi cześć! * On wybrany, niezrównan, Więc mu chołdy trzeba nieść! *
  Ref: Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg, * Że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.
  On w świętości i czystości po Marypierwszym był, * Przy Panience on w stajence pierwszy Boże Dziecię czcił. *
  Ref: Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg, * Że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.
  Na swym łonie, Króla niebios Józef niósł, * W Nazarecie Boskie Dziecię, słodki Jezus, przy nim rósł. *
  Ref: Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg, * Że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.
  Z Jego ręki, wznosząc dzięki, nasz Zbawiciel pokarm brał. * I Piastuna, Opiekuna Bóg Wcielony Ojcem zwał. *
  Ref: Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg, * Że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.
 143. DUSZO MOJA, SŁUCHAJ PANA, * Który Ci oznajmuje * Wolę swoją przez kapłana: Czyń co ci rozkazuje, * I czego naucza Ciebie, * Jeśli chcesz królować w niebie.
  Ta bowiem jest prawa droga * Do żywota wiecznego * Słuchać Najwyższego Boga, * I czynić wolę Jego; * Zbłądzić ten nigdy nie może, * Kto Ciebie słucha mój Boże!
  Ukaż mi do nieba drogę, * Oświecaj sługę Twego * Naucz mnie, jak trafić mogę * Do żywota wiecznego! * Mów, Boże, jestem gotowy * Słuchać Twojej świętej mowy.
 144. DYM JAŁOWCA, łzy wyciska, * noc się coraz wyżej wznosi * strumień srebną falą błyska, * czyjś głos w leśnej ciszy prosi. *
  Ref: Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga. * Żeby były takie dni, * gdy się przy Nim ciągle jest. * Żeby był przy tobie Ktoś, * kogo nie zniechęci droga, * abyś plecak swoich win * stromą ścieżką umiał nieść.
  Ogrzej dłonie przy ognisku, * płomień twarz Ci zarumieni, * usiądziemy razem blisko * jedną myślą połączeni. *
  Ref: Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga. * Żeby były takie dni, * gdy się przy Nim ciągle jest. * Żeby był przy tobie Ktoś, * kogo nie zniechęci droga, * abyś plecak swoich win * stromą ścieżką umiał nieść.
  Tuż pod szczytem się zatrzymaj, * spójrz ,jak gwiazdy w dół spadają, * spójrz, jak droga kosodrzewina, * góry z tobą wraz wołają. *
  Ref: Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga. * Żeby były takie dni, * gdy się przy Nim ciągle jest. * Żeby był przy tobie Ktoś, * kogo nie zniechęci droga, * abyś plecak swoich win * stromą ścieżką umiał nieść.
 145. DZIECINA MAŁA, BÓG STWÓRCA ŚWIATA, * A kędyż nam Go szukać potrzeba? * W stajence w Betlejem powiła z weselem, * Maryja Syna, piękna nowina.
  Małe pacholę, mój Jezu drogi, * jakże wytrzymasz ten to mróz srogi? * Wół z osłem chuchają, parą zagrzewają, * by Dziecię spało, a nie płakało.
  Anioł, pasterzy, co trzody strzegli, * wzywa, ażeby do szopy biegli: * Pasterze biegajcie, Pana powitajcie, * co leży w żłobie, w małej osobie.
 146. DZIECIĄTKO SIĘ NARODZIŁO. * Wszystek świat uweseliło, *
  Ref: Wesoła nowina, powiła nam Syna, Maryja!
  Wzięło na się człowieczeństwo, * co pokryło Jego Bóstwo. *
  Ref: Wesoła nowina, powiła nam Syna, Maryja!
  Trzej Królowie przyjechali, * trojakie Mu dary dali. *
  Ref: Wesoła nowina, powiła nam Syna, Maryja!
  Przynieśli Mu dary oto: * mirrę, kadzidło i złoto. *
  Ref: Wesoła nowina, powiła nam Syna, Maryja!
  Na to Boże Narodzenie, * wesel się wszystko stworzenie. *
  Ref: Wesoła nowina, powiła nam Syna, Maryja!
  Świętą Trójcę wysławiajmy, * Bogu cześć i chwałę dajmy. *
  Ref: Wesoła nowina, powiła nam Syna, Maryja!
 147. DZIEŃ TEN NAM SAM PAN BÓG SPRAWIŁ. * Na nim światu się objawił, * Niechaj się więc dziś weseli. * Bo z nim radość niebo dzieli.
  Za Nim narody tęskniły, * ach, jakże się pocieszyły, * gdy już nadszedł pożądany * i pocieszył lud stroskany.
  Kiedy to, ach, pojąć zdołam, * pełen zdumienia spoglądam, * na Niego i z czcią wyznaję, * że On się pojąć nie daje.
  Panie, człekiem narodzony, * Książę pokoju mieniony! * Chcesz jak brat nasz mieszkać z nami, * czynić nas Boga dziatkami.
 148. DZIEŃ TO JEST DZIŚ WESELA królewskiej rodziny, * Król się ludziom narodził z Maryi bez winy, * Dziecię dziwnej cudności, wdzięczne, pełne słodkości, * W człowieczej istości, * Które nieocenione, ani też wysławione, * W Boskiej wszechmocności.
  Anioł w nocy pasterzom, którzy trzody strzegli, * O Tym Królu powiadał, by do stajni biegli. * W stajni leży to Dziecię, tam je w żłobie znajdziecie, * Powite w pieluszki. * Ten Aniołom panuje, wszystkim ludziom króluje, * Śliczny, choć malutki.
  Chryste, któryś nas stworzył Boskimi sprawami * Dla nas chciał się narodzić i zamieszkać z nami, * Spraw w nas serce nabożne, odpuść złości niezbożne, * Nie chciej zatracenia. * Odkupionych z miłości, prowadź do swych radości, * Naszego zbawienia.
 149. DZISIAJ POZDRAWIAMY, MARYJO, CIEBIE * jak Cię pozdrawiają Anieli w niebie: * Zdrowaś, zdrowaś, Panno Maryjo!
  Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego, * Tyś jest Cesarzową świata całego, * Tyś jest godna, Maryjo, tego.
  Tobie się kłaniają chóry Anielskie, * Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie, * Ciebie prosi i plemię ludzkie.
  Nawet Trójca Święta szanuje Ciebie, * Bo najwyższe miejsce dała Ci w niebie, * Posadziła najbliżej siebie.
 150. DZISIAJ W BETLEJEM WESOŁA NOWINA * Że Panna czysta porodziła Syna, *
  Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * Anieli grają, króle witają, * Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * Cuda, cuda ogłaszają.
  Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje * i Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje *
  Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * Anieli grają, króle witają, * Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * Cuda, cuda ogłaszają.
  Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, * przecie On wkrótce, przecie On wkrótce ludzi oswobodzi. *
  Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * Anieli grają, króle witają, * Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * Cuda, cuda ogłaszają.
  I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli * i dary Panu i dary Panu kosztowne złożyli. *
  Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * Anieli grają, króle witają, * Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * Cuda, cuda ogłaszają.
  Pójdźmy te i my, pójdźmy te i my przywitać Jezusa, * Króla nad królmi, Króla nad królmi, uwielbić Chrystusa. *
  Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * Anieli grają, króle witają, * Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * Cuda, cuda ogłaszają.
  Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie, * któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie. *
  Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * Anieli grają, króle witają, * Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * Cuda, cuda ogłaszają.
  Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony, Boże nieskończony, * wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony. *
  Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * Anieli grają, króle witają, * Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * Cuda, cuda ogłaszają.
 151. DZIĘKCZYNNE PIEŚNI ŚPIEWAJMY WSPÓLNIE * Dobremu Bogu za świętą ucztę * Że nas zjednoczył przy własnym stole, * Że mamy w sercach królestwo Boże.
  Z radością wielką pochwalmy Boga * za to spotkanie, za bezmiar dobra. * Z ofiary Pańskiej przyjętą łaskę * pragniemy zanieść całemu światu.
  Ludowi swemu błogosław, Panie. * Ochraniaj miłość, umacniaj wiarę. * Jednością obdarz swój Kościół święty; * w braterskiej zgodzie złącz Go na wieki.Dzięki o Boże Ojcze, składamy dzięki za miłość Twoją. * Ty z miłości ojcowskiej stworzyłeś człowieka.
 152. DZIĘKI O BOŻE OJCZE, składamy dzięki za miłość Twoją. * Ty z miłości zesłałeś nam Syna na ziemię.
  Dzięki o Boże Ojcze, składamy dzięki za miłość Twoją. * Ty z miłości przygarniesz nas kiedyś do siebie.
  Dzięki o Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją. * Ty z miłości przyszedłeś odkupić człowieka.
  Dzięki o Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją. * Ty z miłości oddałeś za pokarm Swe Ciało.
  Dzięki o Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją. * Ty z miłości przebaczasz nam zło popełnione.
  Dzięki o Duchu Święty, składamy dzięki za miłość Twoją. * Ty z miłości przez dar swoich łask mieszkasz w sercach.
  Dzięki o Duchu Święty, składamy dzięki za miłość Twoją. * Ty z miłości wciąż uczysz człowieka świętości.
  Dzięki o Duchu Święty, składamy dzięki za miłość Twoją. * Ty przyszedłeś, by ziemię odnowić miłością.
 153. DZIĘKI TOBIE, BOŻE, w tej chwili składamy, * Za wszystko, co z Twojej dobroci dziś mamy.
  Twojej się opiece nadal polecamy, * Twoich błogosławieństw szczerze upraszamy.
  Niechaj łaska Twoja z nami tu przebywa, * i Matka Najświętsza niech nas w pieczy miewa.
  Byśmy drogą cnoty zawsze tu chodzili, * a po zgonie Ciebie na wieki chwalili.
 154. DZIĘKUJEMY CI, OJCZE NASZ, * Za święty winny szczep Dawida, * Który Nam poznać dałeś, * Przez Jezusa Syna Twego. *
  Ref: Tobie chwała na wieki.
  Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za życie i za wiarę, * którą nam poznać dałeś, * przez Jezusa Syna Twego. *
  Ref: Tobie chwała na wieki.
  Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za święte Imię Twoje, * któremu zgotowałeś * mieszkanie w sercach naszych. *
  Ref: Tobie chwała na wieki.
  Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za wiarę i za nieśmiertelność, * którą nam poznać dałeś * przez Jezusa Syna Twego. *
  Ref: Tobie chwała na wieki.
  Ty, o Panie Wszechmocny, * stworzyłeś wszystko dla Imienia swego, * pokarm i napój dałeś * ludziom na pożywienie. *
  Ref: Tobie chwała na wieki.
  Nam zaś darowałeś * pokarm duchowy oraz napój, * i żywot wieczny * przez Jezusa Syna Twego. *
  Ref: Tobie chwała na wieki.
  Pomnij, Panie, na swój Kościół * i wybaw go od wszelkiego złego * i doprowadź go w miłości swojej * do Królestwa Twego. *
  Ref: Tobie chwała na wieki.
  Niechaj przyjdzie Twa łaska * i niech przeminie ten świat, * kto święty niech przystąpi, * kto nim nie jest niech czyni pokutę. *
  Ref: Tobie chwała na wieki.
 155. DZIŚ CHRYSTUS KRÓL WIECZNEJ CHWAŁY, * Wiedzie tryumf okazały. * Ozdobny w ślicznej koronie, * Odbierać cześć na Syjonie. * Alleluja, alleluja!
  Śmierci, gdzie moc teraz twoja? * Kędy twa szatanie zbroja * Naszedł mocniejszy zbrojnego * Mocarza i wziął łup jego. * Alleluja, alleluja!
  Jezu mój, na wieczne lata * Tyś ozdobą tego świata, * Z łaski przypuść nas do Swego, * Zwycięstwa nieśmiertelnego. * Alleluja, alleluja!
  Chwała wiecznemu Królowi, * Bogu Ojcu i Synowi, * Chwała Duchowi Świętemu, * Jednemu Bogu naszemu, * Alleluja, alleluja!
 156. DZIŚ JEST CZAS, by oddać Bogu chwałę. * W tej świątyni, którą my jesteśmy sami, * Więc otwórz serce swe * i zacznij wielbić Go.
  Ref: Chwała, cześć!(Chwalmy go!) * Chwała, cześć!(Chwalmy go!)
  Jego chwała wnet wypełni miejsce to. Ref: Bóg przebywa w chwale Swego ludu. * On pragnie, aby wzywać Jego imię. * Więc otwórz serce swe * i zacznij wielbić Go. * Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
  Ref: Chwała, cześć!(Chwalmy go!) * Chwała, cześć!(Chwalmy go!)
 157. DZIŚ KONIEC ROKU ZESZŁEMU, * Dziękujmy Bogu naszemu, * I raczył w swej Opatrzności, * Utrzymać nas w szczęśliwości.
  Prośmy Go, by w swej litości, * Przeszłe nasze wszystkie złości, * Miłościwie nam przebaczył, * Łaską swą wzbogacić raczył.
  Oraz, gdy skończymy lata, * Pomnijmy na koniec świata, * Na ostatnie dokończenie, * Duszy z ciałem rozłączenie.
  A dobrymi uczynkami, * Cnotliwymi zasługami * Starajmy się złe naprawić, * Byśmy mogli duszę zbawić.
 158. DZWONECZKU NASZ MIŁY, * Głosisz z całej siły * Zwiastowanie * Anioła Bożego, * Posła niebieskiego, * Świętej Pannie.
  Rozsyłasz Twe głosy * Przez pola i lasy, * Zachęcasz nas, * Byśmy się modlili, * Matkę Boga czcili, * Na każdy czas.
  Przy porannej zorzy * Zbliżam się w pokorze * Z uniżeniem, * Przed Cię, Panno święta, * Bez grzechu poczęta, * Z pozdrowieniem