1. ALLELUJA, ALLELUJA! cały świat niech się a Panu weseli, * Niech mu służy z radością i czcią, * Niech się cieszy i biegnie do niego!
  2. On nasz Pan, On nasz Bóg i Stworzyciel, * w Jego ręku spoczywa nasz los, * myśmy ludem i jego owcami.
  3. Pójdźcie z pieśnią do Jego świątyni, * w świętych progach zanućcie Mu hymn, * błogosławcie i chwalcie Jego imię!
  4. Bo nam Pan miłosierdzie okazał, * dobroć Jego po wieczny trwa czas, * co raz przyrzekł, to spełnia najwierniej.
  1. BĄDŹ POZDROWIONY JEZU, Ty zaprosiłeś nas * Cieszymy się, że z Tobą spotkania nadszedł czas. * Ref.
  2. Dopuśćcie do mnie dzieci, nie zabraniajcie im. * Tak powiedziałeś, Jezu, dwunastu uczniom swym. * Ref.
  3. Sam byłeś kiedyś dzieckiem, dziecięce troski znasz. * I cieszysz się wraz z nami, boś Ty Przyjaciel nasz. * Ref.

   Ref: Ty kochasz dzieci i my kochamy Cię, Tyś dla nas przecie poświęcił życie swe.

  1. BĘDĘ CIĘ WIELBIŁ MÓJ PANIE, * Póki mnie na świecie stanie: * Boś mnie w przygodzie ratował, * I śmiechów ludzkich uchował
  2. Panie, wołałem ku Tobie, * a Tyś mnie wsparł w mej chorobie, * dodałeś mi swej pomocy. * Żem wiecznej nie ujrzał nocy.
  3. Użyłeś zwykłej litości, * płacz obróciłeś w radości, * wór ze mnie zdjąłeś żałobny, * a płaszcz włożyłeś ozdobny.
  4. Przeto Cię wesoła wszędzie * lutnia ma uwielbiać będzie. * Twa chwała, o wieczny Panie, * w mych ustach już nie ustanie.
  1. BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, albowiem ich jest Królestwo niebieskie, * Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. * Ref.
  2. Błogosławieni, którzy są cisi, * albowiem oni ziemię posiądą. * Błogosławieni, którzy łakną * i świętej pragną sprawiedliwości, * albowiem oni będą nasyceni. * Ref.
  3. Błogosławieni miłosierni, * albowiem oni miłosierdzia dostąpią. * Błogosławieni czystego serca, * albowiem oni będą Boga oglądać. * Ref.
  4. Błogosławieni pokój czyniący, * albowiem będą nazwani synami Bożymi. * Błogosławieni, którzy cierpią * prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem ich jest królestwo niebieskie. * Ref.

   Ref: Alleluja, chwalmy Pana.

  1. BOŻE COŚ POLSKĘ przez tak liczne wieki * Otaczał blaskiem potęgi i chwały, * Coś ją osłaniał tarczą Swej opieki * Od nieszczęść, które pognębić ją miały, * Przed Twe ołtarze zanosim błagani; Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!
  1. BOŻE, KORNE MODŁY SWE * Ślą do Ciebie dzieci Twe, * Błagań ich wysłuchać chciej; * W swej opiece tego miej, * Który jest Twym namiestnikiem * I Kościoła naczelnikiem.
  2. Wszakżeś Go powołał sam, * By pasterzem tu był nam; * Klucześ mu Królestwa dał, * By w niem wszelką władzę miał. * Więc krzep mocą siły jego. * Wspieraj w pracy sługę Swego.
  3. Zlej na niego łaski zdrój, * Na Twej łodzi przy nim stój, * By ster ujął w silną dłoń, * Śmiało łódź przez wody toń, * Przez wzburzone straszne morze * Szczęśliwie przeprawił, Boże.
  1. BOŻE MOCNY, BOŻE CUDÓW, przenajświętszy Ojcze nasz * Co dla szczęścia wszystkich ludów dobroć, moc i łaskę masz; Który widzisz serca drgnienie i najskrytsze myśli znasz, * Racz wysłuchać me westchnienie, Przenajświętszy Ojcze nasz!
  2. Spraw, abyśmy korzystali z darów udzielonych nam, * byśmy przez nie uzyskali wstęp do Twych niebieskich bram. * Udziel w pracy wytrwałości, łaska Twa niech wzmacnia nas, * byśmy mężnie ku wieczności szli z weselem, a bez zmaz.
  1. BOŻE W DOBROCI NIGDY NIE PRZEBRANY, * Żadnym językiem nie wypowiedziany; * Ty jesteś godzien, wszelakiej miłości, * Poszanowania, chwały, uczciwości
  2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego, * nad wszystkie dobra Tyś u serca mego, * Najwyższe dobro, Najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie, * Sam jeden u mnie, sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie.
  3. Choćbyś za grzechy nie karał mnie, Panie, * przecie skruszony żałowałbym za nie, * a żałowałbym, a żałowałbym dla tego samego, *żem Cię obraził, żem Cię obraził, Pana tak dobrego.
  4. Więc, o mój Boże i teraz żałuję, * dlatego, że Cię nad wszystko miłuję, * i to u siebie i to u siebie statecznie stanowię, * że grzechów swoich, że grzechów swoich nigdy nie ponowię.
  1. BOŻE Z TWOICH RĄK ŻYJEMY, * Choć naszymi pracujemy! * Z Ciebie plenność miewa rola, * My zbieramy z Twego pola.
  2. Wszystko Cię, mój Boże, chwali, * Aleśmy i to poznali, * Że najmilszą Ci się zdała * Pracującej ręki chwała.
  3. Co rządzisz ziemią i niebem, * Opatrujesz dzieci chlebem, * Tyś nam dał urodzaj złoty, * My ci dali trud i poty.
  4. Na Cię każde ludzkie oko, * Pogląda w niebo wysoko; * Twoja szczodra ręka daje, * Ludziom hojne urodzaje.
  5. Nie dlatego owoc mamy. * Iże rolę uprawiamy; * Ty, co dajesz pomnożenie, * Wyżywiasz wszelkie stworzenie.
  6. Cośmy rękami wysiali. * Na wozach my sprowadzali: * Za to Ci dziś dziękujemy, * Cześć i chwałę oddajemy.
  7. Jest to Twoja święta wola, * Byśmy tego, cośmy z pola * Latem szczęśliwie zebrali, * Na Twą chwałę używali.
  8. Więc tak używać będziemy, * Dopóki tutaj żyjemy: * Ty pobłogosławisz dalej, * A my będziem pracowali.
  9. A kiedy wszystko ustanie, * Nasze w świecie pracowanie, * Niech weźmiemy z Twej litości * W nagrodę wieczne radości.
  1. BÓG NAD SWYM LUDEM ZMIŁOWAŁ SIĘ, * I Zbawiciela nam zesłał, * Miłość nam daje, usuwa grzech, * Prowadzi w bramy Królestwa * Ref.
  2. Miłość Chrystusa przemienia świat, * wyznacza szlaki wciąż nowe, * kruszy nienawiść, wprowadza ład, * jednoczy z ludźmi i z Bogiem. * Ref.
  3. W miłości swojej zachowaj nas, * Chryste, Zwycięzco i Panie, * niech upragniony nadejdzie czas, * odnowy i pojednania. * Ref.
  4. Na straży Bogu oddanych serc, * Matka Kościoła trwa wiernie, * w Jej dłonie złóżmy nadzieje swe, * a Ona wspierać nas będzie. * Ref.

   Ref: Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, * Swoją miłość odnów w nas

   BUDUJEMY KOŚCIÓŁ BOŻY
  1. Każda rodzina wierna Bogu, * Przykładem dla niej Święta Rodzina, * Każdy chłopiec i każda dziewczyna, * Sługą świętego Kościoła i Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ref.
  2. Błogosław Boże każdej rodzinie, * Daj Matkom czułość swej Rodzicielki. * Ojcom roztropność świętego Józefa. * Zjednocz nas wszystkich w miłości, w prawdzie, świętości, w Sercu Pana naszego * Ref.

   Ref: Budujemy Kościół Boży, * W naszym mieście, w każdym domu, * Budujemy Kościół Boży Chrystusowi Panu.

   BYĆ BLISKO CIEBIE CHCĘ
  1. Ciebie chcę znać, * Ciebie ludziom chcę dać * Ty pokazuj mi ciągle jak żyć. * Ref.
  2. Tobie mój śpiew * Tobie daję swój grzech. * Ty zmienisz na dobre, co złe. * Ref.
  3. W Tobie mój plan, * W Tobie skarby swe mam. * Ty mnie prowadź bezpiecznie przez świat. * Ref.
  4. Z Tobą chcę żyć * Z Tobą do nieba iść * Ty bądź gwiazdą mej duszy wśród mgły. * Ref.

   Ref: Być blisko Ciebie chcę, * Z Tobą mi w życiu lżej * Panie, chciej ze mną być co dnia.

  1. BYĆ BLIŻEJ CIEBIE CHCĘ, o Boże mój, * Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. * Ty w sercu moim trwasz, * Z miłością Stwórcy ziem * Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.
  2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, * za Tobą życiem swym iść jako cień. * Daj tylko, Boże dusz, * obecność Twoją czuć, * myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.
  3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc, * w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc, * gdy czuwam i wśród snu, * czy słońce jest, czy mrok * niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.
  4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, * gdy mnie już będzie krył grobowy głaz. * być bliżej Ciebie chcę * to me pragnienie czuj, * bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.
  1. CAŁY ŚWIAT JEST PEŁEN TWEJ MIŁOŚCI i dobroci pełen każdy dzień, * Każda chwila jest pełna radości * Gdy szukamy Cię wśród życia mgieł. * Ref.
  2. Twej miłości nie zamkną puste słowa, bo bez czynów martwe, próżne są * Żadna pieśń jej wyśpiewać nie zdoła * Żaden umysł nie ogarnie jej. * Ref.
   Ref: Naucz nas żyć Twoim życiem, * Panie naucz, że drogą jesteś właśnie Ty. * Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać, * Bo drogą, prawdą, życiem jesteś Ty
   CHRYSTUS, CHRYSTUS, TO NADZIEJA CAŁA NASZA
  1. On jest Słowem nad wiekami, Pierworodnym pośród stworzeń. * Bóg przez Niego dał nam życie, i ukazał nam swą chwałę. * Ref.
  2. To On Głową jest Kościoła, * i początkiem wszystkich rzeczy, * zechciał Bóg, by cała pełnia * w Jego ciele zamieszkała. * Ref.
  3. Pokój przyszedł On budować, * między ludźmi dobrej woli. * Z Bogiem znowu nas pojednał, * gdy na krzyżu oddał życie. * Ref.
  4. On jednoczy we wspólnocie, * przezwyciężył mur wrogości. * Jak brat starszy nas prowadzi, * do radości swego Ojca. * Ref.
   Ref: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza, * Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem, * Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem
  1. CHWALCIE PANA WSZYSCY, wy z niebieskich gór * Wojska niezliczone, wy anielski chór, * Słońce, księżyc, gwiazdy, świecąc w dzień i w noc, * Chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc.
  2. Wy, najwyższe nieba i wy, zdroje wód, * co wisicie w górze, chwalcie Pański cud. * Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe, * a stanęło wszystko na rozkazy te.
   CHWAŁA CI KOŚCIELE ŚWIĘTY
  1. Z naszych wiosek i naszych miast, * Z naszych warsztatow, fabryk i biur, * Do Ciebie idziemy wciąż! * Z naszych doświadczeń i naszych trosk, * Z naszych szary pracy dni, * Do Ciebie idziem wciąż! * O Miasto Boże, ceno Bożej krwi! * Ref.
  2. Z naszych gór i naszych mórz, * Z naszych lasów, łąk i pól, * Do Ciebie idziem wciąż! * Żniwnych znojów niosąc plon, * Serc gorących niosąc zew, * Do Ciebie idziem wciąż! O Miasto Boże, ceno Bożej Krwi * Ref.
   Ref: Chwała Ci, Kościele święty, * ty miasto ochrzczonych dusz. * Oby wszystkie dzieci Twoje znalazły zbawienie swe!
  1. CIĄGŁY NIEPOKÓJ NA ŚWIECIE, wojny i wojny bez końca. * Jakże niepewna jest ziemia, jękiem i gniewem drgająca. * Ref.
  2. Ciągły niepokój w człowieku, ucieczka w hałas, zabawy, * Szukamy wciąż nowych wrażeń a w głębi ciszy pragniemy. * Ref.
  3. Pokój budować na codzień, w sobie, w rodzinie, przy pracy. * nasze mozolne wysiłki, Pan swoją łaską wzbogaci. * Ref.
   Ref: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, * Nie tak jak daje dzisiaj świat, powiedział do nas Pan
  1. CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY, * Tobie Panu wieczna chwała, * Ciebie, Ojca niebios bramy, * Ciebie wielbi ziemia cała.
  2. Tobie wszyscy Aniołowie * Tobie Moce i Niebiosy, * Cheruby, Serafinowie, * ślą wieczystej pieśni głosy.
  3. Święty, Święty nad Świętymi * Bóg Zastępów, Król łaskawy, * pełne niebo z kręgiem ziemi * Majestatu Twojej sławy.
  4. Apostołów Tobie rzesza, * chór proroków, pełen chwały, * Tobie hołdy nieść pośpiesza * męczenników orszak biały.
  5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, * z głębi serca, ile zdoła, * głosy ludów zgodzonymi * wielbi święta pieśń Kościoła.
  6. Niezmierzonej Ojca chwały, * Syna Słowo wiekuiste, * z Duchem wszechświat wielbi cały: * Królem chwały Tyś, o Chryste.
  7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; * by świat zbawić swoim zgonem. * Przyoblókłszy się w człowieka, * nie wzgardziłeś Panny łonem.
  8. Tyś pokruszył śmierci wrota, * starł jej oścień w męki dobie, * i rajskiego kraj żywota * otworzyłeś wiernym sobie.
  9. Po prawicy siedzisz Boga, * w chwale Ojca, Syn Jedyny, * lecz gdy zagrzmi trąba sroga, * przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
  10. Prosim słudzy łask niegodni, * wspomóż, obmyj grzech, co plami, * gdyś odkupił nas od zbrodni * drogiej Swojej Krwi strugami.
  11. Ze świętymi w blaskach mocy, * wiecznej chwały zlej nam zdroje, * zbaw, o Panie, lud sierocy, * błogosław dziedzictwo Swoje.
  12. Rządź je, broń po wszystkie lata, * prowadź w niebios błogie bramy, * my w dzień każdy, Władco świata, * Imię Twoje wysławiamy.
  13. Po wiek wieków nie ustanie * pieśń, co sławi Twoje czyny, * o, w dniu onym racz nas, Panie, * od wszelakiej ustrzec winy!
  14. Zjaw swą litość w życiu całym * tym, co żebrzą Twej opieki, * w Tobie, Panie, zaufałem, * nie zawstydzę się na wieki!
  1. CIEBIE BOŻE WIELBIMY, * Ciebie, Stwórcę wszechmocnego, * Ze wszystkich sił wielbimy; * Dawco wszystkiego dobrego, * W dobroci nieskończony, * Bądź na wieki chwalony!
  2. Tobie Anieli w niebie * nucą: Święty, Święty, Święty! * I bez ustanku Ciebie * wielbią, Boże niepojęty! * Chwała Twa, wieczny Panie, * na wieki nie ustanie.
  3. Ojcze, któryś z niczego * wszystko stworzył, utrzymujesz; * Tyś początkiem wszystkiego, * wszystkim rządzisz, zawiadujesz; * i my wielbimy Ciebie, * wzorem Aniołów w niebie.
  4. Chrystusa, Syna Twego, * wespół z Tobą uwielbiamy, * także Ducha Świętego * Bogiem naszym wyznawamy; * Tyś w Osobach trojaki, * ale w Bóstwie jednaki.
  5. Ojcze, Syn Twój jedyny * przyszedł z nieba wysokiego. * Dla grzechów naszych winy * wyniszczył Siebie samego * z miłości niepojętej, * rodził się z Panny świętej.
  6. Rodząc się, nie naruszył * Swej Rodzicielki panieństwa, * bo żądło śmierci skruszył, * nie wzdrygnął się człowieczeństwa; * wziął na się postać sługi, * by zgładzić nasze długi.
  7. O Jezu miłosierny! * Zbaw nas, wołamy rzewliwie! * Zbaw nas, lud Tobie wierny! * Pobłogosław miłościwie * nam, dziedzictwu Twojemu, * drogą Krwią kupionemu.
  8. Póki życia naszego, * będziemy Cię wielbić, Panie! * Ty z miłosierdzia swego * wysłuchaj nasze wołanie, * a zmiłuj się nad nami. * Nędznymi grzesznikami.
  9. Broń nas od wszego złego, * prosimy przez Twe zasługi; * gdy przyjdziesz dnia sądnego, * policz nas między Twe sługi; * niechaj chwalimy Ciebie * na wieki wieków w niebie.
  1. COM PRZYRZEKŁ BOGU PRZY CHRZCIE RAZ, * Dotrzymać pragnę szczerze, * Kościoła słuchać w każdy czas * I w świętej wytrwać wierze! * O Panie Boże, dzięki Ci, * Żeś mi Kościoła otwarł drzwi; * W nim żyć, umierać pragnę.
  2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, * Bóg pod postacią chleba; * Swym Ciałem karmi duszę mą, * by żyła w Nim dla nieba. * W to wierzyć zawsze mocno chcę, * bo tego Kościół uczy mnie: * w nim żyć, umierać pragnę.
  3. Mój Zbawca wie, czego mi brak, * gdy prosić będę rzewnie, * On pokieruje wszystkim tak, * że niebo zyskam pewnie. * Nadzieją tą pokrzepiam się, * bo Kościół tak naucza mnie: * w nim żyć, umierać pragnę.
  1. CZEGO CHCESZ OD NAS PANIE, za twe hojne dary? * Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? * Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie * I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi i w niebie.
  2. Złota wiem, że nie pragniesz, bo to wszystko Twoje, * cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje: * wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, * bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.
  3. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie: * Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. * Chowaj nas, póki raczysz, na tej biednej ziemi. * Jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twymi.
  1. DAŁEŚ MI ŻYCIE zdolność i zdrowie, * Dajesz mi łaskę, że jestem przy Tobie. * Ref.
  2. Patrzę na gwiazdy twe wśród cudnej nocy, * Jesteś nad nimi, tam szukam pomocy. * Ref.
  3. Kwiaty podziwiam, bo w nich pełno Ciebie, * Myślę, jak piękne są kwiaty tam w niebie. * Ref.
   Ref: Czemu, ach czemu, mój Panie i Boże, * Jeszcze tak mało wciąż kocham Cię
  1. Wznoszę serce me do Ciebie, Panie, * Tobie ufam, nie opuszczaj mnie! * Niech nade mną wróg nie tryumfuje, * Ty nikogo nie zawiedziesz. * Ref.
  2. Naucz mnie po ścieżkach Twoich chodzić, * dróg bezpiecznych ukaż szlak. * Ucz i prowadź, Zbawco najwierniejszy, * bom zaufał Ci na wieki. * Ref.
  3. Tyleś razy już się ulitował, * miłosierdzie Twe na wieki trwa. * Puść w niepamięć grzechy mej młodości, * oka mi się litościwy. * Ref.
   Ref: Do Ciebie wznoszę serce me, Panie Boże mój
  1. GDY DUSZĘ TWĄ OGARNIE NOC, Samotność dręczy cię. * Chwyć Boga dłoń, przyjaźni dłoń. Ref.
  2. Schlebia ci świat, zaślepia blask, nie pozwól zwodzić się, * Chwyć Boga dłoń, przyjaźni dłoń. Ref.
  3. Pomyśl, że Bóg tysiącem dróg przez świat prowadzi cię, * Chwyć Jego dłoń, przyjaźni dłoń. Ref.
   Ref: Wtedy już nie zgubisz się. * Alle-Alleluja, Alleluja, * Wtedy już nie zgubisz się
  1. GDY JUŻ WYCHODZIMY TERAZ, * Z tej świątyni wspaniałej. * Gdy może już ostatni raz * Nasze nogi tu stały. * Ref.
  2. Święty obraz z oczu znika, * Łzy je tylko zalały, * Serce żal, smutek przenika, * I usta oniemiały. * Ref.
  3. Nie dopuszczaj tego na nas, * Nieba, ziemi Królowo, * Byśmy tu już ostatni raz, * Mieli śpiewać te słowa. * Ref.
  4. Kiedy już żegnać musimy, * Ciebie, Matko jedyna, * Jeszcze Cię o to prosimy, * Wstaw się za nas u Syna. * Ref.
   Ref: O Maryjo, O Maryjo, * Nasza pomoc jedyna. * O Maryjo, Królowo.
  1. GDY WPOŚRÓD ŻYCIA BURZY wypada z ręki ster, * Gdzieś z dala mnie dochodzą niebiańskich dźwięki sfer. * Niestraszny odtąd wicher, niestraszny odtąd trud, * Bo wiem, że na mnie czeka, mój dobry Ojcie Bóg.
  2. Na drogach życia czeka wysłannik piekła bram, * lecz czeka i Twój sługa, by zadać czartu kłam. * Nie dam się uwieść nigdy ułudną świata grą, * bo wiem, że na mnie czeka śmierć z Boską wolą Twą, * bo wiem, że na mnie czeka śmierć z Boską wolą Twą.
  3. Gdy w duszy mej uczuję płomiennych uczuć żar, * już czeka na mnie Jezus i swej miłości czar * roztacza przed mą duszą w Ofierze świętej mszy. * I czeka mnie na Godach Eucharystycznych swych.
  1. GDYŚMY PRZYSZLI DO KOŚCIOŁA, KRÓLOWO, * Przed cudowny obraz twój, o Królowo. * Ref.
  2. A gdy tak grzeszników wiele, Królowo, * Łask doznało w Twym kościele, Królowo. * Ref.
  3. Tak Ci teraz śpiewać chcemy, Królowo, * Pozdrawiamy i uczcimy, Królowo. * Ref.
   Ref: Maryjo, Maryjo, o Maryjo, Królowo
  1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, * Weselmy się w Nim i radujmy. * Ref.
  2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga, * z czystego serca miłujmy się nawzajem. * Ref.
  3. Skoro się wszyscy tu gromadzimy, * strzeżmy się tego, co nas rozdziela. * Ref.
  4. Niech ustaną wszystkie spory i gniewy, * a pośrodku nas niech będzie Chrystus. * Ref.
   Ref: Gdzie miłość wzajemna * Tam znajdziesz Boga żywego
  1. I KTÓŻ TY JESTEŚ PANIE, * Że pojąć Cię nie zdołam. * I któż Ty jesteś Boże, * Że z głębi serca wołam, * O Boże, Boże mój, o Panie mój.
  2. Jam grzeszne twe stworzenie, * Tyś Ojciec nasz i Bóg, Uwielbiam twój majestat, * Upadłszy do Twych stóp, * O Boże, Boże mój, o Ojcze mój
  1. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało * Proście więc Pana żniwa, żeby wyprowadził robotników na żniwo swoje. * Ref.
  2. Nie wyście mnie wybrali, * ale Ja was wybrałem, * i przeznaczyłem was na to, * abyście szli i owoc przynosili. * Ref.
  3. To wam przykazuję, * abyście się wzajemnie miłowali. * Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, * jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. * Ref.
  4. Jak Ojciec mnie posłał, * tak i Ja was posyłam. * Weźmijcie Ducha Świętego * i bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi. * Ref.
  5. Kto przyjmuje tego, którego ja poślę, * ten mnie przyjmuje. * A kto mnie przyjmuje, * przyjmuje tego, który mnie posłał. * Ref.
  6. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię * i jakże bardzo pragnę żeby on zapłonął. * Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, * On będzie świadczył o mnie. * Ref.
  7. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię * wszelkiemu stworzeniu. * Kto uwierzy i chrzest przyjmie, * ten będzie zbawiony. * Ref.
   Ref: Idźcie na cały świat, i nauczajcie wszystkie narody
  1. JAK MIŁE PRZYBYTKI NAM DAŁ, * Wszechmocny i dobry nasz Bóg, * Że sam w nich zamieszkał, wszka chciał, * Weiczności zostawić nam próg. * Ref.
  2. Tu ołtarz Krynicą wszech łask. * Gdzie nie ma dostępu nasz wróg. * Tu cichy wszechmocy Twej blask * By życie płynęło bez trwóg. * Ref.
   Ref: Oto nasz Boży dom; * Pokłonem uczcijmy go wraz, * Witaj nam, tu nasz Pan, * Przyjmuje nas
  1. JAK WYSŁOWIĆ WDZIĘCZNOŚĆ MĄ za tysiące łask, * Jak okazać miłość ,mą? * Mój Boże, powiedz, wskaż mi, jak okazać miłość mą? * Ref.
  2. Za poszum lasu, kwiatów woń, zboża łan, co złotem lśni, * Ku Tobie Panie wznoszę dłoń, * Mój Boże dzięki Ci. * Ref.
  3. Zakończenie
   Mój Boże dzięki Ci, za wszystko dzięki Ci
   Ref: Za ciepło, słońce, światło gwiazd; * Ciemną noc i jasne dni, * Przyjm moich oczu wdzięczny blask, * Mój Boże dzięki Ci
  1. Ja się na to narodziłem, * Abyście życie mieli w pełni. * Ref.
  2. Każdy, kto słucha głosu mego, * ten należy do mojej owczarni. * Ref.
  3. Mam te inne owce, * które pragnę przyprowadzić. * Ref.
  4. Życie swe daję za owce moje, * aby się stała jedna owczarnia i jeden pasterz. * Ref.
  5. Ja jestem bramą owiec, * kto wejdzie przeze mnie, ten będzie zbawiony. * Ref.
   Ref: jam jest Pasterz dobry i znam owce moje
  1. JEST DROGA, KTÓRA WIEDZIE NAS, Alleluja * Do celu gdize się kończy czas, * Alleluja. * Ref.
  2. I chociaż przyjdzie iść przez mrok, * Alleluja, * Twa miłość wspiera każdy krok, * Alleluja. * Ref.
  3. A światło, które w dali lśni, * Alleluja, * O Twej miłości mówi mi, * Alleluja. * Ref.
   Ref: U boku Twego kroczć chcę i wołam Boże, prowadź mnie! * Alle-Alleluja, Alle-Alleluja
  1. JEŚLI PANA BOGA KOCHAĆ CHCĘ * tak z całego serca z wszystkich sił, * To dla drugich dobry muszę być * Bo tak sam Pan Jezus uczy nas. * Ref.
  2. Gdy pomogę mamie sprzątać dom, * Choremu koledze lekcje dam, * Gdy potrafię z bratem w zgodzie żyć, * Czynię co Pan Jezus zlecił nam. * Ref.
   Ref: Przykazanie nowe daję wam, * Byście się wzajemnie miłowali
  1. JEŚLI ZIARNO NIE OBUMRZE, samo zostaje, * Wsiane w ziemię plon stokrotny z siebie wydaje, * Taką to zachętę w Ewangelii świętej, * Jezus nam daje.
  2. Bojowaniem jest na ziemi życie człowieka, * Bierz więc krzyż swój na ramiona i nie uciekaj, * Idź Chrystusa śladem, za Jego przykładem, * Zwycięstwo czeka.
  3. Grzech jest dla nas tu na ziemi największym wrogiem, * On w nas niszczy życie Boże i przyjaźń z Bogiem, * Trzeba się nawrócić, to co złe ukrócić, * Zerwać z nałogiem.
  4. My jak owce zabłąkane pośród bezdroży, * Kto nam drogę do owczarni znowu otworzy? * Twoja, Panie, ręka i niewinna męka, * Zbawia lud Boży.
  5. Chociaż grzeszni, lecz skruszeni, Ojcze na niebie, * Przyjmij dzieci marnotrawne, prosimy Ciebie, * Tyś Bóg miłosierny, w obietnicach wierny, * ratuj w potrzebie.
  1. JEZU ZOSTAŃ W NAS * Jezu połącz nas, * Złącz nas w prawdzie i miłości, * Który jesteś w nas.
  2. Jezu połącz nas, * Stań pośrodku nas, * Jedno serce, jedną duszę, * Stwórz o jezu w nas.
  1. JUŻ SIĘ NIE BÓJ DŁUŻEJ, * Jam przy boku twym, * Tyś pochodnią naszą, gdy w ciemności drżym. * Słońce obietnicy świeci spoza wzgórz, * Otom zawsze z Tobą, * Nigdy nie puszczę cię już. * Ref.
  2. Róża cudna zwiędnie, * woń utraci kwiat, * słońce kiedyś zgaśnie, runie cały świat. * Jezus moje słońce, * świeci z niebios bram, * On mię nie opuści, * Nigdy nie będę już sam. * Ref.
  3. Choć na ścieżkach ciemnych * czycha wróg co dnia. * Słyszę jak Pan mówi, pójdź, dziecino ma, * W górze Go zobaczę * kiedyś twarzą w twarz, * Tam mu podziękuję za tę obronę i straż. * Ref.
   Ref: Jam nigdy nie sam, * Jam nogdy nie sam. * Tak mi mój Pan przyobiecał, * nigdy nie będziesz już sam.
  1. KAPŁANEM JEZUS CHRYSTUS JEST * Co grzechy serce Mu zraniły, * Stroskany cały w bólu jest, * Szukając dusz co pobłądziły. * Ref.
  2. Kapłanem Jezus Chrystus jest. * On tylko dusz ludzkich pożąda. * Dla dusz wśród mąk zabity jest, * Przebite serce dusz wygląda. * Ref.
  3. Kapłanem Jezus Chrystus jest. * On czuje tylko ból drugiego, * Dla siebie wziął mąk krwawych chrzest, * Dał drugim raj szczęścia wiecznego. * Ref.
   Ref: O dobry Jezu, daj i nam, * Kapłanów takich jak Ty sam, * I uczyń serce w każdym z nas * Czyste jak twe, bez żadnych skaz
  1. KAPŁANÓW MOŻNA KRÓLOWO * Pośredniczko wszelkich łask, wysłuchaj nas. * Gdy ciemno wkoło nas, * Kapłan jak światła blask niech wspiera nas. * Matko kapłanów dodaj im łask.
  2. Kapłanów można Królowo * Pośredniczko wszelkich łask, wysłuchaj nas. * Gdy wiary duszom brak, * Kapłan przewodni znak, niech wiedzie nas. * Matko kapłanów dodaj im łask.
  3. Kapłanów można Królowo * Pośredniczko wszelkich łask, wysłuchaj nas. * Dusze wysuszył ból, kapłan tej ziemi sól, * Siew rzuci w nas. * Matko kapłanów dodaj im łask.
  1. KAPŁANÓW SWOICH DAŁ NAM BÓG, * By nas bronili z mocy złego. * Aby z ciernistych wiedli dróg, * Zbłąkane owce wprost do Niego, * Ref.
  2. Kapłanom swoim zlecił Bóg, * Gorzkie cierpienia ludzkie koić, * Wśród świata tego nędznych trwóg, * Bożym obdarzać nas pokojem. * Ref.
  3. Kapłanom swoim zlecił Bóg, * Od śmierci wiecznej strzec dusz naszych, * By wieść nas w orszak Bożych sług, * Co do wiecznego życia śpieszy. * Ref.
   Ref: Najświętsze Serce, ustrzeż ich, * We wszystkich życia chwilach złych. * Niech czystym sercem służą Ci, * Przez życia swego wszystkie dni, * Niech czystym sercem służą Ci, * Przez wszystkie życia swego dni.
  1. KRÓLU, BOŻE ABRAHAMA * W Tobie moc i dobroć sama; * Wejrzyj na to ludzkie plemię * A pogodę (deszcz żyzny) daj na ziemię.
  2. Niechaj zna lud prawowierny, * Żeś jest Pan Bóg miłosierny; * A my Cię za ten dar wielki * Wielbić będziem na czas wszelki.
  1. KRÓLU NIEBA WYSOKIEGO, * Boże Abrahama cnego: * Racz wejrzeć na ludzkie plemię. * A daj urodzaj na ziemię.
  2. Niechaj zna lud prawowierny, * Żeś Ty jest Bóg miłosierny: * A my Cię za ten dar wielki * Będziem wielbić na czas wszelki.
  3. Zlituj się nad utrapionym * Ludem, krwią Twą odkupionym, * Zmiłuj się, zmiłuj się, Panie * Niech się łaska Twoja stanie.
  4. Zwróć się do nas, Ojcze miły! * Dzieci Cię Twe obstąpiły: * Jeżeliśmy łaski godni, * Masz chleb w ręku, a my głodni.
  5. Oddal piorun, grad i szkody, * Oddal wichry, wylew wody: * Daj nam pokój, zdrowie, chleba, * A po śmierci użycz nieba.
   KRZYŻ I WIARA ZAWSZE TRWAĆ BĘDĄ * Niebo, ziemia, kiedyś przeminą, * Słowa Boże nigdy nie zginą
  1. KTO SIĘ W OPIEKĘ odda Panu swemu, * A całym sercem szczerze ufa Jemu, * Śmiele rzec może mam obrońcę Boga, * Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
  2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje * i w zaraźliwym powietrzu ratuje; * w cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, * pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie. * Uleżysz bezpiecznie.
  3. Stateczność Jego, tarcz i puklerz mocny, * za którym stojąc, na żaden strach nocny, * na żadną trwogę ani dbaj na strzały, * którymi sieje przygoda w dzień biały. * Przygoda w dzień biały.
  4. Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże, * miecz nieuchronny ciebie nie dosięże, * a ty, zdumiały, oczyma swoimi * niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi. * Ujrzysz nad grzesznymi.
  5. Aniołom swoim każe cię pilnować, * gdziekolwiek stąpisz będę cię piastować * na ręku nosić, abyś idąc drogą * na ostry kamień nie ugodził nogą. * Nie ugodził nogą.
  6. Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych * i po padalcach deptał niecierpliwych; * na lwa srogiego bez obawy wsiądziesz, * i na ogromnym smoku jeździć będziesz. * Smoku jeździć będziesz.
  7. Słysz, co Pan mówi: Ten, kto Mnie miłuje. * A ze Mną sobie szczerze postępuje, * i Ja go także w jego każdą trwogę * i nie zapomnę i owszem, wspomogę. * I owszem, wspomogę.
  8. Głos jego u Mnie nie będzie wzgardzony, * ja mu w przygodzie udzielę obrony: * niech pewien będzie szczęścia i zacności, * i lat sędziwych, i Mej życzliwości. * I Mej życzliwości".
  1. Zbyt dobrze wiem, kim jestem, pyłkiem i liściem na wietrze. * I wiem kim jesteś, Ty wielki Boże, więc wołam w dzień i w noc. * Ref.
  2. Będziemy zawsze razem, będziemy zawsze blisko, * Z Tobą mój Panie, osiągnę wszystko, zdobędę cały świat. * Ref.
  3. Chciałbym jak iskierka, świat cały sobą zapalić, * Chciałbym sercem dosięgnąć nieba, więc wołam w dzień i w noc. * Ref.
   Ref: Liczę na Ciebie Ojcze, liczę na miłość Twą, * Liczę na Ciebie Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń, * Liczę na Ciebie Ojcze, liczę na każdy dzień, * Liczę na Ciebie, ufam Tobie, * I nie zawiodę się.
  1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca, * Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna, Żywe Słowo Boga. * Ref.
  2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny, * uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie, Tyś nas przyszedł zbawić. * Ref.
  3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich. * Uwielbiamy Cię, Chrystusie, nasz Królu cichy i pokorny. * Ref.
  4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości. * Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie, Drogo nas wiodąca. * Ref.
  5. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu, * uwielbiamy Cię, o Boże pokoju przez Krew Twego Krzyża. * Ref.
  6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło, dające łaskę, * uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienia, Żywa Wodo, Chryste. * Ref.
  7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany, * uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy, my Twe latorośle. * Ref.
  8. Tobie śpiewamy, Prawdziwa Manno, dająca życie, * uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący, któryś zstąpił z nieba. * Ref.
  9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa, * uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzisz wszystkie owce Twoje. * Ref.
   Ref: Ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, * Ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu.
  1. MIAŁEM CI JA W SERCU Jezusa miłego, * Który mi kołatał u drzwi serca mego.
  2. Wolałem ja służyć światu obłudnemu, * niżeli otworzyć, * niżeli otworzyć * Jezusowi memu.
  3. Biada mnie na świecie, człekowi nędznemu, *żem nie służył z młodu, *żem nie służył z młodu, * Panu Bogu memu.
  4. Szczęśliwy ten człowiek, szczęśliwego rodu, * który od lat młodych, * który od lat młodych * służy Panu Bogu.
  5. Ma go te Pan Jezus zawsze w swej opiece, * i Panna Maryja, * i Panna Maryja, * gdy się k'Niej uciecze.
  1. MIŁOSIERDZIEM TWOIM PANIE * Miłosierdziem błyśnij nam, * I wysłuchaj to błaganie, * Którym nas natchnąłeś sam. * Ref.
  2. Miłosierdzia dla grzeszników, * co zdradzili sprawę Twą. * Niech się zmienią w pokutników, * niech zapłaczą skruchy łzą. * Ref.
  3. Niech swe błędy już porzucą * i wyznaniem szczerym win * w Twe objęcia już się rzucą, * jako marnotrawny syn. * Ref.
   Ref: Miłosierdzia Jezu mój, * Wejrzyj z nieba na lud Twój.
  1. To jest nowe przykazanie, * Abyście się wzajemnie miłowali. * Ref.
  2. Nie ma większej miłości, * Jak oddać życie za przyjaciół swoich. * Ref.
  3. Nie nazywam was sługami, * Ale przyjaciółmi. * Ref.
  4. Jesteście przyjaciółmi moimi, * Gdy czynicie, co wam nakazałem. * Ref.
   Ref: Miłujcie się wzajemnie, * Jak ja was umiłowałem.
  1. MY CHCEMY BOGA, Święta Pani! * O, usłysz Twoich dzieci śpiew! * My, Twoi słudzy ukochani. * Za wiarę damy życie, krew. * Ref.
  2. My chcemy Boga w rodzin kole, * w troskach rodziców, w dziatek snach; * My chcemy Boga w książce, w szkole, * w godzinach wytchnień, w pracy dniach. * Ref.
  3. My chcemy Boga w naszym kraju, * wśród starodawnych polskich strzech, * w polskim języku i zwyczaju, * niech Boga wielbi chrobry Lech. * Ref.
   Ref: Błogosław, Święta Pani! * Błogosław wszelki stan! * My chcemy Boga, my poddani! * On naszym Królem, On nasz Pan
  1. NA WSZYSTKICH DROGACH ŻYCIA, gdzie posłałeś mnie, * O Tobie Boże myślę, * Wszędzie szukam Cię. * Ref.
  2. Zapalasz światło wiary w zwykły szary czas, * By każda chwila życia * Jednoczyła nas. * Ref.
   Ref: O Boże mój, dziękuję Ci, za bezmiar Twoich łask, * Za radość Twą, za miłość Twą, * Za każdą chwilę dnia.
  1. NIE POTRZEBA SZUKAĆ SZCZĘŚCIA, * Gdzieś daleko, gdzie nie ma nas, * Na cóż czekać , * Kiedy miłość codzienności nadaje blask. * Ref.
  2. W zwykłych ludziach, w zwykłym życiu, * Przez wiszącą nad miastem mgłę, * Przez sąsiada, przez rodziców, Pan Bóg do nas uśmiecha się. * Ref.
  3. Bóg sam kiedyś żył na ziemi, * Wszystkie troski człowieka zna. * Teraz został między nami i jest światłem szarego dnia. * Ref.
   Ref: Ty Boże jesteś zawsze z nami i uczysz kochać to, co jest * Zapalasz miłość w naszych sercach, * Aby z jej światłem życie przejść.
  1. O BOŻE DARY CI NIESIEM! * Kłosy, snopy, ziarna, które rodzi ziemia * I chleb nasz powszedni, którym nas obdzielasz. * Cały najlepszy plon, niesiemy w darze chleb. * Trud, pracę naszych rąk, * Przyjm ofiarę czystych serc. * O Boże, dary Ci niesiemy...
  2. Winne grona cierpień, mękę i krew swoją, * Które w tej ofierze staną się Krwią Twoją, * Cały najlepszy plon, niesiemy wina smak, * Miłości naszej znak. * Przyjm ofiarę czystych serc. * O Boże, dary Ci niesiemy...
  1. O PANIE, SZUKASZ DZIECI TWYCH, bo Miłość imię Twe. * Ty rozproszone złączyć chcesz, dać udział w łaskach swych. * Ref.
  2. Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo Miłość imię Twe, * O zechciej włączyć wszystkich nas, w Mistyczne Ciało swe. * Ref.
  3. Ty zaspokajasz wszelki głód, bo Miłość Imię Twe. * O uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci Swe. * Ref.
  4. Wszak obiecałeś pokój dać, bo Miłość Imię Twe. * Racz w serca żar miłości wlać, królestwo rozszerz Swe. * Ref.
   Ref: Panie, Panie, złącz w Twym Kościele rozdzielonych braci, * Złącz wszystkich nas, w miłości Twej
  1. O PRZEDWIECZNY NASZ PANIE I BOŻE, * Jak przedziwne jest Imię Twe! * Chwała Twoja po całej brzmi ziemi, * Wzbija się aż po niebios szczyt. * Ref.
  2. Małe dzieci Cię wielbią jak mogą, * całym sercem śpiewają Ci, * a się wstydem okryją wrogowie * i upadną do Twoich stóp. * Ref.
  3. Kiedy spojrzę na niebo wspaniałe, * dzieło Twoich wszechmocnych rąk, * srebrny księżyc i gwiazdy złociste, * to zdumienie ogarnia mnie. * Ref.
  4. Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, * że jak ojciec o niego dbasz? * Do Aniołów podobnym go czynisz. * Otoczyłeś go chwałą i czcią. * Ref.
  5. Cały świat w jego ręce złożyłeś * i pod stopy rzuciłeś mu: * ptaki, ryby i dzikie zwierzęta, * by nad nimi królem był. * Ref.
   Ref: O Przedwieczny nasz Panie i Boże, * jak przedziwne Imię Twe!
  1. O STWÓRCO POTĘŻNY I PANIE MÓJ, * Najwyższa cześć Ci się należy, * Świat cały wysławia Majestat Twój, * Niech każdy czołem swym uderzy, * Bo imię Twe święte jest godne czci, * I chwałę najwyższą winniśmy Ci, * Cześć, chwała Panu i Bogu.
  2. Niech chwalą Cię, Panie, stworzenia twe, * A zwłaszcza brat nasz słońce śliczne, * Co światło nam zsyła przez wszystkie dnie, * Wspaniałe jest i promieniste. * Ach, jakże uroczy jest ranny brzask, * Choć nikły to tylko Twej chwały blask, * Cześć, chwała Panu i Bogu.
  3. Księżycu, mój bracie, z gwiazdami wraz * Siosrami mymi kochanymi, * O sławcie wy Pana przez nocny czas * Łagodnie przyświecając ziemi, * Niech Boga wysławia i obłok brat, * I burze pędzone przez brata wiatr. * Cześć, chwała Panu i Bogu.
  4. Pochwalon bądź Panie, przez siostrę mą * pokorną, cenną czystą wodę, * Brat ogień niech wielbi potęgę Twą, * Co wzbudza podziw, lęk i zgrozę, * Radosny i piękny rozświetla noc, * Potężna i straszna jego moc,* Cześć, chwała Panu i Bogu.
  5. O Ziemio, ma matko, co nosisz mię, * Tak ślicznie zawsze przyodziana, * Ty żywisz stworzenia, wraz z Tobą chcę * Uwielbiać i czcić swego Pana, * Pochwalon bądź Panie, przez cały świat, * Przez ptaszki i drzewa, przez każdy kwiat, * Cześć, chwała Panu i Bogu.
  6. Pochwalon bądź, Panie, przez sługi Twe, * Co z serca wrogom przebaczają, * I dla Twej miłości za krzywdy swe, * Wszelakiej zemsty się zrzekają, * Bo ty we wieczności nagrodzisz tych * Co mimo udręki praw strzegli Twych, * Cześć, chwała Panu i Bogu.
  7. O śmierci, ma siostro, przed tobą ujść * na ziemi z ludzi nitk nie może, * Lecz biada grzesznikom, gdy muszą pójść * Na sąd i ujrzeć Cię o Boże, * Lecz błogosławieni, co służą Ci, * Bo śmierć dla nich niebios otworzy dzrwi, * Cześć, chwała Panu i Bogu.
  1. OJCZE MODLIM SIĘ DO CIEBIE, * Który panujesz na niebie. * A opieką Twą na ziemi, * Twoje dzieci się cieszymy.
  2. Święć się Imię, Twoje, Panie, * niech Twa wola nie ustanie, * niech oddajem Twej wielkości, * hołd na ziemi i w wieczności.
  3. Niech Królestwo Twe przychodzi, * gdzie się prawda z cnotą rodzi, * które Syn Twój wybudował, * aby nam niebo zgotował.
  1. OJCZE Z NIEBIOS Boże, Panie. Tu na ziemię ześlij nam, * Swoje święte zmiłowanie, * Tu na ziemię ześlij nam.
  2. Boże wielki, my w pokorze * do Twych stóp garniemy się. * Wola Twoja wszystko może, * ześlij nam więc łaski swe.
   OTO JEST KAPŁAN WIELKI, * Którego w miłości wiecznej wybrał Pan * Aby rósł w pełni łask wśród ludu swego, * Błogosławieństwo wszystkich ludów nad nim spoczęło, a przymierze z niebem skroń jego wieńczy. * Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. * Aby rósł w pełni łask wśród ludu swego.
  1. Gdy mnie Pan jako Pasterz prowadzi, * Wszystko mam, czego chcę, * W bujnej trawie mi paść się pozwala, * Na zieloną wiedzie ruń, * Do ożywczej prowadzi krynicy, * Bym spoczął i pokrzepił siły. * Ref.
  2. On mnie wiedzie ścieżkami prostymi, * o mnie troszczy się sam. * Choćby wiódł mnie doliną ponurą, * nie ogarnie mnie lęk, * bo nic złego mnie spotkać nie może. * Gdy czuwasz, Panie, nade mną. * Ref.
  3. Twoja laska pasterska mnie broni, * idę ufny w Twą moc, * Ty zastawiasz mi ucztę wspaniałą, * że zazdrości mi wróg, * wonnościami namaszczasz mi skronie, * a kielich mój przeobfity. * Ref.
   Ref: Pan mój wódz i pasterz mój * O jak szczęśliwy mój los!
  1. Pan mi światłem i zbawieniem, czemuż lękać się, * Pan obrońcą życia mego, kogóż mam się bać? * Ref.
  2. Gdy złośliwi na mnie godzą, żądni mojej krwi, * rwą się szyki nieprzyjaciół, pada w boju wróg. * Ref.
  3. Choćby całe wojsk zastępy stały przeciw mnie, * w wirze walki ufam Panu i nie lękam się. * Ref.
  4. Jedno tylko mam pragnienie, jeden życia cel, * bym przebywał w domu Pana, a po dni mych kres. * Ref.
  5. Tam mnie szczęściem swym obdarzy dobrotliwy Pan, * w swym przybytku mnie ukryje w niepomyślny czas. * Ref.
  6. Z podniesionym stoję czołem wobec wrogów swych, * będę Panu grał i śpiewał, ofiarami czcił. * Ref.
   Ref: Pan obrońcą i światłem mym, * Nie lękam się, gdy jestem z Nim
  1. POD TWĄ OBRONĘ OJCZE NA NIEBIE, * Grono twych dzieci swój powierza los, * Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, * I broń od zguby, gdy zagraża cios.
  2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, * gdy Ty swe dzieci w swej opiece masz, * wznosimy modły dziś ku Twej chwale, * boś Ty nam tarczą, Boże, Ojcze nasz.
  1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, * Racz wysłuchać, panie prośby mej! * Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie. * Usłysz modły i błagania! * Ref.
  2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, * któż przed gniewem Twym ostoi się? * Lecz ufamy, że przebaczysz winy, * byśmy kornie Ci służyli. * Ref.
  3. Całą ufność mą pokładam w Panu, * dusza moja ufa Jego słowu * tęskniej czeka dusza moja Pana * ni jutrzenki nocne straże. * Ref.
  4. Tęskniej ni jutrzenki nocne straże * niechaj Pana czeka Boży lud, * bo u Pana znajdzie zmiłowanie * i obfite odkupienie. * Ref.
   Ref: Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam jego słowu.
  1. POŚRÓD WSZYSTKICH ŻYCIA TROSK i kłopotów, * Gdy pod wiatr trzeba iśc każdego dnia. Jedna prawda zawsze lśni tak jak gwiazda. * Że chrześcijanin to właśnie ja! * Ref.
  2. Wielka troska, o budowę Królestwa * Niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa * I przeze mnie także ma Kościół rosnąć, * Bo chrześcijanin, to właśnie ja! * Ref.
   Ref: Więc żyjmy, jak można najpiękniej, * Czy wielkie czy szare są dni, * Bo życie to skarb w naszych rękach. * I przez nas ma świat lepszy być.
  1. POTĘŻNY BOŻE, NA ZIEMI I NIEBIE, * Gdy spojrzę na dzieł Twoich widowisko. * A potem oczy obrócę na siebie, * Jak mnie Twa wielkość upokarza nisko.
  2. Przecie, chociażem istota tak mała. * Pójdę do Ciebie, dobroć Twa mi znana. * I wlać mi chciałeś jakąś duszę śmiałą, * co się chce przedrzeć do samego Pana.
  3. Ale odarty, jak przed Tobą stanę? * Cechę wierności z piersi mojej starłem. * I niewinności sukienkę mi daną, * ocierając się między ludźmi, zdarłem.
  1. PROSIM CIEBIE, PANIE NASZ, * Dawco wszelkich łask zbawiennych, * Ty, co ludzkie serca znasz, * Udziel darów swych niezmiennych, * Tym, co stają dziś przed Tobą, * By się złączyć ślubem z sobą.
  2. Miłość ziemska krótko trwa, * W net usycha i więdnie, * Jeśli święta miłość Twa, * W sercach nie rozpromienieje, * Utwierdź nas w miłości stałej, * Wiernej, czynnej, doskonałej.
  1. PRZEZ CHRZTU ŚWIĘTEGO WIELKI DAR o Chryste, z Twej hojności * Twym dzieciom wiary dałeś skarb, nadziei i miłości. * Ref.
  2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz, swój Kościół tworzysz w świecie. * W ojczyźnie naszej władasz te przez długie tysiąclecie. * Ref.
  3. Na Tysiąclecia święty czas wielkiego odrodzenia, * na chrzcie zło one każdy z nas odnawia przyrzeczenia. * Ref.
   Ref: Najświętszej Trójcy wieczną cześć, pragniemy z serc gorących nieść. * Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy.
  1. "PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY", głos z przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia. Ja orzeźwię was. * I ocierać będę pot płynący z czoła. * I ziemskiego znoju osłodzę wam czas. * Ref.
  2. Przyjdźcie do mnie wszystkie zbłąkane owieczki, * Jam jest pasterz dobry, tu w objęciu mym, * w sercu moim jest dla was miejsce ucieczki. * Bezpiecznie i słodko odpocznijcie w nim. * Ref.
  3. Przyjdźcie do mnie wszyscy smutni, uciśnieni, * którym ziemskie szczęście już pochłonął grób. * Radość wam niebiańska duszę rozpłomieni, * gdy się przytulicie to do moich stóp. * Ref.
   Ref: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem * Ofiarę serc naszych nieść, * Przed Jego padając tronem, * Miłosną złóżmy Mu cześć
  1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów, * A miłości bym nie miał, * Stałbym się jak miedź brzęcząca, * Albo cymbał brzmiący. * Ref.
  2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę * i wiarę taką i bym góry przenosił, * lecz miłości bym nie miał, * byłbym niczym. * Ref.
  3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność, * a ciało swe wystawił na spalenie, * lecz miłości bym nie miał, * nic mi nie pomoże. * Ref.
  4. Miłość jest cierpliwa, * miłość jest łaskawa, * miłość nie zazdrości, * nie szuka poklasku. * Ref.
  5. Miłość nie unosi się pychą, * nie jest bezwstydna, * miłość nie szuka swego, * gniewem się nie unosi. * Ref.
  6. Miłość nie pamięta złego, * nie cieszy się z niesprawiedliwości, * lecz współweseli się z prawdą, * miłość wszystko znosi i przetrzyma. * Ref.
  7. Miłość nigdy nie ustaje. * Zniknie to, co jest cząstkowe. * Teraz trwa wiara, nadzieja i miłość, * z nich zaś największa jest miłość. * Ref.
   Ref: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali
  1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, alleluja. * Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, alleluja, * Wychwalajcie Boga Aniołowie Pańscy, alleluja, * Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, alleluja. * Ref.
  2. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, alleluja * Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, alleluja * Wychwalajcie Pana cztery pory roku, alleluja * Wychwalajcie Pana pogody i słoty, alleluja. * Ref.
   Ref: Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja, * I dobroć Jego wysławiajmy, alleluja.
  1. SERCE ME DO CIEBIE WZNOSZĘ, Panie szukam Cię!
  2. Usłysz Panie głos wołania i ulituj się! Serce me do Ciebie wznoszę. Panie, szukam Cię.
  3. Choćby o mnie zapomnieli: * ojciec, matka ma, * Ty mnie przyjmiesz i przygarniesz * w utrapienia czas.
  4. Wskaż mi drogę Twoją, Panie, * prowadź ścieżką Twą, * bo wróg czyha na bezdrożach, * wyrwij z jego rąk!
  1. SŁYSZYSZ, JAK PAN JEZUS WOŁA: Kto chce dziś do pracy iść? * Żniwo wielkie już dokoła, kłos dojrzały, żółty liść, * Jezus wszystkich nawołuje, wieczną dać nagrodę chce. * A kto się gotowym czuje, niechaj rzecze: Poślij mnie.
  2. Głośno woła Mistrz do dzieła: * Bracie, nie odwlekaj, idź! * Duszę ciemność ogarnęła, giną starcy, ginie młódź. * Poświęć się Zbawicielowi, kiedy potrzebuje Cię, * Powiedz swemu dziś Mistrzowi: Oto jestem, poślij mnie.
  1. SPOJRZYJ Z NIEBA WYSOKIEGO, * Zbawicielu nasz, Panie, * na potrzeby ludu Twego * przyjmij nasze wzdychanie; * Ty, Pocieszycielu ansz, * Dzieci Twoje zachowasz, * Ty się nad nami zlitujesz * Ty nas wszystkich opatrujesz.
  2. Podaj nam Twej mocnej ręki, * Jezusie, błogosław nas! * Za to Ci serdeczne dzięki * śpiewamy na każdy czas. * Gdy do grzechu wpadniemy, * ratuj nas, bo zginiemy. * Zbaw nas z miłosierdzia Twego, * od potępienia wiecznego.
  1. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, * Wybaw nas Panie! * Ref.
  2. Od nagłej i niespodziewanje śmierci, * Zachowaj nas Panie! * Ref.
  3. My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, * Wysłuchaj nas, Panie! * Ref.
  4. Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, * Prosimy Cię, Panie! * Ref.
  5. Abyś ludowi Twemu pogody, (deszczu, pokoju, zdrowia) udzielić raczył, * Prosimy Cię, Panie! * Ref.
  6. Abyś lud Twój od pijaństwa zachować raczył, * Prosimy Cię, Panie! * Ref.
  7. Jezu przepuść! Jezu wysłuchaj! * O Jezu! Jezu, Jezu, * Zmiłuj się nad nami! (3 razy) * Ref.
  8. Matko uproś! Matko, ubłagaj! * O Matko Boża, * Przyczyń się za nami!. * Ref.
   Ref: Święty Boże, Święty Mocny, święty a nieśmiertelny! * Zmiłuj się nad nami!
  1. TWYCH, PANIE ŁASK ŚWIAT TYLE MA, * Że mniej jest gwiazd na niebie. * Każdego znajdzie litość Twa * I pomoc da w potrzebie
  2. Tyś nasza twierdza, skała, straż : * wysłuchaj nas w potrzebie. * Wysłuchaj prośby, słowa zważ, * bo modli się do Ciebie.
  1. TY WSZECHMOCNY PANIE! * Naszych serc wzdychanie, * Łaskawie słuchasz: * Ty nam we dnie, w nocy * Udzielasz pomocy, * Tylko Ty, tylko Ty, Panie Boże nasz!
  2. Wielki Boże w niebie! * Ty w każdej potrzebie * o nas się starasz! * Któż by się zlitował, * któż by nas ratował, * jako Ty, jako Ty, * Panie, Boże nasz.
  3. Daj nam przeżegnanie! * Ty, nasze staranie * w rękach Twoich masz! * Nikt nas nie wspomoże, * tylko Ty, o Boże, * tylko Ty, tylko Ty, * Panie, Boże nasz.
  1. TYLKO BÓG MI DOPOMOŻE, * Ten, co stworzył cały świat.
  2. Wznoszę oczy me ku górom, * Gdzie pomocną znajdę dłoń * Tylko Bóg mi dopomoże, * Ten, co stworzył cały świat.
  3. On ci upaść nie dozwoli, * czujnie Ciebie będzie strzegł, * Ten, co strzeże ludu swego, * nie pogrąży się we śnie.
  4. Pan twym stróżem i obrońcą. * U twojego boku trwa. * W dzień cię słońce nie porazi, * ani w noc księżyca blask.
  5. Bóg od złego cię ustrzeże, * w swej opiece będzie miał. * Będzie strzegł na każdym kroku, * teraz i po wieczny czas.
  1. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, * Nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego. * Kto się uniży jak dziecko, * Ten jest największy w Królestwie niebieskim. * Ref.
  2. Kto by między wami chciał stać się wielkim, * niech będzie waszym sługą. * A kto by chciał być pierwszym między wami, * niech będzie niewolnikiem waszym. * Ref.
  3. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, * lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. * Sługa nie jest większy od swego Pana, * ani wysłannik od tego, który go posłał. * Ref.
  4. Jeśli kto chce pójść za mną, * niech się zaprze samego siebie. * Niech co dnia weźmie krzyż swój, * i niech mnie naśladuje. * Ref.
  5. Bo kto chce zachować swe życie, ten je straci, * a kto straci swe życie z mego powodu, ten je odnajdzie. * Jeśli kto mi służy, niech mnie naśladuje, * a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. * Ref.
  6. Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, * to i wyście powinni sobie nawzajem nogi umywać. * Dałem wam bowiem przykład, * abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. * Ref.
   Ref: Uczcie się ode mnie, że łagodny jestem i pokornego serca
  1. W DROGĘ POKOJU, WSZELKIEJ SZCZĘŚLIWOŚCI * Niech nas prowadzi w Swojej łaskawości, * Bóg Wszechmogący, Pan nasz dobrotliwy. * I święty Rafał, Archanioł życzliwy.
  2. Niech nam w podróży na pomoc przybędzie, * Szczęśliwie w zdrowiu, prowadzi nas wszędzie. * Byśmy tam zdrowo gdzie idziem trafili, * Z weselem nazad do domu wrócili.
  1. Niech Bóg się zmiłuje nad nami * I nam błogosławi. * Niech nam ukaże pogodne oblicze * I zmiłuje się nad nami. * Ref.
  2. Aby na ziemi znano Jego drogę * Jego zbawienie pośród wszystkich ludów. * Ref.
  3. Niech Ciebie Boże wysławiają ludy, * Niech wszystkie narody dają Ci chwałę. * Ref.
  4. Niech się narody cieszą i weselą, * Że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie - I kierujesz narodami na ziemi. * Ref.
  5. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy * Niech wszystkie narody dają Ci chwałę. * Ref.
   Ref: Wielbimy krzyż Twój, Panie * Chwalimy i wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie, * Przez to drzewo bowiem, przyszła radość na świat cały.
  1. WIELKI BOŻE, PATRZĄC Z GÓRY, * Jak tu wiedzie życie który, * Karzesz srogo za złe sprawy, * Lecz zawsześ jest Pan łaskawy; * Ref.
  2. Z Twej woli się wszystko dzieje, * Deszcz pada i słońce grzeje * Kwiat wschodzi i ziemia daje * Nam stokrotne urodzaje; * Ref.
  3. Gdy się robactwo rozlezie * I w polu owoc pogryzie, * Twa to ręka, co grzesznika * Słusznie karząca dotyka; * Ref.
  4. Gdy zboża w polach zrodzone * Leżą powałem zniszczone, * Znakiem jest zbytnia ulewa, * Że się Pan Bóg na nas gniewa; * Ref.
  5. Grzmotem, piorunami, grady * On niszczy pola i sady; * Słusznie ludzkie nieprawości * Karze w swej sprawiedliwości, * Ref.
  6. Boże, moc Twą okazałeś, * Gdy w czasach Józefa dałeś * Przez siedem lat zbiory mnogie, * A przez siedem czasy srogie; * Ref.
  7. Tyś za Achaba niewiarę * Kazał, by naród za karę * Przez trzy lata deszczu nie miał * I bez żywności zaginął; * Ref.
  8. Lecz gdy ręce swoje wznosił, * Lud do Ciebie kornie prosił, * Spojrzałeś Ty, Ojcze z nieba * I dałeś żywności, chleba, * Ref.
  9. Jeśli i my na karanie * Zasłużymy, racz te, Panie, * Przebaczyć nam wszystkie winy, * I przyjąć nas za swe syny; * Ref.
  10. Gdy zaś czas, siewny nastaje, * Daj nam, Panie urodzaje; * Udziel polom Twej żyzności, * Daj dostatek, obfitości! * Ref.
   Ref: Wejrzyj, Ojcze na tę ziemię, * I zachowaj ludzkie plemię * Od głodu, moru i wojny, * Daj nam chleb i czas spokojny.
  1. WIERZĘ W JEDNEGO BOGA, * To znaczy szukam wytrwale, * Wierzę w jednego Boga, nie widząc wędruję dalej. * Wierzę w jednego Boga, z nadzieją trwam w codzienności. * Wierzę w jednego Boga, * Przeżywam chwile radości. * Ref.
  2. Wierzę w jednego Boga, gdy przyrodę podziwiam w gaju, * Wierzę w jednego Boga, , gdy słucham słowików w maju, * Wierzę w jednego Boga, gdy pracy mam wciąż za wiele, * Wierzę w jednego Boga, gdy klęczę w cichym kościele. * Ref.
  3. Wierzę w jednego Boga, bo On mi wiarę darował, * Wierzę w jednego Boga, bo Prawdą są Jego Słowa, * Wierzę w jednego Boga, trudno wyrazić dlaczego, * Wierzę w jednego Boga, bo wszyscy dążą do Niego. * Ref.
   Ref: pan jest Przyjacielem, Pan obrońcą mym. * Pan jest mym weselem, radujmy się w Nim.
  1. Ku Tobie, Boże wznoszę duszę moją, * Tobie ja ufam, niech nie doznam wstydu. * Ref.
  2. Na nędzę moją i na trud mój popatrz, * I racz odpuścić wszystkie grzechy moje. * Ref.
  3. Nie wstrzymuj Twoich względem mnie zmiłowań, * Twa łaska i wierność niech mnie zawsze strzegą. * Ref.
  4. Zmiłuj się, Boże w miłosierdziu swoim, * W wielkiej litości zgładź nieprawość moją. * Ref.
  5. Do Ciebie, Panie, ślę modlitwę moją, * Usłysz mnie według wielkiej Twej dobroci. * Ref.
  6. Przywróć mi radość Twojego zbawienia, * Usta me będą głosić Twoją chwałę. * Ref.
   Ref: Wstanę i pójdę do mojego Ojca.
  1. WSZECHMOCNY PANIE, WIEKUISTY BOŻE, * Kto się Twym sprawom wydziwować może? Kto rozumowi, którym niezmierzony * Świat ten stworzony?
  2. Gdziekolwiek słońce rzuca strzały swoje, * po całym świecie słynie imię Twoje, * a sławy niebo ogarnąć nie może * Twej, wielki Boże! * Twej, wielki Boże!
  3. Niech źli, jako chcą, Ciebie ważą sobie, * z ust niemowlęcych wyjdzie chwała Tobie, * ku wiecznej hańbie i ku potępieniu * złemu plemieniu. * Złemu plemieniu.
  4. Twój czyn jest niebo; Twoich rąk robota * gwiazdy te w górze jaśniejsze od złota; * Ty coraz nowym światłem zdobisz wdzięczne * koło miesięczne. * Koło miesięczne.
  5. A człowiek, cóż jest, że Ty, niestworzony, * wszystkiego Stwórca i Pan niezmierzony, * raczysz nań wspomnieć, czymże Syn człowieczy * godzien Twej pieczy? * Godzien Twej pieczy?
  1. WSZYSTKA MOJA NADZIEJA u Boga mojego. * Nie boję się nieszczęścia i smutku żadnego; * Bóg zasmuci, Bóg pocieszy * Bo jest Panem wszystkich rzeczy, * Także i moim.
  2. Bóg ma o mnie staranie i wie, co mi trzeba, * Bóg się mną opiekuje z wysokiego nieba; * ufam w miłosierdzie Jego, * że mnie pocieszy grzesznego, * mam w Nim nadzieję.
  3. Ucierpiał za nas rany, Zbawiciel kochany, * na krzyżu był rozpięty, ach, mój Jezu święty! * Przez niewinną mękę Twoją * odpuść, Jezu, grzechy moje, * pokornie proszę.
  1. WSZYSTKO DOBRZE CO BÓG CZYNI, * Nienaganna myśl Jego; * Niechaj sprawy, jak chce mieni, * Nie odstąpię od Niego, * On Bogiem mym, * Który we złym * Przypadku mnie ratuje, * Niechże mną zawiaduje.
  2. Wszystko dobrze, co Bóg czyni, * wiem, że mnie nie zawiedzie, * On mi da drogę na ziemi, * która do szczęścia wiedzie; * więc cnotliwie * i cierpliwie * czekam Jego pomocy, * On wszystko ma w swej mocy.
  1. WSZYSTKO TOBIE DZIŚ ODDAJĘ, * Wszystko twoje musi być * Chcę Cię jezu kochać zawsze, * W obecności Twojej żyć * Ref.
  2. Wszystko Tobie dziś oddaję, * do nóg Twoich kłaniam się. * Radość świata zapomniana, * weź, o Jezu, serce me. * Ref.
  3. Wszystko Tobie dziś oddaję, * teraz czuję święty żar. * Doskonała radość w Tobie * niewymowny sprawia czar. * Ref.
   Ref: Wszystko daję dziś, wszystko daję dziś, * Jezusowi Zbawcy memu wszystko daję dziś
  1. WYCHWALAJCIE PANA, BO UKOCHAŁ NAS * Ref.
  2. Wychwalajcie Pana, to najwyższy Pan! * Ref.
  3. W cudach, które sprawił, swą okazał moc, * Ref.
  4. On niebiosa stworzył z milionami gwiazd, * Ref.
  5. On od morskich fal oddzielił suchy ląd, * Ref.
  6. On rozproszył światłem ciemnej nocy mrok, * Ref.
  7. On nam co dzień zsyła jasny słońca blask, * Ref.
  8. On, co noc zapala księżyc i rój gwiazd, * Ref.
  9. On nas wyrwać raczył z nieprzyjaciół rąk, * Ref.
  10. On, jak ojciec daje nam powszedni chleb, * Ref.
  11. wychwalajcie Pana, bo to niebios Król, * Ref.
   Ref: Bo ukochał nas na wieki
  1. WYDAWAJCIE OWOCE GODNE NAWRÓCENIA Bo każde drzewo nie przynoszące owocu * Będzie wycięte i w ogień wrzucone, * A Królestwo Boże będzie zabrane grzesznikom, * A dane narodowi, który wyda jego owoce.
  2. Postępujcie w sposób godny Pana, * W pełni Mu się podobając, * Wydając owoc wszelkich dobrych czynów * I rosnąc przez głębsze poznanie Boga.
  3. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie. * Dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, * I wybaczajcie sobie nawzajem * Tak, jak Pan wam wybaczył.
  4. Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, * Bo miłość zakrywa wiele grzechów, * Grzechy swe odkupujcie jałmużną, * Nieprawości swe - miłosierdziem.
  5. Wyznawajcie sobie wzajemnie grzechy, * Módlcie się jedni za drugich o zdrowie, * Modlitwa wiary będzie dla chorych ratunkiem, * A grzechy będą im odpuszczone.
  6. Kto by nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, * Wybawi jego duszę od śmierci, * Jeśli kto widzi, że bliźni grzeszy, * Niech się modli, a przywróci mu życie.
  7. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, * Sami siebie oszukujemy, * Jeśli wyznajemy nasze grzechy, * Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
  1. Z BOGIEM, Z BOGIEM każda sprawa, * Tak mawiali starzy, * Kiedy wezwiesz tej pomocy, * Wszystko ci się zdarzy.
  2. Idziesz w drogę, chociaż blisko, * z Bogiem wychodź z progu! * A gdy wrócisz z niej szczęśliwie, * to podziękuj Bogu, * a gdy wrócisz z niej szczęśliwie, * to podziękuj Bogu.
  3. Szukasz pracy, szukasz szczęścia, * westchnij przy robocie! * Bóg przeżegna, że poczciwie * dokończysz i w cnocie, * Bóg przeżegna, że poczciwie * dokończysz i w cnocie.
  1. Wśród wesela radości * Stawajcie przed Jego obliczem. * Ref.
  2. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem * On nas stworzył, my Jego własnością, my lud Jego, owce Jego pastwiska. * Ref.
  3. Wstępujcie w bramy Jego z pieśniami, z hymnami w Jego przedsionki: * chwalcie i błogosławcie Jego imię. * Ref.
  4. Albowiem dobry jest Pan, miłosierdzie Jego trwa na wieki, * a wierność Jego poprzez pokolenia. * Ref.
   Ref: Z radością śpiewajcie Panu, wszystkie ziemie; * Służcie panu z weselem!
  1. Oto czynię wszystko nowe, * Ja pragnącemu dam darmo pić * Ze źródła wody życia i będę Bogiem dla niego, * A on dla mnie będzie synem. * Ref.
  2. Kto będzie pił wodę, którą Ja dam jemu, * nie będzie pragnął na wieki, * lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody * wytryskającej ku życiu wiecznemu. * Ref.
  3. Ja dokonuję rzeczy nowej, * na pustyni dostarczę wody * i rzek na pustkowiu, * aby napoić mój lud wybrany. * Ref.
  4. Zabiorę was spośród ludów. * Pokropię was czystą wodą, * abyście się stali czystymi, * i oczyszczę was od wszelkiej zmazy. * Ref.
  5. Jeśli ktoś jest spragniony, * a wierzy we mnie, * niech przyjdzie do mnie i pije, * strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. * Ref.
   Ref: Z Twojego boku Chryste, wypłynął zdrój wody żywej, * Która obmywa świat z grzechów i daje nowe życie
  1. ZŁĄCZ PANIE, MIŁUJĄCYCH CIĘ, * Złącz w jedną drogę wiele dróg. * Wszak jedna miłość wiedzie nas, * I Bogiem wszystkich jeden Bóg.
  2. Ze wszech stron świata dąży lud, * by ujrzeć Ojca twarzą w twarz. * Na górny Syjon, w Jego dom, * wszak mieszkań wiele dla nas masz.
  3. Bogu Zwycięzcy wieczny hołd, * niech Panu wieków chwała brzmi, * bo w naszych sercach Święty Duch, * wieczyste Sanctus" śpiewa Ci.
  1. ŻNIWO WKOŁO WIELKIE, * Robotników mało, * Poślij Panie z ludu, swoich dla swej chwały. * Ref.
  2. Żniwo wkoło wielkie, sam to rzekłeś Panie, * Poślij robotników na to swe zbieranie. * Ref.
  3. Aby Twa owczarnia miała dość Pasterzy * Poślij nam kapłanów dla wzmocnienia w wierze. * Ref.
   Ref: Wszystkie lądy proszą, poślij nam kapłanów. * Ześlij spośród ludu, by służyli Panu.
  1. Zaprawdę powiadam wam; * Ktokolwiek opuści wszystko i pójdzie za Mną , * Odbierze stokrotną nagrodę. * I zdobędzie życie wieczne. * Ref.
   Ref: Żniwo wprawdzie wielkie, * Ale robotników mało. * Proście więc Pana żniwa, * Aby wysłał robotników na żniwo swoje.
  1. O BOŻE DARY CI NIESIEMY! * Kłosy, snopy, ziarna, które rodzi ziemia * i chleb nasz powszedni, którym nas obdzielasz. * Cały najlepszy plon, niesiemy w darze chleb. * Trud, pracę naszych rąk, * przyjm ofiarę czystych serc. * O Boże, dary Ci niesiemy...