1. ANIELSKĄ PIEŚŃ DZWON GRAŁ, * Cześć Maryi wdzięcznie głosił, * Serc ludzkich jękiem łkał, * Na ziemię zejść Ją prosił;
  2. Maryja słyszy dźwięk, * Na ziemię wnet przychodzi, * Uciszyć biednych jęk * I gorzki ból osłodzić, * Ref.
  3. Wróć, Pani, do mnie, wróć, * Nie mogę żyć bez Ciebie; * Z mej duszy smutek zrzuć, * O pomnij na mnie w niebie; * Ref.

   Ref: Ave, ave, ave, ave Maryja!.

  1. ANIELSKIE TWE WEJRZENIE Maryjo na mnie zwróć. * Płyń wdzięczne z serca pienie, * ma duszo pieśń twą nuć. * Ref.
  2. Czy w szczęściu, czy w niedoli, * Czy radość czuję wraz, * Czy serce kiedy boli, * Ja wołam w każdy czas: * Ref.
  3. Niech zawsze serce moje, * Nim pęknie życia nić, * Wychwala Imię Twoje, * Dla Ciebie pragnę żyć. * Ref.

   Ref: O Matko, o Matko kocham Cię

  1. ANIOŁÓW CHÓRY I MIESZKAŃCY ZIEMI, * Hymn chwały wznieśmy głosy złączonymi, * Imię Maryi sławmy w uniesieniu, * Najświętsze imię po Boskim Imieniu.
  2. O święte Imię nad wszystkie imiona, * Tyś naszych imion ozdoba, korona, * Imię Twe Maryjo, będę wiecznie sławił, * Bym sławiąc Ciebie, moją duszę zbawił.
  1. BĄDŹ POZDROWIONA, BŁOGOSŁAWIONA * Różyczka rajska, Pani Anielska, * Panienko Maryjo.
  2. Bądź pozdrowiona, błogosławiona, * Królowo Świętych, ucieczko nędznych, * Panienko Maryjo.
  3. Bądź pozdrowiona, błogosławiona, * Chorych lekarko, sierot szafarko, * Panienko Maryjo.
  1. BĄDŹ POZDROWIONA, KRÓLOWO NIEBIESKA * Bądź pozdrowiona, o Pani Anielska, * Witaj początku, bramo tej świętości, * Która oświeca błędy świat w ciemności.
  2. Wesel się, Panno przenajchwalebniejsza, * Nad wszystkie panny Tyś najozdobniejsza. * O Pani nasza, Twoimi modłami, * Chrystusa, Syna Twego, proś za nami.
  1. BĄDŹ POZDROWIONA MARYJO DZIEWICO * Przez ciepły wietrzyk, co drzewa kołysze, * Przez tę przedziwną porankową ciszę. * Przez kwiatów woń, * Przez ptaków śpiew, * Przez jezior toń, * Przez wichru wiew, * Przez słońca blask, * O Pani pełna łask, * Bądź pozdrowiona!
  2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, * Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma, * Bo ja poznaję wielkość mojej winy * I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.
  3. Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego * I wszystkie moje odpuść nieprawości; * Stwórz serce czyste, warte Boga swego, * A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.
  4. Nie oddalaj mię od Ojcowskiej twarzy, * Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia, * Wróć radość, którą niewinność nas darzy, * I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia.
  1. BIEDNY KTO CIEBIE NIE ZNA OD POWICIA, * I nigdy Twego nie słyszał Imienia; * Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia * Stał się niegodnym Twojego wejrzenia
  2. I Imię Twoje już zatarł w pamięci, * I swojej Matki podle się wyrzeka. * Ach, łaska Boska serca nie poświęci, * Które od Matki stroni i ucieka.
  3. A kogo Matko Ty pobłogosławisz, * Ten do wieczności szczęśliwie dopłynie; * A za kim Matko na sądzie się wstawisz * Ten wieczną śmiercią nigdy nie zaginie.
  1. BŁOGOSŁAW MATKO NASZEJ BIEDNEJ ZIEMI, * Tej przebogatej w nieszczęścia i łzy; * O, chroń jej dzieci, idąc razem z nimi, * Przez wichry, burze i przez ciemne mgły
  2. Błogosław cichej pracy nad ugorem, * By go nie zabrał obcy, wrogi lud; * nad naszą chatą i tym czarnym borem * Wyciągnij ręce, a zmaleje trud.
  3. Niech ci, co w ciszy, ukojenia pragną, * Zobaczą innych, lepszych czasów blask, * Niech nigdy burze czoła ich nie nagną * Królowo święta, Rozdawczyni łask
  4. Błogosłąw mężów, którzy silnie bronią * Ojczystej wiary i ojczystych słów, * Co wśród nieszczęścia, zwątpień, łez nie ronią, * A gdy upadną, powstawają znów
  1. BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ MARYJO, * I wywyższoną przez Pana, * On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, * Niepokalana
  2. Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, * By w Tobie Ciałem się stało, * Zrodziłaś światu Jutrzenkę nową, * Przedwieczną Światłość.
  3. Bądź nam obroną Bogarodzico, * Gdy się błąkamy w ciemności; * Do światła wiary prowadź na nowo * Drogą świętości.
  1. BOGA CHWALCIE, POZDRAWIAJCIE MARYJĘ PANNĘ, * Wznoście głosy pod niebiosy tu nieustannie; * W utrapieniu Ją wzywajcie, * Bowiem przez Nią otrzymacie, * O co tylko do zbawienia * Prosić będziecie.
  2. W ziemi śląskiej klejnot drogi nam się znajduje, * W różnych trwogach i chorobach wiernych ratuje: * Obraz Maryi w Piekarach, * Objawiony w cudów darach; * Tej więc Pani my poddani, * Pokłon oddajmy.
  3. Wiem, że się nie omylę, o Panno Święta, * Boś Ty w Twoim miłosierdziu jest niepojęta, * Która w Piekarskim obrazie * Cieszysz wiernych w ciężkim razie, * Nikogo nie opuszczając, * Maryjo Panno!
  1. BOGARODZICO PRZECZYSTA PANNO, * Do Ciebie serce me wznoszę, * Bądź opiekunką mą nieustanną * Przez Imię Twoje Cię proszę; * Ref.
  2. Uciekamy się pod Twą obronę, * O Matko wielkiej litości; * Szczęśliwy, kto ma Twoją zasłonę; * Słodzisz mu wszystkie przykrości; * Ref.
  3. Uproś nam szczerą skruchę i ale * Za grzechy wielkiej ciężkości, * Niechaj z przestępstwa powstajem stale * I z błędów rozlicznych złości; * Ref.

   Ref: Maryjo, przyjm mię w opiekę swoją, * O Matko Boża, bądź Matką moją

  1. BOGA-RODZICO, WNIEBOWZIĘTA PANI! * Z niebieskiej chwały Ty królujesz nam! * Na ziemi okrąg my przez grzech wygnani, * Dręczeni złością, tchem piekielnych bram, * Ciebie dziś wołamy, mocy Twej wzywamy, * Maryjo wesprzyj Twój wybrany lud! * Udziel sercu męstwa, prowadź do zwycięstwa, * Ty, która świecisz pełnią łask i cnót.
  2. Ty przewodniczką o Matko jedyna, * Torujesz drogę poprzez ziemski mrok, * Prowadzisz wszystkich do Twojego Syna * I czujnie śledzisz nasz niepewny krok. * Uproś łaskę wiary, daj ducha ofiary, * By stawić czoło nawałnicy zła, * Udziel sercu męstwa, prowadź do zwycięstwa, * Niech chwała Twoja po wiek wieków trwa.
  1. BOGURODZICA, DZIEWICA, BOGIEM SŁAWIENA MARYJA! * U Twego Syna Gospodzina, * Matko zwolena, Maryja, * Ziści nam, spuści nam * Kyrie elejson
  2. Twego dzieła Chrzciciela, Bożycze, * Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, * Słysz modlitwę jąż nosimy * A dać raczy, Jegoż prosimy; * A na świecie zbożny pobyt, * Po żywocie rajski przebyt, * Kyrie elejson
  1. BRZMI CICHEJ GODZINY * Przez góry, doliny, * Dzwonku, twój głos; * Brzmij Pannie Maryi, * Nieś pozdrowienie Jej * Aż do niebios.
  2. Bo Ona łask pełna; * Niebo i ziemia ma * Pokłon Jej dać; * Chcę te Jej dzwonkiem być, * Ją pozdrowieniem czcić, * Ją miłować.
  3. Pan Bóg wszechmogący, * Nas pocieszający, * On jest z Tobą; * Królowo niebieska, * Nasza pośredniczka, * Bądź te ze mną!
  4. Panno wysławiona, * Spraw, niech Twa Dziecina * Nam tu sprzyja; * Tyś błogosławiona, * Bez grzechuś poczęta, * O Maryja.
  1. BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA, * Żyła prosto, zwyczajnie jak my, * Ona Boga na świat nam przyniosła * I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. * Ref.
  2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, * By niepokój zwyciężyć i zło. * Trzeba ciepła, co życie ozłoci * Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak Ona. * Ref.

   Ref: Matka, która wszystko rozumie, * Sercem ogarnia każdego z nas * Matka, zobaczyć dobro w nas umie. * Ona jest z nami w każdy czas

  1. CAŁAŚ PIĘKNA JEST, MARYJO, * I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie, Tyś chwałą Jeruzalem, * Tyś weselem Izraela; * O Maryjo!
  2. Tyś chlubą ludu naszego, * Tyś Orędowniczką grzeszników, o Maryjo, o Maryjo * Panno najroztropniejsza, * Matko najdobrotliwsza, * Módl się za nami, * Przyczyniaj się za nami * DO Pana naszego Jezusa Chrystusa, o Maryjo
  1. CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE * Góry, doliny zielone; * Chwalcie, cieniste gaiki, * Źródła i kręte strumyki.
  2. Co igra z morza falami, * W powietrzu buja skrzydłami, * Chwalcie z nami Panią świata, * Jej dłoń nasza wieniec splata.
  3. Ona dzieł Boskich korona, * Nad Anioły wywyższona; * Choć jest Panią nieba, ziemi, * Nie gardzi dary naszymi.
  4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, * Ptaszęta słodkim kwileniem, * I co czuje, i co żyje, * Niech z nami sławi Maryję!
  1. CIEBIE NA WIEKI WYCHWALAĆ BĘDZIEMY, * Królowo nieba, Maryja, * W Twojej opiece niechaj zostajemy, * Śliczna, bez zmazy lilija! * Wdzięczna Estero, o Panienko święta, Tyś przez aniołów jest do nieba wzięta, * Niepokalanie poczęta.
  2. Na każdy moment, na każdą godzinę * Twojej pomocy żądamy; * Pani anielska, odproś naszą winę. * Do Ciebie grzeszni wzdychamy! * O furto rajska, Ucieczko grzeszników! * O Matko Bo a, ratuj niewolników! * Niepokalanie poczęta!
  3. Obróć swe oczy, pośpiesz w utrapieniu, * Maryjo, Matko miłości! * Kto służy Tobie, nie daj go zginieniu. * Broń nas od czarta chytrości. * Pokaż swą łaskę, Matko litościwa, * Najświętsza Panno, bądźże szczodrobliwa, * Niepokalanie poczęta!
  1. CIESZ SIĘ KRÓLOWO ANIELSKA, *Wesel się Pani niebieska, * Wszyscy Ci dziś winszujemy, * Z weselem wyśpiewujemy, * Alleluja.
  2. Że syn Twój już zmartwychwstały, * W niebo wstąpił do swej chwały, * Któregoś Ty godną była, * Żeś Go na ręku nosiła, * Alleluja.
  3. Ciesz się i wesel się w niebie, * Proś Go za nami w potrzebie, * Byśmy się te tam dostali, * I na wiek wieków śpiewali, * Alleluja
  1. CO DZIEŃ WIECZOREM NA ODGŁOS DZWONU, niech wspólnym tętnem serca w nas biją, * To Ty nas wzywasz do swego tronu, * Królowo nasza, Maryjo. * Ref.
  2. Jestem przy Tobie dziś i na wieki, przy Sercu Twoim i Twego Syna * Twej pragnę mocy, Twojej opieki, Królowo nasza jedyna. * Ref.
   Ref: Królowo Polski, jestem przy Tobie, * Pamiętam, czuwam na każdy czas, * Z twej Jasnej Góry o każdej dobie, * Wciąż do jezusa prowadź nas
  1. CZEŚĆ MARYI, CZEŚĆ I CHWAŁA, * Pannie świętej cześć! * Śpiewaj, śpiewaj, dziatwo mała, (ziemio cała) * Hołd Jej śpiesz się nieść.
  2. Ten, co stworzył świat wspaniały, * W Niej swą Matkę czcił, * Jej Go ręce piastowały, * Gdy dziecięciem był.
  3. On jak Matkę Ją miłował, * W posłuszeństwie żył, * Każde słowo Jej szanował, * Chociaż Bogiem był.
  4. Dziatki lube, jeśli chcecie * Błogi żywot wieść, * Dajcie, jako Jezus-Dziecię, * Pannie świętej cześć.
  1. DAJ MI JEZUSA, o Matko moja, * Na krótki życia ziemskiego dzień. * Bom ja dziecina słaba jest Twoja * I brak jej siły, co spływa zeń. * Ref.
  2. O, złóż Go Matko, do serca mego, * Co dniem i nocą wciąż o Nim śni, * Co żyć nie może bez Pana swego, * A z dala tęskni, wylewa łzy. * Ref.
  3. O, daj mi Matko Jezusa duszę, * Daj Jego Ciało i świętą Krew. * On jest mym życiem, ja Go mieć muszę, * O, usłysz, Matko, miłości śpiew. * Ref.
  4. Ja Jezu Ciebie w sercu mieć muszę. * Bo mi bez Ciebie pustynią świat, * Kiedy Ty weźmiesz już moją duszę, * To jakby w słońcu rozkwitał kwiat. * Ref.
  5. U stóp Mu świętych, swe serce zło ę, * I szczery za grzechy moje ból. * Kochać Go będę w cichej pokorze, * Bo On mój Jezus, mój Bóg i Król. * Ref.
   Ref: O, daj mi, daj, Jezusa daj
  1. DNIA KAŻDEGO BOGA MEGO * Matkę, duszo, wysławiaj, * Jej dni święte, sprawy wzięte, * Z nabożeństwem odprawiaj!
  2. Rozpatruj się a dziwuj się * Jej wysokiej zacności, * Zwij Ją wielką Rodzicielką, * Błogą Panną w czystości
  3. Sław Jej czyny, proś by winy * Litościwie znieść chciała, * Weźmij Onę na obronę, * By cię z grzechów wyrwała. * Ta Dziewica nam użycza * Z nieba dobra wiecznego, * Z tą Królową światłość nową * Wziął świat z daru Bożego.
  4. Usta moje, sławcie boje * Tej niewiasty pieśniami, * Przez Jej męstwo my zwycięstwo * Odnosim nad czartami. * Nie ustajcie, wysławiajcie * Wszego świata Królową * Jej przymioty, łaski, cnoty, * Chwalcie myślą i mową.
  1. DO CIEBIE MATKO SZAFARKO ŁASK, * Błagalne pienia wciąż płyną * Twa dobroć świeci nad słońca blask. * Nadzieją Tyś nam jedyną. * Ref.
  2. Gdy Twojej chwały niebieski tron * Daleki duszy cierpiącej, * Spoglądnij nan nas przez obraz on * Pomocy nieustającej. * Ref.
  3. Twe lica jakże łaskawe są, * Pociąga słodycz z nich Twoja. * Ufamy szczerze, że ulżysz łzom * I wsparciem staniesz się w znojach. * Ref.
  ul>Ref: W cierpienia czas, pomocą darz * I nieustannie ratuj nas
  1. DO KRÓLOWEJ RÓŻAŃCOWEJ, * Zwróć swe oczy, duszę swą * Nabożnymi czcij Ją słowy * tam ożywcze źródła są.
  2. Wszak w różańcu rozważamy * Życie Chrysta, męki trud * Do cnoty się pobudzamy * By oglądać chwały cud.
  3. I w różańcu podziwiamy * Życie Marii, cnoty Jej * Patrząc na Nią podążamy * Po zbawiennych szlakach Jej.
  1. DO SERCA TWEGO PANI ŚWIATA. My Twoje dzieci garniem się. * Gdy ogrom cierpień nas przygniata * O Matko nasza, zlituj się. * Pokoju rychły ześlij dar. * Ref.
  2. Ucieczko grzesznych, Panno święta * Naucz jak Boga prosić mam. * Niech moja prośba z serca wzięta * Ptakiem do niebios leci bram * Wyjednaj łaski Bożej dar. * Ref.
  3. Niepokalana, łaski pełna, * Matczyną swą wyciągnij dłoń. * Wśród życia z niebios rzuć nam blaski * Nadzieją rozświeć bólu toń. * Wyjednaj łaski Bożej dar. * Ref.
   Ref: Niech wzruszy Cię błagania żar. Królowo, Królowo Ty nasza.
  1. DO TWEJ DĄŻYM KAPLICY, * Co z brzegu czeka nas, * Wśród wichru, nawałnicy, * W pochmurny, słotny czas, * Byśmy tam wciąż dążyli * I nigdy nie zbłądzili: * Ref.
  2. Jak cudnie w zmierzchu cieni, * Twój obraz sercu lśni! * Wód kryształ się rumieni, * Na nim Twój promień drży. * O Jutrznio powstająca, * O Gwiazdo z chmur świecąca. * Ref.
   Ref: Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!
  1. DZISIAJ POZDRAWIAMY, MARYJO, CIEBIE * jak Cię pozdrawiają Anieli w niebie: * Zdrowaś, zdrowaś, Panno Maryjo!
  2. Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego, * Tyś jest Cesarzową świata całego, * Tyś jest godna, Maryjo, tego.
  3. Tobie się kłaniają chóry Anielskie, * Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie, * Ciebie prosi i plemię ludzkie.
  4. Nawet Trójca Święta szanuje Ciebie, * Bo najwyższe miejsce dała Ci w niebie, * Posadziła najbliżej siebie.
  1. DZWONECZKU NASZ MIŁY, * Głosisz z całej siły * Zwiastowanie * Anioła Bożego, * Posła niebieskiego, * Świętej Pannie.
  2. Rozsyłasz Twe głosy * Przez pola i lasy, * Zachęcasz nas, * Byśmy się modlili, * Matkę Boga czcili, * Na każdy czas.
  3. Przy porannej zorzy * Zbliżam się w pokorze * Z uniżeniem, * Przed Cię, Panno święta, * Bez grzechu poczęta, * Z pozdrowieniem.
  1. GDY TRWOGA NAS OGARNIA, * Matko wspomóż nas! * I smutku skróć cierpienia, * Matko wspomóż nas! * Ref.
  2. Gdy wiarę tracim żywą, * Matko, wspomóż nas! * Nadzieję wzbudź prawdziwą * Matko, wspomóż nas! * Ref.
  3. Gdy miłość gaśnie w duszy, * Matko, wspomóż nas! * Niech głos nasz Ciebie wzruszy, * Matko, wspomóż nas! * Ref.
  4. W pokusy złej godzinie, * Matko, wspomóż nas! * Kto wzywa Cię nie zginie: * Matko, wspomóż nas! * Ref.
  5. Gdy śmierci grot nas zrani, * Matko, wspomóż nas! * Do nieba wprowadź, Pani, * Matko, wspomóż nas! * Ref.
   Ref: Matko, o wspomagaj nas, * Nieustannie w każdy czas, * Nieustannie w każdy czas
  1. GDY W CIĘŻKICH WALKACH SIŁY SŁABNĄ, * Jak miło duszy upadającej * Wspomnieć na Ciebie nasza nadziejo, * Matko Pomocy Nieustającej. * Ref.
  2. Łzę ledwie jedną w smutku uronię * I w prośbie Ciebie wezwę gorącej, * Litosne zaraz dajesz mi dłonie, * Matko Pomocy Nieustającej. * Ref.
   Ref: Maryjo, ratuj, O Matko, pociesz, * Maryjo, ratuj, o Matko, pociesz nas.
  1. GWIAZDO MORZA, KTÓRAŚ PANA, * Stwórcę swego karmiła, * Tyś jest nasza nowa Ewa, * Co szczepśmierci skruszyła.
  2. Śliczna gwiazdo, racz nam teraz * Uskromić niebo srogie, * Które trapi ciężkim morem * Zewsząd ludy ubogie.
  3. O lekarko chrześcijańska, * Racz nas chorób pozbawić: * Co nie zdoła ludzka siła, * Racz nam u Syna sprawić!
  4. Odwróć od nas głód, mór ciężki, * Zachowaj nas od wojny, * Użycz zdrowia i żyznych lat, * Racz nam dać wiek spokojny.
  5. Wysłuchaj nas, gdy Tobie Syn * Odmówić nic nie może. * Zbaw nas dla prośby Matki swej, * O Jezu, wieczny Boże!
  1. GWIAZDO ŚLICZNA WSPANIAŁA, * częstochowska Maryja, * Do Ciebie się uciekamy, * O Maryja, Maryja!
  2. Słyszeliśmy wdzięczny głos, * Jak Maryja woła nas: * Pójdźcie do mnie, moje dzieci, * Przyszedł czas, ach, przyszedł czas.
  3. Gdy ptaszkowie, śpiewają, * Maryję wychwalają; * Słowiczkowie wdzięcznym głosem * Śpiewają, ach, śpiewają.
  4. I my te zgromadzeni, * Pokłon dajmy Maryi, * Czyste serce Bożej Matce * Darujmy, ach, darujmy.
  5. O, przedrogi klejnocie, * Maryjo, na tym świecie, * Kto Ciebie ma, ten się z Tobą * Raduje, ach, raduje.
  6. Jak szczęśliwy tron Boży, * Pannie Maryi służy, * Cherubiny, Serafiny * Śpiewają, ach, śpiewają.
  7. O Maryja, Maryja! * Nasza pomoc jedyna, * Dusza ma się w moim ciele * Raduje, ach, raduje.
  8. Ty się przyczyń za nami, * O Częstochowska Pani! * Niech się nad nami zmiłuje * Twój Synaczek kochany.
  9. O Ty, Pani anielska, * Maryjo Częstochowska, * Prosimy Cię, dopomóż nam * Przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka.
  10. O Maryja, Maryja! * Nasza pomoc jedyna, * Przyjmij to nasze śpiewanie, * O Maryja, Maryja!
  11. A gdy będziem umierać, * Racz, o Pani, przy nas stać, * Ażebyśmy trafić mogli * Z Tobą wiecznie królować.
  1. GWIAZDO ZARANNA ŚLICZNA JUTRZENKO, * Niepokalana Maryjo, Panienko, * Bez pierworodnej zmazy poczęta, * Módl się za nami, Królowo święta!
  2. Ty, co jak słońce w niebie jaśniejesz, * I nam w ciemnościach swym światłem siejesz: * Rozpędź te burze groźne nawały, * By serca nasze w cnocie wytrwały.
  3. Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko, * Niepokalana Maryjo, Panienko, * Wspomóż nas biednych, o Wniebowzięta, * Módl się za nami, Królowo święta!
  1. IDŹMY, TULMY SIĘ JAK DZIATKI, * Do Serca Maryi Matki; * Czy nas nęka życia trud, * Czy to winy czerni brud; * Idźmy, idźmy ufnym krokiem * Rzewnym sercem łzawym okiem; * To Serce zna dzieci głos, * Odwróci bolesny cios.
  2. Ach, to Serce dobroć sama, * Najczulszej z córek Adama, * Jest otwarte w każdy czas, * Samo szuka wzywa nas: * Pójdźcie do mnie, dziatki moje! * Wyczerpnijcie łaski zdroje, * Kto mnie znajdzie, życie ma, * Temu Syn zbawienie da.
  3. To Maryi Serca chwałą. * Że zgubionym zbawcę dało, * Jemuś winien świecie cud, * Że Bóg zstąpił zbawić lud. * Pod nim Jezusa nosiła, * Do Niego rzewnie tuliła, * Wychowała, by Bóg-Syn * Zgładził długi naszych win.
  1. JAK SZCZĘŚLIWA POLSKA CAŁA * W niej Maryi kwitnie chwała * Od Bałtyku po Tatr szczyty * Kraj nasz płaszczem Jej okryty. * Ref.
  2. W Częstochowie tron swój wzniosła, * Czysta, można i wyniosła. * Tyś najmilsza z matek ziemi, * Cierpisz razem z dziećmi swymi. * Ref.
  3. Tyś cudami zajaśniała, * Swoje serce nam oddała, * Ludu Polski, dziecię drogie, * Masz tu Matkę, szczęście błogie. * Ref.
   Ref: Matko Boska, Królowo Polska * O Pani nasza Częstochowska
  1. JASNOGÓRSKA MOŻNA PANI, MARYJO! * Święta Matko Chrystusowa, Maryjo! * My Twe dzieci i poddani, * W wiarę ojców zasłuchani. * Wyznajemy dziś na nowo, * Żeś Ty Polski jest Królową * Maryjo
  2. Imię Twe Bogarodzico, Maryjo, * Pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo, * Radość niesie polskiej duszy, * Grzeszne serca łaską kruszy, * Budzi wiarę i nadzieję * I miłością w nas goreje, * Maryjo!
  3. Spoza wałów i hejnałów, Maryjo, * Zejdź na ziemię, o łaskawa, Maryjo, * Niech opieka Twoich dłoni * Przed niewiary grzechem broni. * Przemień dusze, serca czyny * Miłosierdziem swego Syna * Maryjo!
  4. Tyś nam tarczą i ochroną, Maryjo * Z berłem władczym i koroną, Maryjo, * Bóg przez Ciebie nas wysłucha. * W Imię Ojca, Syna, Ducha * Prowadź Matko swoje dzieci * W wiary nowe Tysiąclecie, * Maryjo!
   JEDYNA I WŁADNA ŚWIATA KRÓLOWO, * Narodów Najświętsza Monarchini! * Tyś dała ludzkości Wcielone Słowo; * Królewska twa cześć sięga gwiazd, * I wszystkie Cię błogosławią narody, * Do tronu Twojego, Bogarodzico, * Wszech ludów błagalne płyną pochody, * Wołają spragnione Twych łask; * Króluj nam, Maryjo! * Berło Twoje skłoń * Dzieciom Twym wygnanym * Daj matczyną dłoń! * Króluj nam, Maryjo! * Prowadź światłem łask! * Chroń od wrogich mocy, * Zbliż zbawienia blask.
  1. JESTEM DZIECIĘCIEM MARYI, * Pełnym szczęścia i radości * Noszę Jej medal na szyi, * Śpiewając tę pieśń miłości; * Szczęśliwy, kto w lat zaraniu * Oddał się Pannie Maryi; Szczęśliwy, kto na wygnaniu * Nosi Jej medal na szyi.
  2. O, dusze bólem ściśnione, * Rzućcie się do stóp tej Matki; * Przy niej znajdziecie obronę, * Boście Jej najmilsze dziatki. * Woń Jej dziewiczej czystości * Rozszerza się naokoło, * I ogień Boskiej miłości * Blaskiem rozpromienia czoło.
  3. Godłem Najświętszej Dziewicy * Jest kwiat wonny lilia biała, * W którym, jak w źródle krynicy, * Jaśnieje Jej dusza cała. * O Pani i Matko moja, * W pokorze Cię serca proszę: * Niech mnie wspiera łaska Twoja, * Niech Twe Imię godnie noszę!
  1. JUŻ CIĘ ŻEGNAM, najmilszy Synu Chryste, * Serce mego pociecho, śliczny Jezusie! * Cóż ja pocznę utrapiona, * Matka Twoja opuszczona, * Straciwszy Ciebie? * Weź mnie raczej na śmierć z Sobą, * Wolę umrzeć razem z Tobą, * Żyć społem w niebie!
  2. Wieczerzę świętą z Ciała swego gotujesz, * Nogi uczniom umywasz, mile całujesz; * Schylasz się do stóp Judasza, * Piękność i Ozdobo nasza; * Łzami polewasz, * Abyś go odwiódł od zdrady, * Od niezbożnych ludzi Rady, * Wzgardę odbierasz.
  3. Już od żalu umieram, na to patrzając; * Nie wiem, co czynić, Matka smutna zostając; * O zajadłych katów czyny, * Imających bez przyczyny, * Dosyć żałości! * Na modlitwie klęczącego, * Krwawym potem płynącego. * Nie masz litości!
  4. Niestety Mnie strapionej, żem doczekała, * Nieszczęśliwej godziny, gdym oglądała * Ciebie, Syna zranionego, * Przed Piłatem stawionego, * By Cię męczyli. * Do Heroda Cię posłali, * Aby Cię i tam wyśmiali * I wyszydzali.
  1. JUŻ MAJOWE ŚWIECĄ ZORZE, * Przed obrazem świeże kwiaty * Dla Maryi złóż w pokorze, * Lecz kwiat inny ślij w zaświaty: * Kwiat nadziei, kwiat miłości, * Co się w duszy twej rozwinął: * Daj go matce, aby w złości * Świata tego nie zaginął
  2. Powierz Matce kwiat ten drogi, * By go brudy nie splamiły * Aby bujne świata głogi * Tego kwiatu nie zgłuszyły, * Wszystkie myśli, wszystkie słowa * Pod straż dobrej oddaj Matki; * Ona wiernie ci przechowa * Te majowe duszy kwiatki.
  3. Ona czuwać będzie stale, * By twe serce wiarą biło, * A na wierze, jak na skale, * Życie bujnie się krzewiło. * Ona czuwać będzie wiernie. * By miłości świętej siła * Jako słońce, czynnie, wiernie, * W duszy twej się promieniła.
  1. JUŻ MARYJA W NIEBO WZIĘTA, * Matka Boga, Panna święta, * Przez Aniołów zaniesiona, * Nad niebiosy wywyższona. * Chciał Syn mieć Matkę u siebie, * Wzięta Matka siedzi w niebie, * Posadził ją Pan na tronie, * Koroną ozdobił skronie.
  2. Już w niebie wszyscy Anieli * Z Jej wyniesienia weseli, * już Ją niebieską Królową * Wszelakie narody zowią: * I my się wszyscy radujmy, * Szczęścia Jej tego winszujmy; * Za Jej pracę i staranie * Dał Jej Bóg w niebie mieszkanie.
  1. JUŻ OD RANA ROZŚPIEWANA * Chwal o duszo Maryję! * Cześć jej świątkom, cześć pamiątkom * Co dzień w niebo niech bije. * Ref.
  2. Hej hosanna nieustanna * Brzmieć chórami wielkimi! * Pełna łaski niech odblaski * Swe rozstrzela po ziemi! * Ref.
   Ref: Cud bo żywy, nad podziwy, * Jej wielmożność uboga; * Panna czysta, Matka Chrysta, Przechwalebna, przebłoga.
  1. JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ, * już rozkwita ziemski kraj, * Dziś swej Matce i swej Pani * Każdy cześć i chwałę daj.
  2. Ptaszęta się radują, * Maryi wyśpiewują, * Bo i one Matce Bożej * Wdzięczność swą okazują.
  3. Łąki, pola i gaje, * Wszystko Jej cześć oddaje, * Bo co tylko jest na ziemi, * Jej opieki doznaje.
  4. Wszystkie miasta z wioskami * Brzmią Maryi pieśniami, * I każdy z pokorą woła: * Módl się, Matko za nami!
  5. I my, śliczna Jutrzenko, * O najświętsza Panienko, * Do Ciebie się uciekamy. * Błogosław nas swą ręką.
  1. KOCHANA MATKO, SMUTNA NOWINA, * Bo już postradasz Twojego Syna, * Pożegnać Cię muszę pierwej nim się ruszę, * Stąd na męki i na katusze.
  2. Zstąpiłem z nieba dla tej przyczyny, * Bym dług wypłacił za ludzkie winy * Tyś dla tego dzieła Mnie Matko zrodziła * Abyś na zbawienie patrzyła.
  3. W czartowskiej ludzie jęczą niewoli * skąd się uwolnić żaden nie zdoli * Aż Ja życie stracę i dług krwią wypłacę * Dam prawo w niebieskie pałace.
  4. Już, już nadchodzi ten okup drogi * Już są gotowe: krzyż, gwoździe, głogi * Rózg, biczów niemało, na to moje Ciało * Za dług ludzki, by się dość stało.
  5. Maryjo, Matko. żegnam Twe serce * Które Mnie, Syna, kochało wielce, * Za te życzliwości i wszystkie miłości * Dziękując z mojej przychylności.
  1. KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ ŚPIEWAJMY, różami uwieńczmy Jej skroń, * Jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń. * O Maryjo bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam.
  2. Przez Ciebie, o Matko miłości, łask wszelkich udziela nam Bóg; * A my Ci hołd dajem wdzięczności, upadłszy do Twoich nóg; * O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała, wszelkich cnót rozlewasz woń.
  3. O Tronie Boga wszechmocnego, o słońce nadziei i łask; * O różdżko przedziwna Jessego, jak wielki cnót Twych jest blask! * O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam!
  1. KRÓLOWEJ SWEJ jam wierność przysięgała * I odtąd służyć tylko będę Jej. * Ją sobie też za Matkę swą obrałam * I całą ufność swą złożyłam w Niej. * Ref.
  2. Jam dzieckiem Jej, Jej serce swe oddałam, * Zwodniczy świat już ten nie nęci mnie; * Bo Matkę swą nad życie ukochałam, * Z nią cierpieć chcę i z Nią weselić się. * Ref.
   Ref: Przysięgłam Jej, przysięgłam Jej, * U stóp ołtarza przysięgłam Jej. * Że dla Niej żyć , Ją kochać, czcić, * Ją kochać czcić przez całe życie będę.
  1. KRÓLOWO NIEBA, PANNA MARYJO, * Wesel się, raduj się, Alleluja. * Już przeminęły smutki, boleści, * Któreś uczuła przy syna śmierci.
  2. Ten, któregoś Ty, Panno nosiła, * Uboga w stajni kiedyś zrodziła, * Ten już zmartwychwstał, ciesz się, Maryjo, * Chrystus Pan żyje, Alle, Alleluja.
  3. Matko litości, proś za nas Boga, * Gdy nam dolega smutek i trwoga. * Proś, a stanie się, Matko Miłości, * Że zmartwychwstaniem z swych nieprawości.
  1. KRÓLOWO ZIEM POLSKICH, morza, pól i gór. * Do stóp Twych padamy, przyjm błagalny chór. * Ref.
  2. Niech z wiarą, nadzieją, dla miłości Twej, * Do Ciebie lgnie naród, jak do Matki swej. * Ref.
  3. O lilio śnieżysta, nas od grzechu strzeż, * I cnoty praojców w domach naszych szerz. * Ref.
  4. Nad naszą krainą ręce swoje wznieś, * Błogosław Ojczyznę i w opiekę weź. * Ref.
   Ref: Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, * Częstochowska Panno Maryjo!
   KRÓLUJ NAM MARYJO, berło Swoje skłoń, * Dzieciom swym wygnanym, * Daj Matczyną dłoń. * Pośród życia nocy, prowadź światłem, światłem łask, * Chroń od wrogich mocy, zbliż zbawienia czas, * Jedyna i władna świata Królowo, * Narodów najświętsza Monarchini, * Wszak dałaś ludzkości Wcielone Słowo, * Swej chwały królewskaś prorokini, * I błogosławią Cię wszystkie narody, * Do tronu Twego, łask wszelkich Krynico, * Błagalne płyną wiernych pochody, * Niepokalana Dziewico.
  1. KTO JEST SŁUGĄ MATKI ŚWIĘTEJ, *Niechaj łzy leje; Serdecznym żalem przejęty, * Niechaj boleję, * Widząc czystą Matkę Bożą, * Jak się nad nią bóle srożą, * Jak ciężko mdleje.
  2. Oto słyszy złe nowiny, * Kraje się serce, * I Jezus, Jej Syn jedyny, * W złowrogie ręce * Przez Judasza jest wydany, * W Ogrojcu ciężko związany, * Krew leje w męce.
  3. Widząc, że Go już biczują, * Rzewnie płakała. * Cierniem głowę koronują; * Ile przeżyła, * Gdy na to z żalem patrzała, * Woli Bożej serce dała, * Jej wierną była.
  1. KU TOBIE CZYSTA ponad gwiezdny łan * radosne pieśni naszych płyną tony. * Na ręku Twym spoczywa świata Pan, * Twój wzrok miłośnie ku nam obrócony. * O chciej nam obraz Twój do duszy wryć * Świetlane Twoje niech nam wieją znaki * My chcemy, pójść cichymi Twymi szlaki * Bo wszyscy chcemy, Twymi dziećmi być.
  2. Twe szaty blaskiem słońca wiecznielśnią, * Pod Twoje stopy ziemia krąg swój stawia * Gwiazd złotych wieniec skroń otacza Twą, * Łask pełną, chór aniołów Cię wysławia, * O chciej nam obraz Twój do duszy wryć, * Wśród życia walk racz z nami stawać wszędzie. * A z Bogiem trwać staraniem naszym będzie: * Bo wszyscy chcemy Twymi dziećmi być.
  1. ŁASK POŚREDNICZKO Najświętsza Pani, * Słodkie oblicze Twe ku nam wzróć. * Spójrz jak nam często ból serce rani * Ach ciesz nas Matko, złą dolę skróć. * Wszak żeś nas wzięła za dzieci Swe, * A każdy z nas Matką Cię chce. * Więc jak chciał Jezus Syn Twój nasz Król * CHroń nas i słodko do serca tul.
  2. Wiesz o Maryjo Matko jedyna * Jak ciężko nieraz na ziemi nam. * Jak lada burza, by kwiat nas zgina * Jak trudno zdążać do niebios bram. * Więc sama ster łodzi naszej dzierż * I wciąż serdecznie nas strzeż, ach strzeż * A Jezus na Twe prośby w nasz zgon * Przyjdzie i weźmie nas przed Swój tron.
  1. MARYJO COŚ JEST W NIEBIE * Spójrz na nas u twych stóp * Należeć my do Ciebie * Pragniemy aż po grób * Błogosław Pani nas * Dziś ślubujemy wraz, * Że wiernie będziem służyć Ci * Maryjo w każdy czas.
  2. Do dziatek Twych gromady * Racz przyjąć Matko nas. * Iść chcemy w Twoje ślady * I żyć jak Ty bez skaz, * Gdy w duszy zawrze bój. * Maryjo, przy nas stój. * By nieskalanym zawsze był, * Czystości naszej strój.
  3. Daj kroczyć cnoty ścieżką * Wśród prób i pokus burz, * A gdy nam śmierć już bliską * Oznajmi Anioł Stróż * Ty nas pod płaszcz swój schroń, * Od potępienia broń * I nieśmiertelnej chwały wian, * Ach złóż na naszą skroń.
  1. MARYJO JA TWE DZIECIĘ, * O podaj mi Twą dłoń, * Niech przejdę po tym świecie, * Od grzechu Matko, chroń. * Ref.
  2. O tkliwe Twoje oczy * Ku dzieciom Matko zniż, * Gdy niemoc serce tłoczy, * Ty je pociągnij wzwyż. * Ref.
  3. Ty płoniesz blaskiem słońca, * Rozwidniasz świata mrok, * Niech w obraz Twój bez końca * Utkwiony mamy wzrok. * Ref.
   Ref: Bądź z nami w każdy czas, * Wspieraj i ratuj nas, * Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas.
   MARYJO KRÓLOWO POLSKI, * Jestem przy Tobie, * Pamiętam, * Czuwam
  1. MARYJO, KRÓLOWO POLSKI, * Maryjo, Królowo Polski. * Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, * I czuwam w każdy czas.
  2. Maryjo, jesteśmy młodzi, * Maryjo, jesteśmy młodzi, * już dziś zależy od polskiej młodzieży, * Następne tysiąc lat.
  3. Maryjo, Kościoła Matko, * Maryjo, Kościoła Matko, * Ciebie prosimy uświęcaj rodziny, * Uświęcaj każdego z nas.
  1. MARYJO, MATKO, GDY POZDRAWIAM CIEBIE, * To taka słodycz tryska z duszy mojej, * Żem nigdy niesyt, o Matko ma w niebie, * Wciąż bym powtarzał: "Zdrowaś" ku czci Twojej.
  2. Kiedy nade mną pokusy zawieją, * Gdy się uzbroi przeciw mnie duch złości, * Tyś mą rozkoszą, Tyś mą jest nadzieją, * Tyś ponad wszystko droższa, ma miłości.
  3. Bo kiedy tylko napadną mnie wrogi, * A Ty mnie, Matko, weźmiesz na swe łono, * Wnet zniknąć muszą wszystkie duszy trwogi * Moja ty tarczo, pociecho, obrono.
  4. Gdy śmierć się zbliży, Matko, w tej godzinie * Nie wypuszczaj mnie z potężnej opieki; * Gdy Pan mnie wezwie, a to życie minie, * Weź mnie do siebie, do nieba na wieki.
  1. MARYJO, PRZYJM DZIĘKI za hojnej łaski zdrój, * Co spłynął z Twojej ręki na biedny naród Twój. * Najlepszą jesteś z matek, Twej łaski otwórz dłoń, * Twych wiernych grono dziatek w swym Sercu zawsze chroń.
  2. Maryjo, przyjm dzięki za hojnej łaski zdrój, * Co spłynął z Twojej ręki na biedny naród Twój; * Lecz już się kończą chwile, upłynął już ten czas, * Gdy tak do Serca mile tuliłaś wszystkich nas.
  3. O Święta Matko, Pani, patrz u stóp dziatki Twe, * Rządź prowadź, kieruj nami, bierz serca, daj nam Twe: * Spraw byśmy Cię kochali z Jezusem wiecznie tam, * Gdzie Święci i Anieli, gdzie Stwórca, Pan Bóg sam.
  1. MARYJO, TYŚ PRZED WIEKI * od Boga wybrana; * Samaś z córek w Izraelu nam za Matkę dana, * Bóg Cię wyniósł nad anioły, nie znasz zmazy i niewoli, * Niech żyjemy, o Maryjo, w świętej łasce Bożej!
  2. Jesteś Panią nieba, ziemi, bądź i mojej duszy! * Dobroć Twoja, jako Matki, złości pęta skruszy; * Miłość Twoja mnie ochroni, ręka Twoja mnie zasłoni * I wybawi duszę moją od piekielnej toni.
  1. MATKO BOLESNA, TWE OCZY ZWRÓĆ * Ku mojej nędzy, niedolę skróć, * Ty wiesz co boleść, co skargi, szloch. * Przed Tobą Matko korzę się w proch.
  2. Tyś bowiem siedmiu doznała ran, * Kiedy na krzyżu, konał nasz Pan. * Całe Twe życie bolesna nić, * Kielich goryczy musiałaś pić.
  3. Spójrz na mą boleść co serce drze, * Jak łzy zraszają źrenice me, * Ucz mnie cierpliwie tu znosić ból, * Prowadź przez próby do niebios pól.
  4. Gdy w mojej duszy wre krwawy bój, * Ty moje rany litośnie gój, * Wlej w nie balsamu niebiański dar, * Miłości Bożej zapal w niej żar.
  1. MATKO CIERPIĄCA, KTÓREJ SERCE TKLIWE, * Pod krzyżem niegdyś przeszył miecz okrutny, * Zwróć swe oblicze ku nam litościwe, * Pociesz nas matko, oddaj los smutny. * Synowi Twoi o Matko boleści. * Ku Tobie wznosimy korne nasze dłonie * W sercu się naszym smutek tylko mieści, * W zdroju łez krwawych oko nasze tonie.
  2. Niegdyś o Matko cierpiałaś niemało, * Gdy w mękach konał Syn Twój ukochany, * Gdy młot uderzał w Przenajświętsze Ciało, * Krwawe zadając Sercu Twemu rany, * Matko boleści przez te wszystkie męki, * CO tak miotały świętą Twoją duszą, * Niechaj serc naszych bolejących jęki, * Ciebie o Mtko do litości wzruszą.
  1. MATKO KRÓLOWO, WSPIERAĆ CHCIEJ W NIEDOLI, * Wierny oddany Tobie lud, * Prowadź i z grzechu wyzwól nas niewoli, * Spraw to Maryjo, okaż ten cud! * Ref.
  2. Matko Królowo, niechaj Twa przyczyna * Lud Twój od ziemskich chroni burz; Ty prośbą Swoją gniew ukoisz Syna, * Piekła potęgę mocą Swą skrusz! * Ref.
   Ref: Ze łzawym okiem, sercem bolejącym * Do CIebie Matko wznosim nasz głos; * Okaż Swą litość dzieciom Twym cierpiącym, Osłódź Maryjo, smutny nasz los
  1. MATKO LITOŚCI, WITAJ NAM * Zawitaj nam Królowo! * Bóg nas Twej pieczy oddał sam, * Pomnij na Jego słowo, * Nadzieją, życiem jesteś Ty, * Do CIebie wołamy przez łzy.
  2. Oblicze słodkie ku nam zwróć, * O Matko łaskawości, * I nędzę życia tego skróć, * Broń od szatańskiej złości, * U Syna za nas wstawiaj się, * Miej litość z nami, prosim Cię.
  3. O, prowadź nas po ścieżce cnót, * O Matko, Ty Jedyna, * Gdy staniem już u nieba wrót, * Pokaż nam swego Syna; * W dzień sądu broń i ratuj nas, * Daj wielbić Boga z Tobą wraz.
  1. MATKO NAJŚWIĘTSZA, DO SERCA TWEGO * Mieczem boleści wskroś przeszytego, * Wołamy, wszyscy z jękiem ze łzami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
  2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy, * I gdzie ratunku szukać będziemy, * Twojego ludu nie gardź prośbami, * Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
  3. Imię Twe, Mario litością słynie, * Tyś nam pociechą w każdej godzinie, * Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami, * Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
  4. Z każdej, o Matko, do Ciebie strony, * Woła w swej nędzy lud uciśniony, * Wspieraj nas Twego Serca łaskami, * Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
  5. O Matko nasza, Matko miłości, * Niechaj doznamy Twojej litości, * My tacy biedni, kiedyśmy sami. * Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
  1. MATKO NASZA, DZIECI TWOJE * Dziś swe modły ślą do Cię, * Rozlej swojej łaski zdroje, * Matko nasza zlituj się. * Ref.
  2. Imię Twe litością słynie. * W nim radości naszej zdrój * Kto Cię Matką zwie, nie zginie, * Lecz zwycięski stoczy bój. * Ref.
  3. Każde serce niech uczuje, * Jak jest słodka dobroć Twa. * Niech się cieszy, niech dziękuje, * Że Cię Matkę w niebie ma. * Ref.
   Ref: Naszą Matką Tyś jedyną, * Szczęścia wiecznego krainą. * W każdym pieniu prosim Cię. * Matko nasza, zlituj się.
  1. MATKO NIEBIESKIEGO PANA, * Ślicznaś i niepokalana. * Jekiej wieki, czas daleki * Czas niemały i świat cały * Nie słyszał.
  2. Wszystkie skarby, co są w niebie, * Wydał Panno Bóg dla Ciebie; * Jak bogata z słońca szata, * Z gwiazd korona upleciona * Na głowie.
  3. Miesiąc swe ogniste rogi * Skłonił pod Twe święte nogi; * Gwiazdy wszystkie asystują * Bo Królowę w niebie czują * Nad sobą.
  4. Przez poważną Twą przyczynę * Niech nam Bóg odpuści winę; * Uproś pokój, Panno święta, * Boś bez zmazy jest poczęta, * Maryja!
  1. MATKO ODKUPICIELA Z NIEWIAST NAJSŁAWNIEJSZA, * Gwiazdo morska do nieba ścieżko najprościejsza. * Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
  2. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, * W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący, * Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, * Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
  3. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem. * Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. * Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, * Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
  1. MATKO PIEKARSKA, opiekunko sławna, * Orędowniczko wszelkich łask, * Co nam cudami słyniesz z dawien dawna, * Przyodziewając kraj nasz w blask. * Ref.
  2. Któraś chrześcijaństwo całe ocaliła, * Jako wojsk jego czujna straż, * Kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła, * Biorąc pod płaszcz swój hufiec nasz. * Ref.
   Ref: Ciebie dziecięcym sercem błagamy, * Bierz pod opiekę zbożny nasz lud; * Lepszej od Ciebie matki nie mamy, * Co by w błękity wiodła nas cnót.
  1. MATKO POCIESZENIA, nieba, ziemi Pani, * Tobie my grzesznicy serca niesiem w dani, * I w opiekę się oddajem starych ojców obyczajem; * Hołd Ci niesiem, uwielbienia, * Święta Matko Pocieszenia; * Nie opuszczaj nas.
  2. Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę, * Uproś nam u Syna łaskę i otuchę * Ucz nas szukać Bożej woli w każdej sprawie, w każdej doli; * I na straży stój sumienia, * Święta Matko Pocieszenia; * Nie opuszczaj nas!
  3. Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia, * Od powietrza, wojny, ognia i przednowia. * O, błogosław, jak kraj długi, nasze prace, nasze pługi; * Ustrzeż bytu i imienia, * Święta Matko Pocieszenia; * Nie opuszczaj nas!
  1. MATKO POMOCY NIEUSTAJĄCEJ, * Wysłuchaj w niebie, głos duszy nędznej i błagającej. * O pomoc Ciebie.
  2. Matko Pomocy Nieustającej, * Niech w każdej doli, wytrwam w cichości krzyż miłującej, * Choć serce boli.
  3. Matko Pomocy Nieustającej, * W każdej potrzebie ratuj mą duszę w nędzy tonącej, * Królowo w niebie.
  4. Matko Pomocy Nieustającej * Daj w łzach rozstania i w śmierci serca rozdzierającej. * Łaskę poddania.
  5. Matko Pomocy Nieustającej, * Gdy życie minie, otocz mnie blaskiem Twej szaty lśniącej, * W niebios krainie.
  1. MATKO POTĘŻNA na niebie, na ziemi, * Ty co nie gardzisz prośbami naszymi, * Oto Twoje dzieci głos wznoszą do Ciebie; * Wspieraj, Maryjo, wspieraj nas w potrzebie.
  2. Pan dobry stworzył świat ten niezmierzony, * On nam i niebios przeznaczył korony; * My tego grzechem obrazili Boga, * Jaka dziś dręczy dusze nasze trwoga.
  3. O, której serca dobroć głoszą wieki. * Niech Twej, grzesznicy doznamy opieki; * Czystsza nad kryształ, Tyś Niepokalana, * Zagniewanego błagaj niebios Pana.
  1. MATKO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO, * Broń nas od wszystkiego złego, * Wszak świat cały, lud niemały, * Przez te wieki Twej opieki * Doznaje.
  2. Pomoc dajesz strapionemu, * Przybądź i mnie dziś grzesznemu; * Każdy tego żebrze i ja, * Kto Cię wielbi, o Maryjo * Najświętsza.
  3. Więzy, wszelkie utrapienie * Nikną na Twoje wspomnienie, * Chorzy przez Cię zdrowie mają, * Umarli z grobów powstają * Szczęśliwie.
  4. Przez Twe najświętsze zasługi, * Jezus niechaj grzechów długi * Nam odpuści, my statecznie * Służyć Tobie będziem wiecznie, * Maryjo!
  1. MATKO USŁYSZ MODŁY DZIECI, * Co do Ciebie wznoszą głos; * Dobroć Twoja ufność nieci, * Więc w Swe ręce weź ich los! * Ref.
  2. Gdy na życia tej głębinie, * Duszę wkrąg otoczy mrok. * Dziecię Maryi nie zaginie, * Czuwa nad nim Matki wzrok. * Ref.
  3. Gdy w łódź życia biją fale, * Gdy pochłonąć ma ją toń, * Ty nas Matko wspieraj stale, * Od zasadzek piekła broń. * Ref.
   Ref: Nieustanną bądź pomocą * Łaski zdroje na nas zlej, * W Swej opiece dniem i nocą, * Matko nas zachować chciej!
  1. NAJŚWIĘTSZA PANNO, O MATKO BOŻA, Z ziemskiego ciernia niebieska Róża, * Litość miej nade mną, * Bądź w przygodzie ze mną, * Słodka Panno Maryjo.
  2. Tyś Panią Chóru anielskiego, * Królową gmachu nieba ślicznego, * Wybaw mnie grzesznego, * Z mocy ducha złego, * Słodka Panno Maryjo!
  1. Matko, pociesz, bo płaczemy; * Matko, prowadź, bo zginiemy, * Ucz nas kochać, choć w cierpieniu, * Ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu. * Ref.
  2. Cóż dziwnego, że łzy płyną, * Gdy to życie łez doliną; * Dusza smutkiem zamroczona, * Pod ciężarem krzyża kona. * Ref.
  3. Wyjednało Twe wstawienie * Niejednemu już zbawienie; * Kto swą ufność w Tobie złożył, * Nowym łaski życiem ożył. * Ref.
   Ref: Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, Matko, nie opuszczaj nas
  1. NIE PŁACZ JUŻ DZIECINO, choć Cię pali ból, * Maryja twą Matką, pod płaszcz Jej się tul; * Ona ci uzdrowi wszystkie rany twe; * Ref.
  2. Pewnie cię przyciska ciężar twoich win; * Biegnij więc do Matki jako dobry syn; * Nie próżno ucieczką grzeszników się zwie. * Nie płaczże, dziecino, nie płaczże już nie; * Ref.
  3. Może cię odepchnął ten niewdzięczny świat? * Zwróć się do Maryi, a nie doznasz strat. * Maryja wyleje na cię skarby swe. * Nie płaczże, dziecino, nie płaczże już nie; * Ref.
   Ref: Nie płacz-że, dziecino, nie płacz-że już nie; * Nie, nie, nie, nie, bo Matka twa * Zawsze dla swych dzieci serce czułe ma.
  1. NIEPOKALANEJ PANI CHERUBÓW * Co Wniebowzięta króluje nam, * Wspomożycielce wiernych Jej ludów, * Dziś złóżmy hołdy, wdzięczności dań. * Ref.
  2. Królową będąc rajskich zastępów * Odziana w słońce, w poświacie gwiazd, * Świat ten ratuje z prochu odmętów, * Łeb depcze węża po wszystek czas. * Ref.
  3. Jest życiem naszym, chwałą Kościoła, * Umiłowaniem niewinnych serc. * Wszystkich do siebie, jak matka woła, * Jej chciejmy służyć, to słodka rzecz. * Ref.
   Ref: Więc Jej śpiewajmy, kwiaty składajmy, * Wraz z niebem całym, wieńczmy Jej tron. * A z głębi serca Ave wołajmy * Gdy Ją pozdrawia codzienny dzwon.
  1. NIEUSTAJĄCEJ MATKO POMOCY, * Weź w swą opiekę naród sierocy, * Daj mu swą miłość odczuć na nowo, * Królowo!
  2. W życia zamęcie, w drodze do nieba * Tyle nam dzisiaj mocy potrzeba, * Jeśli u Ciebie jej nie znajdziemy, * Zginiemy!
  1. O DZIEWICO UWIELBIONA, * Nad niebiosy wywyższona * Stwórca Twój z przejrzenia Swego, * Sam żyje z pokarmu Twego.
  2. Drzwiamiś Króla niebieskiego * I furtą raju świętego; * Wszyscy Jej ludzie śpiewajcie, * Bo przez Nią zbawienie macie.
  1. O, KTÓREJ BERŁA LĄD I MORZE SŁUCHA, * Jedyna moja po Bogu otucha, * O Gwiazdo morska, o Święta Dziewico, * Nadziei moich niebieska kotwico!
  2. Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa: * Spojrzyj, po jakim strasznym morzu pływa! * Jedni rozbici na dnie morskim giną. * Drudzy do Ciebie po ratunek płyną.
  3. Szczęśliwi, którzy ominęli skały, * A przepłynąwszy zdrady pełne wały, * Na brzeg bezpieczny życie swe wynoszą. * I padłszy na twarz dzięki Ci zanoszą.
  1. O MARYJO, CUDZIE CHAŁY, * Tysiąc chciałbym nucić pień, * Co by czarem dźwięków brzmiały * Wzniosły ducha w wieczny dzień.
  2. O Panno Niepokalana, * Przez Cię spływa łaski zdrój. * Tyś za Matkę jest nam dana, * Gdy umierał Jezus Twój.
  3. Do Ciebie się uciekamy, * Ciesz, Maryjo, dzieci Twe. * Proś za nami Syna Twego, * By nas zbawił sługi swe.
  1. O MARYJO CZEMU BIEGNIESZ W NIEBO, * Z jaką śpieszysz do Boga potrzebą? Czy Cię wstyd już Twej ubogiej chatki? * Czy Ci żal jest Twej już zmarłej Matki? * Ty nas żegnasz ostatnim tchem Pani; * O, my wiemy, co twój znaczy skon! * Nie płaczemy, bośmy przekonani, * Że Cię czeka w niebie chwały tron.
  2. Przynieśliśmy bieluteńkie szaty, * Niesiem mirrę, olejki, bławaty. * Czemu niknie z rąk naszych Twe ciało * Jakby z duszą do nieba leciało; * Inni pragną mieć sławne pogrzeby, * Ty porzucasz marny śmierci strój! * Nie masz troski o żadne potrzeby, * Bo Cię w niebie wita już Syn Twój.
  3. O Maryjo, Aniołów Królowo, * Nie zapomnij na Jezusa słowo: * Choć królewską masz już w niebie postać, * Ty nam musisz, musisz Matką zostać * Bo bez Ciebie żyć nie możem, dzieci; * Nam to przyrzekł i dotrzyma Bóg: * Że gdy dusza z ciał naszych uleci, * Że na wieki będzie u Twych nóg!
   O MARYJO, KRÓLOWO NASZA, * Weź w opiekę swoją nas. * Niech nas odtąd nic nie przestrasza, * Twierdzą, mocą bądź nam w każdy czas.
  1. O MARYJO, KWIECIE BIAŁY wśród niebiańskich tchnień. * Wszystko oddam dla twej chwały, w każdy życia dzień.
  2. Świeć, o Matko, łaski Bożej bądź mi wzorem cnót, * Tobie służyć chcę w pokorze, oddać życia trud.
  3. O Lilijo nieskalana, wśród niebiańskich tchnień, * Uproś dla mnie łaskę Pana, na mej śmierci dzień.
  1. O MARYJO, MATKO BOGA, * Tyś nadzieja moja droga, * Przed Twym tronem nisko padam, * Hołd powinny Tobie składam. * Ref.
  2. Sług Twych wiernych usta głoszą, * Serca się nasze unoszą, * Gdy Cię Matką być uznają, * Bo wszystko przez Ciebie mają. * Ref.
  3. Jam jest grzesznik wielce srogi, * A w łaskę Boską ubogi. * Twych darów otwórz skarbnicę, * Niechaj się nimi nasycę. * Ref.
  4. Tyś jest Matką, więc Ci składam * Ciało, zmysły i czym władam; * Przyjmij serce w podarunku, * A pociesz mnie w mym frasunku. * Ref.
   Ref: O Maryjo, błagaj Syna, * Grzesznych nadziejo jedyna
  1. O MARYJO, MOJA RADOŚĆ, * O Maryjo, serce me! * Duszy mej jedyna ufność; * Bez Ciebie jest wszędzie źle. * Ref.
  2. O Matuchno, Ciebie proszę: * Proś za nas Syna Twego, * Płaszczem Twej dobrotliwości * Mnie przyodziej grzesznego. * Ref.
  3. O Maryjo, Panno święta, * Niechaj z Tobą umieram, * Boga, mego za mną błagaj. * Niechaj szczęśliwie skonam. * Ref.
   Ref: Salve Regina, * Zdrowaś Maryja; * O, Maryja, Maryja! * Salve Dziewico, * Boga Rodzico! * Uproś nam łaskę Syna
  1. O MARYJO, NASZA PANI dziś, Twój zawsze wierny lud, * W tej świątyni zgromadzony, kornie klęczy u Twych stóp.
  2. Każdy k'Tobie dłoń wyciąga, każdy hołdem darzy Cię * I wpatrzony w Twoją postać, tak do Ciebie zwraca się: * Ref.
  3. Ty, od dawna nam królujesz, tu na śląskiej ziemi tej. * Tysiącletniej wiary strzeżesz, Boga chronisz w sercu mym.
  4. Tak piekarską, jak opolską jedną Matką jesteś nam. * Nie opuszczaj nas o Pani, lecz do nieba prowadź bram. * Ref.
   Ref: Opolska Pani, Tyś naszą Matką, za nami zawsze wstawiaj się. * Umacniaj wiarę na chrzcie nam daną, o święta pani, wstawiaj się.
  1. O MARYJO, PRZYJM W OFIERZE, * Co Ci dzieci znoszą szczerze; * Serca swoje, myśli swoje, * I łez żalu czyste zdroje. * Wszystkie smutki i tęsknoty * Nie z przymusu, lecz z ochoty.
  2. Chociaż Panią nazywamy, * Lecz jak Matkę Cię kochamy: * Jako Pani cześć oddając, * Jako Matkę Cię wzywając * Pani świata, rządź sługami, * Matko, zlituj się nad nami!
  1. O MARYJO, ŚWIATA PANI i Królowo ziemi tej, * Proszą słudzy Ci oddani, chowaj nas od doli złej. My Ci niesiem modły, dary, przyjm od dzieci Twych ofiary. * Słać Ci będziem dary duszy, obraz Twój łzy nam osuszy.
  2. Panno święta, Bogu miła; w Tobie łaski, męstwa zdrój, * Tyś szatana zwyciężyła, prowadź nas w zwycięski bój. * Już na samo Twe skinienie, słodko nucić Tobie pienie. * Tobie, Pani my poddani, uwielbienia niesiem w dani.
  1. O MARYJO, TOBIE CHWAŁA! * Tobie pragnę nucić pieśń, * Co by czarem dźwięków brzmiała, * I głosiła Twoją cześć.
  2. O Dziewico ukochana, * Przez Cię spływa łaski zdrój, * Tyś za Matkę jest nam dana, * Kiedy Syn umierał Twój.
  3. Jako Matkę Cię błagamy, * Wspieraj zawsze dzieci Twe! * Syna Twego proś za nami, * By nas zbawił, sługi Swe.
   O MARYJO, WITAM CIĘ, o Maryjo, błagam Cię, * O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci Twe.
  1. O MARYJO, WSPOMNIJ A MNIE, * Boć ja nie mam nikogo, * Oprócz Ciebie ku obronie, * Przyjaciela zacnego: * Ty mnie strzeżesz, zachowujesz, * Matko pełna litości, * Upadłego podtrzymujesz, * Bym nie zginął w swej złości.
  2. O Maryjo, wspomnij na mnie, * Bym rozważał swe złości, * I zadość uczynił za nie, * Z prawdziwej miłości; * Uproś mi u Syna Twego * Grzechów mych odpuszczenie, * Bym przez Krew najdroższą Jego * Zmazał me przewinienie.
  1. O MATKO DZIĘKI, ZA HOJNE DARY, * Za łaski Twojej obfity siew. * Tyś nie zawiodła sług Twoich wiary, * W ięc przyjmij za to wdzięczności śpiew. * Ref.
  2. Ufności naszej Tyś jest ostoją, * Ty wspierasz w trudach pomocą swą. * Za Twą pociechę, za hojność Twoją * Składamy dzięki dziś pieśnią tą. * Ref.
   Ref: Z miłością z serca wypływającą, * Za dobroć Twoją i wspomożenie, * Za dobroć Twoją nieustającą
   O MATKO MIŁOSIERDZIA, oto my dzieci Twoje, racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje.
  1. O NAJŚWIĘTSZA MATKO BOŻA, * Jesteś piękna jako róża! * Ref.
  2. O Maryjo, śliczny kwiecie, * Jak lilija z różą w lecie; * Ref.
  3. Proś za nami Syna Twego, * Jezusa, Zbawcę naszego; * Ref.
  4. Witaj, jasna Gwiazdo morska, * Z której wyszła jasność Boska; * Ref.
  5. Tyś jest jako kwiat różany, * W czerwoną szatę przybrany; * Ref.
  6. Ślicznaś, piękna i nadobna, * W pełni księżyca podobna; * Ref.
  7. W słoneczną szatę przybrana, * Korona z gwiazd haftowana; * Ref.
  8. Księżyc swe ogniste rogi * Skłonił pod Twe święte nogi; * Ref.
   Ref: O Maryjo wsławiona, * Bądź od nas pozdrowiona, * O Maryjo wsławiona, * Tyś jest nasza obrona
  1. O NAJŚWIĘTSZA RODZICO, Matko pana Jezusa, * Bez Ciebie jest zemdlone me ciało i ma dusza; * Boleścią nas srodze ranisz. * Gdy nas sierotami czynisz, * Bo zostaniem smutnymi * Bez Ciebie słodka Pani.
  2. Przykrzy się Matce Bożej dłużej już na świecie żyć, * Woli w niebie z Synaczkiem złączona na wieki być: * Wzdycha zawsze bez odmiany: * Ach, mój Boże, mój kochany, * Weź mnie do siebie, Panie, * Jak Ty chcesz, niech się stanie.
  1. O PANNO, DO TWYCH ŚWIĘTYCH STÓP * Młodzieży zastęp pada, * Co jasnych szuka życia dróg * I Tobie służyć rada. * O Panno spójrz wejrzeniem twym * Na tę drużynę wiernych dusz * I rozpal serca łaski tchem * I pokus fale zmóż.
  2. Do walki za Chrystusa cześć * Daj męstwa nam bez miary. * Daj sztandar Twój wysoko nieść * Na bój za świętą wiarę. * O daj nam pierś okutą w moc * Na piekieł złość i zwątpień noc * Chowając niewinności kwiat, * Niechaj zwyciężym świat.
  1. O SERCE MARYI NIEPOKALANE, * Módl się za nami grzesznymi! * Do Ciebie Twe dzieci grzechem skalane * Z tej smutnej wołają ziemi. * Ref.
  2. Zwróć się, o Maryjo, ku naszej stronie * Niech dojdzie nasz głos do Ciebie. * Bo w Twego najsłodszej Serca obronie * Bezpiecznie, jak w drugim niebie. * Ref.
  3. Modlitwy i dary razem złączymy * Grzesznych ucieczko jedyna * I taki dla Ciebie wianek zwiążemy, * A Ty za nami proś Syna. * Ref.
   Ref: Sercu maryi cześć oddajemy, wszyscy wspólnie zaśpiewajmy; * O Serce Maryi niepokalane * Módl się za nami grzesznymi!
  1. OD JUTRZENKI TY JESTEŚ PIĘKNIEJSZA, * Blaskiem swoim wypełniasz nam ziemię, * A wśród gwiazd co jaśnieją na niebie nie ma gwiazdy tak pięknej jak Ty. * Ref.
  2. Matko Boga i Matko nas ludzi, * Tyś radością jest świata całego, * Przyjmij prośby od dziecka Twojego, modły nasze, radości i łzy!. * Ref.
   Ref: Piękna Tyś jest jak słońce, * Jasna nad blask księżyca. * Gwiazdy zaś najpiękniejsze, nie są piękne jak Maryjo Ty
  1. OTOCZ POMOCĄ, MATKO SWE DZIECI, * Wspieraj na każdy dzień. * Promień Twej laski niech nam zaświeci, * Smutku rozprasza cień. * Ref.
  2. Otocz pomocą serca cierpiące, * Które przeszywa ból, * Wlewaj w ich dusze łaski kojące, * Zawsze do Serca tul. * Ref.
   Ref: Nieustającej Pomocy, * O Matko, wzywamy Twej, * Płaszczem Swym we dnie i w nocy * Swe dziatki osłaniać chciej.
  1. PANI, W OFIERZE TOBIE DZISIAJ SKŁADAM * Wszystko czym jestem, wszystko, co posiadam, * Ty wiesz najlepiej, żem nędzny, ubogi, * Żyję wśród smutków i żalu i trwogi. * Goniąc i tęskniąc za duszy pokojem, * Nadzieją moją i zbawieniem moim: * Jest ta myśl błoga, jest ta myśl droga, * Że matką moją jest Matka Boga!
  2. I kiedy, patrząc na grzechów mych złości, * W sercu utulić nie mogę żałości * I sąd Twój straszny staje przed oczyma, * Jak nad przepaścią piekła ducha trzyma * I wszystkie myśli w odmęcie truchleją, * Znękanej duszy ostatnią nadzieją: * Jest ta myśl błoga, jest ta myśl droga, * Że matką moją jest Matka Boga!
  1. PANNO MARYJO, MATKO WSŁAWIONA * Pana naszego, bądź pozdrowiona, * Ty przewodniczką jesteś do nieba, * Dokąd nam ludziom dążyć potrzeba.
  2. O gwiazdo morska, Panno nad panny, * Niechaj Syn Twój przez Cię jest ubłagany. * Gdy na tej ziemi, na tej niskości, * Lud grzeszny wstaje z swych nieprawości.
  3. Za Gabriela Ty zwiastowaniem, * Stałaś się, Panno, godnym mieszkaniem, * Syna i StwÓrcy, dziwnym sposobem, * O Panno czysta, bądź nam przed Bogiem.
  4. Naszą Obroną i Pośredniczką, * W czasie utrapień Orędowniczką, * A my zaś Ciebie, Matko litości, * Wychwalać będziem na tej niskości.
  1. PEŁNA ŚWIĘTOŚCI I POBOŻNOŚCI, * Słodka Panno Maryjo, * Matko kochana, Niepokalana, * Módl się, módl się za nami.
  2. Tyś pocieszeniem, Tyś jest schronieniem. * Panno, Matko Maryjo, * Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, * Módl się, módl się za nami.
  3. W trudach słabnących, w troskach płaczących * Ratuj nas, o Maryjo * Pociesz w zmartwieniach, wzmocnij w cierpieniach, * Módl się, módl się za nami.
  4. Przez Twe radości i Twe żałości, * Wspieraj nas, o Maryjo, * W Tobie ufamy, Ciebie wzywamy, * Módl się, módl się za nami.
  1. PIEŚNIĄ WESELA WITAMY, * O Maryjo miesiąc Twój; * My Ci z serca cześć składamy, * Ty nam otwórz łaski zdrój! * W tym miesiącu ziemia cała * Życiem, wonią, wdziękiem lśni, * Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, * Gdy majowe płyną dni.
  2. Słońce maja niech osuszy * Z każdych oczu smutku łzę; * Rosa łaski w każdej duszy * Niech obmyje grzechu rdzę. * I dla wszystkich niech zaświta * Twej miłości błogi raj, * Całej ziemi niech zawita, * O Maryjo, śliczny maj.
  3. Każde serce niech uczuje, * Że mu świeci litość Twa; * Niech się cieszy, niech dziękuje, * Że Cię Matkę w niebie ma! * A za krótki maj na ziemi, * Poświęcony Twojej czci, * Daj nam w niebie ze Świętymi, * Wieczną chwałę śpiewać Ci!
  1. PO GÓRACH, DOLINACH rozlega się dzwon, * Anielskie witanie ludziom głosi on: * Ref.
  2. Bernadka, dzieweczka szła po drzewo w las, * Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas. * Ref.
  3. Wtem wicher zaszumiał gwałtowny od skał. * W niej serce zadrżało, cud się spełnić miał. * Ref.
  4. Spogląda na skały Massabielskiej stok, * Dziewica przecudna uderza jej wzrok. * Ref.
  5. Oblicze jej słodkie, w oczach błyska raj, * Zdaje się przemawiać; Daj mi serce daj. * Ref.
   Ref: Ave, ave, ave Maryja * Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!
  1. POBŁOGOSŁAW MATKO, WIERNE DZIECI TWE. * Daj im słodki pokój, o co proszą Cię, * Weź nas w swą opiekę, nie opuszczaj nas, * Broń nas ode złego, dziś i w każdy czas.
  2. Pobłogosław w myśli, czyny wspierać chciej, * We dnie, w nocy, Matko, nas w opiece miej. * Prowadź nas śladami pobożności Twej, * Serca Twoich dziatek wciąż rozgrzewać chciej.
  3. Pomoc daj, o Matko, kiedy wierny lud, * Pomny Twej boleści, znosi życia trud. * Gdy z zbolałych piersi podnosimy głos. * Wspieraj dzieci swoje, szczęsny ześlij los.
  1. POD SZTANDAREM TWYM STAJEMY, * O najświętsza nasza Pani! * Służyć wiernie ślubujemy, * Szczere chęci niosąc w dani, * Prowadź nas, zachowaj nas, Maryjo, Maryjo!
  2. Ty do walki daj otuchy, * Udziel swojej nam opieki, * Gdy zaczepią nas złe duchy, * Nie daj zginąć nam na wieki, * Wspieraj nas, wspomagaj nas, Maryjo, Maryjo!
  3. Matko wstawiaj się za nami, * By nie zmogła nas pokusa, * Twymi chcemy iść drogami, * Przez Cię dojdziem do Jezusa, * Prowadź nas, zachowaj nas, Maryjo, Maryjo!
  1. POD TWÓJ PŁASZCZ SIĘ UCIEKAMY, Matko Boska Maryjo, * W smutku do Ciebie wołamy, o Panno litościwa. * Raczże nam na pomoc przybyć * I za nami Syna prosić; * Żeby w naszych utrapieniach * Nie raczył nas opuścić.
  2. Bóg Ojciec za Matkę Ciebie obrał dla Syna swego, * A Syn Boży Cię wywyższył dla macierzyństwa Twego; * Duch Święty Cię przyozdobił, * I darami ubogacił; * Na Królowę nieba, ziemi * Panią naszą przeznaczył.
  3. Aniołowie ogłaszają, żeś Matką Jezusową, * Słodkie pienia wyśpiewują, chwaląc swoją Królową: * I my także zaśpiewajmy, * Chwałę tej Pannie oddajmy: * Święta, Święta, o Maryjo! * Przed Tobą upadamy.
  1. POMNIJ MARYJO, MATKO MIŁA * Że od wieków nie słyszano, * Byś grzesznika opuściła, * Co Twe święte wielbi miano. * Nikt od Ciebie w cierpień nocy, * Nie odchodził bez pomocy.
  2. Tą nadzieją ożywieni, * Uciekamy się do Ciebie, * Przystępujem ukorzeni, * Przed Twój święty tron na niebie. * Drżąc wzdychamy w grzechu męce, * Nie gardź nami podaj ręce.
  3. Matko Słowa Przedwiecznego, * Racz wysłuchać nędznych głosy, * Co z padołu płaczu tego, * Łaski Twojej żebrzą rosy, * Bądź pomocą w życia znoju * Bądź zwycięstwem w śmierci boju.
  1. POZDRAWIAM CIĘ, O MARYJO * Tyś wątpiących nadziejo, * Serce woła, usta głoszą. * Że jesteś Matką naszą. * Ref.
  2. Ciało, zmysły i czym władam. * Pod Twoje nogi składam: * Przyjmij serce w podarunku, * A pociesz mnie w frasunku! * Ref.
  3. A gdy zamknę me powieki * Na niezliczone wieki * Otwórz mi niebieskie wrota * Szczęśliwego żywota. * Ref.
   Ref: Dlatego Ciebie proszę, * Dlatego Ciebie błagam; * Matko Boska, wspomóż mnie i pociesz mnie
  1. PRZED WIEKI WYBRANA, Panno Maryjo, * Nam za przykład dana, Matko Jedyna. * Do Ciebie się uciekamy, Panno Maryjo. * Ref.
  2. Do Cię był posłany Anioł Gabriel * Od samego Boga, ten niebios poseł, * Że nam Syna masz porodzić, Panno Maryjo! * Ref.
  3. Anioł Cię pozdrawia, mówi te słowa: * O Panno Maryjo, bądźże mi zdrowa, * Jesteś pełna łaski Pańskiej, Panno jedyna. * Ref.
   Ref: Wspólnie Ci wszyscy śpiewamy * Salve Regina!
  1. PRZERADOSNA I MIŁOSNA * Nastała nam godzina; * Szukać będę, wiem, że znajdę, * Gdzie jest Panna Maryja; * Tam sobie tron obrała, * Matka nasza, Maryja; * Do niej pójdę, śpiewać będę: * Zdrowaś Panno Maryjo!
  2. A gdy Bóg mi da tę łaskę, * Że się do Niej dostanę, * W Jej kościele modlitwami * Nabożnie Ją pozdrowię! * Ona przyjmie każdego, * Choćby najgrzeszniejszego; * Co kto żąda, to otrzyma * Od Synaczka miłego.
  3. Nie rozpaczaj, o człowiecze, * W tej grzechowej niedoli, * Daj się Maryi w opiekę, * Ona ciebie wyzwoli; * Bo Onej nie nowina * Za nami swego Syna * Błagać, prosić, orędować * Za swoimi sługami.
  4. O Maryjo, usłysz ten głos, * Gdy do Ciebie wołamy; * My po Bogu Ciebie sobie * Za Patronkę żądamy; * Maryjo, wysłuchaj nas, * Przyjmij żałosny głos nasz, * My Cię serdecznie prosimy, * O Maryjo, obroń nas.
  1. PRZEŚLICZNA PANNO, NAD PANNY DZIEWICO, * Ducha Świętego Tyś Oblubienicą! * WYżej nad chóry anielskie wzniesiona, * Bądź pozdrowiona, Maryjo!
  2. Którz godzien wielbić Ciebie, pełna chwały? * Nad Twą wielkością stoi świat zdumiały: * Gwiazdy i miesiąc i słońce przeczyste * Przy Tobie mgliste, przy Tobie mgliste.
  3. Wszelkie stworzenie nie zrówna się z Tobą, * Tyś jedna niebios po Bogu ozdobą. * Ty złocisz twarze Cherubinów jasne, * Przez cnoty własne, przez cnoty własne.
  1. Wejście
   Przy obchodzie... * O Maryjo czysta Dziewico! * Kościoł pośród pienia wesołego * Czci Twą pamięć, Boga-Rodzico; * I ofiarę do Boga zanosi, * Pomny zasług, o wstawienie prosi * A przejęty wielką radością, * Pokżłon daje Ci z uczciwością.
  2. Gloria
   Chwała Bogu na wysokim niebie. * A na ziemi pokój ludowi, * Wielbim Ciebie, błogosławim Ciebie, * Ku czci, Twojej zawsze gotowi, * Boże Ojcze, Królu wiecznej chwały, * Któryś stworzył z niczego świat cały, * Dzięki winne Tobie składamy, * Z Twoich bowiem rąk wszystko mamy.
  3. Przygotowanie darów
   Przyjm Ojcze, ten dar chleba, wina, * Z rąk kapłana w Kościele nowym, * Jakoś przyjął z rąk Maryi Syna, * Niegdyś w starym Salomonowym; * Wszakże ten Sam ofiarę sprawuje * Ten się za nas Tobie ofiaruje, * Ten ołtarzem, Ten jest kapłanem, * Ten Ofiarą, Bogiem i Panem!
  4. Sanctus
   Zaśpiewajmy: Święty, Święty, Święty * Pan zastępów, Bóg nieskończony, * W majestacie swoim niepojęty, * W radach tajny i niezgłębiony, * Na którego ogarnienie chwały * Niebo, ziemia i świat jest za mały; * Uwielbiaj go wszystko stworzenie, * Śpiewaj Mu: Święty nieskończenie!
  5. Agnus Dei
   O Baranku Boży, któryś winy * Przyszedł zgładzić, co świat zgubiły, * Sam poległeś śmiercią z ich przyczyny, * Grzechy nasze Cię zamęczyły; * Ulituj się nad nędznym stworzeniem, * Daj żal szczery z życia poprawieniem, * Abyśmy się grzechów pozbyli * Więcej ich już nie ponowili.
  6. Komunia
   Przyjmij pokłon, Boże utajony * Pod znakiem chleba i wina, * Tyś jest Ojca Syn Jednorodzony, * W Tobie ufność nasza jedyna. * Pomnąc na Twą mękę i cierpienia, * Krew wylaną za nas dla zbawienia, * W tej Ofierze śmierć Twą głosimy, * Za okup Ci dzięki czynimy.
   REGINA CAELI, laetare, alleluja, * Quia quem meruisti portare, alleluja. * Resurexit, sicut dixit, alleluja, * Ora pro nobis Deum, alleluja.
   SALVE REGINA, mater misericordiae, * Vita, dulcedo et spes nostra, salve. * Ad te clamamus, exsules filii Havae. * Ad te suspiramus, gementes et flentes * In hac lacrimarum valle. * Eia ergo, advocata nostra, * Illos tuos misericordes oculos * Ad nos converte. * Et Jesum benedictum fructum ventris tuis, * Nobis post hoc exsilium ostende. * O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
  1. SALVE REGINA, ZAWITAJ KRÓLOWO, * Monarchini nieba, ziemi Cesarzowo; * WItaj wiecznego Matuchno, Syna * Witaj, zawitaj: Salve Regina
  2. O miłosierna, miłosierdzia żądam, * Żywota pragnę, litości wyglądam, * Słodkości pełna, Matko jedyna. * Nadziejo nasza: Salve Regina.
  1. SERCE PRZECZYSTEJ DZIEWICY królowej nieba i ziemi * Chwalebnej Bogarodzicy, nazwij nas dziećmi swoimi
  2. Jak dzieci przytul do Siebie, ukój nasz smutek i jęki * Wyproś dla nas miejsce w niebie i uchroń od wiecznej męki.
  3. O boś Ty Panią wszechwładną, Twoją dobroć wieki głoszą; * Więc nie gardzisz prośbą żadną, jaką Twe dzieci zanoszą.
  1. SERDECZNA MATKO OPIEKUNKO LUDZI, * Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi! * Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy: * Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.
  2. Do kogóż mamy, wzdychać nędzne dziatki? * Tylko do Ciebie, ukochanej Matki, * U której serce otwarte każdemu, * A osobliwie nędzą strapionemu.
  3. Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, * By nas Bóg karał rózgą surowości: * Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, * Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.
  4. Ty masz za Sobą najmilszego Syna, * Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna; * Gdy Mu przypomnisz jakoś Go karmiła, * Łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła!
  5. Dla Twego serca wszystko Bóg uczyni, * Daruje plagi, choć człowiek zawini; * Jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie, * Gdy się skryć możem pod Twój płaszcz bezpiecznie?
  1. SŁAWNA MATKO ZBAWICIELA, * Rodzico Odkupiciela, * Gwiazdo morza głębokiego, * Racz się ująć świata mdłego.
  2. Natura się zadziwiła, * Gdyś w łonie swym pozwoliła, * Na anielskie pozdrowienie, * Syna Bożego wcielenie.
  3. Tyś poczęła, porodziła, * Lecz jakoś wpierw Panna była, * Panną zostając na wieki, * Przyczyń się za nas grzeszniki.
  1. SŁOWICZKI JUŻ ŚPIEWAJĄ, * Wesoły nastał maj, * I kwiaty pokrywają * Ziemię, jak Boży raj! * I my Ci zaśpiewamy, * Zdobimy Cię kwiatami! * Maryjo, Maryjo, o Maryjo!
  2. Bądź od nas pozdrowiona, * Jako majowy kwiat, * Imieniem nad imiona, * Co chwali cały świat; * Ty kwitniesz, śliczny kwiecie, * Jak w ziemie tak i w lecie! * Maryjo, Maryjo, o Maryjo!
  1. STAŁA MATKA BOLEŚCIWA * Obok krzyża ledwo żywa, * Gdy na krzyżu wisiał Syn.
  2. Duszę Jej, co łez nie mieści, * Pełna smutku i boleści, * Przeszedł miecz dla naszych win.
  3. O, jak smutna i strapiona * Matka ta błogosławiona, * Której Synem niebios Król.
  4. Jak płakała Matka miła, * Jak cierpiała, gdy patrzyła * Na Boskiego Syna ból!
  5. Gdzie jest człowiek, co łzę wstrzyma, * Gdy mu stanie przed oczyma * W mękach Matka ta bez skaz?
  6. Kto się smutkiem nie poruszy, * Gdy rozważy boleść duszy. * Matki z Jej Dzieciątkiem wraz?
  7. Za swojego ludu zbrodnie * W mękach widzi tak niegodnie * Zsieczonego Zbawcę dusz.
  8. Widzi Syna wśród konania, * Jak samotny głowę skłania, * Gdy oddawał ducha już.
   ŚWIĘTA MARYJO, USŁYSZ NAS, * Opolska Pani wspieraj nas, * Twojej pomocy wzywamy, * Twoje oblicze witamy (żegnamy), * Ave Maria.
  1. TAM W NIEBIESKIEJ KRAINIE, * Jest jeden śliczny kwiat, * Takiego w łez dolinie * Nie znajdzie cały świat, * Ktokolwiek zasmucony * Jest w swoim życiu tu, * Ten będzie pocieszony, * Gdy szczerze ufa mu.
  2. Gdy nieprzyjaciel rani, * Twe serce, - udaj się * Do tej prześlicznej Pani, * Co zawsze kocha Cię, * Bo Ona jest ten kwiatek, * Który z nas każdy zna, * I który język dziatek, * Maryją nazywa.
  3. Maryja, ta lilija * Co Pan Bóg wybrał Ją, * Pozdrawiam Ją te i ja * Z radosną w oku łzą. * Ten kwiat niepokalany * Ma promienisty blask, * On wleje w serca rany, * W potrzebie wiele łask.
  4. Kwiateczku śliczny w niebie, * Pocieszaj wszystkich nas, * Zakwitaj nam w potrzebie, * Gdy przyjdzie smutny czas, * Pokoju i świętości, * Udziel nam w życiu tym, * I chwały i radości, * We wiecznym raju Twym.
  1. TOBIE KRÓLOWO ŚPIEWAMY, * Serce ku pieśni naszej skłoń; * Ciebie my dzisiaj witamy, * Podaj Matczyną dzieciom dłoń! * Ref.
  2. Spojrzyj na nas miłośnie, * Cześć Ci oddaje cały świat, * I ptaszę nuci radośnie, * Cudną woń daje każdy kwiat. * Ref.
  3. I my do Ciebie Pani, * Wspólnie wznosimy pieśni głos, * Hołd Ci oddają poddani, * Ziemski Ci powierzamy los. * Ref.
   Ref: Pocieszycielko strapionych i Wspomożenie Wiernych, * Módl się za nami.
  1. TRYUMF I CZEŚĆ MARYI, najczystszej dziewicy, * Która nam otworzyła Bożych łask skarbnice, * Jak Królowej wszechwładnej na niebie i ziemi, * Cześć Jej dajmy wszyscy, chwalmy wraz z Świętymi. * Gwiazdo zaranna najjaśniejsza, * Lilijo w cierniu najozdobniejsza * Ciebie czci i wielbi moja dusza, * Najsłodsza Panno, Matko Jezusa!
  2. Tryumf i cześć Maryi, Jej Niepokalanej * Spośród matek jedynej, wśród dziewic wybranej, * Jak Bożej Rodzicielce, w niebie i na ziemi, * Cześć, hołd nieśmy wszyscy głosy złączonymi, * Matko najmilsza, ukochana, * Panną przeczystą Tyś zachowana, * Ciebie czczę i kocham te serdecznie, * Przyjm mnie do łaski teraz i wiecznie.
  1. TYSIĄC RAZY POZDRAWIAMY CIEBIE, * O Maryjo, Matko Jezusa! * Tyś ozdobą na wysokim niebie, * Ciebie czci i wielbi ma dusza; * Ty po Bogu jesteś zawsze pierwszą, * Tobie cześć i chwałę najprzedniejszą * Anieli święci oddają, * Królową Cię swą nazywają, Królową Cię nazywają.
  2. Przybądź nam na pomoc, Matko nasza! * Wszyscy ufnym sercem żądamy, * Tyś jedyna Opiekunka nasza, * już innej po Bogu nie znamy; * Chwałę Tobie wyśpiewujemy, * Uwielbiać Imię Twoje pragniemy, * Jak przystoi po Bogu Tobie, * Chcemy Cię chwalić w każdej dobie.
  3. Bóstwo od wieków Ciebie obrało * Za Matkę swojemu Synowi, * Aby przezeń się zbawienie stało * Nędznemu na ziemi ludowi; * Tak Syn Boży, Syn Twój ukochany, * Podjął krzyż, mękę i ciężkie rany, * Cierpiał na tej ziemi boleści, * Uczynił to dla nas z miłości.
  1. TYSIĄCKROĆ BĄDŹ POZDROWIONA, o Maryjo, Maryjo, * Milionkroć uwielbiona, o Matko Chrystusowa! * Ref.
  2. Tyś jest nad słońce jaśniejsza, o Maryjo, Maryjo! * I nad gwiazdy ozdobniejsza, o Matko Chrystusowa! * Ref.
  3. Tyś śliczniejsza nad kwiat róży, o Maryjo, Maryjo! * Tobie całe niebo służy, o Matko Chrystusowa! * Ref.
  4. Tyś Matką górnej światłości, o Maryjo, Maryjo! * Oddal od nas ciemności, o Matko Chrystusowa! * Ref.
  5. Tyś jest od Boga wybrana, o Maryjo, Maryjo! * Ze wszystkich córek Adama, o Matko Chrystusowa! * Ref.
   Ref: Księżna niebieska, Pani Anielska! * O Maryjo, Matko Boska
   (albo: Maryjo, Maryjo na niebieskim tronie, * maryjo, Maryjo, pozdrawiamy Cię.)
  1. U STÓP KRZYŻA MATKA STAŁA, Pełna bólu we łzach cała * Gdy na krzyżu Syn jedyny, * Krwią wypłacał ludzkie winy.
  2. Twe cierpienia Matko droga. * Mękę i śmierć Syna Boga * Opłakujemy skruchy łzami, * My tej śmierci winni sami
  1. UCIECZKO GRZESZNYCH, MATKO LITOŚCI, * twojego Syna błagaj i proś! * Bądź Pośredniczką w Swej łaskawości * Głos Twój błagalny za nami wznoś! * Ref.
  2. Jeśli cierpimy, to nasza wina, * Bośmy zgrzeszyli, więc karze Pan. * Pocieszycielko nasza jedyna, * Odwróć już chłostę i ulecz z ran; * Ref.
  3. Przez Twe bolesne pod krzyżem stanie, * Przez Chrystusową Mękę i Krew, * O Matko uproś nam zmiłowanie, * Przejednaj Boży nad nami gniew! * Ref.
   Ref: O Matko Serca Jezusowego, za grzesznikami módl się do Niego
  1. W GŁĘBI SERCA MEGO święta miłość tli, * Niechaj z nią Matko droga, spędzę życia dni. * Ref.
  2. Miłość serca płynie w nieskończoną dal, * Tylko miłość święta silniejsza ni stal. * Ref.
  3. A kiedy się zbliży życia mego kres, * Duszę Ci oddaną, Maryjo w niebo wznieś. * Wtenczas nie zapomnij mnie, * Gdyż tak bardzo kocham Cię. * Wtenczas nie zapomnij mnie, * Niech na wieki kocham Cię.
   Ref: Matko, nie zapomnij mnie, Gdy tak bardzo kocham Cię, * Matko, nie zapomnij mnie, * Nigdy nie zapomnę Cię.
  1. WEŹ W SWĄ OPIEKĘ NASZ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY, * Panno Najświętsza, Niepokalana, * Niechaj miłością każdy przejęty, * Czci w nim Jezusa, naszego Pana.
  2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego * Od nieprzyjaciół zasadzek chroni, * Niech się do Pana modli za Niego, * Od złej przygody niechaj go broni.
  3. I my się do stóp Twoich garniemy. * Nasze potrzeby Tobie są znane, * Bo my kółeczko nasze wiążemy, * Wielbiąc Twe Serce niepokalane.
  1. WIATR W PRZELOCIE SKONAŁ CHYŻY, * Przeniknęła ziemię zgroza. * Krzyż na skalę, a pod krzyżem * Stabat Mater Dolorosa. * Żądnych słów, ni żadnych głosów, * Krew z korony Bożej spływa. * Wobec ziemi i niebiosów * Stała Matka Boleściwa.
  2. Na konania patrząc bóle, * Rany, pręgi od powroza, * Na łzy żalu, cierń na czole, * Stabat Mater Dolorosa. * Konająca od współmęki, * Przyjmująca śmierć za żywa. * Cierń i gwoździe Bożej ręki; * Stała Matka Boleściwa.
  1. WITAJ JUTRZENKO, RANO POWSTAJĄCA, * Śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca, * Ty świecisz mile światu w Częstochowie, * Gdzie czołem biją świata monarchowie.
  2. Tobie koronę z gwiazd dwunastu dano, * Świata wszystkiego Panią Cię nazwano, * Na Jasnej Górze jaśniejsze nad słońce, * Tu lud upada do nóg swej Patronce.
  3. Pocieszycielko ludzi utrapionych * Do Ciebie, Panno, w nędzach niezliczonych * Lud się ucieka i prosi serdecznie, * By z Twej przyczyny życie wiódł bezpiecznie.
  1. WITAJ KRÓLOWO, GWIAZDO NIEBIESKA * Witaj, maryjo Pani Anielska, * Witajże, źródło, bramo światłości, * Dla nędznych ludzi na tej niskości.
  2. Wesel się, raduj, Panno chwalebna, * Nad wszystkie panny piękna, wielebna, * Zawitaj, Matko na wysokości, * Przebłagaj Syna za nasze złości.
  1. WITAJ KRÓLOWO, MATKO LITOŚCI, * Nadziejo nasza, życia słodkości. * Witaj, Maryjo, Matko jedyna, * Matko nas ludzi: Salve Regina!
  2. Nędzne my dzieci Ewy wołamy, * Do Ciebie, Matko z płaczem wzdychamy. * Niech nas wspomaga Twoja przyczyna, * Na tym padole: Salve Regina!
  3. Zwróć Pośredniczko, na nas wejrzenie, * Przyjmij łaskawie nasze westchnienie. * Pokaż nam Matko swojego Syna, * W górnej krainie: Salve Regina!
  1. WITAJ KRÓLOWO, MATKO MIŁOSIERDZIA, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. * Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, * Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
  2. Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. * A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. * O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
  1. WITAJ KRÓLOWO NIEBA I MATKO LITOŚCI! * Witaj nadziejo nasza, w smutku i żałości.
  2. K'Tobie wygnańcy Ewy wołamy synowie, * K'Tobie wzdychamy, płacząc, z padołu więźniowie.
  3. Orędowniczko nasza, racz swe litościwe * Oczy zwrócić na nasze serca żałośliwe.
  4. I owoc błogosławion żywota Twojego, * Racz pokazać po zejściu z świata mizernego.
  5. O łaskawa, litościwa, o święta Maryja! * Niechaj wszyscy zbawieni będą, grzeszni i ja.
  6. O Jezu, niech po śmierci Ciebie oglądamy, * O Maryjo, uproś nam, czego pożądamy.
  1. WITAJ MARYJO, ŚLICZNA PANI, do Ciebie wołamy, * Wśród ziemi my wygnani, ku Tobie wzdychamy: * Ref.
  2. Błagaj, Maryjo Syna Twego, o litość nad nami, * Czyste rączki wznieś do Niego, prosim Cię ze łzami. * Ref.
  3. Matko nasza, my Twe dzieci, o tym wspomnij sobie, * Niech Twa łaska nam zaświeci, wołamy ku Tobie. * Ref.
   Ref: O Maryjo, witaj nam, Tyś nadzieja cała, * Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie, chwała, * O Maryjo witaj nam, o Maryjo witaj nam, * Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie chwała.
  1. WITAJ MATKO UWIELBIONA, * Żalem serdecznym zraniona * Gdy Symeon sprawiedliwy * Przepowiedział miecz straszliwy, * Ref.
  2. Miecz ten wbił Ci się do serca, * Gdy ów okrutny morderca * Zabić chciał Synaczka Twego, * Lecz Bóg nie dopuścił tego. * Ref.
  3. Do Egiptu uchodzenie * Sprawiło Ci zasmucenie, * Bo wśród pustyń, gór i lasów * Nie miałaś żadnych wywczasów. * Ref.
  4. Wielka znowu żałość była, * Gdyś Syna swego straciła * W jerozolimskim kościele, * Wylałaś tam łez tak wiele. * Ref.
  5. Jeszcześ większą boleść miała, * Gdyś ze Synem się żegnała, * Kiedy szedł na mękę srogą, * I miał przelać Krew swą drogą. * Ref.
   Ref: O Maryja, o Maryja, * Jak wielka Twa żałość była?
  1. WITAJ PANI, MY PODDANI do nóg padamy; * Lecz nie inne mamy dary, * Które składamy, * Tylko serce skruszone, * Przed Tobą uniżone; * Z takiej dani, śliczna Pani, * Racz być kontenta.
  2. Jest to jawna, żeśmy z dawna dług zaciągnęli, * Gdyśmy z czystych macierzyńskich, * Rąk szkaplerz wzięli, * I dobrze nam w tej barwie, * Bo nas piekło nie zarwie, * Jeśli szkaplerz jako puklerz * Od grzechów broni.
  1. WITAJ PRZEŚLICZNA NIEPOKALANA, * Tyś nam za Matkę od Boga dana; * Więc Cię błagamy, jak Matkę swoją, * Bądź nam na ziemi, naszą ostoją.
  2. Litości pełna Matko jedyna, * Wstaw się za nami do Swego Syna, * Abyśmy mieli łaskę u Pana, * Wybłagaj nam ją, Niepokalana.
  1. WITAJ ŚWIĘTA I NIEPOKALANA, * Anielskimi pozdrowiona głosy, * Z niewiast Bogarodzico, wybrana, * Ozdobniejsza nad same niebiosy, * Tyś jaśniejsza łaską Bożą, * Niż jutrzenka gdy przed zorzą, * Na zaraniu zajaśnieje, promieniami na świat sieje. * A Twej szaty śłońce jest niezachodzące.
  2. Orędowniczko grzesznych w potrzebie, * Pocieszycielko wszystkich strapionych. * Ktokolwiek tylko uprasza Ciebie, * Twą dobrocią jest on pokrzepiony. * Ciebie wzywamy w pokorze * Najśliczniejszy Święty wzorze. * Panno niebios Monarchini, * Pierwsza u Boga Mistrzyni, * Panno nad pannami, Święta nad świętymi.
  1. WITAJ ŚWIĘTA I POCZĘTA NIEPOKALANIE, * Maryja, śliczna lilija, nasze kochanie! * Witaj, czysta Panienko, Najjaśniejsza Jutrzenko! * Witaj święta, Wniebowzięta. * Niepokalana!
  2. Swą pięknością, niewinnością w niebie górujesz, * W dostojeństwie i panieństwie wszystkim celujesz, * W pierwszym, Panno, momencie * Święte Twoje Poczęcie, * Jaśniejące jako słońce. * Niepokalana!
  3. Sam Bóg święty z Ciebie wzięty dla tej przyczyny * Żeś się stała i została zawsze bez winy. * Tyś przed wieki przejrzana, * I za Matkę wybrana * Jezusowi Chrystusowi. * Niepokalana!
  1. WKRÓTCE JUŻ UJRZĘ JĄ, * W Ojczyzny mej błękicie * ma radość, miłość, życie. * Maryję Matkę mą. * Ref.
  2. Wkrótce już ujrzę Ją * Nadzieją pieśń ta dzwoni * W ziemskiego bólu toni, * Dźwięki jej szczęściem dr ą * Ref.
  3. Wkrótce już ujrzę Ją * Lilię wiecznej piękności, * Bezmiary mej miłości * Opowiem jedną łzą. * Ref.
  4. Wkrótce już ujrzę Ją, * W aniołów chór włączony, * Jej chwały hymnu tony * Rozśpiewam duszy grą. * Ref.
  5. Wkrótce już ujrzę Ją, * Uklęknę przy Jej tronie, * A blaski w Jej koronie * Rozzłocą te skroń mą. * Ref.
  6. Odejdę wkrótce w dal. * Do Serca Jej się wtulę, * Zapomnę ziemskie bóle, * Na wieki ścichnie żal. * Ref.
   Ref: W niebie, w niebie, w niebie * Wkrótce już ujrzę Ją.
  1. WSPOMNIJ, O KRÓLOWO MIŁA, * Że jeszcze nie słyszano, * Żebyś kogo opuściła, * Gdy do Ciebie wołano. * Ref.
  2. Kto Ciebie o pomoc wzywał, * Czy nie był wysłuchany? * Kto przed Tobą łzy wylewał, * Czy nie rozradowany? * Ref.
   Ref: Dobra Matko grzeszników, * dziatki twoje tak śpiewają, * Gdy do Maryi wołają: * Byś kogo opuściła, * Nie słyszano, nie słyszano, * Nie słyszano od wieków. * Nie słyszano od wieków.
  1. WZIĘTA DO NIEBA MARYJA, KRÓLOWA, * Już jaśnieje w koronie, * Odeszła od nas Matka Jezusowa, * Siedzi z Synem na tronie; * Wydaje niebo tryumf wesoły, * Wielbią Królową Święci z Anioły, * Widząc Ją na Boskim łonie.
  2. Piękna jak księżyc, jak słońce wybrana, * Księżyc pod jej nogami, * Na Niej purpura ze słońca utkana. * Haftowana gwiazdami; * Z dworem Aniołów weszła do chwały, * Równych widoków nieba nie miały, * Z takimi wspaniałościami.
  1. Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ, MARYJO!, * Ty za nami przemów słowo, Maryjo! * Ociemniałym podaj rękę, * Niewytrwałym skracaj mękę , * Twe Królestwo weź w porękę, * Maryjo!
  2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo, * Tyleś Matko, wycierpiała, Maryjo! * Przez Twego Syna konanie * Uproś sercom zmartwychwstanie, * W ojców wierze daj wytrwanie, * Maryjo!
  3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, * Ty za nami przemów słowo, Maryjo! * Miej w opiece naród cały, * Który żyje dla Twej chwały, * Niech rozwija się wspaniały, * Maryjo!
  1. Z WYROKÓW NIEBA MARYJA SIĘ RODZI, * Matka Boskiego Syna; * Przed słońca wzejściem ta Jutrzenka wschodzi, * I już świecić zaczyna; * Głowę już smoka Jej narodzenie * Kruszy i daje światu Zbawienie; * O, jak wesoła nowina!
  2. Z zacnych rodziców, Anny, Joachima, * Maryja narodzona, * Dostojność Matki Chrystusowej trzyma, * W pieluszki uwiniona; * Bo wprzód, nam była na świat wydana, * Bogarodzicą opowiadana, * Wraz z Chrystusem przeznaczona.
  1. ZAPROWADŹ PANNO MIŁA, łaskawie żeglarzy * Do świętego Kościoła i do Twych ołtarzy, * A pomóż z Twej miłości, gdy grożą nawałności; * Maryjo, Maryjo, pomóż, Maryjo!
  2. O Pani litościwa, błogosław nam pola, * Płody na naszej niwie, zabiegi, pot czoła; * Pociesz biednych, cierpiących, pokarmu nie mających; * Maryjo, Maryjo, pomóż, Maryjo!
  3. Błogosław opuszczonych, w chorobie i w biedzie, * Upadłych, uciśnionych, sieroty w potrzebie. * I wszystkich utrapionych, grzechami obciążonych; * Maryjo, Maryjo, pomóż, Maryjo!
  4. O Królowo pokoju i Matko miłości, * Pojednaj tych, co w boju, usuń przeciwności; * Spraw, by Cię wszyscy czcili, jak dziatki Cię wielbili; * Maryjo, Maryjo, pomóż, Maryjo!
  1. ZAWITAJ, KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO, * Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! * Zawitaj bez zmazy lilijo, * Matko Różańcowa, Maryjo!
  2. Panno nad pannami, Święta nad Świętymi * Najświętsza Królowo, Pani nieba ziemi, * Najśliczniejszy kwiecie, lilijo, * Matko Różańcowa, Maryjo!
  3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, * Anielska Królowo, śliczna Matko Boska, * Raju rozkosznego lilijo, * Matko Różańcowa, Maryjo!
  4. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa, * Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aaronowa, * Najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo, * Matko Różańcowa, Maryjo!
  1. ZAWITAJ MATKO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO, * Przybytku Boga w Trójcy jedynego, * Ucieczko nasza w życia doczesności, * O cedrze czystości.
  2. Najozdobniejsza Różo ogrodowa, * Najprzyjemniejsza Różdżko Aaronowa, * Wonność balsamu, balsam przechodząca, * Matko kochająca!
  3. Niczym są dla nas wszystkie ziemskie rzeczy, * Gdy duszy naszej żadna nie uleczy: * Lecz życie łaski daje nam Królowa, * Matka Różańcowa.
  4. O jakże miłe, słodkie są wyrazy, * Które śpiewamy sto pięćdziesiąt razy: * W tych tajemnicach róża się rozwija: * Jezus i Maryja.
  5. Wiedzieć potrzeba, że Różaniec święty * Nie ludzkie dzieło, choć od ludzi wzięty, * Lecz go natchnęła dobroć niepojęta. * Sama Trójca Święta.
  1. ZDROWAŚ MARYJO, BOGARODZICO! * Błagamy Ciebie, święta Dziewico: * Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, * Módl się za nami, Zdrowaś Maryja!
  2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana, * Tyś przenajświętsza, niepokalana, * Jak pośród kwiatów wonna lilija, * Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja!
  3. Tyś co karmiła świata Zbawienie, * Ty nam, jak Matka, daj pożywienie, * Niech brak żywności nas nie zabija, * Broń nas od głodu, Zdrowaś Maryja!
  1. ZE WZGÓRZ CZĘSTOCHOWY rozlega się dzwon, * Gdzie Polski Królowa łaskawy ma tron. * Ref.
  2. Króluje w tym grodzie od wielu już lat, * I słynie cudami na cały ten świat. * Ref.
  3. Szli do Niej królowie, hetmani i lud * Po zdrowie i dolę i pokój i cud, * Ref.
  4. Gdy klęska, pożoga, nieszczęście i noc * Zawisły nad krajem - z obrazu szła moc. * Ref.
  5. Gdy rycerz pohańca w śmiertelny bój brał, * To ryngraf Maryi go bronił od strzał. * Ref.
  6. Skąd obraz pochodzi, wie tylko Bóg sam, * Że w Bełskim był zamku, tak mówi wieść nam. * Ref.
   Ref: Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja, * Częstochowska Panno Maryjo!
  1. ZŁĄCZMY RAZEM SWOJE GŁOSY * W jeden wielki święty chór, * Pieśń niech wzleci pod niebiosy, * Niech się wzniesie, aż do chmur.
  2. Ona wiernie lud Swój strzeże. * Byle wiernym on Jej był. * Do wytrwania w ojców wierze, * Łask udziela mu i sił. * Niechaj każde więc stworzenie, * Jej w opiekę odda się. * Maryję Wiernych Wspomożenie; * Wciąż na pomoc niechaj zwie.
  1. HEJNAŁ WSZYSCY ZAŚPIEWAJMY * Cześć i chwałę Panu dajmy * nabożnie k'Niemu wołajmy.
  2. Mocny Boże z wysokości, Ty światłem swej wszechmocności * Rozpędź piekielne ciemności.
  3. Jużci ona noc minęła * Co wszystek świat ucisnęła, * A początek z grzechu wzięła.
  4. Na to Boży Syn jedyny * By ciemności zniósł i winy * A początek z grzechu wzięła.
  5. Temu Bóg dał nas w opiekę, * By czartowską zniósł z nas rękę * I piekielną odjął mękę.
  6. Ten łaskawie nas przyjmuje, * Z wiecznych ciemności wyjmuje, * Światłość zbawienną gotuje.
  7. Tylko nam ta noc zostanie, * Co jest na odpoczywanie, * A odnawia pracowanie.
  8. Lecz i prace i wsze sprawy, * Da szczęśliwe Bóg łaskawy * Byle Bogu był człek prawy.
  9. Boże, prawdziwa światłości * Ty oświeć nasze ciemności * Wiodąc do swojej jasności.
  10. Daj nam szczęśliwe powstanie * Twojej łaski przeżegnanie * A dobroci wysławianie.
  11. Boże wiecznej wszechmocności * Broń od złości i przykrości * Nagłej wiecznej śmiertelności.
  12. Ty, któryś jest dobrotliwy * Odmień swój gniew sprawiedliwy * A racz nam być miłościwy.
  13. Amen, amen, raczysz to dać * byśmy się tam mogli ostać * na wieki z Tobą królować
  1. MARYJO KRÓLOWO POLSKI * Maryjo, Królowo Polski * uproś nam wiarę głęboką w Boga. * Maryjo, Królowo Polski, * Maryjo, Królowo Polski, * Ucz nas pokładać nadzieję w Bogu. * Maryjo, Królowo Polski, * Maryjo, Królowo Polski. * Ucz nas jak Ty kochać Boga w ludziach