1. BĄDŹŻE POZDROWIONA, HOSTIO ŻYWA, * W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa. Ref.
  2. Bądźże pozdrowione drzewo żywota! * Niech kwitnie niewinność anielska cnota, Ref.
  3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, * Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! Ref.
  4. Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie, * W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie! Ref.
  5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico, * Serce Przenajświętsze, łaski świątnico! Ref.
  6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie, * Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie! Ref.
  7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro! * Broń nas przed doczesną i wieczną karą! Ref.
  8. Bądźże pozdrowiony, dobry Pasterzu! * Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu Ref.

   Ref: Witaj, Jezu, synu Maryi, * Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii..

   BOŻE, KOCHAM CIĘ
  1. Co na ziemi jest stworzenia, * Na miłości zmieniam pienia; * Niech Cię chwalą, wysławiają, * Mnie do uszu tak wołają: * Ref.
  2. Co na ziemi jest stworzenia, * Na miłości zmieniam pienia; * Niech Cię chwalą , wysławiają, * Mnie do uszu tak wołają: * Ref.
  3. Słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy, * Rok, godziny, moment każdy, * Dzień i noc niech Ciebie chwalą, * I miłością Twą zapalą: * Ref.

   Ref: Boże kocham Cię, Boże kocham Cię! * Całym sercem kocham Cię!.

  1. BY WYWYŻSZYĆ SWE STWORZENIA * Pan do prochu zniżył się, * Życie dał dla ich zbawienia * I pojednał z Bogiem je. * Ref.
  2. Któż z Aniołów, który z ludzi * Dorówna miłości Twej * Radość się i wdzięczność budzi * W sercach nam na widok jej. * Ref.
  3. Jezu błogosławieństw zdroje * Dziś na dusze nasze zlej, * Otwórz skarby łask nam swoje, * A od grzechów chronić chciej. * Ref.
  4. Spraw, niech ścieżką cnót idziemy, * Krzyż niech będzie miły nam. * A gdy wszystko zwyciężymy, * Bądź nagrodą, Jezu sam. * Ref.
  5. Tobie, Ojcze, wieczna chwała! * Jezu, Tobie pokłon, cześć; * Duchu Święty, ziemia cała * Niechaj śpieszy hołd Ci nieść. * Ref.

   Ref: Święty, niewymownie Święty * Jesteś, Boże, Panie nasz!.

  1. CHWAL SYJONIE, ZBAWICIELA, * Chwal hymnami wśród wesela * Wodza i Pasterza rzesz, * Ile zdołasz, sław Go śmiało, * Bo przewyższa wszystko chwałą, * Co wyśpiewasz pieśnią chcesz!
  2. Chwały przedmiot nad podziwy, * Chleb żyjących, pokarm żywy, * Dzisiaj się przedkłada nam! * Chleb ten za wieczerzy stołem, * Chrystus, łamiąc z braćmi społem, * Apostołom dał go sam!
  3. Co Pan czyni przy wieczerzy, * Wskazał, że i nam należy * Spełniać dla pamięci Nań! * Pouczeni tą ustawą, * Chleb i wino na bezkrwawą * Odkupienia święcim dań!
  4. Dogmat dan jest do wierzenia, * Że się w Ciało chleb przemienia, * Wino zaś w Najświętszą Krew * Gdzie zmysł darmo dojść się stara, * Serca żywa krzepi wiara, * Porządkowi rzeczy wbrew!
  5. Pod odmiennych szat figurą * W znakach różny nie naturą, * Kryje się tajemnic dziw! * Ciało strawą, Krew napojem * W obu znakach z Bóstwem Swoim * Chrystus cały mieszka żyw!
  1. CHWALMY NIEWYSŁOWIONY * Sakrament uwielbiony, * Który Jezus tu zostawił, * Nam dla obrony.
  2. Ta Krew Jego i Ciało * Dobrem wielkim się stało; * Gdy Go godnie przyjmujemy, * Da łask niemało.
  3. Niech Cię uczci lud wierny, * Boże, pociech niezmierny! * W czasie głodu, moru, wojny, * Bądź miłosierny.
  4. Pobłogosław, gdy Ciebie * Prosim, Najświętszy Chlebie; * Ulecz, ratuj, broń i zasil, * W każdej potrzebie.
  1. CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE * Bądź w każdym momencie, * Jezusowi w Najświętszym * Boskim Sakramencie!
  2. Ile minut w godzinie, * a godzin w wieczności, * tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości!
  1. CUDA, NAD CUDA, pod postacią chleba * Tu prawdziwego, * Mamy Boga z nieba
  2. Tego myśl ludzka nigdy nie obejmie, * Lecz serca z wiarą, lecz serca z wiarą, * Pojmują zupełnie.
  3. Jezu, przytomny tu, w tym Sakramencie, * Błogosławże nas, błogosławże nas, * W każdym momencie.
  4. Święty, ach, Święty, Boże niepojęty! * Bądź pochwalony, bądź pochwalony * W Świętym Sakramencie!
  1. GDZIE W UROCZYSTEJ CICHOŚCI * W Najświętszym Sakramencie, * Łaski zlewa w obfitości, * Jezus w każdym momencie, * Ref.
  2. Gdzie On żyje dla grzeszników, * Dla Kościoła swojego, * Gdzie pociesza wędrowników * Wśród życia burzliwego. * Ref.
  3. Gdzie On jest nauczycielem, * Wzorem wszystkich świętych cnót, * Gdzie On jest prowadzicielem * Naszych dusz do nieba wrót. * Ref.
   Ref: Tam chciałbym spocząć, * Tam chciałbym być * Tam przy Sercu, * Jezu Twoim żyć.
  1. GŁOŚCIE USTA CUD BEZ MIARY * Ciała, które pełne chwał, * I Krwi drogiej zbawcze dary, * * Którą w okup dusz i ciał, * Syn dziewiczy za grzech stary, * Król narodów przelać chciał.
  2. Nam On dany, nam zrodzony * Z Panny czystej niby kwiat * Na tej ziemi zszedł zagony, * Ziarno słowa siejąc w świat, * W końcu cudem skryt w osłony * Zwieńczył okres swoich lat.
  3. Gdy ostatnia noc nastawa, * Spoczywając z braćmi współ, * Przy wieczerzy według prawa, * Z przepisanych mięs i ziół, * Siebie sam dwunastu dawa, * Ręką swą na rajski stół.
  4. Słowo - Ciało, chleb w ofierze * Słowem w Ciało zmienia nam, * Z wina Krew się Chrysta bierze, * Chociaż zmysł zadaje kłam. * Sercem żądnym prawdy szczerze, * Wiary głos wystarcza sam.
  1. IDZIE, IDZIE BÓG PRAWDZIWY, * Idzie Sędzia sprawiedliwy, * Ref.
  2. Idzie, idzie Bóg łaskawy, * Idzie Twórca wszego prawy. * Ref.
  3. Idzie, idzie Król przemożny, * Idzie Pan wielce wielmożny. * Ref.
  4. Idzie, idzie Światłość wieczna, * Idzie ku nam Moc przedwieczna. * Ref.
  5. Idziesz, idziesz miły Panie, * A gdzie Twój majestat stanie, * Niechaj tam, stanąwszy kołem, * Na wiek wieków bijem czołem.
   Ref: Stańmy wszyscy pięknym kołem, * I uderzmy przed Nim czołem.
  1. JA WIEM, W KOGO JA WIERZĘ, stałością duszy mej, * Mój Bóg w tym Sakramencie pełen potęgi swej, * To Ten, co zstąpił z nieba, wielki i dobry Pan, * Co karmi duszę moją, Ciałem i Krwią swych ran.
  2. Ja wiem, w kim mam nadzieję, stałości mojej moc. * To Ten, przed którym światło pali się dzień i noc. * On moim szczęściem w życiu, On światłem w śmierci dniu, * Wzbogaca mnie bez końca, w swym tabernakulum.
  3. Ja wiem, kogo miłuję, nad wszelki świata dar. * Tego, co karmi duszę Ciałem i Krwią swych ran. * To Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan, * Co karmi dusze głodne, Ciałem i Krwią swych ran.
  1. JEZUSA UKRYTEGO mam w Sakramencie czcić, * Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć, * On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu; * Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu! * Wiarą ukorzyc trzeba zmysły i rozum swój, * Bo tu już nie ma chleba, * To Bóg, to Jezus mój.
  2. Tu Mu ciągle Hosanna" śpiewa anielski chór, * A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór. * Dzielić z nami wygnanie, Jego rozkosze są; * Niechże z Nim przebywanie, będzie radością mą! * On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy; * Powiem Mu swe cierpienie, * Bo serce z bólu drży.
  3. O Niebo mojej duszy, Najsłodszy Jezu mój, * Dla mnie wśród ziemskiej suszy, Tyś szczęścia pełen zdrój! * Tyś w wieczerniku siebie, raz tylko uczniom dał, * W ołtarzu się, jak w niebie, powszednim chlebem stał. * Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć, * Z rozpromienionym czołem, * Tobie swe serce nieść!
  1. KŁANIAM SIĘ TOBIE przedwieczny Boże * Którego niebo objąć nie może, * Ja, proch mizerny przed Twą możnością, * Z wojskiem aniołów klękam z radością.
  2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
  3. Dziękuję za to, żeś się zostawił * W tym Sakramencie, abyś nas zbawił. * Za swoje łaski, tu wyświadczone, * Odbieraj od nas serca skruszone.
  1. MIŁOŚĆ TU JEST CEL KOCHANIA, * Tu płomieniem goreć masz; * Tu ugasi Twe żądania * Lekarz chorych, Jezus nasz, * Serce w radość niech opływa, * Każdy puls niech się odzywa, * Czcić Najświętszy Sakrament * Duszy naszej traktament!
  2. Chcesz być blisko ulubionych, * Kryjesz oczom wielkość Twą. * Tyś balsamem dla zgnębionych, * Smutnym zsyłasz radość swą; * Choć i żebrak przystępuje, * Miłość Twoja go przyjmuje. * Chwalmy więc ten Sakrament, * Duszy naszej traktament!
  1. NIEBO, ZIEMIA, ŚWIAT I MORZE * I co tylko istnieć może, * Jak najgłębiej upadajcie, * Pokłon Panu z nami dajcie.
  2. Z chórów swoich Aniołowie, * Niebiescy Boga Duchowie, * Zstąpcie do tego padołu, * Śpiewajcie z nami pospołu.
  3. Święty, Święty, niezmierzony, * W Sakramencie utajony! * Honor, chwała, wieczna sława, * Niech Ci, Boże, nie ustawa.
   NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY, * Od nas wszystkich uwielbiony, * Przenajświętszy Sakrament, * Ten niebieski testament.
   NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY Przenajświętszy Sakrament, * Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
  1. O MILCZĄCA HOSTIO BAŁA, * Na kolanach wielbię Cię, * Tyś tak biedna, taka mała, * A w tym cieniu kryje się * Ten co rządzi całym światem, * Bóg wszechświata, Stwórca nasz, * Przed którego majestatem, * Aniołowie kryją twarz.
  2. O Światłości, tak zaćmiona, * Rzuć mi Twój promienny blask, * O Dobroci nieskończona * Rozlej na mnie skarby łask, * Chlebie życia nadobfity, * Nasyć duszy mojej głód. * Boski Ogniu, tu zakryty, * Rozgrzej serca mego chłód.
  1. O ZBAWCZA HOSTIO GODNA CZCI, * Co lud do niebios wiedziesz bram, * Znój srogi nęka wiernych Ci, * Więc siłę, pomoc ześlij nam.
  2. Jednemu w Trójcy Władcy ziem, * Niech będzie chwała w każdy czas; * Niech On wieczystym życiem swym * W ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.
  1. PAN ZSTĄPIŁ Z NIEBA POD POSTACIĄ CHLEBA * Choć skryty, bez świty, lecz prawy bóg * Cichy, bez chwały, daje nam się cały. * Ref.
  2. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi; * Więc bieżmy, więc spieszmy do Jego stóp. * On nas z ołtarza łaską swą obdarza. * Ref.
   Ref: Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana * Z miłością, z czułością, wiernych sług.
  1. POBŁOGOSŁAW LUD TWÓJ PANIE, * Co się u nóg Twoich ściele; * Przyjmij dzięki, słysz wołanie, * Tu obecny w ludzkim ciele.
  2. Za łaski dzięki czynimy, * Które zlewasz w każdej stronie, * I wsparcia Twego żebrzemy, * Teraz i przy naszym zgonie.
  3. Święty, Święty, Święty Boże, * Którego ten ołtarz kryje; * Ciebie pojąć nikt nie może, * A przez Ciebie każdy żyje.
   POCHWALONY BĄDŹ, O MÓJJEZU
  1. Ref. * O, jekiej żeś miłości godzien tu w tej świętości, * Bo się nam tu ustawicznie ponawia pamiątka, * Męki i śmierci.
  2. Ref. * Boś jest godzien tej chwały, w niebie, na ziemi całej, * Iżeś nas Krwią Przenajdroższą odkupił od zguby * W wiecznej otchłani.
  3. Ref. * Nadzieję mamy w Tobie, że będziemy żyć w niebie, * Boś to wszystkim przyobiecał uczniom Twym w przyjściu swym, * Dając im siebie.
   Ref: Pochwalon bądź, o mój Jezu, * Jezu mój, Jezu mój, tu w Sakramencie, * Pochwalon bądź, o mój Jezu, * Jezu mój w każdym momencie, *
  1. POKARMIE ANIOŁÓW, tyś życia jest zdrój: * Ratujesz od śmierci nas, wierny lud Twój * Słabych powołujesz * Raj im obiecujesz, * Pokrzepiasz ich w walce, słodzisz życia znój.
  2. Ty czekasz grzesznika w łaskawości swej; * Przebaczasz, gdy zwierza dobroci się Twej, * Lecz duszę wybraną z miłością nieznaną * Przyjmujesz i cały oddajesz się jej.
  3. Uwolnij od grzechu i błogosław nas! * Niech serce przybytkiem godnym w każdy czas, * W tym życiu się stanie, dla Ciebie, o Panie, * A kiedyś się w niebie cieszy z Tobą wraz.
  1. POKŁON TOBIE, O ANIELSKI CHLEBIE, * Boże, Zbawicielu, wielbim Ciebie: * Ref.
  2. Prosimy Cię, racz nas błogosławić, * Byśmy Ciebie mogli w niebie sławić: * Ref.
  3. Pokłon Tobie, o Boży Baranku, * Któryś dla nas krzyż dźwigał, Kochanku: * Ref.
   Ref: Święty, Święty, Święty, Boże niepojęty, * Bądź pochwalon na wieki * W Przenajświętszym Sakramencie.
  1. PÓJDŹ DO JEZUSA , DO NIEBIOS BRAM, * W Nim szukaj tylko pociechy tam, * On Cię napoi Krwią swoich ran, * On Ojciec, Lekarz Pan. * Ref.
  2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję naszą omdlałą wzbudź; * Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas. * O Jezu, pociesz nas! * Ref.
  3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień, * Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień * Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór. * W Tobie, o Jezu mój. * Ref.
   Ref: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, * Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud, * Przemień, o Jezu, smutny ten czas, * O Jezu pociesz nas!
  1. PÓJDŹCIE BŁOGOSŁAWIĆ PANA, * Wszystka ziemio, niebo całe, * W jeden dźwięk pieśń nasza zlana, * Niechaj śpiewa Panu chwałę. * Ref.
  2. Pójdź, o słońce promieniste, * Pójdź, księżycu, z twarzą jasną, * Pójdźcie, gwiazdy jaśniejące, * Przy Nim światła wasze gasną. * Ref.
  3. Pójdźcie, wszystkie serca wierne. * Wszystkie dusze, które zbawił; * Oto skarby, tak niezmierne, * Dla was Pan Bóg pozostawił. * Ref.
   Ref: Bóg najświętszy, Bóg miłości, * W Sakramencie utajony, * Teraz, zawsze i w wieczności, * Niechaj będzie pochwalony.
  1. PRZED BOŻYM TRONEM, * Pójdźmy z pokłonem, * Wielbić Chleb z nieba nam dany! * To Bóg Stworzycieli Odkupiciel, * Król królów i Pan nad pany! * Ref.
  2. Wszystko, co żyje, * W czym serce bije, * Hołdy miłości niech złoży: * Tu gładzi grzechy, zlewa pociechy, * Ofiarny Baranek Boży. * Ref.
  3. O niepojęty! * O trzykroć Święty; * Świat ziemski i niebo całe, * Hymny wdzięczności, tu i w wieczności, * Niech śpiewa na Twoją chwałę. * Ref.
   Ref: Niechaj będzie pochwalony * W Sakramencie utajony, * Jezus Chrystus, Syn Dziewicy, * W Przenajświętszej Tajemnicy.
  1. PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM * Upadajmy wszyscy wraz, * Niech przed Nowym Testamentem, starych praw ustąpi czas, * Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas
  2. Bogu Ojcu i Synowi, * Hołd po wszystkie nieśmy dni: * Niech podaje wiek wiekowi, * Hymn tryumfu, dzięki czci; * A równemu im Duchowi, * Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
  1. RZUĆMY SIĘ WSZYSCY POŁEM, *Uderzmy ziemie czołem, * Dając pokłon Najwyższemu, * W Sakramencie ukrytemu, * Bogu naszemu.
  2. Wszak pod utratą nieba, * Wierzyć masz bez wątpienia, * Że pod tymi przymiotami, * Nieśmiertelny Bóg jest z nami, * Choć utajony.
  3. A jeśli kto nie wierzy, * Z Ostatniej Wieczerzy, * Jasny dowód, Co się stało, * Że w Krew wino, a chleb w Ciało * Bóg sam przemienił.
  4. I tę moc dał kapłanom, * A nie królom, ni panom, * Aby oni poświęcali * I nam grzesznym rozdawali * Ciało, Krew Pańską.
  1. SŁAW JĘZYKU, TAJEMNICĘ, * Ciała i najświętszej Krwi, * Którą jako łask krynicę, * Wylał w czasie ziemskich dni, * Ten, co Matkę miał Dziewicę, * Król narodów, godzien czci.
  2. Z Panny czystej narodzony, * Posłan zbawić ludzki ród, * Gdy po świecie na wsze strony, * Ziarno słowa rzucił w lud, * Wtedy cudem niezgłębionym * Zamknął swej pielgrzymki trud.
  3. W noc ostatnią przy wieczerzy, * Z tymi, których braćmi zwał, * Pełniąc wszystko, jak należy, * Czego przepis prawny chciał, * Sam dwunastu się powierzył * I za pokarm z rąk swych dał.
  4. Słowem więc, Wcielone Słowo, * Chleb zamienia w Ciało swe, * Wino krwią jest Chrystusową, * Darmo wzrok to widzieć chce. * Tylko wiara, Boża mowa, * Pewność o tym w serca śle.
  5. Przed tak wielkim Sakramentem * Upadajmy wszyscy wraz, * Niech przed Nowym Testamentem * Starych praw ustąpi czas. * Co dla zmysłów niepojęte. * Niech dopełni wiara w nas.
  6. Bogu Ojcu i Synowi, * Hołd po wszystkie nieśmy dni, * Niech podaje wiek wiekowi * Hymn tryumfu, dzięki, czci, * A równemu im Duchowi * Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
  1. SŁODKI CHLEBIE ANIELSKI, * Pokarmie prawdziwy, * W Najświętszym Sakramencie * Bóg i człowiek żywy.
  2. Bądź pochwalon na wieki * Nieśmiertelny Panie! * Twoja łaska, Twa miłość * Nigdy nie ustanie.
  3. Tyś Pan wszystkiego świata, * Tyś niebo zbudował, * I złotymi gwiazdami * Ślicznieś uhaftował.
  4. Chowaj nas póki raczysz, * Na tej niskiej ziemi, * Niechaj zawsze będziemy * Pod skrzydłami Twymi.
  5. O najsłodszy Jezusie, * Zmiłuj się nad nami * Racz nam grzechy odpuścić, * Póki tu żyjemy.
  6. Amen, słodki Jezusie! * Niechaj Imię Twoje * Wychwalają każdego * Czasu usta moje.
  1. SYNU BOŻY NARODZONY, * W Sakramencie utajony, * A na krzyżu umęczony, * Bądź za wszystko pochwalony.
  2. W Serca Twego miłej ranie, * Niechaj znajdzie wysłuchanie, * Nasze do Ciebie wołanie: * Synu Boży! Jezu Panie!
  3. Mocą Krzyża Krwią zlanego, * Od wszelkiego zasłoń złego, * Każdego człeka grzesznego, * Krwią Twoją odkupionego.
   ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, * Święty, zawsze Święty * Jezu, jesteś niepojęcie * W Przenajświętszym Sakramencie.
  1. TANTUM ERGO SACRAMENTUM * Veneremur cernui * Et antiquum documentum * Novo cedat ritui, * Praestet fides supplementum * Sensuum defectui.
  2. Genitori, Genitoque * Laus et iubilatio: * Salus, honor, virtus quoque * Sit et benedictio: * Procedenti ab utroque * Compar sit laudatio. Amen.
  1. TWOJA CZEŚĆ, CHWAŁA, * Nasz wieczny Panie! * Na wieczne czasy, * Niech nie ustanie.
  2. Tobie dziś dajem * Z rzeszą tych ludzi * Pokłon i pienie, * My Twoi słudzy.
  3. Dziękując wielce * Twej wielmożności * Za ten dar zacny, * Twej wszechmocności.
  4. Żeś się darował * Nam nic niegodnym, * W tym Sakramencie, * Nam tu przytomnym.
  5. Raczyłeś zostać * W takiej postaci * Nie szczędząc Siebie, * Dla nas swych braci.
  6. Przyszedłszy na świat, * Pan wiecznej chwały, * Zaznałeś wiele, * Nędzy niemałej.
  7. Dałeś się potem * Z wielkiej miłości * Na męki srogie, * Bez wszej litości.
  8. Dałeś swe Ciało * By krzyżowano, * I Krew najświętszą, * By ją przelano.
  9. Wstępując zasię * Do chwały wiecznej, * Zostawiłeś nam, * Ten to dar zacny.
  10. Na co my patrząc * W tym Sakramencie, * Słowu Twojemu * Wierzymy święcie.
  11. Tobie my, Boże, * Teraz śpiewamy, * Przed Twą światłością, * Kornie padamy.
  12. Użycz nam łaski, * Wszechmocny Boże! * Bez Twej pomocy * Człek nic nie może.
  1. U DRZWI TWOICH STOJĘ PANIE! * Czekam na Twe zmiłowanie, * Który pod postacią chleba, * Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
  2. W tej Hostyi jest Bóg żywy, * Choć ukryty, lecz prawdziwy, * W tym Najświętszym Sakramencie * Z nieba stawa w tym momencie.
  3. Jak wielki cud Bóg uczynił, * Gdy chleb w Ciało swe przemienił, * A nam pożywać zostawił, * Ażeby nas przez to zbawił.
  4. Święty, Mocny, Nieśmiertelny! * W majestacie swym niezmierny! * Aniołowie się lękają, * Gdy na Jego twarz patrzają.
  5. Wszyscy niebiescy duchowie * Lękają się i królowie; * Niebo, ziemia, ani morze * Pojąć, co jest Bóg nie może.
  6. Żaden z wojska anielskiego * Nie dostąpił nigdy tego. * Czego człowiek dostępuje, * Ciało i Krew gdy przyjmuje.
  7. Jam niegodzien, Panie tego, * Abyś wszedł do serca mego, * Rzeknij tylko słowo swoje, * A tym zbawisz duszę moją.
  8. Kłaniam się Tobie samemu, * Bądź miłościw mnie grzesznemu! * Niechaj żyję z Tobą, Panem, * A na wieki wieków. Amen.
  1. UKLĘKNIJ NA KOLANA, * O duszo Bogu wierna, * Bo się tobie pokazuje, * Miłość niezmierna.
  2. Spojrzyj na Boga Swego, * Tu tobie przytomnego, * Błagaj Go sercem skruszonym * O miłość Jego.
  3. Bądźże od nas uczczony, * Pochwalon, uwielbiony, * Jezu Chryste, nasz najmilszy, * Tu wystawiony.
  1. UPADNIJ NA KOLANA, * Ludu czcią przejęty; * Uwielbiaj Swego pana: * Święty, Święty, Święty!
  2. Zabrzmijcie z nami nieba; * Bóg nasz niepojęty * W postaci przyszedł chleba: * Święty, Święty, Święty!
  3. Pan wieczny, zawsze, wszędzie, * Ku nam łaską zdjęty, * Niech wiecznie wielbion będzie: * Święty, Święty, Święty!
  1. UWIELBIAJMY ZAWSZE, WSZĘDZIE * Boga Niepojętego, * Niech błogosławiona będzie, wiara w Pana Wiecznego, * Z chórem Aniołów się wznieść, * Hymn pochwalny chciejmy nieść, * Ref.
  2. Litość Jego to sprawiła, * Że się Zbawcą naszym stał; * Miłość ku nam Go zmusiła, * Że się ludziom cały dał. * Pan chce więźniem sług swych być, * W Sakramencie dla nich żyć. * Ref.
  3. W Hostii wielkość swą ukrywa * I z miłością czeka nas; * Śpieszmy doń, On wszystkich wzywa, * Gotów przyjąć w każdy czas * I błogosławieństwa zdrój, * Zlać łaskawie na lud swój. * Ref.
   Ref: Święty Bóg ukryty tu, * Pokłon, cześć składajmy Mu!
  1. W MAJESTACIE NA NIEBIESKIM TRONIE * Siedzi Jezus, wszelka moc na Jego łonie, * Ref.
  2. Matka Jego i Patriarchowie, * Prorocy, Wyznawcy i Apostołowie: * Ref.
  3. Męczennicy, którzy krew przelali, * Panny czyste, które Go tak miłowały: * Ref.
   Ref: Cherubini, Sarafini, * Jak i Aniołowie inni * Przed Nim się kłaniają * Radośnie śpiewają: * Święty, święty, święty wołają.
  1. W SAKRAMENCIE UTAJONY, * Zbawicielu nasz, Panie! * Z Panny czystej narodzony, * Duszy naszej kochanie! * Bądźże od nas pochwalony * Przez nabożne śpiewanie.
  2. W majestacie swym niezmierny, * Tobie my się kłaniamy! * Pobłogosław lud Twój wierny, * Pokornie Cię błagamy; * Zbaw nas, Jezu miłosierny, * Jako w Tobie ufamy.
  3. Chwała Tobie w tej świętości, * Na wiek wieków niech słynie; * Tyś ją dla nas w swej miłości, * Ustanowił jedynie; * A po śmierci z Twej dobroci, * Niech nas niebo nie minie!
  1. WIECZNA MIŁOŚĆ JEST MÓJ JEZU, * Z miłości ku nam pała * Serce Zbawiciela mego: * Bądź Mu za to cześć i chwała * Niechaj wielbi Go świat cały, * Niechaj przyczynia Mu chwały, * Ref.
  2. Opuścić nie chcesz żadnego, * Gdy pośpiesza do Ciebie. * Bogatego, ubogiego, * Mile przyjmujesz w niebie. * Gdzie Cię chwalą Cherubini, * Wysławiają Serafini. * Ref.
  3. I w naszej życia podróży * Jest posiłek z rąk Jego: * Chleb Anielski, ten Chleb Boży, * Ciało Jezusa mego. * To nas umacnia i sili, * Nawet w najsmutniejszej chwili. * Ref.
   Ref: W Sakramencie wielbimy Go, * Jezusa kochanego!
  1. WITAJ BOŻE UTAJONY, Zbawicielu nasz drogi * Tobie pokłon oddajemy zgromadzeni w Twe progi! * Chryste Jezu, pod tym cieniem, * Żebrzemy Cię naszym pieniem, * Z serca wołając do Ciebie: * Ratujże nasz w potrzebie!
  2. Tyś pod postaciami chleba ukrył Siebie całego, * Byś tym świętym Sakramentem mógł nasycić każdego, * Na ołtarzu przemieszkujesz, * Swe nam Ciało ofiarujesz, * Wzywasz, pójdźcie obciążeni, * Będziecie posileni.
  3. Nie widzą Cię oczy nasze, ale serce pojmuje, * Że tu jest Bóg utajony, który nas zachowuje: * Tu jest Baranek niewinny; * Który gładzi nasze winy; * Tu jest Jezus ukochany * I Pan nad wszystkie pany.
  4. Mógłżeś więcej co uczynić dla nas niegodnych, Panie * Podjąwszy śmierć, dałeś się nam jeszcze na pożywanie; * Miłość Twoja, choć wszechmocna, * Więcej dać nie była mocna; * Co być mogło, to się stało, * Dałeś z Bóstwem swe Ciało.
  5. Ciebie tedy uwielbiajmy w Najświętszym Sakramencie, * Którym w życiu nas posilasz i w ostatnim momencie; * Dajemy Ci pokłon, pienia, * Nagradzając te zelżenia, * Które niegodni sprawują, * Gdy Cię w grzechu przyjmują.
  6. Niech Ci będzie w nieskończone wieki chwała, o Boże! * Za taki dar, nad którym nic większego być nie może; * Pozwól gdy Cię w znaku chleba * Czcimy, dostać się do nieba, * Byśmy na twarz Twą patrzyli * I wiecznie Cię chwalili.
  1. WITAJ JEZU, W TEJ ŚWIĘTOŚCI, * Witaj, Zbawicielu drogi, * Który z wielkiej swej miłości * Stałeś się dla nas ubogi! * Przyszedłeś z nieba na ziemię, * Abyś zbawił ludzkie plemię.
  2. Uczyłeś nas swym przykładem * Czynić wolę Ojca Twego, * Abyśmy idąc Twym śladem, * Chowali przykazy Jego. * Ci tylko osiądą w niebie, * Którzy naśladują Ciebie, * Ci tylko osiądą w niebie, * Którzy naśladują Ciebie.
  3. Z Ojca Przedwiecznego ręki, * Dla odkupienia naszego * Piłeś kielich gorzkiej męki, * Nie żałując życia swego; * Tak bardzoś nas umiłował, * Żeś się za nas ofiarował, * Tak bardzoś nas umiłował, * Żeś się za nas ofiarował.
  1. WITAM CIĘ, WITAM Przenajświętsze Ciało, * Któreś na krzyżu sromotnie wisiało; * Za nasze winy, Synu Jedyny, * Ojca wiecznego, Boga prawego, * Męki znosiłeś.
  2. Dajemy pokłon Bogu prawdziwemu, * W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu; * Żebrząc litości i Twej miłości, * Byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, * Pohamować raczył.
  3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi, * Nie racz pogardzać prośbami naszymi; * Zgrom hardych siły, daj pokój miły, * Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady, * Pośród ludu swego.
  4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie, * Ratuj nas, ratuj dobrotliwy Panie! * Niech z Ciała Twego, Przenajświętszego, * Posiłek mamy i oglądamy, * Ciebie łaskawego.
  1. ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE i niskości swej, * Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej * Tobie dziś w ofierze serce daje swe, * O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.
  2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak * Kto się im poddaje, temu wiary brak, * Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę. * Że w postaci Chleba utaiłeś się.
  3. Bóstwo swe na Krzyżu skryłeś wobec nas. * Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz. * Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, * Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.
  4. Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran, * Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. * Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą * Ożyw mą nadzieję rozpal miłość mą.
  5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas. * Chlebie żywy, życiem swym darzący nas. * Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał * Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
  6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud, * Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. * Oczyść mię Krwią swoją, która wszystkich nas * Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
  7. Pod zasłoną teraz, Jezu widzę Cię, * Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, * Bym oblicze Twoje tam, oglądać mógł, * Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
  1. ZRÓBCIE MU MIEJSCE, Pan idzie z nieba, * Pod przymiotami ukryty chleba! * Zagrody nasze widzieć przychodzi, * * I jak się dzieciom Jego powodzi.
  2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, * Przed Twoim Bogiem zginaj kolana! * Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem, * On twoim Ojcem, On przyjacielem.
  3. Nie dosyć było to dla człowieka, * Że na ołtarzu co dzień go czeka: * Sam ludu swego odwiedza ściany, * Bo pragnie bawić między ziemiany.
  4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, * Którędy Pańskie iść będą nogi! * I okrzyknijcie na wszystkie strony: * Pośród nas idzie Błogosławiony!
  5. Straż przy Nim czynią Anieli możni, * Nie przystępujcie blisko, bezbożni. * Obyście kiedyś i wy poznali, * Jakiegośmy to Pana dostali.
  6. On winy nasze przebaczać lubi, * Jego się wsparciem nasz naród chlubi, * W domu i w polu daje nam dary, * Serc tylko naszych żąda ofiary.
  7. Niesiemy Ci je, Boże niesiemy! * Dawaj nam łaski, serca dajemy. * I tej zamiany między stronami * Niebo i ziemia będą świadkami.