1. BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE MOCY MOJA Ty, Panie, jesteś mą Nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę.
  1. CAŁUJĘ PRAWĄ TWOJĄ, JEZU RĘKĘ, * Byś mnie nie oddał na piekielną mękę; * Całuję oraz lewą rękę Twoją, * Byś zbawić raczył grzeszną duszę moją.
  2. Zbliżam się sercem i do Twego boku, * Nie daj na zgubę mnie z Swego wyroku. * Padam do Twojej prawej nogi, Chryste, * Niechże łzy płyną z oczu mych rzęsiste.
  3. Padam i do Twej, Jezu lewej nogi, * Którą Ci zranił okrutnie gwóźdź srogi, * Padam pokornie i do Krzyża Twego, * Na którym wisisz dla mnie mizernego.
  CHLEBIE NIEBIESKI JEZUSEM BĄDŹ
  1. Chlebie Niebieski Jezusem bądź.
   Drogą Miłości uczyń nas według Siebie.
  CHLEBIE ŻYCIA
  1. Chlebie Życia Tyś sam jest naszą siłą,
   Bo czynisz trudną drogę tak bezpieczną.
   Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,
   Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. Ref.
  2. Twoja krew niechaj jest napojem mocy
   I kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
   Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
   Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. Ref.
  3. Twoje Ciało, o Jezu rodzi Kościół,
   Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
   Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
   Z Twego serca płynie nowe przebaczenie. Ref.
   Ref:
   Lud Twój Panie, lud pielgrzymi
   prosi byś był światłem.
   Byś na drodze do Królestwa
   wzmacniał serca Twoim Ciałem.
   Zostań, zostań wśród nas, o Panie.
  CHODZIŁEŚ PANIE PO ZIEMI JAK CZŁOWIEK
  1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek
   jak człowiek serce i dwie ręce miałeś
   to wielkie serce dzieliłeś dla ludzi
   jak chleb powszedni dawałeś.
   I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni,
   bo one dają wciąż tak jak dawały,
   więc w swoje ręce weź mnie o Panie
   jak dar , bo Twój jestem cały. Ref.
  2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek
   jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.
   To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,
   jak chleb powszedni dawałeś.
   O, Panie, naucz człowieka tej sztuki,
   by sercem patrzył, miłował i bronił,
   bo Ty, do świata wyciągasz ramiona
   i serce podajesz na dłoni. Ref.
   Ref:
   Daję Ci serce moje Panie,
   daję Ci silne ręce moje,
   dodawaj sił im nieustannie,
   by udźwignęły świat / ku Tobie/.
  CHWALĘ MOJEGO BOGA
  1. Chwalę mojego Boga
   całym swoim sercem.
   I chcę opowiadać o wszystkich Jego cudach i sławić Jego imię.
   I chcę opowiadać o wszystkich Jego cudach i sławić Jego imię.
  2. Chwalę mojego Boga
   całym swoim sercem.
   I cieszę się, jestem wesół Panie w Tobie, Alleluja.
   I cieszę się, jestem wesół Panie w Tobie, Alleluja.
  CHWAŁA PANU I CZEŚĆ
  1. Chwała Panu i cześć
   od wszystkich wiernych mu sług;
   Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu
   i cześć oddajmy Mu.
  2. Panie, błogosław nam,
   gdy trwamy tam, gdzie Twój dom;
   Ty, co stworzyłeś i niebo, i ziemię,
   Ty, Panie, błogosław nam.
  1. CZEKA ŚWIAT NA NASZ GEST
   idźmy więc miłość nieść.
   Nasza jedność niech utworzy
   nowy świat, wspólny dom.
  1. CZEKAM NA CIEBIE DOBRY BOŻE * przyjdź do mnie Panie pośpiesz się. * Niechaj mi łaska Twa pomoże, * chcę czystym sercem przyjąć Cię. * Ref.
  2. Wśród licznych trosk i niepokojów, * kiedy już sił nie starcza nam, * karmisz nas Panie swoim Ciałem, * Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. * Ref.
   Ref: Przyjdź do mnie Panie mój dobry Boże, * przyjdż i nie spóźniaj się. * Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją, * przyjdź i nie spóźniaj się.
  1. CZY WY WIECIE, ŻE JESTEŚCIE ŚWIĄTYNIĄ? * Czy wy wiecie, że jesteście świątynia? * Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, * świątynia, w której mieszka Święty Duch? * Ref.
   Ref: Pełni mocy, wdzięczności i chwały, * pełni mocy, wdzięczności i chwały, * pełni mocy, wdzięcznosci i chwały, * świątynią w której mieszka Święty Duch.
  1. DOBRA MATKO I KRÓLOWO Z JASNEJ GÓRY, * z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. * Nie potrafię podziękować za Twe serce, * którym wspierasz każdy czyn mój każdy krok. * Ref.
  2. Gdy upadam Ty wyciągasz domnie ręce, * gdy mi ciężko Ty oddalasz to co złe. * Twą obecność czuję zawsze czuję wszędzie, * z Tobą Matko tak radosne serce me. * Ref.
  3. Choćby chmury przysłoniły Cię Maryjo, * i zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz, * wiem, że serce Twe ioczy zawsze żyją, * wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem że trwasz. * Ref.
   Ref: Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, * w rannej mgle w słońcu dnia i w noc ciemną. * Wspierasz mnie chronisz mnie w swych ramionach * jesteś tuż obok mnie w każdy dzień
  1. DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ PAN, * i radość ogromną w sercu mam. * Z tej radości chcę * śpiewać i klaskać w dłonie swe * więc wszyscy razem chwalmy Go * za to że trzyma mas ręką swą.
   DUCHU ŚWIĘTY, BOŻE PRZYJDŹ
  1. Przyjdź Duchu Ojca bądź naszym światłem, Niech promienieje Twej chwały blask.
  2. O świadku prawdziwy, umocnij nas, Chcemy rozgłaszać zmartwychwstał Pan!
  3. Przyjdź źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia, Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.
  4. O Duchu radości, rozraduj Kościół, Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.
  5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca Oblicze Chrystusa objawiaj nam.
  6. Bądź nam tchnieniem życia światła promieniem; Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż.
   Ref: Duchu Święty, Boże przyjdź, * Przyjdź Duchu Światło, * Duchu Ogniu przyjdź, * Przyjdź i rozpal nas.
  1. DYM JAŁOWCA,łzy wyciska, * noc się coraz wyżej wznosi * strumień srebną falą błyska, * czyjś głos w leśnej ciszy prosi. * Ref.
  2. Ogrzej dłonie przy ognisku, * płomień twarz Ci zarumieni, * usiądziemy razem blisko * jedną myślą połączeni. * Ref.
  3. Tuż pod szczytem się zatrzymaj, * spójrz ,jak gwiazdy w dół spadają, * spójrz, jak droga kosodrzewina, * góry z tobą wraz wołają. * Ref.
   Ref:Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga. * Żeby były takie dni, * gdy się przy Nim ciągle jest. * Żeby był przy tobie Ktoś, * kogo nie zniechęci droga, * abyś plecak swoich win * stromą ścieżką umiał nieść.
  DZIŚ JEST CZAS BY ODDAĆ BOGU CHWAŁĘ
  1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę.
   W tej świątyni, którą my jesteśmy sami,
   Więc otwórz serce swe
   i zacznij wielbić Go.
   Jego chwała wnet wypełni miejsce to. Ref.
  2. Bóg przebywa w chwale Swego ludu.
   On pragnie, aby wzywać Jego imię.
   Więc otwórz serce swe
   i zacznij wielbić Go.
   Jego chwała wnet wypełni miejsce to. Ref.
   Ref:
   Chwała, cześć!(Chwalmy go!)
   Chwała, cześć!(Chwalmy go!)
  GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ
  1. Gdy klęczę przed Tobą,
   modlę się i składam hołd.
   Weź ten dzień uczyń go Twym
   i we mnie miłość wznieć. Ref.
  2. Wszystko Tobie daję,
   każdy dzień i każdą myśl;
   Matko Boga, Matko moja,
   wznieś je przed Pana tron. Ref.
  3. Gdy klęczę przed Tobą,
   widzę Twą radosną twarz.
   Każda myśl, każde słowo,
   niech spocznie w dłoniach Twych. Ref.
   Ref:
   Ave Maryja, gratia plena
   Dominus te cum, benedicta tu.
   GDYBY BÓG NIE KOCHAŁ NAS
   Ref:
  1. Dla nas tam w Betlejem,* On w stajni się narodził * gdzie się objawił nam * gdy czas wypełnił się.
  2. Dla nas przemierzył świat, * wciąż głosząc Ewangelię, * że Bóg i Ojciec nasz * sam oczekuje nas .
  3. Dla nas w tę straszną noc * oblany krwawym potem * gdy znosił cierpień moc * wydany przez nas Bóg .
  4. Dla nas, za cały świat * na wzgórzu Trupich Czaszek * rozpiąl ramiona swe * odkupił nas przez krzyż .
  5. Dla nas w tę Wielką Noc * gdy ranek się zaczynał * On z grobu swego wstał * i tak zwyciężył świat .
   Ref: Gdyby Bóg nie kochał nas, * świat by jeszcze dziś nie istniał, * Gdyby Bóg nie kochał nas * Nie poświęciłby się tak
  1. GDZIE DUSZY OJCZYZNA, jej pokój, jej raj? * Gdzie życzeń, nadziei spełnionych jest kraj? Nie może przytułku pewnego dać świat, * Boć pełno tu grzechów i pokus i zdrad. * Nie, nie, nie, nie, to żaden kłam! Mej duszy ojczyzna tam u niebios bram!
  2. Opuśćże tę ziemię do nieba się wzbij, * Do cudnej ojczyzny już serce twe ślij! * Twej duszy ojczyzna tam, gdzie Boski tron, * Jeruzalem wieczne u niebieskich stron! * Tam jest, tam jest niebieski kraj! * Spoczynkiem jest duszy, serca mego raj!
   GLORIA PATRI ET FILIO Et Spiritui Sancto. * Sicut erat in principio, et nunc, et semper: * Et in saecula saeculorum. Amen
  GŁOŚ IMIĘ PANA
  1. Głoś imię Pana, Króla wszechmocy i chwały.
   Złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych.
   Harfa i róg niech zagra: "Któż jest jak Bóg!"
   By krańce ziemi słyszały.
  2. Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje.
   Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.
   Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń.
   On cię od zła zachowuje.
  3. Głoś imię Pana, razem ze wszystkim, co żyje.
   On twoim Światłem, Jemu niech serce Twe bije.
   On Życiem twym, wdzięczności
   śpiewaj Mu hymn, teraz i na wieki. Amen.
  GODZIEN JESTEŚ
  1. Godzien jesteś, godzien jesteś,
   Panie i Boże nasz,
   Godzien jesteś przyjąć chwałę,
   chwałę, cześć i moc,
   Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
   wszystko stworzyłeś Ty sam
   I z woli Twojej zostało stworzone,
   godzien jesteś wziąć cześć!
  2. Godzien jesteś, godzien jesteś,
   Zbawco, Baranku nasz,
   Godzien jesteś przyjąć chwałę,
   chwałę, mądrość i moc,
   Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój,
   wszystkich zbawiłeś Ty sam.
   I przez krew Twoją nabyłeś ich Bogu,
   godzien jesteś wziąć cześć!
  3. Godzien jesteś, godzien jesteś,
   Panie i Boże nasz,
   Godzien jesteś, godzien jesteś,
   Zbawco, Baranku nasz,
   Odebrać dziś chwałę, i mądrość, i wdzięczność,
   błogosławieństwo i moc.
   Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki.
   Amen. Amen.
  1. HOSANNA, HOSANNA, KRÓLOWI, MEMU BOGU * Hosanna, Hosanna, Królowi, memu Bogu. * Imię Pana chwal, w modlitwie tej. * Wywyższony bądź Panie mój. * Hosanna memu Bogu.
  2. Chwała, bądź chwała Królowi, memu Bogu. * Chwała, bądź chwała Królowi, memu Bogu. * Imię Pana chwal, w modlitwie tej. * Wywyższony bądź Panie mój. * Hosanna memu Bogu.
  JA KOCHAM CIĘ
  1. Ja kocham Cię, Panie wznoszę głos.
   Uwielbiać Cię z całej duszy chcę.
   Rozraduj się dźwiękiem modlitw mych.
   Pragnę miłą pieśnią być w uszach Twych.
  JAK DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ CI PANIE
  1. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie,
   I śpiewać psalm Twojemu imieniu,
   I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
   A w nocy wierność Twoją przy
   dziesięciostrunnej harfie,
   I lutni, i dźwięcznej cytrze.
  JAK ŁANIA PRAGNIE WODY ZE STRUMIENI
  1. Jak łania pragnie wody ze strumieni,
   moja dusza pragnie Cię.
   Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
   zawsze chcę uwielbiać Cię.
   Tylko Ty jesteś mocą mą,
   Twoja wola wolą mą.
   Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
   zawsze chcę uwielbiać Cię.
  1. JAK W UCZNIOWSKIM ZESZYCIE, * jakieś trudne zadanie, * Takie dziwne jest życie, * Wielki znak zapytania. * Ref.
  2. Każdy musi odnaleźć, * swoją własną odpowiedź, * Tylko ten jest szczęśliwy, * Kto dowiedział się raz: * Ref.
  3. Noszę krzyżyk maleńki, * Jak przyjaciel jest ze mną, * Tylko jedno spojrzenie, * I napewno już wiem. * Ref.
  4. Kochać co dzień od nowa, * Kochać co dzień goręcej, * razem z Nim iść przez świat. * Ref.
   Ref: Co jest najważniejsze, * Co jest najpiękniejsze, * co prawdziwe, jedyne, największe, * Za co warto życie dać
  JESTEŚ KRÓLEM
  1. Jesteś Królem,
   Jesteś Królem,
   Królem jest Bóg!
   Podnieśmy wszyscy nasze serca,
   Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
   Stawajmy przed obliczem Boga
   Wielbiąc Go!
  JESZCZE SIĘ KIEDYŚ ROZSMUCĘ
  1. Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
   Jeszcze do Ciebie powrócę,
   Chrystusie!
   Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
   Że przez łzy Ciebie zobaczę,
   Chrystusie!
  2. I z taką wielką żałobą,
   Będę się żalił Tobą,
   Chrystusie!
   Że duch mój przed Tobą klęknie
   i wtedy serce mi pęknie,
   Chrystusie!
  JEŚLI JUŻ NIE WIESZ GDZIE IŚĆ
  1. Jeśli już nie wiesz gdzie iść Bóg wskaże drogę
   Jeśli zabrakło ci sił, powie jak trwać
   Jeśli zbyt mroczne twe sny Bóg je przemieni
   Jeśli ci smutno i źle poda Swą dłoń.
   Jeśli niebo i ziemia wciąż trwa w Jego ramionach
   Wiem, że tam także i ty miejsce swe masz.
   Jeśli niebo i ziemia wciąż trwa w Jego ramionach
   Wiem, że tam także i ty miejsce swe masz.
   On rzekł : "Chodź do Mnie ty, który dziś płaczesz,
   a Ja nauczę cię żyć!"
  JEŚLI MASZ CHWILE SMUTKU W SWYM ŻYCIU
  1. Jeśli masz chwile smutku w swym życiu,
   powierz się Matce.
   Jeśli rozpacz rozdziera twe serce,
   ofiaruj się Jej. Ref.
  2. Jeśli ruszasz w daleką wędrówkę,
   powierz się Matce.
   Gdy na szlaku zastanie cię burza,
   ofiaruj się Jej. Ref.
  3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga,
   powierz się Matce.
   Gdy w twym sercu znów gości trwoga,
   ofiaruj się Jej. Ref.
   Ref:
   Matce, która pod krzyżem stała,
   Matce, która się z Synem żegnała,
   Ona uczyć cię będzie pokory,
   Cierpienie znieść ci pomoże.
  JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE
  1. Jezus daje nam zbawienie,
   Jezus daje pokój nam.
   Jemu składam dziękczynienie,
   chwałę z serca mego dam! Ref.
  2. W Jego ranach uzdrowienie,
   W Jego śmierci życia dar.
   Jego krew to oczyszczenie,
   Jego życie chwałą nam. Ref.
   Ref:
   Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
   Królem wiecznym On, niepojęty w mocy Swej.
   W nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
   Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
  JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ
  1. Jezus najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju.
   Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota!
   Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy Jedyny Ojca Syn Umiłowany.
   Zgładził grzech, Baranek na wieki królów Król i panów Pan!
  KRZYŻU ŚWIĘTY CO ŚWIAT OBEJMUJESZ
  1. Krzyżu Święty, co świat obejmujesz,
   Który rozdartą ziemię ramionami dwoma,
   Jak dziecko słabe matka, przed ciemnością bronisz
   Zmiłuj się nad nami! Ref.
  2. Krzyżu Święty masz moc pojednania
   I Północy z Południem, i Wschodu z Zachodem,
   Który nienawiść łamiesz, a niewolę kruszysz
   Zmiłuj się nad nami! Ref.
  3. Krzyżu Święty, który ziemię spinasz,
   Jak gdy żelazną klamrą człowiek dom swój chroni,
   By się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej ziemi
   Zmiłuj się nad nami! Ref.
  4. Krzyżu Święty nad nami wzniesiony,
   Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany,
   By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym
   Zmiłuj się nad nami! Ref.
   Ref:
   Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić,
   Tobie się ufnym sercem z miłością pokłonić.
  1. ŁASK POŚREDNICZKO Najświętsza Pani, * Słodkie oblicze Twe ku nam wzróć. * Spójrz jak nam często ból serce rani * Ach ciesz nas Matko, złą dolę skróć. * Wszak żeś nas wzięła za dzieci Swe, * A każdy z nas Matką Cię chce. * Więc jak chciał Jezus Syn Twój nasz Król * CHroń nas i słodko do serca tul.
  2. Wiesz o Maryjo Matko jedyna * Jak ciężko nieraz na ziemi nam. * Jak lada burza, by kwiat nas zgina * Jak trudno zdążać do niebios bram. * Więc sama ster łodzi naszej dzierż * I wciąż serdecznie nas strzeż, ach strzeż * A Jezus na Twe prośby w nasz zgon * Przyjdzie i weźmie nas przed Swój tron.
  MARYJO, ŚLICZNA PANI
  1. Maryjo, śliczna Pani,
   Matko Boga i ludzi na ziemi,
   Tyś świata Królową, Tyś Gwiazdą na niebie,
   Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. Ref.
  2. Maryjo, śliczna Pani
   świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
   w sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
   usłysz Pani, błaganie, pomóż nam. Ref.
   Ref:
   Maryja, ave Maryja
   u Boga nam wybłagaj zdroje łask,
   by świat lepszy był, by w miłości żył,
   o Maryjo, miej w opiece dzieci swe.
  MARYJO TY WSKAZUJESZ MI CHRYSTUSA
  1. Maryjo, Ty, wskazujesz mi
   na Chrystusa blask jak jutrzenki znak,
   kiedy wschodzi dzień. Ref.
  2. Wśród krzyku dnia Tyś ciszą jest
   ciszą, która brzmi dźwiękiem Bożych słów,
   chcę usłyszeć ją. Ref.
  3. Prowadzi mnie Twej drogi ślad,
   aby wiernym być, w posłuszeństwie trwać,
   w każdej chwili dnia. Ref.
   Ref:
   Matko ma, serce swe
   chcę otworzyć Tobie dziś,
   miłości modlitwę mą przyjm.
   Matko ma, dobroć Twą
   z dziękczynieniem przyjąć chcę
   i światu całemu ją nieść.
  MEMU BOGU, KRÓLOWI
  1. Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń,
   teraz zawsze na wieki . Amen.
   Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń,
   teraz zawsze na wieki . Amen.
   Alleluja, alleluja, alleluja amen!
   Alleluja, alleluja, alleluja amen!
  MY JEGO DZIECI ZRODZONE Z CIERPIENIA

  1. My Jego dzieci zrodzone z cierpienia,
   Krwią Swoją odkupił nas.
   Chce mieć nas świętym światłem narodów,
   W miłość i moc przyodział nas Ref.
  2. Tak wiele istnień, co gubią się w mroku.
   Czy mając światło chcesz spać?
   Jezus nakazał nam iść, czyniąc uczniów.
   To jest nasz cel, a walka trwa. Ref.
  3. Słuchaj, ten powiew to wiatr Jego Ducha,
   Kres wieku już zbliża się.
   Niebo i ziemia zostały wstrząśnięte,
   Jezus, nasz Pan, ukaże się! Ref.
   Ref:
   W Jego Imię idź, Jezusa władzę głoś,
   Oto Kościele jest czas, abyś powstał
   I głosił: "Jezus nasz Odkupiciel i Pan. "
   Jezus nasz Pan!
  NA KOLANACH BĘDZIEMY ŁAMAĆ CHLEB
  1. Na kolanach będziemy łamać chleb.
   Na kolanach będziemy łamać chleb. Ref.
  2. Na kolanach będziemy wino pić.
   Na kolanach będziemy wino pić. Ref.
  3. Na kolanach będziemy Boga czcić.
   Na kolanach będziemy Boga czcić. Ref.
   Ref:
   Kiedy klęcząc oblicze swe zwrócę
   na słońca wschód,
   nade mną, Panie, litość miej.
  NIECH ZABRZMI PANU CHWAŁA W NIEBIOSACH
  1. Niech zabrzmi panu chwała w niebiosach
   Na wysokości cześć niech oddadzą!
   Wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
   Wielbijcie Pana, Jego zastępy! Ref.
  2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
   Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
   Niebiosa niebios wielbijcie Pana,
   Wody podniebne, wielbijcie Pana! Ref.
  3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
   Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
   Bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
   Niechaj na wieki brzmi Jego chwała! Ref.
  4. On daje siłę swemu ludowi,
   Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
   Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
   Swoich wybranych On sam umacnia. Ref.
  5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
   Jego Synowi, który jest Panem,
   Duchowi, który w nas zamieszkuje,
   Przez wszystkie wieki wieków. Amen! Ref.
   Ref:
   Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
   O PANIE NASZ PANIE
  1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
   kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim,
   że ozdobiłeś go czcią i swą chwałą
   boskim swym życiem dzielisz się z nim. Ref.
  2. Dałeś mu władzę nad dziełami swych rąk
   i wszystko złożyłeś pod jego stopy.
   Owce i bydło, i dzikie zwierzęta,
   i wszystko co płynie szlakami mórz. Ref.
  3. Usta dzieci śpiewają Ci chwałę,
   usta niemowląt oddają Ci cześć. Ref.
   Ref:
   O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię
   i ponad niebiosa majestat Twój.
   O PANIE ZEŚLIJ SWEGO DUCHA
  1. O jakże Tyś wielki mój Boże, * w majestat i piękno odziany, * jak płaszczem okryty światłością, * rozpinasz niebiosa jak namiot. * Ref.
  2. O Panie, jak liczne Twe dzieła, * Tyś wszystko w miłości uczynił, * bo ziemia jest pełna stworzenia, * wszelkiego bogactwa i życia. * Ref.
  3. Czekamy na Ciebie, o Boże, * ażebyś nas wszystkich nakarmił, * z hojnością rozdzielasz swe dobra, * bo dłonie masz zawsze otwarte. * Ref.
  4. Gdy oddech stworzeniom odbierasz, * wnet prochem się stają, marnością. * Gdy Ducha swego posyłasz, * powstaje znów życie na ziemi. * Ref.
  5. Niech trwa Pańska chwała na wieki, * niech Pan się raduje dziełami. * Chcę śpiewać dopóki żyć będę, * dla Ciebie, mój Boże i Panie. * Ref.
   Ref: O Panie, ześlij swego Ducha * a odnowiona będzie, a odnowiona będzie ziemia.
  1. O SALUTARIS HOSTIA, * Que caeli pandis ostium, * Bella premunt hostilia, * Da robur, fer auxilium.
  2. Unitri noque Domino * Sit sempeterna gloria, * Qui vitam sine termino, * Nobis donet in patria. Amen.
  1. OTO JUŻ BLEDNĄ MROCNE CIENIE NOCY * i jasna zorza lśni na nieboskłonie, * przeto z ufnością z całych sił prosimy * Wszechmogącego:
  2. Boże jedyny, zmiłuj się nad nami, * przed lękiem obroń, obdarz wszelkim dobrem, * okaż się Ojcem, który nam otworzy * bramy wieczności.
  3. Spraw to, błagamy, Boże jeden w Trójcy, * a Twoja chwała niech napełni ziemię, * Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy, * dawco pociechy. Amen.
  OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ
  1. Oto stoję u drzwi i kołaczę.
   Oto stoję u drzwi i kołaczę.
   Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
   Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
  PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU
  1. Pan jest mocą swojego ludu,
   Pieśnią moją jest Pan.
   Moja Tarcza i moja Moc,
   On jest mym Bogiem nie jestem sam,
   W Nim moja siła, nie jestem sam.
  PAN JEST PASTERZEM MOIM
  1. Pan jest Pasterzem moim,
   niczego mi nie braknie.
   Na niwach zielonych pasie mnie,
   nad wody spokojne prowadzi mnie.
   On duszę mą pokrzepia
   i wiedzie mnie ścieżkami
   sprawiedliwości swojej.
   Choćbym nawet szedł
   ciemną doliną
   zła się nie ulęknę
   boś Ty ze mną.
   Laska Twoja i kij Twój
   mnie pocieszają.
   Laj la la laj, la la laj, laj laj laj laj.
   Laj la la laj, la la laj, laj laj laj laj.
  1. PAN WYWYŻSZONY, NASZ KRÓL WYWYŻSZONY
   wśród chwał, uwielbiajmy Go.
   Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
   oddajmy Jemu cześć.
   Królem jest Pan, ta prawda na wieki trwa.
   Niech cały świat raduje się Jego imieniem.
   Pan wywyższony wśród chwał.
  1. PAN WZNOSI JEROZOLMĘ * lud rozproszony zgromadza. * On leczy bólem złamanych, * sam obwiązuje ich rany. * Ref.
  2. Liczbę gwiazd On ustala * i każdą zna po imieniu, * wielki nasz Pan i potężny, * w swojej mądrości niezmierny! * Ref.
  3. Pan uniżonych podnosi, * pysznych do ziemi przygniata, * śpiewajcie Panu w podzięce, * Bogu na cytrze zagrajcie! * Ref.
   Ref: Alleluja, Alleluja! Chwalcie Pana, bo dobry, * Śpiewajcie Bogu naszemu, * Bo On pełen słodyczy, * Jemu się chwała należy.
  PANU NASZEMU PIEŚNI GRAJCIE
  1. Panu naszemu pieśni grajcie,
   Wychwalajcie Jego święte Imię.
   Alleluja, alleluja.
   Alleluja, alleluja.
  PRZED OBLICZEM PANA UNIŻMY SIĘ
  1. Przed obliczem Pana uniżmy się.
   Przed obliczem Pana uniżmy się. Ref.
  2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu.
   Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Ref.
  3. Z pokorą stań przed Panem swym.
   Z pokorą stań przed Panem swym. Ref.
   Ref:
   Pan sam wywyższy nas.
   Jego jest ziemia i czas.
   Pan sam wywyższy nas.
  1. PRZEZ TWOJE ŚWIĘTE ZMARTWYCHWSTANIE, Boży Synu, odpuść nan nasze zgrzeszenie, * Wierzymy, iżeś zmartwychwstał, Żywoteś nasz naprawił, śmierci wiecznej nas zbawił, Twoją świętą moc zjawił.
  2. Przez Twoje święte Wniebowstąpienie, Boży Synu, odpuść nan nasze zgrzeszenie, * Wierzymy, iżeś w niebo wstąpił, Żywoteś nasz naprawił, śmierci wiecznej nas zbawił, Twoją świętą moc zjawił.
  3. Przez Twoje święte Ducha Zesłanie, Boży Synu, odpuść nan nasze zgrzeszenie, * Wierzymy, iżeś Ducha zesłał, Żywoteś nasz naprawił, śmierci wiecznej nas zbawił, Twoją świętą moc zjawił.
   PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY,
   Ześlij z nieba wzięty
   Światła Twego strumień
   Przyjdź, Ojcze ubogich,
   Przyjdź, Dawco łask drogich,
   Przyjdź, światłości sumień.
   O, najmilszy z gości,
   Słodka serc radości,
   Słodkie orzeźwienie.
   W pracy Tyś ochłodą,
   W skwarze żywą wodą,
   W płaczu utulenie.
   Światłości najświętsza,
   Serc wierzących wnętrza
   Poddaj Twej potędze.
   Bez Twojego tchnienia,
   Cóż jest wśród stworzenia?
   Jeno cierń i nędze.
   Obmyj, co nieświęte,
   Oschłym wlej zachętę,
   Ulecz serca ranę.
   Nagnij, co jest harde,
   Rozgrzej serca twarde,
   Prowadź zabłąkane.
   Daj Twoim wierzącym,
   W Tobie ufającym,
   Siedmiorakie dary.
   Daj zasługę męstwa,
   Daj wieniec zwycięstwa,
   Daj szczęście bez miary. Amen.
   Alleluja.
  PRZYBĄDŹCIE TU Z NAJDALSZYCH STRON GROMADY
  1. Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady
   nękanych głodem i pragnieniem serc.
   Odrzućcie smutek niech nastanie radość.
   Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe.
  2. Weselnym winem dziś się woda staje,
   na górach Chrystus Pan rozmnaża chleb,
   już winny krzew obfity owoc daje.
   Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe.
  3. Otwarte jak otwarta w boku rana
   miłości pełne, co nie kończy się.
   Jest Słowo Ciałem, jest pokarmem dla nas.
   Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe.
  PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY JA PRAGNĘ
  1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
   Oto dziś błagam Cię,
   Przyjdź w swojej mocy i sile,
   Radością napełnij mnie.
  2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,
   Przyjdź jak ślepemu wzrok,
   Przyjdź jako moc w mej słabości,
   Weź wszystko, co moje jest.
  3. Przyjdź jako źródło pustyni
   Z mocą do naszych serc.
   O, niech Twa moc uzdrowienia,
   Dotknie, uleczy mnie już.
  PRZYJDŹ Z POKŁONEM LUDU BOŻY
  1. Przyjdź z pokłonem ludu Boży,
   Przyjdź ze śpiewem ludu święty,
   Sław Jezusa, swego Zbawcę,
   Wspaniałego Króla Chwały.
  RUSZAJ, RUSZAJ, RUSZAJ TAM
  1. Wyruszył kiedyś tam * Abram ze swego Ur chaldejskiego, * bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył, że * Pan powiedział tak. (rzekł do niego) * Ref.
  2. Już czekasz tyle lat, * by raz chociaż przeżyć wraz z Bogiem chwilę. * Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz, że * będzie taki czas. (i usłyszysz) * Ref.
  3. I wątpisz w życia sens * masz dość świata, ludzi, samego siebie. * Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz, że * będzie taki czas. (i usłyszysz) * Ref.
  4. Więc szukaj Boga wciąż * niech On będzie szansą dla ciebie wielką. * I uwierz, i uwierz, i uwierz, że * będzie taki czas. (i usłyszysz)
   Ref: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, * gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. * Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, * gdzie ziemia obiecana jest..

  SŁUCHAJ IZRAELU TYLKO JAHWE JEST BOGIEM TWYM
  Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem.
  Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą.
  Kochaj Pana Boga swego całym umysłem.
  Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.

  ŚWIEĆ JEZU ŚWIEĆ
  1. Panie, światło miłości Twej świeci,
   Pośród wszelkiej ciemności świeci.
   Oświeć nas Jezu, Światłości świata,
   Wyzwól prawdę, którą przynosisz.
   Oświeć mnie, oświeć mnie. Ref.
  2. Panie, wchodzę w Twą obecność,
   cień ustąpił przed Twoim blaskiem.
   Dzięki krwi Twojej żyję w światłości.
   Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności.
   Oświeć mnie, oświeć mnie. Ref.
  3. Widzę Twoją królewską jasność,
   Która twarze nam rozjaśnia,
   Potem prowadzi od chwały do chwały,
   Życiem naszym o Tobie opowie.
   Oświeć mnie, oświeć mnie. Ref.
   Ref:
   Świeć, Jezu, świeć! Chwałą Ojca napełnij ziemię!
   Płoń, Duchu, płoń! W sercach ogień złóż!
   Płyń, rzeko, płyń! Zalej łaską narody całe!
   Ślij Słowo Twe, światłość niech stanie się.
  1. Świętemu Bogu oddaj cześć,
   Dziękczynną serca śpiewaj pieśń,
   Jezusa, Syna Swego, Bóg darował nam.
   W Nim słaby mocnym staje się,
   Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest,
   gdyż wszystko dał nam Bóg. Dał Bóg.
  TERTIO MILLENIO ADVENIENTE
  1. Słowo - Ono na początku było. * Słowo - Ono zawsze Bogiem było. * Słowo - Mądrość przedwieczna, * Światło i Życie, nasz Pan. * Chrystus ten sam, wczoraj i dziś i na wieki. * Chrystus ten sam, wczoraj i dziś i na wieki. * Ref.
  2. Matko - z Tobą będzie pewna droga. * Matko - nasza Wieżo Dawidowa. * Matko - ucieczko grzesznych, * Panną łaskawą nam bądź. * Gwiazdą nam bądź, nocą i dniem, o Maryjo! * Gwiazdą nam bądź, nocą i dniem, o Maryjo! * Ref.
   Ref: Nowa wiosna Kościoła się rodzi, * lata święte się w jedno zbliżają, * czas Chrystusa i czas Jego Ducha, * jak pielgrzymka w dom Ojca prowadzi. * I dwadzieścia dziś wieków już mija, * Jego znak jednak trwa nieprzerwanie * i dlatego z wdzięcznością dziś śpiewam * i z radością dziś wszyscy wołamy.
   Tertio millenio adveniente. * Tertio millenio adveniente. * Marana tha, marana tha, marana tha, Amen. * Marana tha, marana tha, marana tha, Amen.
   .
  TO MÓJ PAN WIELE MI UCZYNIŁ
  1. To mój Pan, wiele mi uczynił,
   On moim Bogiem.
   To mój Pan, wiele mi uczynił,
   On mnie uzdrowił.
  TO TY, NASZ PAN, ŁAMANY CHLEB

  1. To Ty, nasz Pan, łamany Chleb, wydany za nas Bóg. * To Ty, nasz Pan, którego Krew napojem życia jest.
  2. W tę noc, gdy Pan zdradzony był połamał chleb * i rzekł: "Ten oto chleb jest Ciałem mym wydanym za was dziś."
  3. W tę noc, gdy Pan zdradzony był wziął kielich i tak * rzekł: "To moja Krew, Przymierza Krew przelana za wasz grzech."
  4. Jam Życia Chleb - spożywaj Go na Zmartwychwstania dzień * I pij mą Krew; kto we Mnie trwa ten życie wieczne.
  5. W Jeruzalem Baranka stół "Jam jest Emmanuel, * Na uczcie mej ocierać chcę z twych oczu wszelką łzę".
  U ŹRÓDŁA SIĘ ZAWSZE SPOTKAĆ MOŻEMY
  1. U źródła się zawsze spotkać możemy,
   Pan, jednoczy nas.
   na zawsze już razem pozostaniemy,
   choć przemija czas.
  1. VENI, SANCTE SPIRITUS, * Radują się ludzie, radują anieli, * Chwała Panu chwała, śpiewa ziemia cała, * Witaj Jezu drogi.
  W LEKKIM POWIEWIE PRZYCHODZISZ DO NAS PANIE
  1. W lekkim powiewie przychodzisz do nas, Panie.
   W lekkim powiewie przychodzisz do nas, Panie.
   Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
   Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
   Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
   Ref:
   ---
  WEJDŹMY DO JEGO BRAM Z DZIĘKCZYNIENIEM
  1. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
   U Jego tronu oddajmy cześć.
   Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
   Radosną Bogu śpiewajmy pieśń.
   Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,
   Rozraduj się w Nim, Światłości twej,
   Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,
   Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.
   WESEL SIĘ KRÓLOWO MIŁA, * Bo ten, któregoś zrodziła, * Zmartwychwstał Pan nad panami; * Módl się do Niego za nami! * Alleluja, alleluja!
  WIELKIE I DZIWNE SĄ DZIEŁA TWOJE PANIE
  1. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje,
   Panie, Boże wszechmogący
   I sprawiedliwe są drogi Twoje,
   Królu narodów.
  2. Któż by się nie bał Ciebie, o Boże,
   I nie uwielbił Twego Imienia,
   Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje,
   Królu narodów.
  3. Toteż przyjdą wszystkie narody
   I oddadzą Tobie pokłon,
   Gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje,
   Królu narodów.
  WIEM ŻE JESTEŚ TU
  1. Wiem, że jesteś tu,
   czuję Twoją obecność.
   Pukasz do mych drzwi,
   ofiarując Swą miłość. Ref.
  2. Wiem, ze jesteś tu,
   przemieniając mnie sobą,
   abym światło niósł,
   gdzie zabrakło nadziei. Ref.
   Ref:
   O, Panie mój, tak bardzo chcę,
   byś odtąd już gościł wciąż
   w sercu mym.
  WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI
  1. Wspaniały Dawco Miłości,
   Składamy na Twoim stole
   Wszystko co mamy, wszystko co mamy,
   Choć i tak to od wieków jest Twoje, Twoje.
  WSZYSTKIE NASZE TROSKI I KŁOPOTY
  1. Wszystkie nasze troski i kłopoty,
   dziś w Twe ręce składam Panie mój.
   Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
   byśmy mogli głosić Imię Twe.
  2. Zawsze chciałem zostać apostołem,
   było to pragnieniem w życiu mym.
   Gdy pozwolisz to będziemy głosić Ewangelię,
   by Twe Imię poznał cały świat.
  3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem,
   Poisz mnie przedziwnie swoją Krwią.
   Uczysz mnie codziennie mądrości swoim słowem,
   żebym wreszcie poznał miłość Twą.
  4. Panie miłość Twa jest taka wielka,
   że nie sposób sercem objąć jej.
   Pragnę ludziom dziś przekazać wszystko co mi dałeś,
   by i oni mogli wielbić Cię.
   ZJEDNOCZENI W DUCHU
  1. Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
   aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
   aby świat cały ujrzał miłość w nas.
  2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń [bis],
   wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
   że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest.
  3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud [bis],
   by nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
   aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej,
   żeby człowiek zachował godność swą.
  4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat [bis],
   chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest
   i Duchowi też chwała, który jednoczy nas
   i Duchowi, który łączy nas.
   Ref: Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, * Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim.
  ZWIASTUNOM Z GÓR
  1. Zwiastunom z gór, stopom ich cześć, bo niosą nam
   radosną wieść, tę wieść.
   Pokoju dar, wśród życia dróg przychodzi znów
   władać Bóg. Królem Bóg !
  ZWRÓĆMY KU PANU SPOJRZENIA
  1. Szukałem wszędzie Pana,
   a On sam odnalazł mnie
   i wyzwolił z wszelkiej trwogi,
   odtąd zawsze wielbić Go chcę. Ref.
  2. Nie zabraknie niczego tym,
   co Pana pragną szczerze.
   Bóg napełnia wszelkim dobrem
   serca dane Mu w ofierze. Ref.
  3. Pan kieruje swe wejrzenia
   na umiłowany lud.
   W smutku zsyła pocieszenie
   i sam strzeże naszych dróg. Ref.
   Ref:
   Zwróćmy ku Panu spojrzenia,
   Rozpromienione miłością.
   Śpiewajmy Mu pieśń radosnych serc,
   Jedynym Panem Bóg, On naszym Zbawcą jest