Z niewiastą

Dziwne hasło? Już wyjaśniam. Tym razem w wyjeździe towarzyszyła nam córka kościelnego. Różnicę w wyjeździe samych facetów a wyjeździe z kobietą, zauważyliśmy przy odwiedzinach cerkwi. Naraz trzeba się było zatrzymać, poszukać chusty na głowę czy chałatu (coś w rodzaju sukienki), aby zakryć kolana.

U św. Pawła 1 Kor 11,1-16), znajdujemy takie wskazania: Chciałbym , żebyście wiedzieli , że głową każdego mężczyzny jest Chrystus , mężczyzna zaś jest głową kobiety , a głową Chrystusa - Bóg . Każdy mężczyzna , modląc się lub prorokując z nakrytą głową , hańbi swoją głowę . Każda zaś kobieta , modląc się lub prorokując z odkrytą głową , hańbi swoją głowę ; wygląda bowiem tak , jakby była ogolona . Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy , niechże ostrzyże swe włosy ! Jeśli natomiast hańbi kobietę to , że jest ostrzyżona lub ogolona , niechże nakrywa głowę ! Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy , bo jest obrazem i chwałą Boga , a kobieta jest chwałą mężczyzny . To nie mężczyzna powstał z kobiety , lecz kobieta z mężczyzny . Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety , lecz kobieta dla mężczyzny . Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania , ze względu na aniołów . Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety , ani kobieta nie jest bez mężczyzny . Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny , tak mężczyzna rodzi się przez kobietę . Wszystko zaś pochodzi od Boga . Osądźcie zresztą sami ! Czy wypada , aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga ? Czyż sama natura nie poucza nas , że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy , podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą ? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie . Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal , my jednak nie jesteśmy takiego zdania , ani my , ani Kościoły Boże

Na ten tekst powołała się kobieta, którą w cerkwi zapytałem, dlaczego zakłada chustę wchodząc do świątyni.

Skojarzyłem to z zachowaniem naszych parafian w kościołach. Tu zakryta głowa, kolana, ramiona... A u nas - nawet przedziałek na wierzchu i to w czasie przesitoczenia. Przesadzam? Zobacz poniżej