Krótka wędrówka

Wojciech przyjechał do Polski aby finalizować zamówienie na figury drogi krzyżowej. Zabrałem się z nim, przy okazji odwiedziłem producenta tych figur, grekokatolicką parafię, i parę innych miejscowości. Powrót pociągiem

krótkie wędrówki